Ethiek en Gezondheid 3

Het doel van de ethiek op het terrein van gezondheidszorg is om betrokkenen bewust te maken van de ethische vraagstukken die spelen en in staat te stellen om hierin een afweging te maken van de verschillende mogelijkheden om verantwoorde keuzes te maken voor hun handelen.

Over dit programma

Doel

Het programma Ethiek en Gezondheid 3 maakt onderzoek mogelijk op het terrein van ethiek in de gezondheidszorg. De doelstelling van het programma is het vergroten van inzicht in en kennis over concrete, actuele, ethische dilemma's of vragen op het terrein van ethiek en gezondheid. De opgedane kennis en inzichten dragen bij aan de ondersteuning in verbetering van de gezondheidszorgpraktijk en het gezondheidsbeleid.

Twee pijlers

Het programma kent twee pijlers. De eerste pijler bestaat uit een open inschrijving door middel van een subsidieronde. De tweede pijler richt zich op onderzoeks- c.q. beleidsvragen op het terrein van ethiek en gezondheid die het ministerie van VWS aanreikt.

Dit programma is een vervolg op de ZonMw-programma's Ethiek en Gezondheid en Ethiek en Gezondheid 2012-2015

Programmacommissie

Voorzitter

Mr. L.J.S. (Léon) Wever

Vice-voorzitter

Prof. dr. R.H.J. (Ruud) ter Meulen

Leden

Drs. A.J.M. (Janet) van Bavel
dr. M. (Michelle) Habets
Drs. J.J. (Jasmijn) de Lange
Prof. dr. A.W. (Bert) Musschenga
Prof. dr. S. (Sigrid) Sterckx
Dr. G.J. (Truus) Teunissen
Prof. dr. G. (Gerrit) Glas

Waarnemer

Drs. P. (Pim) Roza

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 3.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %