Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

Voor de best passende zorg hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten, zodat ze samen kunnen beslissen over de behandeling. Dit programma draagt bij aan de beantwoording van kennisvragen over uitkomstgerichte zorg, om werken met uitkomstinformatie te ondersteunen.

Aanleiding

In 2018 zette het ministerie van VWS het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg op. Belangrijke partijen die onderdeel uitmaken van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ), werkten hun doelen voor dit programma uit in 4 ontwikkellijnen:

  • meer inzicht in uitkomsten
  • meer samen beslissen
  • meer uitkomstgericht organiseren en betalen
  • betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie

Benieuwd naar de voortgang? Bekijk de Voortgangsrapportage III Uitkomstgerichte zorg.

Doel

Die 4 ontwikkeldoelen roepen een aantal vragen op. Met het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg willen we samen met de HLA-MSZ-partijen daarom het volgende inzichtelijk maken:

  • in welke mate het werken met uitkomstinformatie in de Nederlandse medisch-specialistische zorgpraktijk wordt toegepast en wat de ambities hierin zijn
  • welke voorwaarden daarbij vereist zijn
  • wat wel werkt en wat niet werkt
  • wat goede voorbeelden zijn

We financieren dus onderzoeken die antwoorden zoeken op kennisvragen over het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg.

Samenwerking

De onderzoeken ondersteunen daarmee het landelijke VWS-programma Uitkomstgerichte Zorg en de daarin actieve partijen. De uitkomsten worden dan ook gedeeld op het landelijke Platform Uitkomstgerichte Zorg.

Subsidierondes

Het programma liep van 2021 tot en met 2022 en bestond uit 2 subsidierondes voor praktijkgericht onderzoek:

  • De eerste subsidieronde ging over algemene kennisvragen over werken met uitkomstinformatie. Daarin zijn 6 projecten gehonoreerd.
  • De tweede subsidieoproep ging over de kernset generieke PROMs. Daarin zijn 7 projecten gehonoreerd.

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

B. (Brenda) Mark-van Haarst

Leden

Dr. C.J.M. (Carine) Doggen
Dr. M. (Miriam) Faes
Drs. W. (Willem) Geerlings
Prof. dr. W.N.J. (Wim) Groot
Drs. J. (Jacob) Hofdijk
Dr. W. (Wouter) Kollen
Prof. dr. G.G. (Frits) van Merode
Drs. W. (Wendy) Olsder
Dr. M.P.T. (Maarten) de Wit
Drs. E.C.M. (Els) van der Wilden

Secretaris

P. (Paula) du Pont

Actuele ontwikkelingen en resultaten

Om de best passende zorg te kunnen bieden, is inzicht nodig in uitkomsten van zorg. Daarom stimuleren we vanuit verschillende ZonMw-programma's onderzoek naar (het gebruik van) uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg. Het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg is daar één van.

> Bekijk al onze activiteiten op het gebied van uitkomstgerichte zorg

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 1.180.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Paula du Pont

Programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Bobby Otto

Programmasecretaris
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Charlie Plane

Programmasecretaris
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Bianca Hoogendijk

Clusterassistent
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl