Ethiek en Gezondheid

Het doel van de ethiek op het terrein van gezondheidszorg is om betrokkenen bewust te maken van de ethische vraagstukken die spelen en in staat te stellen om hierin een afweging te maken van de verschillende mogelijkheden om verantwoorde keuzes te maken voor hun handelen.

Over dit programma

Gelet op een steeds veranderende maatschappelijke context waarin verschillende vormen van zorg worden verleend, komen voortdurend belangrijke nieuwe ethische vraagstukken en problemen naar voren.

Doel

Doelstelling van het programma ethiek en gezondheid is het vergroten van kennis over en inzicht in ethische dilemma's op het terrein van ethiek en gezondheid. In het verlengde daarvan is het doel het ondersteunen en verbeteren van de gezondheidszorgpraktijk via het aanreiken van concrete aanbevelingen ten behoeve van praktijk en beleid.

Werkwijze

Het programma biedt ruimte voor subsidiëring van enerzijds door het veld ingediende onderzoeksaanvragen door middel van 'open inschrijving', en anderzijds specifieke, door VWS aangereikte onderzoeksvragen. In het kader van de open inschrijving zijn -via een door ZonMw georganiseerde expertmeeting- nadere onderzoeksonderwerpen geprioriteerd. Het programma biedt ruimte voor zowel onderzoeksprojecten als ontwikkelingsprojecten. Ook worden diverse journalistieke bijdragen en essays gefinancierd.

Vervolg

Het programma heeft een vervolg gekregen in Ethiek en Gezondheid 2012-2015 en Ethiek en Gezondheid 3.

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 3.145.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Maartje Sander

Programmamanager
ethiekengezondheid [at] zonmw.nl