Projecten

Implementeren van thuismetingen (ECG's) via de BeterDichtbij app bij de afdeling Cardiologie

Afgerond (juli 2021 - september 2021)

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: ZonMw. De COVID-pandemie heeft ertoe geleid dat er op andere manieren met de patiënt kan worden gecommuniceerd. Ook bestaat er een steeds grotere behoefte aan het verlenen van zorg ‘op afstand’. Het ziekenhuis is in 2020 gestart met het technisch uitrollen van de dienst BeterDichtbij (voor zowel berichten/gesprekken als beeldbellen via de app). Deze vorm...

Bekijk dit project

Implementatieplan Plan-it Commander

Afgerond (augustus 2021 - november 2021)

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar maken één van de belangrijkste ontwikkelfasen van hun leven door. De periode wordt gekenmerkt door veranderingen en verplichtingen. Voor kinderen met ADHD is deze periode extra lastig en het is daarom belangrijk om tijdig de juiste ondersteuning te krijgen. In de praktijk blijkt echter dat de betrokkenheid van de ouders en de hulpverlener bij het opgroeien van...

Bekijk dit project

Implementatieplan leefstijlprogramma kwetsbare jongeren Rotterdam IJsselmonde

Afgerond (september 2021 - november 2021)

Een groep van kwetsbare jongeren Rotterdam IJsselmonde lopen een groot risico op langdurige werkloosheid, armoede en schulden, dakloosheid, psychische problemen en een sociaal isolement. Daarnaast vormen zij ook een risico voor de samenleving door het verlies aan arbeidspotentieel en een grotere kans op langdurige uitkeringsafhankelijkheid en afglijden naar criminaliteit en/of radicaliseren....

Bekijk dit project

Implementatieplan Growpad

Afgerond (juli 2021 - november 2021)

Voor veel mensen is het voeren van eigen regie moeilijk en wordt de hulp van verschillende instanties ingeroepen. In de praktijk blijkt dat de onderlinge afstemming tussen de zorg- en welzijnsaanbieders lastig of onvolledig verloopt én dat de cliënt zelf ook geen in- en overzicht heeft. Dat leidt tot tijdsverlies door afstemmings- en communicatieproblemen, onjuiste zorg op de onjuiste plaats. Het...

Bekijk dit project

Implementatieplan digivaardigheid zorgverleners

Afgerond (augustus 2021 - november 2021)

Antes, onderdeel van de Parnassia Groep, biedt op grote schaal extramurale Wmo begeleiding aan cliënten in Rotterdam. Antes wil de in 2020 opgedane ervaringen met blended care graag verder ontwikkelen en blijvend borgen binnen de organisatie als onderdeel van het reguliere werkproces. Echter de digivaardigheden van de medewerkers belemmeren een snelle opschaling en borging van de blended care en...

Bekijk dit project

Implementatiecoach diabetes Bravis

Afgerond (juli 2021 - november 2021)

Het Bravis ziekenhuis heeft verschillende ambities op het gebied van zorgvernieuwing. Wij willen telemonitoring inzetten om te zorgen voor de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plek. Telemonitoring wordt ook wel thuismeten genoemd. Patiënten krijgen thuis de nodige meetapparatuur en kunnen hiermee zelf metingen verrichten. Zij geven deze metingen vervolgens via de Luscii-app op hun...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching Anesthesie LUMC

Afgerond (augustus 2021 - november 2021)

In het LUMC worden dagelijks vele operaties uitgevoerd. Voordat een patiënt naar de operatiekamer wordt gebracht bestaat er een wachttijd. Men kan dan stress ervaren met mogelijk nadelige gevolgen zoals hogere dosering anesthetica en pijnstillers. Ontspannen zijn kan helpen om ook op een fijne manier wakker te worden en om een operatie als prettige ervaring te herinneren. Virtual Reality (VR) is...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoach voor St Zonnehuisgroep Noord

Afgerond (juli 2021 - november 2021)

De dubbele vergrijzing in de regio en de krapte op de arbeidsmarkt stelt Zonnehuisgroep Noord (ZHGN) voor de uitdaging om haar specialistische zorg te blijven bieden. Om dit te kunnen waarborgen zal zij insteken op verdere technologische ondersteuning in de vorm van beeldschermcommunicatie, alarmering (thuis), medicatietoediening en sensortechnologie. De implementatie van meer digitale...

Bekijk dit project

Implementatie Virtual Reality

Afgerond (augustus 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van zorginnovatie Breast Watch

Afgerond (juli 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van Virtual Reality in de neurochirurgie: wakkere operaties

Afgerond (augustus 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Meerwaarde opschaling slimme nachtzorg

Afgerond (augustus 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalingscoach ehealth COOL

Lopend (juli 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag coach

Afgerond (augustus 2021 - december 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wijkhub positieve gezondheid Somalische gemeenschap

Afgerond (september 2021 - november 2021)

In het project ‘Wijkhub positieve gezondheid’ in Schalkwijk in Haarlem werken zorg en welzijn samen met de Somalische gemeenschap samen. Zij werken aan het vinden van effectieve oplossingen voor het verbeteren van de (kennis over) gezondheid van en zorg voor Somaliërs. Uniek hierin is de samenwerking tussen de verschillende partijen en de manier van werken, waardoor er steeds opnieuw kan worden...

Bekijk dit project

Virtual Reality in het kinderziekenhuis, van pilot naar professionalisering

Afgerond (december 2021 - april 2022)

Angst en pijn zijn voor zieke kinderen helaas vaak onderdeel van de behandeling. Dit kan leiden tot gezondheidsschade op korte en lange termijn, zoals trauma’s en het vermijden van medische zorg. Zorgverleners zijn steeds op zoek naar manieren om behandelingen traumavrij te laten verlopen. Een veelbelovende nieuwe toepassing is het gebruik van virtual reality (VR). Met een VR bril krijgen de...

Bekijk dit project

Virtual reality in de Obstetrie en Gynaecologie

Afgerond (augustus 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Virtual reality bij kinderen met chronische pijnklachten.

Afgerond (augustus 2021 - december 2021)

In Nederland zijn er kinderen en jongvolwassenen met onbegrepen chronische pijn. Deze pijn leidt tot problemen zoals schoolverzuim, minder sociale activiteiten, veelvuldig doktersbezoek en chronisch medicatiegebruik. Dit heeft een grote impact op het kind en het gezin. Er zijn maar weinig direct beschikbare behandelopties voor onbegrepen chronische pijn bij kinderen en jong volwassenen. De...

Bekijk dit project

Verbeteren van welzijn op recept in de dagelijkse praktijken van Uithoorn

Afgerond (juli 2021 - november 2021)

In Uithoorn zijn we gestart met Welzijn op Recept, maar de verwijzingen blijven achter. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben SEZU, Uithoorn voor Elkaar en de gemeente Uithoorn een concept plan van aanpak op hoofdlijnen opgesteld om in 2021-2022 WOR in de gemeente Uithoorn te optimaliseren en borgen. Dit gaan we doen door het vormen van een brede WOR leergemeenschap vanuit de hele...

Bekijk dit project

Verbeteren gebruik beeldbellen Ziekenhuis Rivierenland

Afgerond (september 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie uitkomsten klantreis dementie Leiden

Afgerond (september 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en Positionering van AI technologie in het Ambulancezorg domein - Fase Twee

Lopend (juli 2021 - november 2021)

Seconds brengt de vraag naar en het aanbod van ambulancewagens bij een regionale ambulancevoorziening in kaart. Door middel van een algoritme kan Seconds real time voorspellen waar een tekort aan ambulancewagens dreigt. Hierdoor kan Seconds aangeven wat op ieder moment de beste plek voor elke vrije ambulance is. Dit helpt ambulancediensten om een zo kort mogelijke aanrijtijd te realiseren voor...

Bekijk dit project

Aanvraag Implementatie- en Opscahalingscoaching voor Rapidemic: een nieuwe point-of-care test voor infectieziekten

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie implementatiecoach Zorggroep Sint Maarten

Afgerond (augustus 2021 - november 2021)

Zorggroep Sint Maarten vraagt een subsidie aan voor een implementatiecoach die ons middels een externe, frisse, kritisch-constructieve blik adviseert en coacht bij het inrichten, uitwerken en concretiseren van een organisatiebreed, integraal, afdelingsoverstijgend innovatieproces wat ons helpt om efficiënter en effectiever zorgtechnologie te kunnen implementeren op basis van de wensen en behoeften...

