Projecten

Tafel van Goor voor ouderen

Afgerond (juni 2019 - september 2020)

De Tafel van Goor is een tafel/netwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligersorganisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben. De doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de jaren heen ontwikkelden. De Tafel van Goor wil de wensen en behoeften van alle inwoners van...

Bekijk dit project

Versterking Netwerk integrale ouderenzorg Drunen

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Achtergrond netwerk Het netwerk kwetsbare ouderen Drunen bestrijkt de gemeente Drunen en omstreken en heeft ruim 3100 patiënten waarvan tenminste 560 met de leeftijd 65+. Het netwerk is in 2020 gestart en bestaat uit twee huisartsen, een POH, een wijkverpleegkundige, een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een casemanager dementie. Projectplannen Met ondersteuning van het DementieNet Programma...

Bekijk dit project

Van ‘hometeam’ naar hoogkwalitatieve geïntegreerde eerstelijnsouderenzorg, Huisartsenpraktijk Thermion.

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Achtergrond en doelen netwerk Academische Huisartsenpraktijk Thermion wil van het sinds 1962 bestaande ‘hometeam’ een HOME-team maken, dat Hoogkwalitatieve Ouderenzorg, Multidisciplinair in de Eerstelijn levert. Thans levert het home-team nog veelal reactieve zorg, gericht op ziekte en lichamelijke beperkingen, waarin met name de samenwerking tussen huisarts en wijkzorg benut wordt. Wij willen...

Bekijk dit project

Samenhangende zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen in Beverwijk en Heemskerk

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Achtergrond en doelen netwerk In Beverwijk en Heemskerk, regio Midden-Kennemerland is een netwerk ouderenzorg actief. Het netwerk is geïnitieerd vanuit de huisartsenorganisatie en heeft als doel een samenhangend aanbod van zorg en welzijn te creëren, zodat kwetsbare ouderen langer, veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen en daarbij een afgestemd aanbod van zorg en welzijn ontvangen. Een...

Bekijk dit project

Netwerk voor integrale ouderenzorg Hengelo

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Achtergrond netwerk Het netwerk voor integrale ouderenzorg in Hengelo is al enkele jaren bezig met het implementeren van een zorgprogramma voor ouderenzorg en wil nu het netwerk beter structureren. Het netwerk bestaat uit huisartsen, drie VVT-organisaties/wijkverpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, wijkracht en een geriatrisch fysiotherapeut. Doelen project Het netwerk zal een...

Bekijk dit project

Netwerk voor integrale ouderenzorg Enschede-Zuid

Afgerond (april 2021 - november 2021)

Achtergrond netwerk Het netwerk voor integrale ouderenzorg in Enschede-Zuid is al enkele jaren bezig met het implementeren van een zorgprogramma voor ouderenzorg en wil nu het netwerk beter structureren. Het netwerk bestaat uit huisartsen, twee VVT-organisaties/wijkverpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, sociaal wijkteam en de casemanager dementie. Doelen project Het netwerk zal een...

Bekijk dit project

Netwerk voor integrale ouderenzorg Denekamp

Afgerond (april 2021 - november 2021)

Achtergrond netwerk Het netwerk voor integrale ouderenzorg in Denekamp is al enkele jaren bezig met het implementeren van een zorgprogramma voor ouderenzorg en wil nu het netwerk beter structureren. Het netwerk bestaat uit huisartsen, drie VVT-organisaties/wijkverpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, casemanager dementie, Wijkracht, WMO-consulent, een geriatrisch fysiotherapeut en een...

Bekijk dit project

Betere samenwerking en interactie met doelgroep in lokaal Utrechtse dementie netwerk

Afgerond (april 2021 - oktober 2021)

Achtergrond netwerk Het netwerk ketenzorg dementie stad Utrecht is in maart 2018 georganiseerd met een stuurgroep, een samenwerkingsovereenkomst, een jaarplan en een onafhankelijke netwerk coördinator. We hebben als stuurgroep verschillende ontwikkelingsstadia doorlopen. We weten steeds beter praktijkverbetering te organiseren. Er is meer wederkerigheid met andere partners in het brede netwerk;...

Bekijk dit project

Professionaliseren Netwerken ouderenzorg noordoost Friesland, zowel regionaal als lokaal

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Achtergrond en doelen Huisartsencoöperatie Ferbynt (regio Noordoost Friesland), zet zich in voor zinnige zorg dichtbij de patiënt georganiseerd, samen met belangrijke regionale zorgaanbieders, patiënten(organisaties) en verzekeraars. Een belangrijk ontwikkeldoel daarbinnen is het versterken van de lokale netwerken. Uit een eerder uitgewerkt regiobeeld blijkt een zeer sterke vergrijzing in...

Bekijk dit project

Schilderwijk Transvaal Oost; samen gezond en veilig thuis

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Achtergrond netwerk Het netwerk in de Schilderswijk/Transvaal in Den Haag is in oprichting. De huisartspraktijken in de wijk hebben aangegeven samen te willen werken, gericht op de kwetsbare oudere bewoner. Contacten zijn gelegd met thuiszorgorganisaties en gemeente en andere zorgpartijen. Tot nu toe is het bij verkennen gebleven. Doelen project De partijen willen deze projectmogelijkheid van...

Bekijk dit project

Netwerk Seni-Oor

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Achtergrond netwerk Netwerk Seni-Oor is een netwerk van zelfstandig professionals, huisartsen en wijkverpleegkundigen in het domein zorg en welzijn. Het netwerk richt zich specifiek op kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Doordat de professionals werkzaam zijn binnen de ouderenzorg en allemaal hun eigen kennis en expertise meebrengen ontstaat er een breed gespecialiseerd netwerk dat binnen het...

Bekijk dit project

Werken aan zorg, ondersteuning en welzijn voor ouderen in Naarden

Afgerond (maart 2021 - december 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Naarden waaronder ouderen. Doel van het netwerk is om een hechtere samenwerking te krijgen tussen zorg en welzijn én om de ondersteuning aan ouderen beter op elkaar af te stemmen en vorm te geven, waarbij behoeften van ouderen in beeld zijn. Ouderen denken actief mee met het netwerk....

Bekijk dit project

Versterken netwerk kwetsbare ouderen rondom huisartsenpraktijk Ottenhoff Groesbeek

Afgerond (maart 2021 - december 2021)

Achtergrond en doelen netwerk Het netwerk ouderenzorg Ottenhoff Groesbeek richt zich op de complexe en kwetsbare 75-plussers en palliatieve patiënten in Groesbeek en wil daarbij de samenwerking tussen professionals in de wijk versterken om de zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Speerpunten zijn het opzetten van een multidisciplinair overleg en het gaan werken met...

Bekijk dit project

Structureren zorg kwetsbare ouderen Ridderkerk

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Achtergrond netwerk De zorgvraag rondom kwetsbare ouderen is complex en er wordt steeds vaker een beroep gedaan op zorg en welzijn. Zorgverleners en welzijnsorganisaties in Ridderkerk hebben gezamenlijk geconcludeerd dat structurele afstemming en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen essentieel is voor adequate en toekomstbestendige ouderenzorg en begeleiding in de wijk. Met behulp van...

Bekijk dit project

Sociaal Centrum Eijsden dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Achtergrond netwerk Het netwerk Sociaal Centrum Eijsden (SCE) is een burgerinitiatief in het kerndorp Eijsden en is gevestigd in het oude Groene Kruisgebouw. De stichting heeft het pand aangekocht en verbouwd. Het SCE wil een netwerk en ontmoetingsplek zijn, welke bijdraagt aan een socialer, vitaler en toekomstbestendiger en leefbaarder Eijsden. Na een lange voorbereidings- en verbouwingstijd is...

