Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, inclusief de voorzieningen, creëren kans op of belemmeringen voor gezondheid. In dit interview vertelt Gerard Molleman (GGD Gelderland-Zuid) over de preventieve infrastructuur.

Invloed van omgeving

‘Veel gezondheidsproblemen hebben te maken met leefstijl. Die leefstijl wordt mede beïnvloed door je omgeving en de context waarin je zit, zoals school, gezin, wijk en werk. De wijk is voor een heleboel aspecten een interessante plek om aan gezondheid te werken. Vroeger waren we bezig met interventies. Nu proberen we in de wijk een preventieve structuur te creëren, zodat burgers en professionals veel gemakkelijker kunnen samenwerken. Binnen mijn afdeling bij de GGD Gelderland-Zuid hebben we een dekkend netwerk van gezondheidsmakelaars die deze samenwerking helpen organiseren en onderlinge contacten stimuleren. In de wijk kom je veel mooie initiatieven tegen. Zo zijn er in meerdere Nijmeegse wijken groepen diabetespatiënten die regelmatig met elkaar wandelen. Het blijkt dat hun bloedsuiker behoorlijk daalt en dat ze minder of soms zelfs helemaal geen medicatie meer nodig hebben.

Huisarts stimuleert patiënt

De vraag is altijd hoe je in contact kunt komen met kwetsbare groepen. Het zijn mensen met gemiddeld meer gezondheidsklachten, waarvoor ze veel bij de huisarts en in het ziekenhuis komen. Die klachten zijn vaak leefstijlgerelateerd. Als de huisarts daar meer aandacht aan zou besteden, er vragen over stelt, mensen stimuleert gezonder te leven en de mogelijkheden daartoe in de wijk aangeeft, dan kunnen we ontzettend veel winnen. Bij ons in het Radboudumc krijgen mensen die roken een vinkje in hun dossier. Het ziekenhuis vraagt dan of Sinefuma, een organisatie die helpt bij het stoppen met roken, contact met hen mag opnemen. Veel mensen zijn daar uiteindelijk heel blij mee. Vanuit mijn leerstoel wil ik huisartsen en specialisten stimuleren die preventieve rol op zich te nemen. Daarvoor is het ook nodig dat bijvoorbeeld welzijnswerk, buurtsportcoaches, gezondheidsmakelaars, vrijwilligers en burgerinitiatieven zich beter organiseren. Het moet voor de eerstelijns- en tweedelijnszorg makkelijker worden om te kunnen aansluiten bij preventieve mogelijkheden in de wijk. Dat proberen we met de preventieve structuur te realiseren.’

Gerard Molleman

Gerard Molleman is bijzonder hoogleraar Persoonsgerichte preventie aan het Radboudumc en manager Gezond Leven bij GGD Gelderland-Zuid. Met de leerstoel wil de GGD duurzame samenwerking tussen de public health en de eerste- en tweedelijnszorg bevorderen, zodat patiënten kunnen worden uitgedaagd mee te doen aan gezondheidsbevorderende activiteiten in de wijk.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website