Ethiek en Gezondheid 2012-2015

illustratie met verschillende zaken die verwant zijn met ethiek en gezondheid
Het doel van de ethiek op het terrein van gezondheidszorg is om betrokkenen bewust te maken van de ethische vraagstukken die spelen en in staat te stellen om hierin een afweging te maken van de verschillende mogelijkheden om verantwoorde keuzes te maken voor hun handelen.

Over dit programma

Voor dit programma zijn er geen mogelijkheden meer om een subsidieaanvraag in te dienen.

Doel

Het programma Ethiek en Gezondheid 2012-2015 maakt onderzoek mogelijk op het terrein van ethiek in de gezondheidszorg. De doelstelling van het programma is het vergroten van inzicht in en kennis over concrete, actuele, ethische dilemma’s of vragen op het terrein van ethiek en gezondheid. De opgedane kennis en inzichten dienen de gezondheidszorgpraktijk en het gezondheidsbeleid te ondersteunen en verbeteren.

Twee pijlers

Het programma kent twee pijlers. De eerste pijler bestaat uit een open inschrijving door middel van subsidierondes. De tweede pijler is gericht op concrete onderzoeks- en beleidsvragen die het ministerie van VWS aanreikt.

Vervolg

Dit programma is een vervolg op het eerste ZonMw-programma Ethiek en Gezondheid en heeft een vervolg gekregen in Ethiek en Gezondheid 3.

Programmacommissie

Voorzitter

Mr. L.J.S. (Léon) Wever

Vice-voorzitter

Prof. dr. R.H.J. (Ruud) ter Meulen

Leden

Drs. A.J.M. (Janet) van Bavel
Dr. M. (Michelle) Habets
drs. J.J. (Jasmijn) de Lange
Prof. dr. A.W. (Bert) Musschenga
Prof. dr. S. (Sigrid) Sterckx
Dr. G.J. (Truus) Teunissen

Waarnemers

M.R. (Maritte) Meershoek

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 2.675.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma: