Binnenkort: subsidieoproep kennisuitwisselingstraject burgerparticipatie in samenwerkingsverbanden

Op 2 oktober opent de subsidieoproep ‘Overkoepelend kennisuitwisselingstraject burgerparticipatie’. Dit kennisuitwisselingstraject zorgt ervoor dat de kennis en ervaring die is opgedaan met het inzetten en borgen van burgerparticipatie toegankelijk wordt gemaakt.

Doel subsidieoproep

ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor een overkoepelend kennisuitwisselingstraject waarin de gehonoreerde projecten binnen de subsidieronde: ‘Burgerparticipatie binnen domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden’ hun ervaringen met elkaar gaan uitwisselen. Het doel van het kennisuitwisselingstraject, waaraan zowel pioniers als koplopers deel zullen nemen, is het ophalen en delen van kennis en handvatten voor het succesvol inzetten van burgerparticipatie. Kennis en handvatten worden hierdoor (tussentijds) beschikbaar voor de gehonoreerde projecten evenals anderen die gelijkwaardig willen samenwerken met burgers in hun regio.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan alleen worden ingediend door organisaties die beschikken over relevante expertise op gebied van actiegericht onderzoek en domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. Voor het overkoepelend kennisuitwisselingstraject kan maximaal € 250.000 worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 20 maanden. Er wordt in deze ronde 1 project gehonoreerd.

Belangrijke data

Naar verwachting staat de subsidieoproep open vanaf maandag 2 oktober 14.00uur tot en met maandag 6 november 14.00uur. Houd onze subsidiekalender in de gaten voor meer informatie.