Bekijk dit project

Implementatie en opschalingscoach (ronde 4)

Afgerond (augustus 2021 - november 2021)

Alrijne wil telebegeleiding inzetten voor stabiele, chronische groepen patiënten (geregeld voor controle in ziekenhuis), dus zullen we in de komende jaren de transitie maken van kleinschalige pilots naar een ziekenhuisbrede en opschaalbare voorziening voor telebegeleiding. Dit met oog voor de rol en samenwerking met de eerstelijn en substitutie in het kader van JZJP. Alrijne streeft ernaar, om...

Bekijk dit project

Hospital Hero

Afgerond (juli 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gebruik van virtual reality in de Zorg voor kinderen van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Afgerond (augustus 2021 - december 2021)

In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ), het kinderziekenhuis van het LUMC, worden jaarlijks duizenden kinderen behandeld en moeten zij hiervoor soms stressvolle of pijnlijke handelingen ondergaan, zoals bloed afnemen of het inbrengen van een infuus. Als kinderziekenhuis streven we ernaar om de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden tijdens deze...

Bekijk dit project

FortaGroep: digitale ggz zorg

Afgerond (augustus 2021 - november 2021)

Om de ingezette digitalisering van de GGZ te behouden, willen wij een strategie bepalen die bijdraagt aan betere online samenwerking, oog heeft voor de digitale vakbekwaamheid en de beeldvorming bij cliënt en zorgverlener over de mogelijkheden en kwaliteit van digitale zorg. We willen een plan van aanpak hebben waarmee we weten welke stappen we moeten zetten om deze strategie te bepalen en om te...

Bekijk dit project

Eyehelp schaalt op

Afgerond (augustus 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Blended care beschikbaar voor elke cliënt van FamilySupporters

Afgerond (oktober 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beweegacademie; Fitkids toegankelijk voor ieder kind!

Afgerond (augustus 2021 - november 2021)

Fitkids voor ieder Kind toegankelijk! Het doel van dit project is om het Fitkidsprogramma toegankelijk en betaalbaar te houden voor elk kind. Fitkids is een beproefd trainingsprogramma voor kinderen met een chronische ziekte of beperking. Het is echter ook goed toepasbaar bij kinderen zonder (zichtbare/vastgestelde) beperkingen. Kinderen die nu nog geen aansluiting bij de reguliere sportclub...

Bekijk dit project

AVG check Anne4care

Afgerond (juli 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Online revalidatie voor- en na een operatie aan knie of heup

Afgerond (november 2021 - januari 2022)

Jaarlijks vinden er ruim 59.000 operaties met totale heupprotheses en knieprotheses plaats (cijfers uit 2015) waarbij artrose de belangrijkste onderliggende aandoening is. Wij hebben hier in de praktijk specifieke voorbeelden van patiënten die net na een totale heupoperatie (THP) of totale knieoperatie (TKP) te maken kregen met de lockdown-maatregelen. Zij vallen in de risicogroep en waren op dat...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen het product MijnZorgApp met alle functies voor therapeut en cliënt zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen/afspraakherinneringen beter implementeren en de functies die we gebruiken opschalen waar mogelijk. De MijnZorgApp is voor de client een app waar alle zorg op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Lopend (oktober 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen ehealth en telemonitoring huisartsenzorg en leefstijl

Afgerond (januari 2022 - februari 2022)

Het Fit4Life concept met bijbehorende online informatievoorziening ten aanzien van leefstijl is gebaseerd op evidence based medicine. Door evidentie ten aanzien van verschillende thema’s ten aanzien van leefstijl te vertalen in patiënten taal is deze manier van online informatievoorziening laagdrempelig en toch betrouwbaar voor de patiënt. Het Fit4Life paspoort, de online intake met de arts en...

Bekijk dit project

De zorg kinderen voor kinderen met chronisch– pijn en vermoeidheid optimaliseren door een online leeromgeving toe te voegen en zo de kwaliteit van het traject te verbeteren, de zelfredzaamheid vergroten en daardoor te zorgen voor een beter resultaat.

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VR implementatie Caoching

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Virtual Reality ook in de pijnrevalidatie van Treant. In het pijnrevalidatietraject gaan wij gebruikmaken van Virtual Reality. De pijnrevalidatie gaat nu beginnen met VR als onderdeel van de pijneducatie. Door de pijneducatie op verschillende manieren aan te bieden, bied je betere zorg op maat. De pijnrevalidatie is voor patiënten met chronische pijnklachten. Hierdoor leren de patiënten hoe zij...

Bekijk dit project

Teleconsulten en telemonitoring bij zwangeren.

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Wij willen een methodiek ontwikkelen waarbij teleconsulten en telemonitoring centraal staan waarbij zwangeren en hun ervaren beperkingen in functies, activiteiten een partcitpaties (ICF) centraal staan. Wij zijn weliswaar kartrekker van dit project, maar zullen dietisten, psychologen/coaches en huisartsen betrekken om ervoor te zorgen dat er zorg op maat kan worden geleverd. Hier staan alle...

Bekijk dit project

Subsidie implementatie- en opschalingscoach

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

In de praktijk merken we dat we onnodig veel tijd verspillen aan activiteiten die de cliënt zelf kan uitvoeren. Door de cliënt van tevoren meer informatie te laten verzamelen kan de behandeling effectiever en efficiënter verlopen. De oplossing is een online intake voor het eerste consult aan te bieden. De cliënt wordt hierdoor vooraf betrokken bij het behandeltraject (Shared decision making). Ook...

Bekijk dit project

Subsidie implementatie- en opschalingscoach

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

In de praktijk merken we dat we onnodig veel tijd verspillen aan activiteiten die de cliënt zelf kan uitvoeren. Door de cliënt van tevoren meer informatie te laten verzamelen kan de behandeling effectiever en efficiënter verlopen. De oplossing is een online intake voor het eerste consult aan te bieden. De cliënt wordt hierdoor vooraf betrokken bij het behandeltraject (Shared decision making). Ook...

Bekijk dit project

Samenspraak: online logopedie

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Revalideren is leren: peer-gebonden leren in groepen

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

“Samen werken, samen leren” toepassen in de revalidatiebehandeling. Om onze revalidanten te ondersteunen bij het leren van zelfmanagementvaardigheden, willen we leren van elkaar in groepen gebruiken. Zo leren revalidanten van en met elkaar. In de groep ligt de nadruk op het leerproces, en is de emotionele steun die revalidanten elkaar geven net zo belangrijk als de leertaak zelf. Dit heeft een...

Bekijk dit project

Project opschalen eerstelijns multidisciplinaire Revalidatie alsmede behoud van belastbaarheid op afstand voor kwetsbare, thuiswonende ouderen al dan niet met chronische aandoening

Afgerond (november 2021 - januari 2022)

Zorg op afstand is voor kwetsbare ouderen, en voor mensen die een operatie hebben ondergaan een effectieve behandelmethode en een mogelijkheid om frequent een programma te blijven volgen. Dat geldt ook als thuisbehandeling tijdelijk niet mogelijk is door COVID- 19. Samen met partners uit de (para)medische gezondheidszorg en programma’s gericht op zorg heeft Manueel-Fysiocare een multidisciplinair...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen telemonitoring en eHealth voor COPD patiënten in de huisartsenpraktijk.

Afgerond (november 2021 - januari 2022)

Focus ligt op de opschaling van gebruik van de systemen door zowel de huisarts als de patiëntenpopulatie patiënten met COPD. Om te kunnen voorzien in uitvoer van deze manier van telemonitoring. Onderzoek laat zien dat bij minder monitoring medicatie minder goed wordt genomen zoals voorgeschreven. Bijna de helft van COPD patiënten heeft meer behoefte aan voorlichting en begeleiding. Door de...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

De combinatie van online zittingen, telemonitoring middels een vragenlijst tav de schouderklachten.

