Het Engelse woord nudge wordt gebruikt om mensen te helpen een gemakkelijke en betere keuze te maken. De overheid, en ook gezondheidsprofessionals sturen hier weliswaar in. Uiteindelijk kiezen mensen wel zelf.

Er zijn ook legio toepassingen voor preventie, maar ook in de cure en care sector. Bijvoorbeeld in de manier waarop behandelopties aangeboden en de wijze waarop met patiënten/cliënten wordt gecommuniceerd.
ZonMw wil een impuls geven aan het gedachtegoed van nudging voor de ZonMw onderzoeks- en praktijkprogrammering. Gedragswetenschappelijke kennis in beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk.

Wetenschappelijk kader Nudging in de publieke gezondheidszorg

In opdracht van ZonMw is gewerkt aan een wetenschappelijk kader voor de toepassing van nudging in de publieke gezondheidszorg. Er is aandacht voor een definitie voor nudging. Deze wordt gebruikt binnen de publieke gezondheidszorg. De kennissynthese is in juli 2015 afgerond. Resultaten zijn relevant voor de verschillende deelprogramma’s binnen het vijfde onderzoeksprogramma preventie.

Projecten

Uitgelicht

Nudging op de kaart...

ZonMw heeft opdracht gegeven aan Schuttelaar & Partners om in kaart te brengen wat de stand van zaken is om nudging als preventie instrument, naast andere instrumenten, in de praktijk te gebruiken. Dit rapport is nu beschikbaar.

Behavioural Insights Netwerk Nederland

Het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) is een samenwerkingsverband van alle ministeries, voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. Het is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Meer informatie

Meer informatie

Downloads

Contact

Marja Westhoff

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 77

Carola Havers

Communicatie

Telefoonnummer+31 07 349 51 59
E-mailadreshavers@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website