Bij vroegtijdige ontdekking van borstkanker, is de kans op een succesvolle behandeling groter. Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar worden elke twee jaar opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het programma Vroege Opsporing financiert onderzoek naar het optimaliseren van de screening op borstkanker.

Het onderzoek richt zich vooral op innovaties van de bestaande borstkankerscreening. De techniek staat niet stil en biedt steeds nieuwe mogelijkheden, maar een dergelijke techniek moet wel bewezen (kosten)effectiever zijn dan de huidige screening. Ook onderzoek naar gepersonaliseerde screening is een belangrijk thema binnen het programma.

Voorbeelden van onderzoek naar gepersonaliseerde screening zijn de DENSE-studie en FaMRIsc-studie. Beide onderzoeken richten zich op kosteneffectieve MRI screening bij vrouwen.

DENSE-studie

Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden van kosteneffectieve MRI screening bij vrouwen met een hoge borstdensiteit.  ZonMw draagt, met vele andere partijen, bij aan dit onderzoek. Bekijk het afgeronde project en een nieuwsbericht over de resultaten na de eerste ronde van de DENSE-studie.

Het vervolgtraject op deze studie, waarbij een derde screeningsronde wordt uitgevoerd, wordt ook mede gefinancierd vanuit ZonMw. Dit onderzoek wordt afgerond in 2021. Binnenkort volgen de resultaten van deze studie. Op 24 juni 2021 heeft de DENSE-studie de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021 van de Federatie Medisch Specialisten gewonnen.

Uit de onderzoeksresultaten van de DENSE-studie blijkt dat met een aanvullende MRI meer tumoren worden ontdekt, maar dat de methode ook nadelen met zich meebrengt zoals foutpositieve uitslagen en meer overdiagnose en overbehandeling. De Gezondheidsraad ziet MRI niet als toekomstbestendige aanvulling op het bevolkingsonderzoek borstkanker, maar adviseert snel onderzoek te doen naar een eenvoudiger en goedkoper alternatief. Zie hier het advies van de Gezondheidsraad. En de reactie op dit advies van de NVvR in een brief aan VWS.

FaMRIsc-studie

In deze studie is onderzocht of MRI screening voor vrouwen met een hoog familiair risico beter is dan screening door mammografie. Uit de studie werd geconcludeerd dat bij vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker, screening met MRI het risico op sterfte door borstkanker meer kan reduceren dan screening door mammografie. Dit kan voor acceptabele kosten, maar wel met enig risico op over-diagnostiek. Uit een enquête onder FaMRIsc-deelnemers blijkt dat voor de meeste vrouwen MRI-screening de voorkeur heeft.

Bekijk hier het nieuwsbericht van ErasmusMC over de kosten-baten analyse van de FaMRIsc-studie en de projectpagina.

Door kennisontwikkeling over gepersonaliseerde screening kan borstkanker bij  vrouwen met een hoge borstdensiteit en een hoog familiair risico in de toekomst mogelijk nog beter vroegtijdig opgespoord worden.

Uitgelicht

Ondanks screening gaan er nog steeds mensen dood aan borstkanker

Epidemioloog Carla van Gils doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar borstdensiteit en het risico op borstkanker. “Toen ik promoveerde wisten we al dat de dichtheid van het borstweefsel een belangrijke risicofactor voor borstkanker is."

Lees het interview met Epidemioloog Carla van Gils
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website