Actieonderzoek voor lokale netwerken in de ouderenzorg

Is onderdeel van het programma Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
Lokale netwerken rondom ouderenzorg kunnen bij het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) subsidie aanvragen om zich verder te ontwikkelen. Bij een van deze subsidies (de uitwerkingssubsidie) hebben wij ervoor gekozen om actieonderzoek in te zetten.

Hoe werkt actieonderzoek?

Programmamanager Vicky de Boer en programmasecretaris Madelon Bax vertellen in een vlog wat actieonderzoek is en hoe dit werkt. Verder vindt u in deze handreiking meer informatie en concrete voorbeelden.

Lokale netwerken ontwikkelen met uitwerkingssubsidie

Binnen het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) ondersteunen wij lokale netwerken van (zorg)professionals die samenhangende ouderenzorg bieden en die zich verder willen ontwikkelen. Hier zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor. Een daarvan is de uitwerkingssubsidie voor lokale netwerken. Met deze uitwerkingssubsidie kon een netwerk actieonderzoek gaan doen om zich verder te ontwikkelen. 

Waarom actieonderzoek?

Bij deze subsidie hebben wij ervoor gekozen actieonderzoek in te zetten. Het netwerk gaat - samen met een actieonderzoeker - aan de slag om in de praktijk verbeteringen te realiseren die zich richten op een aantal inhoudelijke onderwerpen. Door het netwerk te onderzoeken, leert het netwerk veel over wat er goed gaat, wat er beter kan en waarom dit zo is.

Een actieonderzoeker helpt een netwerk ook om de beschikbare kennis uit andere netwerken toe te passen. Met de hulp van een actieonderzoeker kan de kwaliteit van het aanbod en werk in een netwerk verhogen. De actieonderzoeker begeleidt een netwerk namelijk bij het ontwikkelen, kiezen en inzetten van de passende methodieken en interventies. Tot slot kan een netwerk met actieonderzoek alle kennis en ervaringen delen met andere lokale netwerken van professionals.

Afbeelding
Overleg binnen een netwerk

Wat is actieonderzoek precies? Hieronder vertellen een aantal actieonderzoekers over hun werk en hun aanpak. Ook vindt u hier een korte theoretische onderbouwing van actieonderzoek.

Lees meer over actieonderzoek

Afbeelding
Zorgverlener helpt oudere

Waarvoor kon de uitwerkingssubsidie van de programmalijn Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg worden gebruikt? U kunt hieronder 3 voorbeelden uit de praktijk bekijken.

Bekijk de voorbeelden

Colofon

Tekst, beeld, video en eindredactie: programmateam Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.