Afgerond (november 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Corridor: e-health voor de GGZ

Afgerond (oktober 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verpleegzorg Thuis

Afgerond (januari 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

E-health implementatie en opschaling TK Huisarts

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalingscoach telemonitoring ibd jbz

Afgerond (september 2021 - november 2021)

Met IBD thuis wordt zorg op maat en op afstand geleverd middels een app waarbij de patiënt een vragenlijst invult over welzijn en klachten, gecombineerd met een ontlastingthuistest waarbij de ontstekingswaarde kan worden gemeten. De uitslag wordt middels de app doorgegeven aan de verpleegkundigen van het centraal monitoringscentrum in het JBZ. Om de app aan een grotere groep patienten aan te...

Bekijk dit project

Opschalen ehealth en telemonitoring huisartsenzorg en leefstijl

Afgerond (augustus 2021 - november 2021)

Het Fit4Life concept met bijbehorende online informatievoorziening ten aanzien van leefstijl is gebaseerd op evidence based medicine. Door evidentie ten aanzien van verschillende thema’s ten aanzien van leefstijl te vertalen in patiëntentaal is deze manier van online informatievoorziening laagdrempelig en toch betrouwbaar voor de patiënt. Het Fit4Life paspoort, de online intake met de arts en...

Bekijk dit project

Obic-ouderbegeleiding www.Obic-ouderbegeleiding.Nl

Afgerond (oktober 2021 - februari 2022)

OBIC is een ouderbegeleidingstraject dat ouders middels zorg op afstand en telemonitoring helpt bij het krijgen van meer zelfinzicht en het beter reguleren van hun emoties. Het traject bestaat uit 7 thema’s. Thema 1: Zorgen voor jezelf (4 sessies); Thema 2: Bewust van patronen (4 sessies); Thema 3: Gooi je valkuil dicht (3 sessies); Thema 4: Leren van elkaar (3 sessies); Thema 5: Conflicten...

Bekijk dit project

implementeren van patiëntvriendelijke informatie over kanker in EPD voor meerdere ziekenhuizen tegelijk. (opschaling)

Lopend (september 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie Wolk Heupairbag Intramuraal

Lopend (augustus 2021 - december 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van Mixed reality binnen het cardiochirurgische zorgpad van het HagaZiekenhuis

Lopend (augustus 2021 - december 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitaliseren van het meetinstrument ROM

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitalisering gezamenlijk consult met de specialist vanuit de fysiotherapiepraktijk.

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digizorgmaatje implementatie

Lopend (november 2021 - mei 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Lopend (november 2021 - maart 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Lopend (november 2021 - maart 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health binnen paramedische praktijk - MijnZorgApp - HealthTrain

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoach

Afgerond (december 2021 - februari 2022)

In de praktijk merken we dat we onnodig veel tijd verspillen aan activiteiten die de cliënt zelf kan uitvoeren. Door de cliënt van tevoren meer informatie te laten verzamelen kan de behandeling effectiever en efficiënter verlopen. De oplossing is een online intake voor het eerste consult aan te bieden. De cliënt wordt hierdoor vooraf betrokken bij het behandeltraject (Shared decision making). Ook...

Bekijk dit project

Het implementeren en opschalen van E-health binnen Fysiotherapiepraktijk Maaswijk B.V.

Afgerond (november 2021 - juni 2022)

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek...

Bekijk dit project

Erasmus mc sophia: mario-check

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie Inclusief Gezond

Afgerond (augustus 2021 - december 2021)

Een groot deel van mensen met een (licht) verstandelijke beperking of autisme worstelt met leefstijl-gerelateerde uitdagingen. Deze groep heeft hier begeleiding bij nodig. Het kan lastig zijn om als begeleider met leefstijl aan de slag te gaan. Leefstijlbegeleiding is een vak. Inclusief Gezond leidt begeleiders op om de leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking of autisme te...

Bekijk dit project

Implementatie medicatiedispenser Laurens Thuiszorg

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

In onze wijkzorg maken wij sinds enige tijd gebruik van medicatiedispensers om de medicatieveiligheid en zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten. Onze eerste ervaring met deze zorg op afstand hebben we gedaan met de Medido medicatiedispenser, waarmee we veel strubbelingen hebben ervaren. De toestellen geven veel storingen, in sommige periodes wel oplopend tot 100 tot 120 storingen. We zien...

Bekijk dit project

Implementatie en opschalen CenteringPregnancy

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie digitale ondersteuning bij transitie van kliniek naar huis

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaching implementatie VR Amalia kinderziekenhuis

Afgerond (augustus 2021 - december 2021)

In het Amalia kinderziekenhuis worden ieder jaar 22.000 kinderen behandeld. Het gaat veelal om specialistische en chronische zorg, waarbij het regelmatig voorkomt dat kinderen medische handelingen moeten ondergaan. Het is bekend dat procedures met naalden (zoals bloedafname, infuus prikken) bij kinderen veel angst en stress kunnen opleveren. Dit kan leiden tot meer pijn, moeizaam verlopen of niet...

Bekijk dit project

Coaching bij de inrichting van het zorgpad Multiple Sclerose voor patiënten met veelal levenslange behandeling met (hoog)complexe MS-middelen in de thuisomgeving in het kader van JZOJP.

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Inrichting van het zorgpad 'Multiple Sclerose behandeling thuis door ZGT' ZGT, een ziekenhuis met circa 400 Multiple Sclerose (MS) patiënten, is een officieel MS centrum aan het vormen. Medicatie is bij deze patiënten een essentieel onderdeel van de behandeling. Het doel van dit project is een integraal zorgpad gericht op medicatie thuis. Dit levert kwaliteit op voor de patiënt; de apotheker is...

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie impelementatie- en opschalingscoaching (ronde 4)

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

IMEZ Ik Mag Er Zijn Uitwerking en implementatie Respijt voorziening Regio Utrecht Zuid-Oost

Lopend (augustus 2021 - december 2021)

'Ik Mag Er Zijn' is een initiatief van ervaringsdeskundige Cassandra Barkman, om een plek op te zetten voor mensen die in het niemandsland zijn geraakt. Als problemen zo zijn opgestapeld, dat je van het ene probleem in het andere rolt, of zo vastloopt, dat het zien van een uitweg moeilijk is. Bij IMEZ ben je welkom voor een periode van rust. Er ontstaat ruimte voor het vinden van een uitweg. Bij...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Implementatie van het nieuwe mobiele werken in de cloud.

Afgerond (augustus 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van Virtual Reality (VR) voor wondzorg

Afgerond (augustus 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 4)

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Integratie van digitale medicatiebegeleiding met Pharmi in de BovenIJ apotheek. Patiënten komen steeds minder fysiek in het ziekenhuis, omdat polibezoeken digitaal plaatsvinden. Om hen thuis goed bij hun medicatiegebruik te begeleiden wil de poliklinische apotheek van het BovenIJ ziekenhuis Pharmi aanbieden. Op hun mobiele telefoon of tablet krijgen patiënten laagdrempelige, gedoseerde,...

Bekijk dit project

Subsidie aanvraag Spoor030

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Jongeren en kinderen zijn als geen ander thuis in de digitale wereld. Ook wanneer er dingen zijn die minder goed lopen in het leven van jongeren en gezinnen willen we de mogelijkheid geven om via de digitale weg te verbinden. Ouders, kinderen en jongeren kunnen zo onder begeleiding van behandelaren bij Spoor030 zelf bepalen wanneer ze werken aan hun doelen. Middels deze subsidie trainen we onze...

Bekijk dit project

Sensortechnologie voor psychogeriatrische cliënten

Afgerond (juni 2021 - september 2021)

Bij VVT-organisatie Marga Klompé wordt gewerkt met een opschalingscoach voor een bredere inzet van sensortechnologie. Deze inzet van sensortechnologie grijpt in op een aantal problemen die ervaren werden. Wanneer in de nacht de situatie van PG cliënten adequaat gemonitord kan worden en de situatie op afstand kan worden gevolgd, in plaats van controle middels nachtrondes, zou dit genoemde problemen...