Bekijk dit project

MDO Ouderenzorg gemeente Beekdaelen (Oirsbeek)

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Achtergrond De zorg voor en rondom ouderen wordt steeds complexer en veeleisender. Begrippen zoals Juiste Zorg op de Juiste Plek nemen een steeds duidelijker standpunt in rondom het organiseren van de zorg en dit is precies waarmee wij ons binnen het ‘Geriatrie Plus team’ mee bezig houden. Doel netwerk Het doel van ons Geriatrie Plus team is het leveren van de juiste zorg thuis zodat wonen in...

Bekijk dit project

Samen Oud in Teylingen

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Doel netwerk In de gemeente Teylingen zijn vele organisaties in de dagelijkse praktijk actief om ouderen in de gemeente te ondersteunen. Deze organisaties hebben zich verbonden in het Zorgpact Teylingen. Inzet van dit netwerk is om er gezamenlijk voor te zorgen dat ouderen in de kernen van Teylingen zo lang mogelijk veilig en comfortabel zelfstandig kunnen blijven wonen. Doel project Wat echter...

Bekijk dit project

Inclusieve ondersteuning: het toegankelijk maken van ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond

Afgerond (maart 2021 - oktober 2021)

Het netwerk “inclusieve ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond” richt zich op het verbeteren en toegankelijk maken van ondersteuning aan ouderen met een migratieachtergrond, zodat ook zij op tijd de juiste ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit gaat om het bieden van ondersteuning die fysiek toegankelijk is, waar ouderen zich ‘welkom’ voelen en om verbeterde samenwerking...

Bekijk dit project

Lang Leve(n)Thuis, multidisciplinair geriatrie team Ede

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Netwerk Ouderenzorg Zuid-Hollandse Eilanden

Afgerond (maart 2021 - oktober 2021)

Doel netwerk Vanuit het Programma (netwerk) Ouderenzorg Voorne wordt de samenwerking gezocht met de aangrenzende buurregio's (gemeenten Goeree-Overflakkee en Nissewaard) om een gezamenlijk netwerk ouderenzorg te vormen. Voor een goede kwaliteit van ouderenzorg en dementiezorg, het delen van kennis en kunde en het uitvoeren van projecten op deze gebieden is een vergroting van het bestaande netwerk...

Bekijk dit project

Samenhangende Dementieondersteuning - Door- en voor in Zuidoost (SD&ZoZo)

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Doelen project en netwerk In Amsterdam Zuidoost wordt er de komende maanden hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van de dementieketen in het stadsdeel. Bijbehorende doelen zijn: Overbruggen van cultuurverschillen tussen informele- en formele organisaties; Zorgen voor een goede samenwerking tussen de eerstelijnszorg, wijkverpleegkundigen- en verzorgenden, de nieuwe buurteams, en...

Bekijk dit project

Loket Zorg en Welzijn Geldrop

Afgerond (maart 2021 - december 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk richt zich op alle bewoners in Geldrop, waaronder ouderen. Doel van het netwerk is dat ouderen langer zelfstandig, comfortabel en veilig thuis kunnen blijven wonen. Het netwerk biedt hierbij informatie en hulp, vanuit de gedachte van positieve gezondheid, waarbij de oudere de eigen regie neemt en daarin indien nodig wordt ondersteund. Aangesloten organisaties bij...

Bekijk dit project

Tafel van Goor voor ouderen 639005001

Afgerond (juli 2020 - maart 2022)

Doel van het netwerk De Tafel van Goor is een tafel/netwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligers organisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben. De doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de jaren heen ontwikkelen en organiseren. De Tafel van Goor wil de wensen...

Bekijk dit project

Lokaal lerend netwerk ouderenzorg Capelle aan den IJssel

Afgerond (mei 2019 - april 2020)

VVT aanbieders, stichting Capelse Huisartsen, gemeente Capelle aan den IJssel en Welzijn Capelle hebben de behoefte gezamenlijk de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) Capellenaren beter te organiseren in een netwerk. Voor een gedegen start hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden: onder andere een enquête onder alle huisartspraktijken en deelnemende organisaties in het netwerk over...

Bekijk dit project

Ouderen in Beweging - Hoogeveen

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Deze projectaanvraag richt zich op het versterken van het ZIF en Anders Oud Netwerk door een aanvullend lokaal netwerk op te richten in Hoogeveen, gericht op twee specifieke onderwerpen (1. beweging van ouderen individueel gericht op bv. beter herstel voor en na ziekenhuisopname, en voorkomen van valincidenten en 2. daarnaast is het netwerk gericht op het verbeteren van bewegingsmogelijkheden van...

Bekijk dit project

Haagsehout handelt ‘kennisdelen ontwikkeling netwerkzorg voor ouderen in het Haagsehout’

Afgerond (juni 2019 - april 2020)

Het netwerk is 6 jaar geleden tot stand gekomen na een lobby geïnitieerd vanuit MC Loudon. Aanleiding was de wens van MC Loudon en andere partijen om meer gezamenlijk op te trekken en uitdagingen het hoofd te bieden. Het Netwerk richt zich op ouderen, met name kwetsbare ouderen. MC Loudon hanteert hierbij een brede definitie. Inzet van MC Loudon is om reeds in beeld te zijn bij de aanzet van...

Bekijk dit project

Er Wel Zijn - Eenzaamheid.

Afgerond (mei 2019 - juni 2020)

De manier waarop we de situatie van ons netwerk gaan analyseren is aan de hand van onze nieuwe aanpak en werkwijze: Er Wel Zijn. Hierin is de eerste stap inzicht krijgen in de opeenvolging van life-events, oorzaken en gevolgen. En belangrijker nog: wanneer hadden wie waar wel moeten zijn. Met welke passende interventie. Hieruit kunnen we vervolgens concluderen welke betrokken professionals in ons...

Bekijk dit project

Ouderen Netwerk Rijswijk

Afgerond (juni 2019 - april 2020)

Ongeveer een jaar geleden is vanuit huisartsenpraktijk de Hof gestart met het bouwen van een ouderennetwerk in Oud-Rijswijk.Het netwerk richt zich op organisaties binnen Oud-Rijswijk die direct te maken hebben met kwetsbare ouderen. Via de zorg/hulpverleners in het netwerk zijn de ouderen en mantelzorgers betrokken bij het netwerk. Binnen het netwerk willen we de deelnemers meer betrokken krijgen...

Bekijk dit project

Versterking Netwerk kwetsbare ouderen van Universitair Gezondheidscentrum Heyendael Nijmegen

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

De afgelopen maanden is het netwerk enthousiast aan de slag gegaan met het vormgeven van ons ouderennetwerk. Door het gezamenlijk opstellen van een missie en visie hebben we een stip op de horizon gezet waar we over 5 jaar willen staan. Door ouderen in een vroeg stadium mee te nemen in onze plannen hebben we getoetst of onze ideeën overeen kwamen met de wensen van onze oudere patient. Daarnaast...

Bekijk dit project

Polderen voor ouderen in de Haarlemmermeer

Afgerond (juni 2019 - april 2020)

Het netwerk is ca 5 jaar geleden gestart. In 2008 is het netwerk begonnen met de geriatriecirkel (ontschotten). Dit betrof een initiatief van 4 huisartsen. In de afgelopen jaren zijn binnen de Haarlemmermeer ten behoeve van de ontwikkeling van “Wijkgerichte zorg voor thuiswonende ouderen” diverse initiatieven opgepakt. Het netwerk heeft een regionale en lokale pijler. Het regionale netwerk is...

