Projecten per pijler

projecten per pijler

NWO - Meedoen

De betekenis van sport voor het leven van chronisch zieken

Prof. dr. T.A. (Tineke) Abma, VUmc
Medeaanvragers: Mulier Instituut
In het algemeen wordt aangenomen dat sport positief uitwerkt op de kwaliteit van leven van chronisch zieken. Maar sport heeft niet voor alle patiënten een positieve betekenis. In dit project gaan onderzoekers op zoek naar de betekenis van sport voor patiënten met diabetes, depressie, borstkanker en HIV/aids. De opgedane kennis zal worden gebruikt om chronisch zieken beter te kunnen adviseren over sporten.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met A Sister’s Hope, Bas van de Goor Foundation, Borstkanker Vereniging Nederland, HIV Vereniging Nederland, Hogeschool Windesheim, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlandse Bond voor Leefstijl Professionals, Nederlandse Diabetes Federatie, Trimbos Instituut, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
Projectposter

Lid van de club: georganiseerde sporten en duurzame sociale verbondenheid

Prof. dr. M. (Maarten) van Bottenburg, UU
Medeaanvragers: Hogeschool van Utrecht, UU - Geowetenschappen, UU - Recht, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Binnen dit project analyseren onderzoekers verschillen in lidmaatschap van sportverenigingen en welke invloed daarvan uitgaat op de verbondenheid tussen mensen en hun bereidheid zich voor de club in te zetten. Dit onderzoek zal nieuwe inzichten opleveren over burgerschap, lidmaatschap en ledenorganisaties in Nederland. Doel van het onderzoek is om Nederlandse sportbonden te helpen om succesvol te anticiperen en te reageren op de veranderende betekenis van clublidmaatschap voor sporters
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Badminton Nederland, Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Koninklijke Nederlandse Zwembond, Nederlandse Basketbal Bond, Nederlandse Golf Federatie, Nederlandse Judobond, Nederlandse Ski Vereniging, Nederlandse Toerfiets Unie, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Squash Bond Nederland, Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO)
Projectposter

Sport en fysieke activiteit in de openbare ruimte

Dr. ir. D.F. (Dick) Ettema, UU
Medeaanvragers: Maastricht University
Sport en fysieke activiteit kan je stimuleren door de openbare ruimte hierop in te richten. In dit project onderzoekt men aan de hand van GPS tracking en bewegingssensoren hoe mensen fysiek actief zijn en welke elementen in de openbare ruimte hierbij ondersteunend of belemmerend zijn. Doel is om te komen tot beleidsaanbevelingen voor het stimuleren van fysieke activiteit dankzij een betere inrichting van de openbare ruimte.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Gemeente Maastricht, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, GGD-Zuid Limburg, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, TNO, Nivel

Naar een optimale inzet van sportvoorzieningen ter stimulering van sportdeelname

Dr. H. (Hugo) van der Poel, Mulier Instituut
Medeaanvragers: Universiteit Utrecht
In dit project staat de betekenis van sportvoorzieningen voor sportdeelname centraal. In hoeverre levert de bouw, het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties een bijdrage aan de vergroting van sportdeelname? Hoe geef je een goed sportaccommodatiebeleid vorm? De resultaten van dit onderzoek zullen handvatten opleveren voor organisaties die hieraan werken.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Gemeente Alphen aan de Rijn, Gemeente Amsterdam, Gemeente Berkelland, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente Heerlen, Gemeente Maastricht, Gemeente Roerdalen, Gemeente Utrecht, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, NOC*NSF, Stichting Sportatlas NL, Vereniging Sport en Gemeenten
Projectposter

Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal

Dr. M.S. (Martine) Prange, UL
Medeaanvragers: Universiteit Utrecht
Meidenvoetbal is de snelstgroeiende sport ter wereld, óók in Nederland. Maar wat is de maatschappelijke impact hiervan? Dit onderzoek levert kennis op over de betekenis van voetbal voor de talentontwikkeling, gelijkschakeling en integratie van (allochtone) meiden en de ontwikkeling van een pluralistische samenleving. Hieruit vloeien beleidsadviezen voort aan voetbal- en sportbonden, emancipatie-organisaties en sportgerelateerde bedrijven.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Johan Cruyff Foundation, Triple Double / BeNe League
Factsheet EK Vrouwenvoetbal 2013
Projectposter

Smart moves!

