Projecten in de praktijk

Meer informatie over de projecten

Snelle en laagdrempelige communicatie binnen netwerk Beter Thuis Loosduinen

Goede communicatie tussen zorg-, welzijns-, en ondersteuningsprofessionals is essentieel in de samenwerking om ouderen te helpen op een goede en veilige manier langer thuis te kunnen wonen. Het lokale netwerk Beter Thuis Loosduinen in Den Haag ging hiermee aan de slag en plukt hier steeds meer de vruchten van. Zij delen tips en kijken naar de toekomst.

Lees het interview

Bijeenkomst ‘Samen leren’ Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

Op maandag 19 september organiseerden ZonMw en het LUMC een bijeenkomst voor alle netwerken in het ZonMw-programma Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg. Ruim 60 deelnemers vanuit 35 netwerken, waaronder ook ouderen, kwamen bijeen om op een dynamische en creatieve wijze van elkaars kennis en ervaringen te leren.

Lees meer over wat de deelnemers deze dag hebben gedaan

Kleurrijk Almere: ‘Goed luisteren naar verhalen en ervaringen van oudere migranten is goud waard’

De zorg en het welzijnsaanbod voor ouderen met een migratieachtergrond verbeteren, dat is waar het netwerk Kleurrijk Almere zich voor inzet. Binnen het ZonMw programma Lokale Netwerken staat actieonderzoek centraal, waarbij de opgedane kennis direct wordt toegepast en getoetst in de praktijk. Het netwerk heeft hieruit ook subsidie ontvangen en er zijn al mooie initiatieven ontstaan.

Lees het artikel

Ontmoeting in Maarssen Dorp!

Het multidisciplinair ouderennetwerk in Maarssen-Dorp deelt ervaringen. Hoe zorgen samenwerkingsverbanden dat de zorg en ondersteuning in de regio of wijk past bij wat thuiswonende ouderen nodig hebben? Een huisarts, de projectleider en een betrokken oudere delen hun visie.

Bekijk de video van Maarssen-Dorp

Ouderenzorgnetwerk Dichteren: ‘Wijkbewoners praten niet alleen mee, ze komen ook met praktische oplossingen.’

In Ouderen Zorg Netwerk Dichteren in Doetinchem participeren oudere wijkbewoners op gelijke voet met huisartsen, wijkverpleegkundigen en buurtcoaches. Ze hebben een vaste plek in het multidisciplinair overleg. Wijkbewoners praten niet alleen mee, ze komen ook met praktische oplossingen. Zo zorgen ze samen dat ouderen langer in hun eigen wijk kunnen blijven wonen en manager blijven van hun eigen leven.

Lees het interview

Nieuw zorgnetwerk wil kwetsbare ouderen in Amsterdam Zuidoost eerder in beeld krijgen

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Om hen optimaal te ondersteunen hebben zorgprofessionals, welzijns- en vrijwilligersorganisaties in Amsterdam Zuidoost het netwerk ‘Ouderenzorg is onze zorg’ opgericht. ‘Iedereen in ons zorgnetwerk moet er zelf ook van kunnen leren.’

Lees het artikel

Meer cohesie in de wijk door hechtere samenwerking in Maarssen-Dorp

© Ontmoetingen in Maarsen-Dorp!

In Maarssen-Dorp leren zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers, de gemeente en ouderen elkaar steeds beter kennen. Hierdoor weten ze elkaar te vinden en kunnen ze beter samenwerken. Wat dat oplevert? Meer cohesie in de wijk, een prettige leefomgeving en ouderen die langer gelukkig thuis kunnen blijven wonen.

Naar het interview

Hoe lokaal netwerk Yn’e Buorren ouderen ouderen regie geeft over eigen zorgproces

© Programma Langer Thuis

Om lokale samenwerking rondom kwetsbare ouderen tussen zorgprofessionals te versterken, stimuleert het VWS-programma Langer Thuis ‘leernetwerken’. Het netwerk Yn’e Buorren 2.0 in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is er daar één van. 28 mei brachten beleidsmedewerkers van VWS een virtueel werkbezoek. Het project werd op 10 juni officieel afgerond.

Lees meer

Levensloopbestendig wonen in de Hilversumse Meent

Hoe zorg je ervoor dat ouderen zo plezierig mogelijk in hun wijk kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning? In Hilversum heeft een huisarts samen met andere zorg- en welzijnsverleners een lokaal netwerk opgezet om de wijk levensloopbestendig te maken.

Naar het nieuwsbericht

Multidisciplinaire samenwerking bij mondproblemen bij kwetsbare ouderen

Onder kwetsbare thuiswonende ouderen is een slechte mondgezondheid een veelvoorkomend probleem. Mondgezondheid is van belang voor de algemene gezondheid en het welbevinden, maar mondproblemen worden helaas vaak te laat gediagnosticeerd. Het ZonMw-project ‘Multidisciplinaire diagnostiek bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie’ heeft inzicht opgeleverd in de wijze waarop zorgverleners vanuit verschillende disciplines betrokken kunnen worden bij het diagnosticeren van de mondproblemen van kwetsbare ouderen in de thuissituatie en bij behandelplanning.

Lees hier meer

Leeuwarden: samen zorgen voor goede zorg

Samen zorgen voor goede ouderenzorg; in Leeuwarden gebeurt het. Met een uitwerkingssubsidie Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg van ZonMw helpen zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk ouderen met psychische problemen. ‘Zo wonen mensen langer en fijner thuis.’

Naar het nieuwsbericht

Loosduinen steeds Beter Thuis in goede zorg

Dat zorg altijd beter kan, bewijst het netwerk Beter Thuis in de Haagse wijk Loosduinen. Hierin werken verschillende hulpverlenende instanties samen om optimale zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare inwoners. Dankzij een subsidie van ZonMw professionaliseerde het netwerk het afgelopen jaar nog verder. ‘We leren steeds beter hoe we inwoners fit en vitaal houden – en dus zelfstandig.’

Lees het interview

Maak de Burger Meester in Hilversum: mensen helpen zichzelf te helpen

Ziekte, ouderdom of eenzaamheid kunnen het je knap lastig maken. Hoe doe je bijvoorbeeld boodschappen als je erg slecht ter been bent en de supermarkt ver weg is? Met een subsidie uit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) helpt het project ‘Maak de Burger Meester’ in Hilversum mensen om weer zelfredzaam te zijn.

Naar het nieuwsbericht
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website