Sport

Sport is van groot belang voor onze samenleving. Sportieve activiteiten bevorderen een gezonde leefstijl en kunnen mensen helpen om tot op hoge leeftijd actief en gezond te blijven. Sport heeft ook een stimulerende en verbindende rol.

Wetenschappelijk onderzoek

Zo kan sport veel betekenen voor iemands persoonlijke groei, voor zijn of haar zelfwaardering en identiteit, voor de contacten tussen sporters en de manier waarop mensen elkaar bejegenen. Daarnaast helpen topsporters met hun prestaties het internationale imago van Nederland te verbeteren. Ze kunnen ook een voorbeeld zijn voor mensen in andere sectoren, zoals in het onderwijs, om te willen presteren en excelleren. Maar sport en bewegen heeft ook een keerzijde: blessures, doping, gokken, intimidatie, vandalisme en geweld in sport komen regelmatig voor.

Drie pijlers

Om al deze zaken op waarde te schatten is wetenschappelijk onderzoek nodig. Met het programma Sport wordt uitvoering gegeven aan het Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016. Sport is een integraal onderzoeksprogramma dat richt zich op:

  1. Presteren, gericht op het optimaliseren van (top)sportprestaties en bevorderen van innovaties (aandachtsgebieden: adaptatie en herstel; motorisch leren; weerstand; monitoring en feedback);
  2. Meedoen, gericht op sportparticipatie, en de betekenis daarvan voor de samenleving (aandachtsgebieden: participeren in sport; sport, cultuur en identiteit; maatschappelijke betekenis van sport);
  3. Vitaal, gericht op het bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen (aandachtgebieden: stimuleren van sportieve/actieve leefstijl; preventie en curatie van sportgerelateerde gezondheidsproblemen; sport en bewegen als therapie).

Het programma Sport wordt uitgevoerd door technologiestichting STW, NWO-Geesteswetenschappen en ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS en NOC*NSF en in samenwerking met SIA.
Ga voor uitgebreide informatie over dit programma naar www.sportonderzoek.com
Bekijk nieuwtjes, publicaties en andere wetenswaardigheden over sport en bewegen

Downloads

Overzicht Pijlercommissies Sport

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 10.400.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Marloes Stammen

sportonderzoek [at] zonmw.nl