Bekijk dit project

Keten MDO vroegsignalering ouderen

Afgerond (mei 2019 - mei 2020)

Het vertrekpunt voor deze subsidie is het al bestaande lokale netwerk MDO, hetgeen verder wordt doorontwikkeld naar een keten MDO vroegsignalering, welke onderdeel is van het initiatief Havenue, voor oudere zorgvragers (wijken Kralingen-Crooswijk en Centrum) met een kans op of reeds ontstane (dreigende) ontregeling. De oorzaak van de (mogelijke) ontregeling kan op verschillende vlakken liggen, en...

Bekijk dit project

Samenhangende ouderenzorg Hubertusduin

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Het netwerk is ontstaan vanuit gezondheidscentrum Hubertusduin is circa 8 jaar geleden het netwerk ouderenzorg opgericht. Sinds die tijd is het netwerk uitgebreid met meer structurele overleggen, de introductie van een MDO en het opleiden van de POH’s. Het netwerk is gericht op ouderen van 65+. Dit zijn gezonde ouderen, ouderen met beginnende kwetsbaarheid en kwetsbare ouderen. Doelstelling van...

Bekijk dit project

Zorg en ondersteuning in de Hilversumse Meent

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Op 6 kilometer afstand van Hilversum ligt de woonkern De Meent. Met ongeveer 4100 inwoners. De wijk wordt ook wel aangeduid als ‘enclave’ van Hilversum. De bewoners zijn door de ligging meer op Bussum gericht dan op Hilversum. In de Hilversumse Meent is 33% van de bewoners ouder dan 65 jaar. In de Hilversumse Meent werken we samen in het ‘Grote De Meent netwerk’. Hieronder vallen onder andere de...

Bekijk dit project

Regionaal Programma integrale zorg voor kwetsbare ouderen in Westfriesland

Afgerond (mei 2019 - juli 2020)

Subsidieaanvraag betreft de doorontwikkeling van activiteiten binnen het regionaal programma integrale zorg aan kwetsbare ouderen in Westfriesland. Het regionale programma is actief sinds 2016 van waaruit we in de praktijk werken met het geriatrisch zorgmodel. Hierin wordt samengewerkt door professionals vanuit de betrokken organisaties. Ons doel is om, door optimale samenwerking binnen en over de...

Bekijk dit project

Goat Goan: prettig oud worden in Markelo.

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Er komen steeds meer ouderen en ze blijven langer thuis wonen. De zorgvraag wordt complexer en er wordt steeds meer een beroep gedaan op zorg en welzijn. De huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, de thuiszorgorganisatie/wijkverpleging Carint Reggeland en de brede welzijnsorganisatie Salut waren in Markelo ieder op hun eigen wijze bezig met dezelfde doelgroep, in dit geval de thuis wonende...

Bekijk dit project

Versterken lokale netwerken kwetsbare ouderen rondom Medisch Centrum Sint Anna

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Groepspraktijk Sint Anna en huisartsenpraktijk Drenth & Vlaar zijn gevestigd binnen Medisch Centrum Sint Anna, ligt tussen de vier wijken in. Binnen het Medisch Centrum werken diverse huisartsenpraktijken en overige zorgverleners, zoals apotheek, diëtist, ergotherapie, fysiotherapie en wijkverpleging met elkaar samen. Veel ingeschreven patiënten zijn niet alleen vanuit de aanleunende wijken...

Bekijk dit project

Coördinatie van zorg in de driehoek medisch, zorg en welzijn rondom de oudere patiënt / cliënt

Afgerond (mei 2019 - mei 2020)

Dit project beoogt het netwerk voor ouderen vanuit huisartsenpraktijk Deil naar een hoger niveau te tillen waardoor de zorg verbetert. Wij hebben als doel het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de zorg voor de oudere verbetert en de patiënt zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen.

Bekijk dit project

Versterking netwerkinfrastructuur van lokale netwerken huisarts-wijkverpleegkundigen met sociaal domein binnen programma Regioplan in regio Heerenveen en omstreken

Afgerond (mei 2019 - mei 2020)

Regio Heerenveen en omstreken, met meer dan 27.000 kwetsbare ouderen 65+, kent meerdere lokale netwerken en een regionaal programma integrale ouderenzorg: Regioplan Heerenveen. Huisartsen en wijkverpleegkundigen werken lokaal goed samen. Nu we de lokale contacten met het sociaal domein willen versterken en uitbreiden om te komen tot een samenhangend aanbod van zorg en welzijn, lopen we op meerdere...

Bekijk dit project

Zorg en ondersteuning in Maarssen-dorp

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Ouderenzorg binnen Maarsen-dorp is een project wat al jaren loopt en steeds beter vorm krijgt. Toch wordt er teveel adhoc gewerkt. We willen de subsidie gebruiken om onder leiding van een projectleider de structuur van het team en het werken met het team in bijvoorbeeld MDO verbeteren en verstevigen. De eerste stap is om dit te bewerkstelligen binnen een HOED, Medisch Centrum Maarssen Dorp (drie...

Bekijk dit project

Versterking DementieNetwerk in Enschede Centrum

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Vanwege de aansprekende resultaten van het netwerk in Enschede-Glanerbrug, wil Liberein helpen bij de opstart van een lokaal netwerk in Enschede centrum, vanuit het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Potentiële netwerk deelnemers uit Enschede-Centrum zijn op 14 juni 2018 bijeengeroepen voor een oriëntatie bijeenkomst. Tijdens deze sessie is informatie verstrekt en opgeroepen tot deelname...

Bekijk dit project

Intensieve zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in Bussum

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

De inwoners van Bussum vergrijzen sterk en in grotere mate dan landelijk. Het is essentieel de toenemende zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren gezien toename werk met gelijke middelen en zorgverleners. Vanuit de wijk willen wij deze zorg goed aanbieden. Er wordt samengewerkt met wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, wijkcoaches van de gemeente, specialist ouderengeneeskunde,...

Bekijk dit project

Eenzaamheidsbestrijding bij ouderen en Verbeteren communicatie huisartsenzorg, wijkverpleging en 1stelijnsverblijf.

Afgerond (juni 2019 - juli 2020)

In de gemeente Wijchen wonen ongeveer 40.876 inwoners, waarvan circa 19% ouder is dan 65 jaar. In het centrum wonen procentueel veel ouderen (tussen 21 – 55% van de inwoners in postcodegebied 6602). Veel inwoners wonende in het centrum zijn ingeschreven bij één van de huisartsenpraktijken, die in het centrum van Wijchen gevestigd zijn: huisartsenpraktijk Theloesen – Van Oorschot,...

Bekijk dit project

Versterking lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Nijmegen Lindenholt

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Lindenholt is een stadsdeel van Nijmegen, dat bestaat uit 7 wijken en heeft ongeveer 16.500 inwoners. De meeste inwoners van deze wijk zijn ingeschreven bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Dit centrum is in februari 2018 gestart met een ouderenzorgnetwerk dat bestaat uit vier huisartsen, één POH, twee wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderengeneeskunde en een ouderenadviseur van het sociaal...

Bekijk dit project

Samen - Redzamer in Overvecht

Afgerond (mei 2019 - mei 2020)

Het netwerk Gezonde Wijk Overvecht heeft Mira Media als extern adviseur gekozen om het netwerk te ondersteunen bij het verwerven van inzicht in de positie, knelpunten en kansen voor een nog betere afstemming van welzijn (het sociaal domein) met sociale en medische zorg voor ouderen in de wijk. In Overvecht is tot nu toe veel aandacht besteed aan de organisatie van integrale zorg en de start van...

Bekijk dit project

Samenwerking in de wijk Ommoord - Rotterdam Prins Alexander

Afgerond (mei 2019 - mei 2020)

Door een in november 2018 georganiseerde bijeenkomst ‘ondervoeding bij 65+’ers’ in de wijk Ommoord komt dit netwerk tot stand. De bijeenkomst werd georganiseerd door gemeente, Hogeschool Rotterdam en ZorgImpuls. Het netwerk bestaat uit professionals met een sterke intrinsieke motivatie op het thema ‘ondervoeding bij ouderen’ en is nog in een opstartfase. Bedoeling is om met deze professionals het...

Bekijk dit project

Ouderennetwerk Presikhaaf- Arnhem; geen brug te ver!

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Netwerk Ouderen Arnhem - Presikhaaf is ontstaan in 2008 toen men een gezamenlijk pand betrok (gezondheidscentrum Presikhaaf). Hierdoor kon men elkaar eenvoudiger vinden en is de betrokkenheid bij elkaars projecten groter geworden. Het gaat om de volgende professionals: huisartsen, POH’ers, fysiotherapeuten en apothekers. Deze samenwerking gaat verder dan de wandelgangen, men weet elkaar te vinden...

Bekijk dit project

Ontmoetings- en gezondheidscentrum voor ouderen in Deurningen.

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Het wijkteam van Carintreggeland in Deurningen biedt zorg en ondersteuning aan de relatief grote groep ouderen woonachtig in dit Twentse dorp. Hiertoe werkt het wijkteam samen met huisartsenpraktijk Frankhuisen uit Weerselo. Beiden horen al enige tijd geluiden vanuit de doelgroep dat verbinding, ontmoeting en zorg en -ondersteuningsdiensten in Deuningen gemist worden. Voor bijna al deze diensten...

Bekijk dit project

Wijkgericht werken: een goede samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Tegelen

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

In de huisartsenpraktijk wordt sinds enkele jaren (2013) gewerkt met het zorgprogramma geïntegreerde ouderenzorg. In dit zorgprogramma wordt gecoördineerd vanuit de huisartsenpraktijk gestreefd naar een goed zorgnetwerk rondom kwetsbare ouderen. Het zorgprogramma is gebaseerd op persoonsgerichte zorg waarbij de zorgverlening tot stand komt in nauwe afstemming met de ouderen zelf en/of diens...

Bekijk dit project

Eerstelijnsouderencentrum shg

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Momenteel heeft SHG reguliere samenwerkingsafspraken rondom patiënten (met VVT-organisaties, de gemeente, buurtcoaches, fysiotherapeuten, etc.). Hiernaast werken er meerdere disciplines binnen een centrum van SHG en is er intensief contact met apothekers. SHG beoogt een nieuw zorgconcept neer te zetten, welke zich richt op ouderen en de verbinding tussen het medisch en sociaal domein legt (intern...

Bekijk dit project

Coördinatie van zorg rondom de oudere.

Afgerond (januari 2020 - december 2020)

Dit project beoogt het netwerk van zorgprofessionals in Deil naar een hoger niveau te tillen, waardoor de zorg voor kwetsbare ouderen verbetert. De inzet van de beproefde aanpak van RadboudUMC/DementieNet vraagt een investering voor procesondersteuning die toewerkt naar het creëren van zelfstandige netwerken die werken volgens PDCA-cyclus. Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor...

Bekijk dit project

De Verbinding Bergharen en omgeving

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Uitbreiden en verstevigen van lokale zorg- en welzijnspartijen om zodoende gestructureerd en toekomstbestendig de zorg rondom ouderen, woonachtig in Bergharen en omgeving te verbeteren. Aangesloten organisaties bij het netwerk Fysiotherapiepraktijk ‘De fysioo’, Huisartsenpraktijk Nillesen-Hermens, Buurtzorg, de Zonnebloem, de Katholieke Ouderenbond (KBO) en de...

Bekijk dit project

Opstart DementieNetwerk in de Enschede wijken ’t Ribbelt en Stokhorst

Afgerond (februari 2020 - december 2020)

Doel van het netwerk Het versterken van de samenwerking voor zorg en welzijn voor de cliënt met dementie en diens naasten in de wijken Ribbelt en Stokhorst in Enschede. Aangesloten organisaties bij het netwerk Aangesloten bij het netwerk zijn medewerkers uit de wijk Ribbelt en stokhorst van de volgende organisaties: Liberein, Buurtzorg, TMZ, Livio, Ontmoetingscentrum, Huisartsenpraktijk...

Bekijk dit project

Zorg en ondersteuning in de Schrijversbuurt in Eindhoven

Afgerond (februari 2020 - december 2020)

Er is nog geen wijknetwerk in de Schrijversbuurt in Eindhoven, met daarin zorg en welzijn voor ouderen. Dit wijknetwerk willen we gaan oprichten en professionaliseren. Dat is nodig. Een oudere uit de wijk vertelt: "Ik zou zo graag iets willen doen in de wijk waar ik woon, maar waar moet ik naar toe? Het buurthuis is gesloten en er ook geen andere plek waar activiteiten zijn voor ouderen. Ik ben op...

Bekijk dit project

Ouderen gezonder en langer thuis

Afgerond (februari 2020 - januari 2021)

Organisaties willen de bestaande netwerksamenwerking rond kwetsbare thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder in Etten-Leur en Zundert graag structureel verbreden naar andere domeinen en de samenwerking verder verdiepen. Deelnemende organisaties zijn: Het Huisartsenteam, Avoord, Thebe, Surplus, Stichting Welzijns Zundert, Indigo, Breburg, gemeente Etten-Leur, Gemeente Zundert en CZ...

Bekijk dit project

lokaal netwerk Tiel en Ophemert

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Doel netwerk Partners in zorg en welzijn in Tiel en Ophemert richten zich op het bieden van optimale zorg, ondersteuning en welzijn aan thuiswonende, kwetsbare ouderen met (vermoeden van) dementie. Specifiek thema waarop het lokale netwerk zich richt is een adequate dementieketen. Voor het netwerk is de coördinatie bij een werkgroep belegd. Hierin zijn de deelnemende netwerkorganisaties...

Bekijk dit project

Fit, vitaal, sociaal Baarn. Creëren van draagvlak voor het opzetten van een netwerk ten behoeve van ouderen. Dit door samenwerking tussen de domeinen sport, zorg- en welzijnsorganisaties te intensiveren en versterken.

Afgerond (februari 2020 - december 2020)

Binnen Baarn zijn er 6000 65-plussers en is er veel aanbod om hen te ondersteunen. Er is geen structurele samenwerking tussen partijen van de diverse domeinen zoals welzijn, zorg, ondersteuning en sport. De verwachting is dat door een heldere samenwerking de casefinding van en motivering van ouderen beter zal gaan. Hierdoor kunnen meer effecten bij de doelgroep bereikt worden, wanneer dit met meer...

