Stimuleringssubsidie versterking organisatie en governance van de regionale samenwerkingsstructuur

Tot 25 juni kunt u bij het ZonMw-programma ‘Ondersteuning regionale samenwerking’ een stimuleringssubsidie aanvragen om stappen te zetten in het opzetten/verstevigen van de organisatie en governance van de regionale samenwerkingsstructuur in uw IZA-regio.

Aanleiding

Doel van de stimuleringssubsidie

In 2023 is voor iedere zorgkantoorregio een regiobeeld opgesteld. Op basis daarvan zijn er  38 regioplannen geschreven. Voor het organiseren en coördineren van de uitvoering van deze plannen wordt er momenteel in de 38 regio’s gewerkt aan het (door)ontwikkelen van de organisatie en governance van één aanspreekbare regionale samenwerkingsstructuur in elke regio. Met deze stimuleringssubsidie worden de IZA-regio’s ondersteund bij het zetten van stappen in de (door)ontwikkeling van hun samenwerkingsstructuur.

Organisatie en governance wordt gezien als het besturingsproces in ruime zin. Hieronder vallen aspecten als de wijze van besluitvorming, vertegenwoordiging achterban, middelenallocatie, verdeling van rollen en verantwoordelijkheden en controle op de besturing. Maar ook de inzet van 'soft skills’ om te werken aan factoren als verbinding, vertrouwen en de bereidheid om dilemma’s en knelpunten te delen met de partners uit andere domeinen, waarmee samengewerkt wordt in de regio.

Na deze stimuleringssubsidie zal, later in het jaar, een uitgebreidere subsidieoproep volgen voor het verder opbouwen en/of verstevigen van de regionael samenwerkingsstructuur in de IZA-regio.

Wat kan aangevraagd worden?

In deze subsidieronde kan per IZA-regio maximaal € 50.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 9 maanden. Per IZA-regio kan 1 subsidieaanvraag ingediend worden.

Heeft u vragen over deze subsidieoproep?

Op maandag 6 mei lichten we deze subsidieoproep toe in een webinar.

  • Webinar: maandag 6 mei | 11.00 – 12.00 uur | Via deze link kunt u zich aanmelden

Mocht u op dit tijdstip niet kunnen, dan kunt u het webinar na 6 mei ook terugvinden op de website. Ook verwijzen wij u graag naar de FAQ op onze website. Staat uw vraag er niet bij of heeft u specifieke vragen over uw regio of subsidieaanvraag? Dan kunt u ons bereiken via het emailadres regionalesamenwerking@zonmw.nl of het telefoonnummer 070 349 54 72. 

Meer weten over het ZonMw-programma Ondersteuning regionale samenwerking?

ZonMw draagt met het programma Ondersteuning regionale samenwerking bij aan de realisatie van de IZA-ambities rond regionale samenwerking door ondersteuning te bieden bij het opzetten en/of verstevigen van regio's en het ontwikkelen en delen van benodigde kennis bij de transformatie naar een nieuw gezondheidssysteem. Er zijn twee programmalijnen: A. Organiseren en besturen van regionale samenwerking, en B. Leren Transformeren. Op de programmapagina vindt u meer informatie over het programma, de subsidierondes, (tussentijdse) resultaten en ander nieuws. Zie link naar de programmapagina rechtsboven in dit bericht.

Andere ZonMw-programma’s gericht op de versterking van regionale samenwerking

Versterking organisatie eerstelijnszorg In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Met het ZonMw-programma Versterking organisatie eerstelijnszorg dragen we bij aan verschillende doelstellingen uit de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030. In april en mei gaan meerdere subsidiemogelijkheden open. Bekijk voor meer informatie hierover onze vooraankondiging.

Infrastructuur beleidsparticipatie: Op dit moment staat er ook een subsidieoproep open ter voorbereiding op de regionale participatiehubs gericht op beleidsparticipatie door inwoners en patiënten. Er zijn maandelijkse deadlines voor het indienen van aanvragen, de eerste op 14 mei de laatste op 24 september. Bekijk voor informatie over de oproep en hoe u zich in kan schrijven voor het Webinar van 23 april de subsidieoproep.