ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie binnen de gehele kennisketen van fundamenteel onderzoek tot implementatie.

Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleren en financieren wij ontwikkeling en praktische toepassing op het gebied van preventie, zorg en gezondheid.

Het brede werkterrein van de gehele kennisketen maakt ZonMw uniek als organisatie.

Organogram en bestuur

Programma’s nemen een centrale plaats in binnen ZonMw. Deze programma's worden in veertien clusters uitgevoerd. De stafafdeling Beleid, Advies & Strategie en Bedrijfsvoering ondersteunen de clusters.

Bestuur

Voorzitter
de heer prof. dr. M.A. (Arfan) Ikram

Penningmeester
de heer drs. H.G. (Edwin) Maalderink

mevrouw prof. dr. C.V.C. (Carlijn) Bouten

de heer prof. dr. W.C. (Wilco) Peul

mevrouw prof. dr. M.P. (Marlies) Schijven

Vicevoorzitter
de heer prof. dr. H.A.P. (Huibert) Pols

de heer dr. W.M. (Marijn) van Ballegooijen
 

de heer dr. S.R. (Sander) Hilberink

mevrouw dr. ir. M.N. (Moniek) Pieters

Waarnemer
de heer prof. dr. B.J. (Bart-Jan) Kullberg
voorzitter Gezondheidsraad

Directie

Véronique Timmerhuis, algemeen directeur, tevens secretaris bestuur

Managementteam

Merik Seven, directeur programma's

Loes van Herten, Hoofd concernondersteuning, Strategie en Innovatie

Mariëlle Snijders, directeur programma's 

Rob van Hemert, hoofd bedrijfsvoering

Downloads

Werkwijze

Ministeries, NWO en andere organisaties geven ZonMw de opdracht om oplossingen te zoeken voor bepaalde knelpunten of om gerichte werkterreinen te stimuleren. Dit op het gebied van gezondheidszorg en gezondheidsonderzoek.

Een analyse door deskundigen is vervolgens de basis voor een subsidieprogramma, dat richting geeft aan oplossingen en onderzoek.
Binnen een programma kunnen wetenschaps- en praktijkinstellingen onderzoek doen of op projectbasis vernieuwingen ontwikkelen, testen en uitvoeren.

Kwaliteit en innovatie

 

Kwaliteit van wetenschap en gezondheidszorg staat bij ZonMw voorop. Door duidelijke selectiecriteria komen alleen de beste voorstellen in aanmerking voor subsidie. Voorstellen voor onderzoek en praktijkinnovatie moeten passen binnen de subsidieprogramma’s.

Programma's kunnen verschillende invalshoeken hebben:

  • stimuleren van wetenschappelijke kwaliteit
  • ontwikkelen van bepaalde wetenschapsterreinen
  • ontwikkelen en onderzoeken van innovaties in de gezondheidszorg
  • ontwikkeling en onderzoek voor bepaalde doelgroepen
  • coördinatie grootschalige invoering van bewezen waardevolle innovaties

Toepassen van kennis en ervaring

 

Het werken in programma’s verhoogt de toepasbaarheid van de uitkomsten van onderzoeks- en vernieuwingsprojecten. Kennis en ervaring overdragen en gebruiken is voor ZonMw minstens zo belangrijk als de ontwikkeling ervan. Daarom stellen wij hoge eisen aan de mogelijkheden tot implementatie van projectresultaten.

Subsidie

Regelmatig kunnen onderzoekers (van fundamenteel tot toegepast), zorgverleners en instellingen gericht op zorg en gezondheid subsidie aanvragen voor onderzoeks- en innovatieprojecten passend binnen een programma.

Ieder programma heeft zijn eigen doelstellingen, kwaliteitscriteria en deadlines. Een deskundige commissie, geadviseerd door onafhankelijke experts (referenten) selecteert de voorstellen. De commissie toetst of burgers en patiënten voldoende bij het project betrokken zijn (patiëntenparticipatie). Ook de verschillen in cultuur, geslacht of leeftijd (diversiteit) is een belangrijk criterium.

Overige gegevens

ZonMw is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27365263.
ZonMw is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Fiscaalnummer: 0028.76.528.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website