Onderzoek naar kennisvragen uitkomstgerichte zorg: 6 projecten van start

Voor de best passende zorg hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten. In welke mate professionals en organisaties in de medisch-specialistische zorgpraktijk al met dit soort uitkomstinformatie werken, en wat hierin wel en niet goed gaat, is nog niet zo duidelijk.


Daarom financieren we 6 projecten die dit onderzoeken. Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen over de behandeling. Daarnaast kunnen zorgprofessionals en -organisaties leren en verbeteringen doorvoeren op basis van uitkomstinformatie. Daarom richten de projecten zich op het beantwoorden van kennisvragen zoals: wat gebeurt er al op het gebied van uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg, wat zijn daarin succes- en faalfactoren en welke aanbevelingen volgen hieruit?

Over welke onderwerpen gaan de 6 projecten?

De projecten werken aan:

De projecten starten uiterlijk 1 maart 2022 en hebben een looptijd van 6 maanden.

Programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

Deze projecten ontvangen financiering vanuit ons programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma komt voort uit het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS. In het VWS-programma zijn door betrokken partijen in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ) 4 ontwikkellijnen geformuleerd:

  • meer inzicht in uitkomsten
  • meer samen beslissen
  • meer uitkomstgericht organiseren en betalen
  • betere toegang tot actuele uitkomstinformatie

Deze 4 doelen roepen een aantal vragen op, die door de HLA-MSZ-partijen op een rij zijn gezet. Ons programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg richt zich op het beantwoorden van die vragen.