Dr. A.S. (Amika) Singh, VUmc
Medeaanvragers: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim - Beweging en Educatie, Mulier Instituut, Open Universiteit - Center for Learning Sciences and Technologies, Vrije Universiteit - Neuropsychologie
Uit recent onderzoek blijkt dat bewegen een positief effect op schoolprestaties van leerlingen heeft. Er is echter onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor het ontwikkelen van beweegprogramma’s op scholen. Voor SMART MOVES! heeft een multidisciplinair team de handen ineen geslagen om een effectief en haalbaar beweegprogramma te ontwikkelen en te evalueren gericht op het bevorderen van cognitieve prestaties van adolescenten.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Deelgemeente Rotterdam Noord, Gemeente Delft, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Stichting Flore, Stichting Leerplanontwikkeling
Projectposter

Meedoen met een motorische beperking: training en coaching op maat

Prof. dr. B. (Bert) Steenbergen, RU
Medeaanvragers: Vrije Universiteit Amsterdam
Het is voor kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen niet vanzelfsprekend om aan sport te doen. In dit project wordt onderzocht hoe deze kinderen het beste motorische vaardigheden kunnen aanleren en hoe via praktische training en coaching op maat de sportparticipatie kan worden gefaciliteerd. Het onderzoek leidt tot een handboek voor training en coaching van de doelgroep, een cursus voor potentiële gebruikers en richtlijnen voor beleid.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met BOSK, Christelijke Hogeschool Windesheim, De Hoogstraat, Fontys Hogescholen, Gehandicaptensport Stichting, Gehandicaptensport Vereniging, Gelderse Sportfederatie, Graafschap college, Haagse Hogeschool, Hanze Hogeschool, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam, Huis voor de Sport Limburg, Kennispraktijk, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, PO-Raad, Sportservice Flevoland, Sportservice Roermond, Sportservice Zwolle, Sportservice Nijmegen
Projectposter

Een gunstig sportklimaat voor kwetsbare jongeren

Dr. K.T. (Kirsten) Verkooijen, WUR
Dit onderzoek richt zich op het effect van sportdeelname op het toekomstperspectief van jongeren in de jeugdzorg. De vraag is of sport positief uitwerkt voor deze doelgroep en zo ja, welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. De kennis die wordt verzameld is bedoeld om zorgorganisaties en sportclubs te helpen een gunstig sportklimaat voor deze jongeren te scheppen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Flexus Jeugdplein, GGD Rotterdam Rijnmond, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugd Instituut, Rotterdam Sportsupport, Verwey-Jonker Instituut
Projectposter

STW - Presteren

Trainingsstrategieën voor optimaal piek- en duurvermogen van schaatsers en roeiers

Dr. J.J. de Koning, VU
Medeaanvragers: VUMC
Bij veel sportwedstrijden is het belangrijk om gedurende langere tijd een hoog (duur)vermogen te kunnen leveren (zoals het rijden in een peloton), en is het ook nodig om een hoog piekvermogen te kunnen leveren (zoals een eindsprint). Dit onderzoek heeft tot doel om de stimulerende effecten van trainingsvormen voor duur- en piekvermogen te optimaliseren en daarbij de onderling remmende effecten gedurende concurrerende training te minimaliseren.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met KNRB, KNSB, KNWU, NOC*NSF, TulipMed, b-Cat, Sporter Online, Artenis Medical System

Sensor for body hydration monitoring

Prof. dr. T.G. van Leeuwen, AMC
Medeaanvrager: Radboud
Lichaamshydratatie is een belangrijke factor voor het optimaal presteren van sporters, omdat uitdroging direct kan leiden tot verminderde prestaties en blessures. Het onderzoek richt zich daarom op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor lichaamshydratatiemetingen. Vervolgens wordt deze getest op (professionele) sporters tijdens trainingen die gepaard gaan met substantieel vochtverlies.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Agis, NTB, KNWU, KNAU, Vitesse, AMC, FTS

Optimalisatie van voortstuwing door en over water

Prof. dr. P.J. Beek, VU
Medeaanvragers: TUD en TUE
Het project stelt zich ten doel zwemmers en roeiers te helpen hun bewegingstechniek te optimaliseren door nieuwe meetsystemen en vormen van feedback te ontwikkelen voor de verbetering en verfijning van de zwem- en roeibeweging. Met deze systemen kan worden nagegaan hoe de bewegingsuitvoering moet worden aangepast om zo efficiënt mogelijk door of over het water te bewegen en welke feedback hierbij kan helpen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met KNRB, KNZB, InnosportLab De Tongelreep, InnosportLab de Bosbaan, CTO Amsterdam, CTO Eindhoven, DVC, Swimovate, FlowMotion, Fontys Hogeschool

Real-time feedback voor een betere schaatsprestatie

Prof. dr. F.C.T. van der Helm, TU Delft
Medeaanvragers: VU en Haagse Hogeschool
Winnen of verliezen bij schaatsen op topniveau is een kwestie van milliseconden: elke slag moet raak zijn! Doel van dit project is het verbeteren van de individuele schaatstechniek door middel van real-time feedback over de afzet tijdens het schaatsen. De real-time feedback schaats heeft kracht- en oriëntatiesensoren en een feedback gedeelte zoals een virtual reality bril.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met KNSB, InnosportLab Thialf, INMOTIO, O Sports, Gameship, INCAS3
Ga naar de website van dit project.

Beet-ing your competitors; dietary nitrate to enhance sports performance

Dr. L.B. Verdijk, Universiteit Maastricht
Medeaanvragers: HAN
Binnen dit project wordt verder onderzoek verricht naar de rol van nitraat als prestatiebevorderend middel. Het hoofddoel van het project is het ontwikkelen van sportspecifieke richtlijnen voor nitraatsuppletie om sportprestaties bij topsporters te verbeteren.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met InnosportNL, NOC*NSF, Suikerstichting Nederland, NIZO, CIRO Horn, Nestle, MUMC-Traumatology
Bekijk het artikel van 11 september 2014 in Sport Knowhow XL

Optimizing sleep to improve performance in elite athletes

Prof. dr. M.A.J. Kompier, Radboud Universiteit Nijmegen
Slaap is een van de belangrijkste herstelmechanismen van het menselijk lichaam. Dit onderzoek moet leiden tot een aantal innovatieve interventies die helpen om slaap optimaal te benutten voor herstel, adaptatie en het leveren en verbeteren van topprestaties.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met NOC*NSF, InnosportLab Papendal, Philips, Auping, KNZB, KNRB, NHB, KNWU, Vitesse

Statusmonitoring bij topsporters

Dr. M. Truijens, VU
Medeaanvrager: TUE
In dit project zal aan de hand van een systeemtheoretisch model op basis van de vermogensbalans bestudeerd worden hoe een sporter reageert op training en herstel. Gedurende het onderzoek wordt een sensor ontwikkeld die hartfrequentie, bewegingssnelheid en bewegingsfrequentie real time, synchroon en betrouwbaar kan meten met minimale impact op de sporter. Met de sensor wordt inzicht verkregen in de status van de sporter.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met KNZB, Lode, 2M Engineering, InnosportLab de Tongelreep, InnosportLab Thialf, Webtrainer Sportcoaching, NEMO, Metatronics

Snel en blessurevrij leren werpen in honkbal

Prof. dr. H.E.J. Veeger, VU
Medeaanvrager: TU Delft
Jonge pitchers blijken moeilijk aan het minimum criterium voor maximale werpsnelheid te kunnen voldoen. Door een juiste werptechniek en bestudering van belasting op het bewegingsapparaat kan de werpsnelheid worden verhoogd en blessures worden voorkomen. Dit project onderzoekt en ontwikkelt nieuwe technieken en past deze toe binnen de training- en preventiestudies.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Motek Medical, KNBSB, Universiteit Gent, ManualFysion, CTO Amsterdam, Medicort
Ga naar de website van dit project.

ZonMw Vitaal

Schoolzones – veilig sporten voor kinderen

Dr. E.A.L.M. Verhagen, VU medisch centrum
Medeaanvragers: VU medisch centrum
In dit onderzoek wordt uitgezocht of kinderen meer sportief bewegen als de verkeersveiligheid is verbeterd. Het project levert een leidraad op met adviezen over de fysieke inrichting van schoolzones waar kinderen veilig en gezond kunnen sporten en bewegen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met GGD Amsterdam, Haagse Hogeschool, Jantje Beton, NISB, TNO, Royal Haskoning DHV, Stadsregio Amsterdam, VU medisch centrum.
Projectnummer: 525001001

Projectposter

Gezonder leven met hulp

Prof. dr. L.A.M. van de Goor, Universiteit van Tilburg
Medeaanvragers: Vrije Universiteit Amsterdam
Dit project zoekt antwoord op de vraag hoe mensen met diabetes en hart- en vaatziekten ertoe verleid kunnen worden gezonder te leven. In een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) begeleiden hulpverleners patiënten bij meer bewegen en gezonder eten. Met behulp van financiële prikkels worden deelnemers gestimuleerd het nieuwe gedrag vol te houden.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met GGD Hart voor Brabant, Syntein, VGZ-IZA, Zorgverzekeraar CZ.
Projectnummer: 525001006

Projectposter

VMBO-leerlingen een actievere leefstijl

Dr. TJ de Jong, Hogeschool van Arnhem en NijmegenMedeaanvragers: NISB, HAN, Hogeschool van Amsterdam, RUG
Sport en bewegen is leuk en gezond maar deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten neemt af onder met name VMBO-leerlingen. Mogelijk sluiten de activiteiten niet goed aan bij hun belevingswereld. Samen met VMBO-leerlingen wordt onderzocht wat wel goed aansluit en wat er moet worden aangepast zodat ze meer gaan bewegen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam, NISB, Gemeente Amsterdam Topscore, KVLO, GGD Nijmegen, WUR.
Projectnummer 525001009

