Samenwerking China

Het samenwerkingsprogramma tussen NWO en de Chinese Academy of Sciences (CAS) stimuleert duurzame samenwerking tussen onderzoekers uit beide landen en financiert gezamenlijke onderzoeksprojecten. In het kader van deze samenwerking worden er jaarlijks subsidie mogelijkheden geboden voor bilaterale samenwerking tussen Chinese en Nederlandse onderzoeksgroepen. Het programma is één van de verschillende instrumenten binnen bilaterale samenwerking tussen China en Nederland.

In 2015 hebben CAS, NWO en ZonMw een subsidie ronde uitgezet op het gebied van ‘stamcel onderzoek’. Zowel China als Nederland heeft een sterke geschiedenis in dit onderzoeksgebied. De verwachting is dat door samen te werken er sneller doorbraken plaatsvinden in zowel stamcelonderzoek als regeneratieve geneeskunde. En dat toepassing sneller doordringt in de kliniek. Binnen deze ronde zijn 4 projecten gehonoreerd.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website