Bij het zoeken naar werk en het verminderen van schulden en armoede lopen sommige mensen tegen complexe problemen aan. De ondersteuning van deze mensen bij het oplossen van hun problemen vraagt vaak veel van professionals. Tijdens de kennisateliers Wat werkt in jouw praktijk? gaan professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers op basis van nieuwe inzichten samen zoeken naar effectieve werkwijzen die in de praktijk toepasbaar zijn. Kom jij ook? Je kunt je nu inschrijven!

Nieuwe ideeën opdoen – gebruik maken van inzichten uit recent onderzoek – kennis uit praktijk en wetenschap delen – ervaringen uitwisselen met mensen uit andere gemeenten


Waar en wanneer?

De kennisateliers vinden ’s middags vanaf 12.30u plaats in 3 regio’s:

  • op 8 april  voor de regio Zuid-Nederland in Tilburg
  • op 18 april voor de regio Noord-Nederland in Groningen
  • en op 9 mei voor de regio Midden-Nederland in Almere

Voor wie?

Klantmanagers en andere professionals in het sociaal domein, lokale beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers, managers en anderen die actief zijn op het terrein van Werk en Inkomen, armoedebestrijding of schuldhulpverlening..

Denk mee, praat mee en doe mee!

Bekijk de programma's:

Je kunt je hier inschrijven

Als je lid bent van de BvK, schrijf je dan hier in.

Je inschrijving wordt dan gekoppeld aan het LEER-register.

Vol is vol

De kennisateliers zijn gratis toegankelijk. Daarbij geldt dat wie zich het eerst inschrijft, de meeste kans maakt om mee te kunnen doen. De kennisateliers zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen uit de lokale praktijk en het beleid. 

Verslag in woord en beeld

Rond de kennisateliers wordt een digitaal magazine gemaakt dat elke deelnemer krijgt toegestuurd. Zowel vooraf als na afloop van elk kennisatelier komen in dit magazine nieuwe interviews, filmpjes en foto’s.
Dat betekent dat tijdens de kennisateliers foto’s en filmopnamen worden gemaakt. Als je niet herkenbaar in beeld wilt komen, kun je dit bij binnenkomst aan de organisatie melden.

De kennisateliers zijn onderdeel van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk. In dit programma staan 5 thema’s centraal die ook tijdens de kennisateliers aan bod komen: re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding, integraal werken, methodisch werken, werk voor vergunninghouders.
Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk wordt op verzoek van het ministerie van SZW uitgevoerd door ZonMw in nauwe samenwerking met Divosa, VNG, UWV en het ministerie van VWS. Het is onderdeel van een bredere beweging in de sector Werk en Inkomen om meer methodisch en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten te werken.

In samenwerking met:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website