Doorbraakprojecten

In het kader van de bijdrage aan de topsector Life Sciences and Health (LSH) is besloten om subsidiemogelijkheden te creëren voor risicovol onderzoek, de zogenaamde doorbraakprojecten. Deze projecten richten zich specifiek op regeneratieve geneeskunde. Ontwikkelingen binnen het stamcelonderzoek worden binnen de regeneratieve geneeskunde gebruikt met als uiteindelijk doel het herstellen van weefsel en orgaanfunctie na schade door ziekte of letsel. Dit is belangrijk voor de behandeling van zowel erfelijke aandoeningen als chronische verouderingsziekten waaronder bijvoorbeeld ziekte van de hartspier en -kleppen, bot, kraakbeen, zenuwstelsel en het immunsysteem. De projecten zijn mogelijk gemaakt door financiering van het NWO gebied Aard- en Levenswetenschappen.

Projecten

In totaal zijn er 9 projecten gefinancierd. Een verplicht onderdeel van de projecten is een verblijf van minimaal 4 weken in een buitenlands topinstituut voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een gedeelte van het project of het aanleren van een techniek. Door internationale samenwerking te stimuleren verwachten we sneller doorbraken te bereiken in het stamcelonderzoek en de regeneratieve geneeskunde.

Publiekssamenvattingen Internationale Doorbraakprojecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website