Over dit programma

Subsidieregelingen Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) ondersteunt bij het faciliteren, verder ontwikkelen en bestendigen van lokale netwerken die samenhangende ouderenzorg beiden. U vindt op onze speciale pagina uitgebreidere informatie over lokale netwerken, de subsidiemogelijkheden en de ontwikkelingen waarop de subsidieoproepen inspelen en uit voortkomen.

In deze animatie wordt een toelichting gegeven op de Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg van het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). De achtergrond, het doel en de subsidiemogelijkheden worden uitgelegd.

Werkwijze die past bij het netwerk

Bij deze subsidieregelingen maken we onderscheid in wat het netwerk wil realiseren en hoe het netwerk de taken organiseert en uitvoert. Het wat en de hoe zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe binnen een netwerk wordt samengewerkt is uniek. De verschillende subsidieoproepen zijn hierop ingericht.

Drie verschillende ontwikkelfasen met eigen subsidiemogelijkheden

Bij het ondersteunen van de ontwikkeling van uw netwerk onderscheiden wij 3 verschillende fasen. Elke fase kent specifieke subsidiemogelijkheden. Subsidieoproepen voor deze 3 fasen werden in 2019 minimaal 2 keer herhaald. Zo kan uw netwerk na afloop van elke fase gelijk – of later in het jaar - een subsidie aanvragen voor een volgende fase.

Fase I: de ontwikkelsubsidie

Dit is een ontwikkelsubsidie met een looptijd van 4 maanden. Het maximale budget per project is € 17.500. Aanvragen voor de tweede ronde konden worden ingediend tot en met 31 december 2019. Hier vindt u specifieke informatie over de subsidieoproep van deze tweede ronde.

Fase II: de uitwerkingssubsidie

Dit is een uitwerkingssubsidie met een looptijd van 12 maanden. Het maximale budget per project is €49.500. Aanvragen voor de tweede ronde konden worden ingediend tot 15 oktober 2019. Hier vindt u specifieke informatie over de subsidieoproep van deze tweede ronde. In 2020 gaat deze subsidieoproep weer open.

Fase III: de verduurzamingssubsidie 

Dit is een verduurzamingssubsidie met een looptijd van 6 maanden. Het maximale budget per project is €25.000. Deze ronde wordt in de loop van 2020 geopend. Dan volgt ook meer informatie over deze subsidiemogelijkheid.

Lees de uitgebreidere informatie over de verschillende subsidies

Zo goed mogelijk aansluiten bij behoeften netwerken

Als een subsidieronde is gesloten, worden alle aanvragen geanalyseerd. Dit gebeurt ook met de projectresultaten van elke ronde. Op basis van die analyses wordt een subsidieoproep mogelijk bijgesteld, voordat deze opnieuw wordt opengesteld. Zo sluit het programma van de subsidieregelingen zo goed mogelijk aan op de behoeften van de lokale netwerken.

Programmalijnen Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Het programma bestaat uit drie programmalijnen:

  1. Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
  2. Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
  3. Versterking aanpak eenzaamheid

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website