Regulatoire Pandemische Paraatheid

Pandemische Paraatheid
Ook tijdens een pandemie moeten patiënten snel en effectief behandeld kunnen worden. Maar voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën gelden wetten en regels. Binnen het (deel)programma Regulatoire Pandemische Paraatheid werkt ZonMw aan het sneller beschikbaar maken van behandelingen tijdens een pandemie.

Over het deelprogramma

Het deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid is onderdeel van het programma Pandemische Paraatheid. Dit deelprogramma heeft als doel het huidig regulatoir kader in Nederland, in relatie tot pandemische paraatheid, op cruciale thema’s te evalueren. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan hoe het regulatoir kader kan worden versterkt. Hierbij is aandacht voor de volgende thema’s:

Download hier het overkoepelend eindrapport


Lees meer over het deelprogramma in de programmatekst

Over het programma

Het programma Regulatoire Pandemische Paraatheid is in 2023 goedgekeurd. Dit programma heeft, aanvullend op het deelprogramma, als doel kennis te genereren die bijdraagt aan het versnellen van de beschikbaarheid van nieuwe therapieën en leveringszekerheid. Daarbij is er aandacht voor zowel versnelling van doorlooptijden in reguliere tijden als welke stappen genomen moeten worden ter voorbereiding op toekomstige pandemieën.

Lees meer over het programma in de programmatekst

Looptijd en budget

Het deelprogramma heeft een duur van 1 jaar (2023) en heeft een begroting van €500.000. Het programma heeft een duur van 2,5 jaar (2023-2025) en heeft een begroting van €10 miljoen.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 10.000.000
Looptijd: 41%
Looptijd: 41 %

Contact

Fleur Heeres

Programmasecretaris
pandemicpreparedness [at] zonmw.nl