Bekijk dit project

Versterk de kwetsbare ouderen Westerpark (en omgeving)

Afgerond (september 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Werkatelier Maak Ouderen Meester

Afgerond (maart 2020 - mei 2021)

Ouderen stellen hulpvragen pas als het echt moet. De gevolgen zijn verstrekkend in veel gevallen. Zij voelen zich al eenzaam of hebben een forse inzet van zorg of zelfs aanpassing van de woning nodig. Dat kan anders door samenwerking in het netwerk van burgers, vrijwilligers en professionals te verbeteren. De randvoorwaarden zijn al aanwezig in de vorm van een Coöperatie. Leden zijn de gemeente,...

Bekijk dit project

Professionaliseren lokaal netwerk ouderen Leidschendam-Voorburg

Afgerond (maart 2020 - april 2021)

Binnen Leidschendam-Voorburg werkt een groot aantal partijen al geruime tijd samen rond het thema ‘Zelfredzame Inwoners’. Ouderenzorg maak hier onderdeel vanuit. Het netwerk voelt zich verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat op het niveau van de wijk en regio - waar ouderen wonen - de ondersteuning en zorg beschikbaar is, en dat de leefomgeving geschikt is. Om ouderen daadwerkelijk langer...

Bekijk dit project

Ouderen op de Kaart (OOK) Culemborg

Afgerond (september 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de leefstijl, zorg en welzijn van de oudere verbeterd en hij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk GGD Gelderland Zuid, Huisartsenpraktijk van Roijen, Huisartsenpraktijk Parijsch, Sociaal Wijkteam Culemborg,...

Bekijk dit project

Lokaal netwerk Gezond Ouder Worden in West Betuwe

Afgerond (september 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische-, zorg- en welzijnshoek waardoor de leefstijl, zorg en welzijn van de ouderen verbetert en zij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kunnen wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk GGD Gelderland Zuid, Huisartsenpraktijk Achterweg, Huisartsenpraktijk Salomé en Steerneman, Team Sociaal...

Bekijk dit project

De Mond Niet Vergeten, verbeteren mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen in regio Amstelveen en omstreken.

Afgerond (september 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen door samenwerking tussen huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties en mondzorgpraktijken. Door tijdige ondersteuning bij dagelijkse mondverzorging en verwijzing naar de mondzorgpraktijk kan achteruitgang van de mondgezondheid worden voorkomen. Aangesloten organisaties bij het netwerk ...

Bekijk dit project

Organisatienetwerk: optimale samenhangende zorg voor ouderen in de Bijlmermeer.

Afgerond (september 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk Ouderenzorg is onze zorg is een jong netwerk en bevindt zich in de groeifase. Het netwerk richt zich op de kwetsbaar zelfstandige ouderen van 75 jaar en ouder of 65 jaar en ouder, wanneer het een ingeschreven patiënt in een achterstandswijk betreft. Het netwerk is actief in Amsterdam-Zuidoost. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsen,...

Bekijk dit project

Alles voor ouderenzorg (Aalsmeer)

Afgerond (juni 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Het doel van het wijksamenwerkingsverband is het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Voor de ouderen in de wijk betekent dit: zo lang mogelijk gezond thuis. Als onderdeel van de aanpak gaat het netwerk aan de hand van het regenboog model identificeren waar nog meer uitdagingen liggen en brengt men hierin prioritering aan. Aangesloten organisaties bij het netwerk...

Bekijk dit project

Dementie-net Delden

Afgerond (april 2020 - december 2020)

Het netwerk bestrijkt de kernen Delden, Bentelo en AmbtDelden en heeft 11.000 inwoners waarvan 1.388 inwoners 75 jaar en ouder zijn. Het grootste deel van de inwoners is ingeschreven bij de aangesloten praktijken. Het netwerk richt zich op bevorderen en optimaliseren van de samenwerking rondom de cliënt (en systeem) met dementie. Doelmatig handelen en het verbeteren van zorg en welzijn staat...

Bekijk dit project

Vroegsignalering kwetsbare oudere

Afgerond (maart 2020 - december 2020)

Het kernteam van gezondheidscentrum De Weide werkt al een aantal jaren aan een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen. Dit aanbod willen zij baseren op behoeften van ouderen in hun werkgebied (buurt, wijk en gemeente). Dit aanbod moet de ouderen in staat stellen zo lang mogelijk, voorzien van de juiste ondersteuning en zorg, thuis te blijven wonen. De...

Bekijk dit project

Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I (Ronde 2)

Afgerond (maart 2020 - april 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk Overasselt wil zijn samenwerking rondom de kwetsbare ouderen verbeteren door een verdiepingsslag te maken in de communicatie (met behulp van VIP Samenwerken) en de multidisciplinaire zorgplannen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsenpraktijk Overasselt, Heumen ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen Netwerk 100, Rijk van Nijmegen Malderburch, Rijk...

Bekijk dit project

Samen met de Kralingse ouderen -Werken aan samenhangende zorg en ondersteuning voor de ouderen in Kralingen-

Afgerond (augustus 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk De eerste wens was om het los-vaste karakter waarin de partijen elkaar incidenteel samen kwamen, om te buigen naar een structurele samenwerking in de vorm van een vlechtwerk bestaande uit professionals, vrijwilligers en sociaal netwerk met Wmo-ondersteuning. De tweede wens was om het netwerk qua expertise te verbreden en meer inhoudelijke samenhang en verbinding tussen de...

Bekijk dit project

Versterking lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Gemert

Afgerond (september 2020 - september 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Domeinoverstijgend Samenwerken, gemeente Bunnik

Afgerond (mei 2020 - januari 2021)

De aanleiding van het netwerk is de complexiteit van de toegang tot en de coördinatie van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Daardoor is vanuit het perspectief van de inwoner sprake van een voortdurende herhaling van zetten. Zorg en ondersteuning voor ouderen gaat vaak over systeemgrenzen (Zvw/Wlz/Wmo) heen. De weg naar passende, tijdige zorg en ondersteuning is hierdoor onvoldoende te...

Bekijk dit project

Lokaal Netwerk Samen Zandvoort

Afgerond (september 2020 - april 2021)

Zandvoort is een gemeente waar het aantal senioren met 26% relatief groot is in vergelijking met het landelijk gemiddelde (18%). Daarnaast is in sprake van 'dubbele vergrijzing.'. Ouderen blijven bovendien steeds langer zelfstandig wonen. Voor zorg en ondersteuning zijn zij afhankelijk van formele zorgverleners zoals huisarts en thuiszorg, en daarnaast van informele zorgverleners, namelijk...

Bekijk dit project

Zorg Alert

Afgerond (mei 2020 - maart 2021)

Doel van het netwerk Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende wil met dit project een plan ontwikkelen om de samenwerking tussen informele en formele zorgverleners in Leende, Leenderstrijp en Sterksel te verbeteren. Om daarmee kwetsbare en oudere mensen langer zelfstandig en prettig te kunnen laten leven. Daarnaast wil ze de doelgroep begeleiden om het eigen netwerk te vergroten, meer deel te nemen aan...

Bekijk dit project

Vinden, betrekken en versterken kwetsbare migranten ouderen

Afgerond (september 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk biedt adequate en brede ondersteuning aan kwetsbare (migranten)ouderen die thuis wonen. Het doel van het netwerk is in een vroegtijdig stadium problemen en vraagstukken te signaleren (dementie, eenzaamheid, overbelasting mantelzorg) en het bieden van de juiste ondersteuning. Het netwerk zet in op een goede samenwerking, signalering, en opvolging en innovatie in...

