Over dit programma

De Sportimpuls geeft lokale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten de kans om mensen in de buurt die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten blijvend fysiek in beweging te brengen. Dat doen zij door aan te sluiten bij hun behoeftes, samen te werken met lokale organisaties die de doelgroepen goed kunnen bereiken en door gebruik te maken van bestaande kennis van de Menukaart Sportimpuls.
In 2018 is de 7e en laatste ronde open gegaan voor alle Sportimpulsregelingen. Dit jaar ontving ZonMw in totaal 223 aanvragen. Op 1 september 2018 klinkt het startschot voor de 145 gehonoreerde projecten (52 in de ‘reguliere’ Sportimpuls; 62 voor Sportimpuls Jeugd in Lage Inkomensbuurten; 31 voor Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht).

Menukaart Sportimpuls

De Menukaart Sportimpuls is een overzicht van goed beschreven sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren is ontwikkeld en uitgevoerd door onder andere sportbonden en beweegaanbieders. In Sportimpulsaanvragen wordt gebruik gemaakt van de interventies die op de Menukaart staan. De gekozen interventie in een subsidieaanvraag wordt vertaald naar de lokale situatie zonder afbreuk te doen aan de kernwaarden van de interventie.

Sport en bewegen in de Buurt

De Sportimpuls is onderdeel van het VWS programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Bekijk nieuwtjes, publicaties en andere wetenswaardigheden over sport en bewegen

Downloads

Managementrapportage Sportimpuls 2017

Gehonoreerde projecten Sportimpuls 2017

Managementrapportage Sportimpuls 2016

Managementrapportage Sportimpuls 2015

Gerelateerde ZonMw-programma's

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website