Ambient Assisted Living (AAL)

De Europese samenleving veroudert en met het stijgen der jaren neemt het aantal (chronische) aandoeningen toe. ICT kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met de vergrijzing, zoals eenzaamheid onder ouderen, stijgende zorgvraag en -kosten en personeelstekorten. Om deze ICT oplossingen te stimuleren, is het Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP) opgezet. AAL is een samenwerkingsprogramma van 23 Europese landen en de Europese Commissie.

Samenwerking met bedrijfsleven

Het programma stimuleert het Europese bedrijfsleven om in AAL oplossingen voor ouderen te investeren. Hiervoor is jaarlijks een subsidiebedrag van circa € 55 miljoen beschikbaar. Daarnaast investeren de deelnemende bedrijven en organisaties zelf in de ontwikkeling. Vanuit Nederland draagt het ministerie van VWS jaarlijks € 1,9 miljoen bij aan AAL. ZonMw voert het programma in opdracht van VWS in Nederland uit.

Doel

Doel van het AAL programma is om met behulp van ICT oplossingen de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Behoeften en wensen van ouderen en hun mantelzorgers vormen het uitgangspunt en hun betrokkenheid loopt als een rode draad door het programma.
AAL stimuleert de ontwikkeling van producten, diensten en systemen met behulp van ICT op verschillende levensdomeinen: 
  • Gezondheid en zorg
  • Huishouding
  • Mobiliteit
  • Sociale interactie
  • Veiligheid
  • (Vrijwilligers)werk
  • Vrijetijdsbesteding

Werkwijze

AAL werkt met jaarlijkse subsidierondes. Internationale consortia kunnen projectvoorstellen indienen voor de ontwikkeling van AAL oplossingen. Kenmerkend voor AAL projecten is de betrokkenheid van gebruikers(organisaties) en het bedrijfsleven (met name het MKB). Projecten hebben een ‘time to market’ van 2 tot 3 jaar; dat betekent dat producten en diensten binnen 2 tot 3 jaar na het project op de markt beschikbaar komen.

Meer informatie: 

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 19.600.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Geja Langerveld

Programmamanager
aal [at] zonmw.nl