Bij vroegtijdige ontdekking van borstkanker, is de kans op een succesvolle behandeling groter. Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar worden elke twee jaar opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het programma Vroege Opsporing financiert onderzoek naar het optimaliseren van de screening op borstkanker.

Het onderzoek richt zich vooral op innovaties van de bestaande borstkankerscreening. De techniek staat niet stil en biedt steeds nieuwe mogelijkheden, maar een dergelijke techniek moet wel bewezen (kosten)effectiever zijn dan de huidige screening. Ook onderzoek naar gepersonaliseerde screening is een belangrijk thema binnen het programma.

Een voorbeeld van onderzoek naar gepersonaliseerde screening is de DENSE studie die sinds 2011 binnen het bestaande bevolkingsonderzoek borstkanker wordt uitgevoerd. Dit belangrijke onderzoek richt zich op de mogelijkheden van kosteneffectieve screening bij vrouwen met een hoge borstdensiteit (de DENSE studie). ZonMw draagt, met vele andere partijen, bij aan dit onderzoek. De afronding van deze studie wordt in 2019 verwacht. Een vervolg op deze studie, waarbij een derde screeningsronde wordt uitgevoerd, wordt ook mede gefinancierd vanuit ZonMw.

De resultaten van de DENSE studie kunnen bijdragen aan het optimaliseren van het huidige bevolkingsonderzoek borstkanker. Door gepersonaliseerde screening toe te passen kan borstkanker in de toekomst mogelijk nog beter bij vrouwen met een hoge borstdensiteit vroegtijdig opgespoord worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website