Projectposter

Verbinding zorg, sport & bewegen

Dr. ir. A. Wagemakers, Wageningen Universiteit
Medeaanvragers: UMC St Radboud
Buurtsportcoaches zijn aangesteld om sport en bewegen in de buurt te versterken. In dit project wordt uitgezocht of buurtbewoners met behulp van de coaches daadwerkelijk gaan en blijven bewegen in de eigen buurt en of ze daardoor gezonder worden.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Fit!vak, Gemeente Den Haag, Gemeente Heusden, Gemeente Nijmegen, Gemeente Zwolle, KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland, KNGF, NISB, NOC*NSF, Radboud Universiteit Nijmegen, Regionale Ondersteunings Structuur Friesland, Regionale Ondersteuningsstructuur Eerstelijnszorg Overijssel, Sport Fryslân, Stichting KOEL, Stichting Lijn1 Haaglanden, Stichting Sport en Beweeg, Vereniging Sport en Gemeenten, Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ UA.
Projectnummer: 525001002

Projectposter

Versterk je Enkel-App

Dr. E.A.L.M. Verhagen, VU medisch centrum
Medeaanvragers: Stichting VeiligheidNL
De Enkel-App is gemaakt zodat veel mensen met balanstraining enkelletsel kunnen voorkomen. In dit project wordt uitgezocht of de App leidt tot een betere therapietrouw in vergelijking met de gebruikelijke therapieën.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Achmea, Disporta, KNGF, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg, NOC*NSF, Vereniging voor Sportgeneeskunde, VeiligheidNL.
Projectnummer: 525001003

Projectposter
Projectflyer

E-Exercise

Prof. dr. D.H. de Bakker, Universiteit van Tilburg
Medeaanvragers: NIVEL
In Nederland hebben veel mensen last van artrose aan heup en/of knie. In dit project wordt een beweegprogramma voor internet ontwikkeld dat artrosepatiënten moet helpen hun beweegbeperkingen in het dagelijkse leven te verminderen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Achmea, KNGF, Reade, Reumafonds, Sint Maartenskliniek, Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Projectnummer: 525001007

Nieuwsbrief van dit project
Projectposter

De kracht van kracht

Prof. dr. A.M.W.J. Schols, Maastricht Universitair Medisch Centrum+
Extreem overgewicht is ongezond. Niet alleen lichamelijk, ook psychisch. In dit project wordt een kracht en motivatie-beweegprogramma ontwikkeld voor jongeren met overgewicht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van deze jongeren, want doordat ze steviger zijn hebben ze ook meer spiermassa dan hun dunnere maatjes. Door hun kracht zijn ze beter in bepaalde inspanningen. Dat motiveert en maakt bewegen leuker. Door de krachttraining neemt het vet af en de spiermassa toe waardoor de stofwisseling weer beter wordt.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met MUMC-MOVE, COACH AZM, GGD/JGZ, Maastricht Instruments, FysioMaatwerk, Middelbare scholen
Projectnummer: 525001004

Projectposter
Publicatie: Combating adolescent obesity: an integrated physiological and psychological perspective

Sporten voor chronisch zieke kinderen en jongeren

Dr. T. Takken, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Medeaanvragers: UU
Veel chronisch zieke kinderen en jongeren bewegen te weinig door hun ziekte. In dit project wordt bekeken wat ze nodig hebben om na schooltijd te kunnen sporten. Ook wordt uitgezocht of sporten hun schoolprestaties positief beïnvloedt, het schoolverzuim verlaagt en hoe zij zich voelen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Utrecht, BOSK, De Hart&Vaatgroep, Gehandicaptensport Nederland, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Ronald McDonald Centre Only Friends, Stichting Fitkids
Projectnummer: 525001005

Projectposter
Sport-2-Stay-Fit nieuwsbrief van dit project
HAYS nieuwsbrief van dit project

Bewegen met Parkinson

Prof. dr. B.R. Bloem, UMC St Radboud
Medeaanvragers: Radboud Universiteit Nijmegen
Sporten helpt bij het voorkomen van ziekten en is goed voor het brein. Mensen met een ziekte aan hun hersenen vinden het vaak moeilijk om te sporten en het vol te houden. Dit project zoekt uit of regelmatig bewegen effect heeft op de symptomen van de ziekte van Parkinson. De deelnemers worden gestimuleerd minimaal 3x per week aan de slag en krijgen een iPad in bruikleen waarop ze gebruik kunnen maken van een speciaal ontwikkelde App die ze motiveert om het sporten vol te houden.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Astra Zeneca BV, Monpellier Venture, Simultrainer Europe B.V., Parkinson Patiënten Vereniging.
Projectnummer: 525001008

Projectposter