Subsidieregeling veelbelovende zorg

Aanleiding

De subsidieregeling Veelbelovende zorg is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt. Deze zorg wordt echter niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland. Het onderzoek naar de effectiviteit komt door het ontbreken van de financiering van de zorg niet van de grond, met als gevolg dat potentieel effectieve zorg de patiënt niet bereikt. Met de financiële steun via de subsidieregeling Veelbelovende zorg kunnen behandelaren het benodigde onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg ten opzichte van bestaande behandelingen wel uitvoeren.

Doel

Met de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt bijgedragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorgstelsel. Want iedereen heeft recht op goede zorg.

De overheid bepaalt welke zorg er in het basispakket zit. Alleen zorg die aan de 'stand van de wetenschap en praktijk’ voldoet, kan in het basispakket worden toegelaten. Als pakketbeheerder beoordeelt het Zorginstituut of zorg voldoet aan dit criterium. Hierbij staat de volgende vraag centraal: is de nieuwe zorg even effectief als of effectiever dan de bestaande behandeling die al vergoed wordt bij de betreffende patiëntenpopulatie?

Daarnaast dient een zorgverzekeraar alleen doelmatige zorg in te kopen. Met andere woorden: zorg die even effectief is, maar duurder dan de bestaande (gebruikelijke) behandeling, hoeft door een zorgverzekeraar niet vergoed te worden uit het basispakket.

Samenwerking

ZonMw voert de regeling Veelbelovende zorg uit in samenwerking met Zorginstituut Nederland.
De Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) toetst de subsidieaanvragen.

Programmaspecieke informatie

Meer informatie over de regeling en de procedure is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 69.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Team veelbelovende zorg

www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg
veelbelovendezorg [at] zinl.nl