Bekijk dit project

Gezond ouder worden in je eigen buurt

Afgerond (september 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk In de Tilburgse wijk Reeshof zijn reeds verschillende samenwerkingsverbanden actief rondom oudere wijkbewoners. Het doel van dit ontwikkeltraject is om deze netwerken met elkaar te verbinden. Aangesloten organisaties bij het netwerk ContourdeTwern, Thebe, WonenBreburg, KBO, Stichting eerstelijnszorg, Wijkraad. Doel en aanpak project Door de vergrijzing neemt het aantal...

Bekijk dit project

Kwetsbare ouderen langer thuis (KOLT)

Afgerond (november 2020 - maart 2021)

Doel van het netwerk De behandeldienst van Beweging 3.0 biedt specialistische kennis met betrekking tot de ouderenzorg in de eerste lijn. Binnen ons netwerk richten wij ons op thuiswonende ouderen met complexe meervoudige problematiek. Ons doel is om deze ouderen met de juiste ondersteuning zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk De behandeldienst bestaat...

Bekijk dit project

Versterken lokaal netwerk kwetsbare ouderen rondom huisartsengroep Grave

Afgerond (oktober 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vitaal Fleringen naam netwerk: Coalitieteam Plus Fleringen

Afgerond (september 2020 - juli 2021)

Doel van het netwerk Het doel is om de zelfmanagementvaardigheden van ouderen te versterken, zodat men langer vitaal blijft. Aangesloten organisaties bij het netwerk Dorpsraad Fleringen, de gemeente Tubbergen, Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland en Wijzoud. Doel en aanpak project Het doel van dit project is om het bestaande netwerk in Fleringen uit te breiden zodat alle partners betrokken...

Bekijk dit project

Brakkenstein beweegt en ontmoet.

Afgerond (juni 2020 - mei 2021)

Professionals en vrijwilligers die één op één contact hebben met ouderen in de wijk Brakkenstein signaleren dat veel ouderen een klein sociaal netwerk hebben, ze nauwelijks de deur uitkomen en weinig bewegen. Alhoewel ouderen dit zelf ook vaak als probleem ervaren, lukt het hen doorgaans niet om de eigen situatie te veranderen. In dit project gaan aanbieders van activiteiten in de wijk (zoals...

Bekijk dit project

Thuis* - Centrum voor zelfredzaamheid (Netwerk Rondom Thuis - ten behoeve van kwetsbare thuiswonende senioren in Tilburg (*)Thuis idzv Tilburghuis)

Afgerond (mei 2020 - juni 2021)

Doel van het netwerk Een aantal zorgpartijen wil het bestaande aanbod in Tilburg van zorg en ondersteuning voor thuiswonende (kwetsbare) ouderen makkelijker toegankelijk te maken en daarin meer samenhang te creëren. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsen, fysio, apotheek, dagbegeleiding, mantelzorgondersteuning,...

Bekijk dit project

Ouderennetwerk MC Mook

Afgerond (september 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Te komen tot een gezamenlijk plan voor patiënt, mantelzorg en betrokken hulpverleners voor doelgroep kwetsbare ouderen. Aangesloten organisaties bij het netwerk MC Mook, Mook (Huisarts, POH) ZZG Zorggroep, regio Nijmegen/ team Mook (Wijkverpleegkundige, SOG) Buurtzorg, team Mook (Wijkverpleegkundige) Synthese, Mook (Maatschappelijk werk) Netwerk 100, Nijmegen...

Bekijk dit project

Kleur in de Wijk Almere. Zorg, Welzijn en Ondersteuning voor ouderen met een migratie achtergrond in Almere

Afgerond (september 2020 - augustus 2021)

Doel van het netwerk Het Netwerk Kleurrijk Almere wil zorg en ondersteuning verbeteren voor ouderen met een migratieachtergrond en passend welzijnsaanbod initiëren zodat ook oudere migranten waardig oud kunnen worden in deze jonge groeistad. Aangesloten organisaties bij het netwerk Aangesloten instellingen zijn Zorggroep Almere, Welzijnsinstelling de Schoor, Vrijwilligers- en Mantelzorg...

Bekijk dit project

Ouderen zorgnetwerk Dichteren: ouderen langer thuis in de wijk

Afgerond (mei 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Optimaliseren van (digitale) ondersteuning en zorg voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals wonend en werkend in de thuissituatie

Afgerond (oktober 2020 - februari 2021)

Doel van het netwerk Het realiseren van integrale samenwerking en een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning & zorg voor thuiswonende ouderen met dementie & hun mantelzorger. Aangesloten organisaties bij het netwerk Het huidige netwerk bestaat uit zorgorganisaties (Carintreggeland, Alerta, Zorggroep Sint Maarten,TMZ), gemeenten (Samen14), onderwijs- en kennisorganisaties (ROC van...

Bekijk dit project

Senioren langer zelfstandig thuis door de kracht van lokale samenwerking op het gebied van Wonen, Zorg, Welzijn, Ondersteuning en Financiën.

Afgerond (mei 2020 - april 2021)

Doel van het netwerk Ondersteuning van senioren bij een goede voorbereiding en het maken van passende keuzes binnen het brede spectrum van wonen, zorg, welzijn en financiën, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven op een fijne, veilige en toegankelijke manier. Aangesloten organisaties bij het netwerk ErinThuis werkt nauw samen met organisaties vanuit zowel...

Bekijk dit project

Ouderennetwerk in Prins Alexander

Afgerond (mei 2020 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezondheid en Welzijn voor ouderen in Berg en Dal

Afgerond (juli 2019 - december 2020)

"Het netwerk kwetsbare ouderen in het dorp Berg en Dal heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor omgang met probleemgedrag voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. De eerste ervaringen zijn positief en wijzen erop dat: 1) de onderlinge samenwerking verbeterd, 2) er beter gebuikt gemaakt wordt van elkaars expertise, 3) er proactiever wordt gehandeld bij probleemgedrag,...

Bekijk dit project

Versterken lokaal netwerk kwetsbare ouderen Beuningen

Afgerond (juli 2019 - december 2020)

Het lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Beuningen heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan het ZonMw project Versterken Lokaal netwerk kwetsbare ouderen Beuningen. Het netwerk heeft twee inhoudelijke onderwerpen uitgewerkt: een digitale communicatietool als ondersteuning bij communicatie en het delen van informatie met en over de kwetsbare ouderen in het netwerk en het voorkomen en managen van...

Bekijk dit project

Samen werken voor ouderen met psychische problemen

Afgerond (juli 2019 - oktober 2021)

In dit project werken zorg- en welzijnsorganisaties samen, om samen te zorgen voor goede zorg en ondersteuning van ouderen met psychische problemen, afgestemd op deze ouderen. Hiermee zoeken ze verbinding en gebruiken ze elkaars deskundigheid bij complexe zorgvragen. De organisaties zijn: Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie,...

Bekijk dit project

Versterken lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Nijmegen(Oud West)

Afgerond (juli 2019 - december 2020)

Het netwerk voor kwetsbare ouderen in Nijmegen Oud-West heeft twee onderwerpen gekozen om te onderzoeken. Het doel hiervan is ouderen langer comfortabel thuis te laten wonen. 1 Voorkomen en managen van crises met behulp van effectiever inzetten van advanced care planning(ACP). De netwerkleden zijn hiertoe geschoold in het gebruik van de PRISMA-onderzoeksmethode. Hierbij wordt de periode...

Bekijk dit project

Van zorgnetwerk naar dorpsnetwerk: als zorgprofessionals, welzijnswerkers en burgers van en met elkaar leren

Afgerond (juli 2019 - mei 2021)

Doel van het netwerk Het doel is om ouderen uit het dorp te ondersteunen, opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Dit doen we door als burgers en professionals uit de zorg en het sociaal domein van elkaar te leren en onze activiteiten goed op elkaar af te stemmen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Zorg: huisartsen, paramedici, apotheker, verpleging & verzorging,...

Bekijk dit project

Beter Thuis Loosduinen

Afgerond (juli 2019 - december 2020)

Het netwerk Beter Thuis Loosduinen (BTL) heeft het afgelopen jaar veel bereikt en geleerd op drie onderwerpen. 1. Participatie bewoners Onder het motto van “Help ons helpen” zoeken we naar gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Hulpverleners kunnen dit niet alleen. Samenwerking met wijkbewoners is hierin essentieel. Een groep van...

Bekijk dit project

Maak de burger Meester in Hilversum

Afgerond (juli 2019 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Netwerk gezond thuis in Cuijk

Afgerond (juli 2019 - mei 2021)

Iedereen wil gezond thuis oud worden. Er komt een tijd dat daar hulp bij nodig is. Dan is het belangrijk dat die hulp past bij de wensen en doelen van de oudere. En dat zorgverleners samenwerken. In de Noordelijke Maasvallei ondersteunt Syntein huisartsen bij integrale zorgprogramma’s. Syntein werkt nauw samen met zorgaanbieders in verschillende lijnen, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars,...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire diagnostiek bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie

Afgerond (januari 2020 - juli 2021)

Doel van het netwerk Het doel is een netwerk op te zetten waarbinnen huisartsen en praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, een tandarts-geriatrie, klinisch geriaters en tandartsen in Den Bosch voorzien in vroegsignalering, diagnostiek, coördinatie van zorg, scholing en het betrekken van de ouderen bij dit netwerk. Aangesloten organisaties bij het netwerk Bij het netwerk zijn enkele...

Bekijk dit project

Kwetsbare ouderen in beeld.

Afgerond (januari 2020 - april 2021)

Doel van het netwerk Het in kaart brengen van kwetsbare ouderen en een gezamenlijk overleg inrichten over de inzet van zorg, met als doel het tijdig inzetten van de juiste zorg en het verbeteren van samenhangende zorg door multidisciplinair samen te werken. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsenpraktijk Assen-Noord – praktijkverpleegkundige Thuiszorgorganisatie Icare –...

Bekijk dit project

Yn'e Buorren 2.0 Achtkarspelen

Afgerond (december 2019 - december 2021)

Doel van het netwerk Het bestaande netwerk Yn’e Buorren is gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg, zodat ouderen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het netwer Maatschap Huisartsenpraktijk Groenkamp in Buitenpost, Kwadrantgroep VVT-Organisatie, Gemeente Achtkarspelen, Welzijnsorganisatie is KEaRN,...

Bekijk dit project

Yn'e Buorren 2.0 Tytsjerksteradiel

Afgerond (december 2019 - juni 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk Yn’e Buorren is gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg zodat ouderen in hun eigen woonomgeving, kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk It BetterSkip voor zorg en gezondheid, huisartsenzorg in Eastermar, Kwadrantgroep VVT-organisatie, Gemeente  Tytsjerksteradiel, Welzijnsorganisatie...

Bekijk dit project

Geïntegreerde zorg kwetsbare ouderen in de Schilderswijk

Afgerond (januari 2020 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

In gesprek over de dag van morgen: doorontwikkeling van Advance Care Planning in de regio Zuidwest-Nederland

Afgerond (januari 2020 - juli 2021)

Doel van het netwerk Binnen GENERO werken organisaties uit Zuidwest-Nederland samen om zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. We helpen bij het oplossen van knelpunten die ouderen, hun naasten of zorgprofessionals signaleren. Aangesloten organisaties bij het netwerk GENERO is een breed netwerk, waaraan gemeenten, GGD, GGZ, onderwijs (MBO, HBO, universitair), eerstelijnszorg,...

Bekijk dit project

Gezond en Gelukkig Moerwijk

Afgerond (januari 2020 - september 2020)

Doel van het netwerk Signaleren, multidisciplinair bespreken en monitoren van kwetsbare of kwetsbaar wordende ouderen in Moerwijk-Oost, zodat zij tijdig de door hen gewenste zorg en ondersteuning krijgen waardoor zij langer gezond en gelukkig thuis kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsenpraktijk Moerwijk, Huisartsenpraktijk Raheel-Maqbool, HWW-zorg, Mooi...

Bekijk dit project

Ontmoeting in Maarssen Dorp!

Afgerond (januari 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Maarssen-Dorp, waaronder ouderen. We stimuleren en faciliteren een prettige leef- en woonomgeving. Positieve Gezondheid is het uitgangspunt. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Medisch Centrum Maarssen Dorp, Zorgorganisaties Careyn en...

Bekijk dit project

Good goan, prettig oud worden in Markelo, fase II Lokaal netwerk ouderenzorg in Markelo

Afgerond (januari 2020 - november 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk wil dat ouderen “good goan”, prettig oud worden in Markelo. De netwerkpartners willen samen faciliteren dat ouderen in Markelo langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. Het netwerk wil dit bereiken door de samenwerking tussen de netwerkpartners te versterken. Als netwerkpartners samen: elkaar aanvullen, vertrouwen, anticiperen, geen...

Bekijk dit project

Keten MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen & ouderenparticipatie

Afgerond (januari 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Een MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen beschouwen we als een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een groep kwetsbare ouderen. De centrale gedachte is dat vroegsignalering van kwetsbare ouderen een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven en de juiste zorg op de juiste plek geboden kan worden (en...

Bekijk dit project

Een levensloopbestendig Hilversumse Meent

Afgerond (januari 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in de Hilversumse Meent met de focus op met, voor en door ouderen. We stimuleren en faciliteren een levensloopbestendige prettige leef- en woonomgeving. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsenpraktijk J. van Dok, Huisartsenpraktijk de...

Bekijk dit project

Coördinatie van zorg in de driehoek medisch, zorg en welzijn rondom de oudere patiënt / cliënt

Afgerond (december 2019 - maart 2021)

Doel van het netwerk Samen werken aan samenhangende zorg en ondersteuning voor kwetsbare thuiswonende ouderen, zodat zij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kunnen wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Verschillende zorgverleners, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en welzijnsmedewerkers, vormen samen het netwerk Ouderenzorg...

Bekijk dit project

Polderen voor ouderen in de Haarlemmermeer

Afgerond (januari 2020 - december 2021)

Doel Versterken van de samenwerking om kwetsbare ouderen in Rijsenhout zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen. Hoe Vanuit de zorggroep Haarlemmermeer is het de bedoeling dat de zorg voor de kwetsbare ouderen rondom de oudere en zijn mantelzorger lokaal georganiseerd wordt, zolang als dit kan en elders als het moet, maar hiervoor goede afstemming onder de zorgverleners met de...

Bekijk dit project

Proactieve ouderenzorg in netwerk UGC Heyendael Nijmegen

Afgerond (januari 2020 - juli 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk wil optimale zorg bieden aan kwetsbare ouderen, door het vroegtijdige opsporen van kwetsbaarheid en proactief (potentiële) medische,- zorg,- en welzijnsproblemen in kaart te brengen. Hierbij is het welzijn van de oudere leidend uitgangspunt. Aangesloten organisaties bij het netwerk In ons netwerk werken we samen met verschillende thuiszorgorganisaties,...

Bekijk dit project

Eerstelijns ouderencentrum Loosduinen

Afgerond (januari 2020 - januari 2022)

Doel van het netwerk Ontwikkeling van een eerstelijns ouderencentrum waarin, vanuit de principes van waardegedreven zorg, dienstverlening wordt verleend aan ouderen. Aangesloten organisaties bij het netwerk SHG, Arts en Zorg, Geïntegreerde Zorgapotheken bv Doel en aanpak project De huidige zorgverlening aan ouderen gaat uit van 2 groepen: “kwetsbaar” of “niet kwetsbaar”. Het lijkt wenselijk...

Bekijk dit project

Geen brug te ver!

Afgerond (januari 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Het formaliseren en optimaliseren van de samenwerking tussen disciplines uit zowel de medische zorg als de sociale zorg(welzijn) om zodoende de oudere, thuiswonende cliënt met multi-problematiek beter te kunnen begeleiden Aangesloten organisaties De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen(POH), fysiotherapeuten, ergotherapeuten, thuiszorg, diëtisten,...

Bekijk dit project

Ontmoetings- en gezondheidscentrum Deurningen

Afgerond (januari 2020 - februari 2022)

Doel van het netwerk Een groot aantal partijen betrokken bij het zorg- en ondersteuningsaanbod in Deurningen werken samen verder aan het ontwikkelen en verbeteren van samenhangende zorg- en ondersteuningsaanbod voor thuiswonende ouderen in Deurningen. Dit zodat ouderen in Deurningen met de juiste zorg en ondersteuning zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het...

Bekijk dit project

Samen Redzamer Overvecht fase 2

Afgerond (januari 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen met behoud van eigen regie.   Doelgroep: Thuiswonende ouderen in Overvecht die (nog) niet structureel in beeld zijn bij buurtteam en/of zorgorganisatie. Aangesloten organisaties bij het netwerk Alle organisaties en initiatieven in Overvecht die zich binnen het sociaal domein richten op ouderen. Doel en...

Bekijk dit project

Versterken netwerk kwetsbare ouderen Nijmegen Lindenholt; verbeteren op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en valrisico

Afgerond (september 2020 - september 2021)

Doel: Versterken Netwerk kwetsbare ouderen Nijmegen Lindenholt; verbeteren op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en valrisico Het netwerk wil een multidisciplinaire benadering ontwikkelen op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en signaleren van valrisico. Hiervoor zijn vanuit het bestaande Netwerk twee werkgroepen gestart waarbij de werkers uit de wijk die deskundig zijn op elk...

Bekijk dit project

Versterken lokale netwerken kwetsbare ouderen rondom Medisch Centrum Sint Anna

Afgerond (mei 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Ons doel is het versterken van het lokale netwerk, dat betrokken is bij de zorg voor kwetsbare ouderen rondom het Medisch Centrum Sint Anna. Aangesloten organisaties bij het netwerk Er is patiëntenparticipatie. Verder zijn de volgende organisaties betrokken, thuiszorgorganisaties, een ergotherapiepraktijk, een fysiotherapiepraktijk, een expertisecentrum ouderenzorg, het...

Bekijk dit project

Ouderen Netwerk Rijswijk in ontwikkeling

Afgerond (oktober 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Samen met partners in zorg en welzijn bieden van zorg op maat aan thuiswonende (kwetsbare) ouderen met als doel een kwalitatief zo goed mogelijk leven thuis te waarborgen. Dit doen we onder andere door het ontwikkelen van gezamenlijke zorgpaden, delen van expertise, onderwijs ontwikkelen, verbeteren van onderlinge communicatie. Alles met als doel de kwaliteit van de geleverde...

Bekijk dit project

Inrichten netwerkinfrastructuur huisartsenzorg-wijkverpleging- sociaal domein in de Regio Heerenveen; betreft meerdere lokale en gemeentelijke driehoeken

Afgerond (juni 2020 - oktober 2021)

Doel van het netwerk Doel van de pijler ouderenzorg binnen Regioplan Heerenveen is juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional. Doelgroep zijn de ruim 8000 kwetsbare ouderen in de regio Heerenveen Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsencoöperatie Tjongerscoop; thuiszorginstellingen Kwadrantgroep/Friese Wouden en Zuidwest Friesland; gemeenten Heerenveen,...

Bekijk dit project

Samenwerkingsverband Eenzaamheid gemeente Lochem

Afgerond (oktober 2020 - oktober 2021)

Doel van het netwerk Het inventariseren van bestaande (digitale) ontmoetingsmogelijkheden in Lochem en dit inzichtelijk te maken voor oudere inwoners (76+) van Lochem. Ook wordt er een ‘zorgpad’ ontwikkeld waarmee betrokkenen preventief kunnen inspelen op het verminderen van eenzaamheid.  Aangesloten organisaties bij het netwerk Stichting Welzijn Lochem, ZorgSamen, Gemeente Lochem, Stichting...

Bekijk dit project

Betere zorg en welzijn aan kwetsbare ouderen in Wijchen

Afgerond (november 2020 - januari 2022)

Doel van het netwerk Het doel van het netwerk is betere zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in Wijchen. Hierbij wordt gewerkt volgens één gedeelde visie op kwetsbare ouderen, namelijk goed afgestemde en persoonsgerichte ouderenzorg, waardoor kwetsbare ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Binnen ons netwerk in Wijchen zijn aangesloten: ...

Bekijk dit project

Wat beweegt Ouderen?

Afgerond (oktober 2020 - december 2022)

Het project ‘Wat beweegt Ouderen’ is een samenwerking tussen de Stichting Coevorden Gezond, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Adema Architecten en het Zorg Innovatie Forum. Het project wordt uitgevoerd in de wijk Lootuinen: een lage SES-wijk met breed samengestelde populatie. Samen met inwoners (in co-creatie) zijn de vragen, doelen en werkwijze vastgesteld. We hebben vragen gesteld over de wijk...

Bekijk dit project

De Wijkhuiskamer van de Schrijversbuurt

Afgerond (november 2020 - januari 2022)

Doel van het netwerk Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in de wijk. Met de focus op met, voor en door ouderen. Het netwerk richt zich op een hechtere samenwerking tussen de leden, waaronder ouderen. Met aandacht voor wensen en behoeften van ouderen vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen. Aangesloten...

Bekijk dit project

Fit, Vitaal, Sociaal Baarn. Het netwerk richt zich op samenwerking met instanties rond ouderen met betrekking tot valpreventie. Dit met de pijlers bewegen, voeding en sociale contacten. De valpreventie is gericht op zelfstandig wonende ouderen van 75+.

Afgerond (januari 2021 - januari 2022)

Doel van het netwerk Vallen is een groot en ernstig probleem, daarom gaan samenwerkingspartners in Baarn na een succesvolle eerste fase van de ‘subsidie ouderenzorg’ verder samenwerken om dit aan te pakken. Deze samenwerkingspartners zijn bijvoorbeeld de fysiotherapeuten, diëtiste, huisarts, wijkverpleging, apotheker, Seniorenraad en een welzijnsorganisatie. Doel en aanpak project In dit...

Bekijk dit project

Beter Thuis Loosduinen verankert in de wijk

Afgerond (januari 2021 - april 2022)

Het wijknetwerk Beter Thuis Loosduinen richt zich op het creëren van een situatie waarin kwetsbare inwoners en patiënten van Loosduinen ‘Beter thuis’ kunnen functioneren. In toenemende mate worden patiënten in hun thuissituatie, of in hun wijk, (na)behandeld, gerevalideerd of verpleegd en verzorgd. Al deze patiënten zijn (al) kwetsbaar. Terugdringen van hun kwetsbaarheid, of het voorkomen van de...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website