Enabling Technologies Hotels

Het programma Enabling Technologies Hotels (ETH) is in 2013 opgezet om onderzoekers bredere toegang te bieden tot hoogwaardige life sciences technologieën en de daarbij horende expertise. Onderzoekers (gasten) konden hiervoor terecht bij een service-gerichte faciliteit (hotel).

Aanleiding

Enabling Technologies Hotels stimuleert actieve samenwerking tussen onderzoekers met en zonder toegang tot hoogwaardige technologieën.  Met dit unieke subsidie-instrument ontvingen de onderzoekers (gasten) en eigenaren van de faciliteiten (hotel) gezamenlijk subsidie, waarmee samenwerkingen opgezet werden.

Doel

Het hoofddoel van het programma Enabling Technologies Hotels was om publiek-private onderzoeksprojecten kennis te laten maken met hoogwaardige technologieën en de bijbehorende expertise. Door het:

  • Introduceren van geavanceerde life sciences technologieën in publiek-private onderzoekssamenwerkingen.
  • Stimuleren van het gebruik van data stewardship en integratie principes, methoden en standaarden in onderzoeksprojecten.
  • Faciliteren van integratie van datasets in geavanceerde multi-technologie projecten.
  • Stimuleren van nieuwe interacties tussen groepen en organisaties.
  • Waar mogelijk, stimuleren van open acces publicaties van onderzoeksdata.

Samenwerking

Het ZonMw programma Enabling Technologies Hotels (ETH) werd uitgevoerd binnen de topsectoren Life Sciences and Health (LSH), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en werd gefinancierd door ZonMw en NWO Exacte en Natuurwetenschappen. Het programma is opgezet in samenwerking met het Dutch Techcentre for Lifesciences (DTL).

Dit gebeurde middels het ‘Hotel’ concept. Onderzoekers (‘gasten’) die nog geen toegang hadden tot high end technologie, konden hiervoor terecht via een service-gerichte faciliteit (‘Hotel’). Deze zogenaamde “Technology Hotels” zijn opgenomen op de website van DTL.

Programmaspecifieke informatie

Het programma is imiddels gesloten. Vanaf 2013 zijn er 5 subsidieoproepen geweest waarin 196 ETH projecten zijn gehonoreerd. Uit een evaluatie van eerdere ETH projecten bleek dat deze de toegang tot geavanceerde technologie stimuleren: alle deelnemers hadden de intentie om met de nieuwe technologie te blijven werken. Meer dan de helft van de deelnemers aan de evaluatie gaf aan dat de samenwerking met het Technology Hotel ook na het ETH project werd voortgezet.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 4.200.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Angela Lansbergen-Engel

Programmamanager
THotels [at] zonmw.nl