Bekijk dit project

Opschaling en uitbreiding Juiste Zorg op Juiste Plek - immunoglobulinen

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Inrichting van het zorgpad immunoglobuline behandeling in de thuisomgeving door Alcura. Door JZOJP, versterkt door COVID, worden chronische medicatiebehandelingen steeds vaker thuis gegeven i.p.v. in het ziekenhuis. Dit biedt meer comfort en kwaliteit voor de patiënt. Alcura heeft in samenwerking met ziekenhuizen jarenlange ervaring met het leveren en toedienen van specialistische medicatie...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen telemonitoring en eHealth voor COPD patiënten in de huisartsenpraktijk.

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

De focus in deze aanvraag ligt op de opschaling van gebruik van de systemen door zowel de huisarts als de patiëntenpopulatie met COPD. Dit om te kunnen voorzien in uitvoer van deze manier van telemonitoring. Onderzoek laat zien dat bij minder monitoring medicatie minder goed wordt genomen zoals voorgeschreven. Bijna de helft van COPD patiënten heeft meer behoefte aan voorlichting en begeleiding....

Bekijk dit project

Implementatietraject voor tumor testen bij blaaskanker - VitroScan

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatieondersteuning voor de Medimate zelftest voor bipolaire patiënten die lithium gebruiken

Afgerond (juni 2021 - augustus 2021)

In Nederland zijn circa 30.000 patiënten gediagnosticeerd met bipolaire stoornis die lithium als medicijn gebruiken. Vanwege de toxiciteit van lithium moeten de bloedspiegels van lithium, creatinine en de nierfunctie regelmatig worden gecontroleerd. Met een Point of Care test kan deze controle op de polikliniek van de psychiater plaatsvinden of thuis bij de patiënt. De Medimate is een nieuwe...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingsplan Trackcura

Afgerond (augustus 2021 - oktober 2021)

24% van de klachten die de huisarts ziet, zijn huidgerelateerd. Dermatologen in de ziekenhuizen constateren regelmatig onjuiste verwijzingen vanuit de huisartspraktijken. Uit onderzoek blijkt dat van de diagnose die de huisarts stelt en de diagnose die de dermatoloog stelt, 56% niet overeen komt. Daarvan lijkt 37% echt fout te zijn, wat kan leiden tot onnodige behandeling in de 1e en 2e lijn of te...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Implementatie eHealth binnen 4mb

Afgerond (september 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitalisering huisartspraktijk Rotterdam

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Begin 2021 is een bestaande huisartsenpraktijk in Rotterdam Zuid overgenomen. Naast veel werk op het gebied van de organisatie en de administratie, is er ook een grote achterstand op het gebied van digitalisering. Deze achterstand moet ingelopen worden om de kwaliteit van zorg op het gewenste niveau te kunnen brengen. Stappen die ondernomen moeten worden zijn onder meer: implementatie van een...

Bekijk dit project

Opschalen en implementatie van de methode Welzijn Op recept in de gemeente Meierijstad

Afgerond (september 2021 - oktober 2021)

De gemeente Meierijstad is een jonge gemeente, ontstaan vanuit een herindeling in 2017. De verschillende welzijnsorganisaties in de gemeente werken sinds 2 jaar samen in een coorperatie. Hoofddoel van dit project is om lokaal zorg en welzijn meer met elkaar te verbinden. Daarvoor werken de welzijnsinstellingen samen met huisartsen en hun koepelorganisatie. De methodiek Welzijn Op Recept vormt een...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Lopend (juni 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte E-health...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Online behandeling in de huisartsenpraktijk (Samen verder! - Samen Online!)

Afgerond (augustus 2021 - december 2021)

Aangezien de omvang, ziektelast en maatschappelijke kosten van psychische problematiek groot zijn en blijven toenemen zal in de toekomst de vraag naar hulp stijgen terwijl de beschikbare middelen qua financiering en beschikbare zorgverleners niet evenredig zullen toenemen. Het aanbieden van online interventies kan hulp toegankelijker maken en een bijdrage leveren aan het verminderen van deze...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag Implementatie- en opschalingscoaching voor implementeren e-health bij medicijngebruik

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

In de zorg streven zowel cliënten als zorgverleners naar persoonlijk contact. Maar dat is in de huidige setting vaak lastig en tijdrovend. Zo wil je als cliënt wel graag persoonlijk advies, een persoonlijk gesprek en wil je dat je vraag: "kan het ook met minder pillen?" Serieus wordt beantwoord. Maar eigenlijk wil je dat niet in de apotheek. Digitaal communiceren met cliënten maakt het mogelijk...

Bekijk dit project

Online informatiebijeenkomsten patiënten gezondheidscentrum Levinas

Afgerond (augustus 2021 - oktober 2021)

Levinas ‘zorg voor welzijn’ is een gezondheidscentrum in het gebied Kralingen in Rotterdam en huisvest twee huisartspraktijken, een apotheek, een aantal fysiotherapeuten, een groepspraktijk voor verloskunde, een diëtist, geestelijk verzorger, logopedist, medisch pedicure, podotherapeut, psycholoog en een vestiging van Star-SHL. Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het niet meer mogelijk onze...

Bekijk dit project

Inzet en implementatie van de WOLK. Dit met als doel reductie van valletsel en bevordering van bewegingsvrijheid bij oudere cliënten waarvan we weten dat het valrisico verhoogd is.

Lopend (juni 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 4)

Afgerond (september 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie VR tijdens zwangerschap

Afgerond (september 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en opschaling De Vraagbaak in Rotterdam Delfshaven

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Wijkbedrijf de Middellander is een van de trekkers van het netwerk van bewonersinitiatieven in het gebied Delfshaven in Rotterdam waarbij nu zo’n 50 initiatieven, waaronder alle zorg- en welzijnsaanbieders en de gemeente, zijn aangesloten. Dit netwerk is de basis van de sociale gezondheidsinfrastructuur die met behulp van de innovatie ‘de VraagBaak’ wordt gefaciliteerd en ondersteund. De...

Bekijk dit project

Een kwaliteit management systeem ten behoeve van een medicijnen 3D printer

Afgerond (juni 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaching bij implementatie STIP-Methode WVO Zorg

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Coaching bij Implementatie STIP-methode bij WVO Zorg in Vlissingen. De STIP-Methode is een nieuwe, completere aanpak gebaseerd op de Richtlijn Probleemgedrag bij Dementie van Verenso/NIP uit maart 2018. In deze richtlijn worden drie aanpakken genoemd die effectief zijn (IRR, STA OP! Grip op Probleemgedrag). Deze drie aanpakken zijn gecombineerd tot STIP:Gepersonaliseerde STapsgewijze Integrale...

Bekijk dit project

Body-Mind Medicine

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 7)

Lopend (juli 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie telecoaching in het Rode Kruis Ziekenhuis

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) is met diverse collega’s en patiëntvertegenwoordigers bezig met een plan voor een regionaal telecoachingscentrum. Dit betekent dat we mensen met één of meer chronische ziekte(n) op afstand langdurig willen coachen. Dit gebeurt digitaal. We hebben daarbij nadrukkelijk aandacht voor niet alleen de fysieke aspecten van de ziekte, maar ook mentale en sociaal-emotionele...

Bekijk dit project

Implementatie Coaching Wolk Heup Airbag

Lopend (juni 2022 - oktober 2022)

We staan met elkaar voor de grote uitdaging om ook in de toekomst de kwaliteit van zorg hoog te kunnen houden. Het aantal ouderen groeit de komende 20 jaar sterk en ouderen worden steeds ouder. Daarnaast staat de beschikbaarheid van zorgprofessionals onder druk. Eén van de hulpmiddelen om zorg te borgen in de toekomst is het inzetten van slimme zorgtechnologie. Eén van deze technologieën is de...

Bekijk dit project

Het opschalen naar andere doelgroepen van inzet online begeleidingsprogramma waarbij zorg op afstand centraal staat

Lopend (juli 2022 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitale zorg in de revalidatie

Lopend (juni 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De toekomst van OZOverbindzorg

Lopend (augustus 2022 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coachingondersteuning bij het opzetten van een internationaal opschalingsplan

Lopend (juli 2022 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Anna ziekenhuis levert steeds meer zorg op afstand en heeft als uitgangspunt de patiënt meer regie te geven. Digitale communicatie hoort hierbij. Alle poli’s gaan in 2022 werken met de oplossing van BeterDichtbij voor digitale berichten en beeldbellen.

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ancora Implementatiecoach Preventieprogramma

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VR opschaling in het HagaZiekenhuis en Juliana KinderZiekenhuis

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

(Inter)nationaal onderzoek heeft aangetoond dat VR (Virtual Reality) in de gezondheidszorg gebruikt kan worden om onder andere trauma, pijn en angstbeleving en medicatie te verminderen en revalidatie te bespoedigen. Echter, het HagaZiekenhuis maakt nog relatief weinig gebruik van de mogelijkheden van VR. De belangrijkste reden voor het nog beperkt gebruik van VR is het gebrek aan expertise en...

Bekijk dit project

Opschalen Medido binnen de wijkverpleging

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatiecoach ikHerstel

Lopend (juli 2022 - november 2022)

ikHerstel is een e-Health startup die patiënten via een app een gepersonaliseerd operatie-specfieke hersteladvies aanbiedt. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat patiënten die de app gebruiken 25% sneller en ook beter herstellen. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van leven bij patiënten, besparing van tijd en kosten bij zorgprofessionals en minder werkverzuim.  ikHerstel heeft nu als...

Bekijk dit project

Inzet implementatie- en opschalingscoach (max. 4 maanden) voor duurzame ondersteuning en implementatie in de praktijk.

Lopend (september 2022 - januari 2023)

We willen digitaliseren en inzetten op online diensten met een aantal huisartspraktijken tegelijkertijd, dit om patiënten beter te kunnen faciliteren en uiteindelijk ook werkdruk bij met name de doktersassistenten te kunnen wegnemen door processen te vereenvoudigen. We willen graag met een patiëntportaal gaan werken en hiermee meer digitale functionaliteiten voor de patiënt creëren. Patiënten...

Bekijk dit project

Lekker slapen, rustig werken

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

(Medewerkers)Ontzorgen door datagedreven zorg

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

(Digi-)taalcoach

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorg voor innoveren

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorg voor innoveren

Lopend (september 2022 - januari 2023)

We willen digitaliseren en inzetten op online diensten met een aantal huisartspraktijken tegelijkertijd. Dit om patiënten beter te kunnen faciliteren en uiteindelijk ook werkdruk bij met name de doktersassistenten te kunnen wegnemen door processen te vereenvoudigen. We willen graag met een patiëntportaal gaan werken en hiermee meer digitale functionaliteiten voor de patiënt creëren. Patiënten...

Bekijk dit project

Zorg op afstand en digivaardigheid middels afstandtelemonitoring, zittingen op afstand, gebruik communicatie platforms binnen het sociale domein

Lopend (juli 2022 - november 2022)

Implementatie van het grootschalig inzetten door alle samenwerkende stakeholders van de zelfzorgapp Fit4life. Hierbij kunnen ketenzorg en het sociale domein samen zorg op afstand in de breedste zin van het woord toepassen binnen het centrum en de wijk. Het betreft hier niet enkel het implementeren van een programma, maar het implementeren van een nieuw gedachtegoed bij alle stakeholders. Dit...

Bekijk dit project

Zorg in innoveren

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Subsidie opschalingcoach innovatie / hulp bij implementeren innovatieprogramma

Lopend (juli 2022 - november 2022)

Stichting Land van Horne heeft in 2022 de volgende 2 projecten gepland. 1. Asset Management - het terugvinden van hulpmiddelen 2. Videoconferencing in de zorg Asset Management (terugvinden van hulpmiddelen) Zorgmedewerkers zijn dagelijks tijd kwijt met het terugvinden van hulpmiddelen. Asset Management wordt al veel ingezet in de Cure en Land van Horne wil in 2022 een pilot uitvoeren om te...

Bekijk dit project

Subsidie aanvraag voor implementatie- en opschalingscoaching door het Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Procesvernieuwing klantreis

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen van een online triage systeem voor vermindering van de druk op de assistenten en huisartsen.

Lopend (juli 2022 - november 2022)

De druk in de huisartsenzorg stijgt. Al jaren is er een gestage toename van vraag, maar te weinig huisartsen en ondersteuning zoals huisartsassistenten. Wij merken dit zelf ook in de praktijk (7 huisartsen). De COVID-19 pandemie heeft voor een enorme toename aan zorgvraag gezorgd in de eerste lijn. Allereerst de eigen patiëntenpopulatie: er zijn meer zorgen van patiënten, meer psychische klachten...

Bekijk dit project

Opschalen blended care zorgpad bij patiënten met overgewicht

Lopend (juli 2022 - november 2022)

Het opschalen van zorg op afstand binnen onze organisatie zorgt voor continuïteit in levering van zorg. Naast de consulten in de praktijk zal zorg op afstand van vaste waarde worden in de zorgpaden. Het zorgt er tevens voor dat kwetsbare patiëntengroepen toegang houden tot zorg wanneer zij bijvoorbeeld niet in staat zijn naar de praktijk te komen. Dit maakt onze zorg laagdrempeliger en zal...

Bekijk dit project

Opschalen e-health bij labcontroles CVRM

Lopend (juli 2022 - november 2022)

Ons EPD is Promedico en gekoppeld aan het patiëntenportaal van Pharmeon. Naast deze koppeling wordt de app UwZorg4Nieuwegein ingezet om berichten te kunnen sturen naar patiënten die medisch inhoudelijk van aard zijn zoals herhaalrecepten, uitslagen van onderzoeken, etc. In een eerder traject bleken voorgenomen routes alsnog niet praktisch. Na de vele gesprekken met alle stakeholders bleek...

Bekijk dit project

Eyehelp blijft schalen

Lopend (mei 2022 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie ernstig letsel m.b.v. de WOLK airbag. Een opscahlingsproject m.b.v. een opschalingscoach

Lopend (maart 2022 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalingstraject gebruik patiëntenportaal Huisartsenpraktijk Strikwerda & Vernooij

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Huisartsenzorg staat al jaren onder druk. Sinds de COVID-19 pandemie is de werkdruk nog hoger opgelopen en wordt er naar manieren gezocht om die druk te laten dalen. Uit onderzoek blijkt dat een patiëntenportaal resulteert in minder telefoondruk, een betere stroomlijning van de processen binnen de praktijk en de mogelijkheid de werkdruk beter te verdelen. Daarnaast is bekend dat hoe meer patiënten...

Bekijk dit project

Opschalingstraject e-consults en beeldscherm consults afdeling Reumatologie Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Op de afdeling reumatologie van het Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn komen patiënten met chronische pijn vaak voor diagnostiek. Bij sommige ziektebeelden (zoals fibromyalgie) is verdere opvolging door de reumatoloog niet nodig. In de praktijk blijkt echter ca. 25% toch opnieuw verwezen te worden voor een vervolgconsult. Dit resulteert in drukte in de agenda’s bij de specialisten en onnodige zorg in...

Bekijk dit project

Opschalingsplan BeterDichtbij, 30% digitale poliklinische afspraken

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen telemonitoring patiënten met COPD in huisartsenpraktijk

Afgerond (maart 2022 - september 2022)

De focus in deze aanvraag ligt op de opschaling van gebruik van de systemen door zowel de huisarts als de patiëntenpopulatie met COPD. Dit om te kunnen voorzien in uitvoer van deze manier van telemonitoring. Onderzoek laat zien dat bij minder monitoring medicatie minder goed wordt genomen zoals voorgeschreven. Bijna de helft van COPD patiënten heeft meer behoefte aan voorlichting en begeleiding....

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 6): Verbetering en aanvulling van de digitale intake-straat

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Verbetering digitale intakestraat Novadic-Kentron In 2021 heeft Novadic-Kentron een digitaal cliëntportaal opgeleverd en de digitale intake gelanceerd. Er zijn diverse punten die hierbij doorontwikkeld dienen te worden, waaronder de ROM (Routine Outcome Monitoring). We beogen met dit project: - Dat cliënt en behandelaar samen de behandeling evalueren, direct zien hoe de voortgang is en meer...

Bekijk dit project

Implementatie VR bril binnen orthopedie Amphia

Afgerond (mei 2022 - augustus 2022)

In het Amphia ziekenhuis, afdeling orthopedie, wordt op de gipskamer gebruik gemaakt van de Virtual Reality (VR) bril. Deze bril gebruiken we bij kinderen die op de gipskamer komen om het gips te verwijderen. De bril helpt om angst te verminderen en kinderen af te leiden. In dit project willen we het gebruik van de bril verder opnemen in het werkproces. Zo gaan we het personeel extra trainen in...

Bekijk dit project

Implementatie coaching Zorggroep ENA

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Zorggroep ENA levert wijkverpleegkundige- & Langdurige zorg in de regio Barneveld. Net als andere zorgorganisaties is het moeilijk om voldoende personeel te vinden. De werkdruk is hierdoor fors. Ervaringen bij andere organisaties hebben geleerd dat er innovaties zijn die helpen om de werkdruk af te laten nemen. Dit zonder nadelige gevolgen voor cliënten. In de komende periode werken we aan 2...

Bekijk dit project

Digitaliseren van het meetinstrument ROM

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaching medicatie verstrekking

Lopend (april 2022 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Borging Ehealth toepassingen

Afgerond (maart 2022 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Privacy compliance binnen thuiszorg Aura

Lopend (maart 2022 - augustus 2022)

Innovatie is erg belangrijk in de visie van Thuiszorg Aura. e-Health toepassingen zijn een belangrijk onderdeel daarvan. Samen met de coach onderzoeken wij de mogelijkheden om e-Health toepassingen binnen onze organisatie in te passen. In dit onderzoek worden ook AVG technische eisen, ISO/Nen-certificeringen of aanverwante regels om e-Health toepassingen duurzaam in te passen conform de geldende...

Bekijk dit project

Privacy en juridische randvoorwaarden bij inbedden e-health oplossingen.

Lopend (maart 2022 - augustus 2022)

In het kader van dit project zorgen wij ervoor dat de juridische en privacy aspecten van duurzame inbedding van e-health oplossingen binnen onze organisatie grondig worden onderzocht. Wij worden begeleid bij het implementeren van de specifieke randvoorwaarden. Hierbij denken wij aan de voorwaarden zoals de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de ISO/Nen-certificeringen of...

Bekijk dit project

privacy management voor veilig gebruik e-health

Lopend (maart 2022 - augustus 2022)

Binnen onze huisartsenpraktijk willen wij steeds meer inzetten op zorg op afstand, ook wel bekend als e-halth oplossingen. Als zorgverlener dienen wij ons te houden aan strenge privacyregels. Met inzet van deze subsidie wensen wij ons te laten begeleiden bij het implementeren van de privacy-maatregelen ten behoeve van inzet van e-health oplossingen.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching; Virtual Reality voor stressreductie van ouders op de IC Neonatologie

Afgerond (april 2022 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie basismethodiek/attitude Verbindend Gezag/Geweldloos Verzet bij directie en leidinggevend middenkader Zorggroep Hilzijn

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Recent is een nieuwe missie en visie voor Zorggroep Hilzijn geformuleerd. Daarnaast zijn alle medewerkers van Zorggroep Hilzijn (recent) getraind in de basismethodiek/attitude Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet, gebaseerd op het gedachtegoed van Haim Omer door trainingsburo training en coaching van 0-100 van C. Stals. Toch in de praktijk bleek de vertaalslag, de basishouding/attitude...

Bekijk dit project

Implementatieproject chase

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Veel ziekenhuizen opereren via een kijkoperatie en hebben het ERAS herstelprogramma (Enhanced Recovery After Surgery) ingevoerd. Hierdoor is de opnameduur na darmkankeroperaties verkort van 8 naar 3-5 dagen. Onderzoek heeft uitgewezen dat relatief gezonde patiënten die geopereerd worden aan darmkanker al na 1 dag naar huis kunnen volgens een nieuw, versneld herstelprogramma (CHASE) dat in...

Bekijk dit project

TherapySelector pitch voor ziekenhuizen

Lopend (maart 2022 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatietraject anamneseformulier afdeling Revalidatie Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Op de afdeling anesthesiologie van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn hebben veel patiënten na een behandeling op de Pijnpoli behoefte aan verdere begeleiding. Er wordt gezien dat veel patiënten in ‘Niemandsland’ belanden. Een groot deel keert opnieuw terug in de tweede lijn, wat veel zorgkosten met zich meebrengt. Inzetten op een traject met pijneducatie en ‘leren omgaan met de pijn’ is een...

Bekijk dit project

Eyehelp schaalt door

Afgerond (maart 2022 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

DigitaalThuis, e-health in het sociaal domein (Lelie Zorggroep)

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaching bij de implementatie van digitaal zorgarrangement

Lopend (mei 2022 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie dock call

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalingstraject telemonitoring afdeling Anesthesiologie Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn.

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Uitrol digitale groepsactiviteiten

Lopend (maart 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Anderhalvelijns zorg op afstand waarbij middels een veilige verbinding een online consult plaatsvindt

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling leiderschap binnen netwerkzorg onrustige baby

Lopend (mei 2022 - november 2022)

Dit project draagt bij aan de doorontwikkeling van netwerkzorg voor ouders met een onrustige baby. Circa 10% van de 170.000 baby’s die jaarlijks geboren wordt, voldoet aan de criteria van een huilbaby. Veelal wordt er eerst naar een medische oorzaak gezocht, terwijl die maar in 5% van de gevallen gevonden wordt. In regio Twente is daarom de eerste fase van netwerkzorg geïmplementeerd, zodat...

Bekijk dit project

Regionale implementatie van interventies als netwerkzorg ter verbetering van het vroegsignaleringstraject rond zwangeren en (aanstaande) gezinnen in de Drechtstedenregio.

Lopend (juli 2022 - oktober 2022)

Signalering van en ondersteuning aan zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties behoeft een domeinoverstijgende aanpak samen met regionale kernpartijen. Verloskundig samenwerkingsverband VSV Dordrecht e.o., de regionale JGZ organisatie Jong JGZ, de regionale sociale wijkteams en de gemeenten van de 'Drechtstedenregio' (behorende bij het adherentiegebied van het Albert Schweitzer...

Bekijk dit project

Raman4Reuma

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project MedGezel uitrol STZ

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

MedGezel is een sociale onderwijs innovatie waarin we het patiëntenperspectief centraal stellen in de opleiding van de toekomstige artsen in Nederland. Met MedGezel lossen we 2 knelpunten in de zorg op:  1. De patient heeft een informatieachterstand in het zorgproces en voelt zich niet altijd gezien en gehoord.  2. Steeds meer toekomstige artsen ervaren een toenemende werkdruk in de zorg. Stress...

Bekijk dit project

Privacy voorwaarden in E-Health

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Privacy optimaal in de zorg

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling/uitbreiding Virtual Reality in zorg en welzijn

Lopend (juli 2022 - november 2022)

Door mobiliteitsbeperkingen en/of beperkte bewegingsvrijheid zijn veel cliënten niet meer in staat er zelfstandig op uit te gaan. Door personeelstekort lukt het medewerkers niet om cliënten daarbij te begeleiden. Persoonlijke, op maat gemaakte VR-filmpjes, maken het mogelijk om ‘terug te gaan’ naar plaatsen waar cliënten al lang niet meer geweest zijn. Met VR-beelden van bekende omgevingen wordt...

Bekijk dit project

Opschaling i-sleep

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Slaap is een basale levensbehoefte. Veel mensen slapen slecht. Ongeveer 10% van de volwassen heeft problemen met inslapen of doorslapen of wordt niet uitgerust wakker. Chronische insomnie heeft grote impact op de kwaliteit van leven. Onbehandelde insomnie vergroot bovendien de kans op het krijgen van psychopathologie zoals een angst- of stemmingsstoornis. Cognitieve gedragstherapie insomnie...

Bekijk dit project

Opschalen gebruik screeningsinstrument (kwetsbare) zwangeren in Twente

Lopend (september 2022 - januari 2023)

In Nederland komt bij één op de vier zwangere vrouwen minimaal één kwetsbaarheidsfactor voor, denk aan psychische aandoeningen, huisvestingsproblemen, financiële problemen en trauma’s. Het screeningsinstrument Mind2Care brengt deze aanstaande moeders eerder in beeld bij zorgverleners. Bij screening met M2C worden in 27% van de gevallen kwetsbaarheidsfactoren gevonden en kunnen zorgverleners eerder...

Bekijk dit project

Nieuwe digitale innovatie binnen de zorg

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Leren innoveren

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Leefstijl Poli plus screening en advies voor kinderen en jongeren met intensieve zorgvragen

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Leefstijl Poli plus, biedt een laagdrempelig tweedaags screenings- en adviestraject voor kinderen en jongeren met intensieve zorgvragen (en een Wlz indicatie). Het traject levert inzicht en overzicht,geeft handvat en richting voor begeleiding en behandeling, voor ontwikkeling en leren, voor activeren en participeren. Uiteindelijk doel is een fijn en kansrijk leven voor kind en gezin met de juiste...

Bekijk dit project

Samenspraak: Ontwikkeling online logopedie platform

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Logopedisch Centrum Samenspraak biedt logopedische zorg aan basisschoolkinderen, baby’s en peuters, pubers, jongvolwassenen en volwassenen.  Binnen de logopedie nemen de wachtlijsten toe. Enerzijds door een tekort aan logopedisten en anderzijds door de toenemende vraag van nieuwe cliënten uit het onderwijs en die in de tweede lijn niet (meer) terecht kunnen. Met de inzet van zorg op afstand...

Bekijk dit project

Subsidieoproep: Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 7)

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Technologische innovatie die zelfredzaamheid vergroot

Lopend (augustus 2022 - november 2022)

Deze implementatie betreft het laagdrempelig toepassen van (spraak)gestuurde opdrachten (Google Hub, Amazon Alexa, Service Robots) in combinatie met sensoring (gordijnen, koffie zetten, was doen, koken) waardoor cliënten proactief worden ondersteund in dagelijkse routines en hun zelfredzaamheid. De volgende categoriën van functionaliteiten worden aanvullend verkend: -Ontspanning -Sociaal contact...

Bekijk dit project

OBIC-ouderbegeleiding, www.obic-ouderbegeleiding.nl

Lopend (maart 2022 - september 2022)

OBIC is een ouderbegeleidingstraject dat ouders middels zorg op afstand en telemonitoring helpt bij het krijgen van meer zelfinzicht en het beter reguleren van hun emoties. Het traject bestaat uit 7 thema’s. Thema 1: Zorgen voor jezelf (4 sessies); Thema 2: Bewust van patronen (4 sessies); Thema 3: Gooi je valkuil dicht (3 sessies); Thema 4: Leren van elkaar (3 sessies); Thema 5: Conflicten...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire samenwerking in Delfshaven (GCML)

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Het gebied Delfshaven kenmerkt zich door een groeiend aantal ouderen en een bovengemiddeld aantal bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Door deze demografische trends én door de ontwikkelingen in de zorg krijgt Delfshaven, de komende jaren te maken met een groeiende groep kwetsbare bewoners en daarmee met een blijvende (en toenemende) zorgvraag. Het zorg- en welzijnsaanbod komt...

Bekijk dit project

Implementatie GIZ bij BabythuisZorg

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ehealth platform voor ouders en zorgprofessionals in verbinding met netwerkzorg rondom onrustige baby's

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ehealth implementatiecoaching

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bevorderen van digitale zorggebruik door medewerkers

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorgpad cgrp-remmers

Lopend (september 2022 - januari 2023)

De poliklinische apotheek van Zaans Medisch Centrum wil patiënten met ernstige, chronische migraine begeleiden bij het gebruik en zelf toedienen van complexe parenterale medicatie. Het juiste gebruik van de medicatie is bij deze patiënten een essentieel onderdeel van de behandeling. Het doel van dit project is een integraal zorgpad, waarbij de patiënten leren om zelf hun injecties toe te dienen....

Bekijk dit project

Zorginnovatie proces ICT rondom medicatie thuis

Lopend (juli 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Virtual Reality in de oncologie.

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Virtual Reality (VR) begint een steeds grotere rol te spelen in de gezondheidszorg. Uit onderzoek en de praktijk blijkt in toenemende mate dat VR bijvoorbeeld gebruikt kan worden om pijn, angst en medicatie te verminderen of revalidatietrajecten te verbeteren. Omdat de implementatie van VR voor veel zorginstellingen nieuw is, zijn er veel uitdagingen waar zorginstellingen tegenaan lopen,...

Bekijk dit project

Virtual Reality (VR) op de Spoedeisende Hulpafdeling

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Met een Virtual Reality (VR) bril op, lijkt het alsof je ergens anders bent. Zo kun je dankzij een speciale computertechniek virtueel door de natuur of een museum wandelen. En dat terwijl je bijvoorbeeld gewoon thuis op een stoel zit. Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) willen we de VR-bril invoeren om patiënten af te leiden. Ze hebben dan minder last van pijn en...

Bekijk dit project

Toekomstbestendige samenwerking in beeld

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Digitale Innovatie is een van de strategische pijlers van Surplus. Het is geen doel op zich, maar we zien dat het aandacht verdient om technologie op een gedegen manier te verkennen, onderzoeken en in gebruik te nemen en daar ook onze diverse stakeholders in mee te nemen.  We zien in de praktijk dat de samenwerking met bijvoorbeeld een leverancier voor leefcirkel-technologie een andere dynamiek...

Bekijk dit project

Leefstijl en Bewegen als medicijn bij chronische rug/nek pijn

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jeugzorg Ambulante en weerbaarheid VR trajecten.

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Innoveren, plezier en contact maken met kwetsbare jongeren dat is ons doel. We merken dat jongeren na de coronatijd lastig in beweging komen, het onderwijs op afstand heeft ervoor gezorgd dat de jongeren veel online kunnen en willen doen. Onder deze jongeren neemt overgewicht, depressieve gevoelens en eenzaamheid toe. Hun afstand tot de samenleving en de sportsamenleving is vergroot. In beweging...

Bekijk dit project

Implementatie en opschaling zorginnovatie op Saba

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie digitale communicatieplatform

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Hospital Hero: richting meer impact en opschaling

Lopend (juli 2022 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het terugdringen van slaapmedicatie door ondersteuning van een implementatiecoach

Lopend (augustus 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het Meetteam

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Glimp: versnel burn-out herstel.

Lopend (augustus 2022 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Farmaceutische thuiszorg

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een dagje uit met behulp van Virtual Reality

Lopend (juli 2022 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitaal communicatieplatform OZO-verbindzorg implementeren voor jeugd in Gelders Rivierenland

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Continuïteit van zorg voor zwangere asielzoeksters

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaching vergoedingssysteem BalanceBelt B.V.

Lopend (september 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en opschalingscoach ronde 7

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en opschalingscoaching (fase 7)

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Therapietrouw is van groot belang voor de werkzaamheid van medicatie. Veel mensen die medicatie gebruiken doen dit, bewust of onbewust, niet helemaal zoals afgesproken met de voorschrijver. Goede signalering is randvoorwaardelijk voor het bevorderen van de therapietrouw. Collega Apotheek Orion uit Amersfoort is een project gestart om de therapie-ontrouw eerder en makkelijker te signaleren in de...

Bekijk dit project

Implementatie Mijn Netwerk

Lopend (september 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

IOC-7: Doorontwikkeling digitaal ondersteunde thuisdetox

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Invetarisatie vergoeding polypillen

Lopend (juli 2022 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Intensive Care-specifieke Virtual Reality

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Integratie van online voorlichtingstool in de verloskundigenpraktijk

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Zwangeren maken nog weinig gebruik van eHealth toepassingen. Verloskundigenpraktijk Nova wil digitale zorg integreren in de verloskundigen praktijk. De cliënt staat centraal, krijgt zelf de regie en ontvangt zorg op het juiste moment. Cliënten krijgen op hun mobiele device of via een teleconsult laagdrempelige, persoonsgerichte informatie. Hiermee wordt de werkdruk van de verloskundige verlaagd,...

Bekijk dit project

Implementatiecoach M2C VSV Uniek

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching digitale vaardigheden

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoach

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoach

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van het zorgpad (hoog)complexe farmaceutische behandeling voor patiënten met kanker, die met calciumregulerende middelen thuis worden behandeld ter preventie van botontkalking bij kanker.

Lopend (september 2022 - januari 2023)

De poliklinische apotheek van Ziekenhuis Rivierenland wil patiënten met kanker begeleiden bij het gebruik en zelf toedienen van calciumregulerende middelen, tegen botontkalking als bijwerking van chemotherapie. Het gaat om ca. 2.200 patiënten in Nederland met een omzet van ruim 7 miljoen euro per jaar. De patiënten zijn langdurig onder behandeling van de oncoloog/hematoloog. Doel is om de...

Bekijk dit project

Implementatie slim incontinentie materiaal

Lopend (augustus 2022 - november 2022)

De ouderenzorg staat voor enorme uitdagingen die vragen om anders denken en werken. We kiezen daarom voor zorgtechnologie die enerzijds kwaliteit van zorg (eigen regie, autonomie, veiligheid en welzijn) verbetert voor de cliënt, maar die ook tijdswinst oplevert voor de zorgmedewerker. Kennemerhart start daarom met slim incontinentiemateriaal. De inzet van slim incontinentiemateriaal (Change...

Bekijk dit project

Implementatie Mind2Care, screening naar kwetsbaarheid in zwangerschap

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaching bij implementatie en opschaling patiëntomgeving Gezond.nl op Arts en Zorg praktijken

Lopend (september 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorglijn begeleiding en behandeling volwassenen met een licht verstandelijke beperking die zwanger zijn of een baby opvoeden

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Dit project legt de basis voor een zorglijn gericht op volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die zwanger zijn of een baby opvoeden. Het is nodig dat ouder en baby tijdig de juiste ondersteuning krijgen, bij voorkeur tijdens de zwangerschap. Uit onderzoek van Verdonk (2011) weten we namelijk dat opvoeding door ouder met een LVB in de praktijk vaak problemen oplevert. Het doel van...

Bekijk dit project

Inzetten E-Health binnen bundled Payment

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

We merken dat er steeds meer behoefte is ontstaan bij onze cliënten aan online begeleiding. Bepaalde aspecten van het behandelen kunnen verbeterd of vervangen worden via online begeleiding. Denk hierbij aan het uitvoeren van oefeningen, activiteiten of het consumeren van informatie. Door het verstrekken van informatie in digitale vorm kan de cliënt de informatie tot zich nemen en oproepen op...

Bekijk dit project

Digitalisering in de praktijk voor continuïteit van zorg.

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitale hulp in het kwadraat

Afgerond (januari 2021 - maart 2022)

Is Hulpverlening in het kwadraat mogelijk? De organisatie staat voor grote uitdagingen. De organisatie werkt met de doelgroep mensen met autisme. Voor hen is het van belang dat er vertrouwelijke, duidelijke en concrete hulpverlening en communicatie kan plaatsvinden. Een digitale aanpak sluit dat uit, is een eerste gedachte bij beide partijen (medewerkers/patiënten).  Echter door corona is zorg...

Bekijk dit project

Communicatielijn rondom Bundled Payment ontwikkelen

Afgerond (december 2021 - maart 2022)

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert. Deze bekostiging vraagt een verandering van de...

Bekijk dit project

Coaching: inzicht in economische impact van Argus algoritme. Wie kan ik de rekening sturen?

Lopend (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Blendedcare behandeling CP Heemskerk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Blended care netwerk behandeling chronische pijn

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

In Nederland zijn 2,2 miljoen patiënten met chronische pijn. Deze patiënten gaan vaak van de een naar de andere specialist (shoppende patiënt). Netwerksamenwerking in de 1e lijn is zeer beperkt. Het probleem wordt vaak doorgeschoven naar de 2e lijn met hoge zorgkosten tot gevolg. Een multidisciplinaire aanpak is hierbij zeer gewenst. Tevens willen we met de samenwerkingspartners blended care...

Bekijk dit project

Blended care behandeling CP Oosterhout

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

In Nederland zijn 2,2 miljoen patiënten met chronische pijn. Deze patiënten gaan vaak van de een naar de andere specialist. Netwerksamenwerking in de 1e lijn is zeer beperkt. Het probleem wordt vaak doorgeschoven naar de 2e lijn met hoge zorgkosten tot gevolg. Een multidisciplinaire aanpak is hierbij zeer gewenst. Tevens wil ik blended care netwerkzorg implementeren en opschalen binnen mijn...

Bekijk dit project

Blendecare behandeling CP Haarlem

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Actiefzorg: inzet e-health oplossingen

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitalisering periodieke labcontrole.

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

E-health implementatie

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

We merken dat er steeds meer behoefte is ontstaan bij onze cliënten aan online begeleiding. Bepaalde aspecten van het behandelen kunnen verbeterd of vervangen worden via online begeleiding. Denk hierbij aan het uitvoeren van oefeningen, activiteiten of het consumeren van informatie. Door het verstrekken van informatie in digitale vorm kan de cliënt de informatie tot zich nemen en oproepen op...

Bekijk dit project

Eyehelp schaalt verder

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Eyehelp schaalt verder. De wachtlijsten voor de polikliniek oogheelkunde worden steeds langer, soms wel tot 10 maanden. De bevolking vergrijst en het totaal aantal oogziekten loopt ook op. Dat is de reden dat oogartsen en optometristen het Eyehelp platform hebben gebouwd. Eyehelp biedt een digitale platform waarop huisartsen, optometristen en oogartsen gezamenlijk kunnen werken. In dit platform...

Bekijk dit project

Implementeren en opschalen VR in het IJsselland Ziekenhuis

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoach ZHZ

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie netwerkzorg postpartum hulpverlening

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Dit project legt de basis voor netwerkzorg in de hulpverlening aan ouders met een post-partumdepressie. Tien procent van de pas bevallen vrouwen ontwikkelt een post-partumdepressie. Ook mannen lopen na de geboorte van een kind een verhoogd risico op depressie. De gevolgen zijn groot, voor ouders zelf en voor de ontwikkeling van hun baby. Op dit moment bestaat geen helder, eenduidig zorgpad voor...

Bekijk dit project

Implementatie leefstijlscoaching 1e lijnsfysiotherapie praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Soms herstellen patiënten niet goed tijdens een fysiotherapie traject. Dit komt omdat er een aantal gezondheidsrisico’s zoals bv. overgewicht, passieve leefstijl, stress of slecht slapen niet voldoende aandacht krijgt. Een fysiotherapeut is continu op zoek naar de beste behandeling met aandacht voor preventie. In dit project willen we Eten, Bewegen, Stress en Slaap een plek binnen de behandeling...

Bekijk dit project

Implementatie leefstijlcoaching 1e lijn fysiotherapie praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Soms herstellen patiënten niet goed tijdens een fysiotherapie traject. Dit komt omdat er een aantal gezondheidsrisico’s zoals bv. overgewicht, passieve leefstijl, stress of slecht slapen niet voldoende aandacht krijgt. Een fysiotherapeut is continu op zoek naar de beste behandeling met aandacht voor preventie. In dit project willen we Eten, Bewegen, Stress en Slaap een plek binnen de behandeling...

Bekijk dit project

Implementatie Leefstijlcoaching 1e lijn fysiotherapie praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Soms herstellen patiënten niet goed tijdens een fysiotherapie traject. Dit komt omdat er een aantal gezondheidsrisico’s zoals bv. overgewicht, passieve leefstijl, stress of slecht slapen niet voldoende aandacht krijgt. Een fysiotherapeut is continu op zoek naar de beste behandeling met aandacht voor preventie. In dit project willen we Eten, Bewegen, Stress en Slaap een plek binnen de behandeling...

Bekijk dit project

Implementatie E-health als gangbaar alternatief in de fysiotherapeutische zorg bij Metodiq.

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

De afgelopen jaren is binnen de paramedische zorg steeds meer gebruikgemaakt van videobellen en andere vormen van e-health. Op dit moment wordt het door verschillende therapeuten toegepast op verschillende manieren. Bij Metodiq zal de komende tijd op een efficiente en toekomstgerichte vorm van e-health worden ingezet. Doel van het coachingtraject wordt het gestructureerd opzetten van een...

Bekijk dit project

Het opschalen van inzet online begeleidingsprogramma ten aanzien van trajecten gericht ADHD waarbij zorg op afstand centraal staat.

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het duurzaam opschalen van zorg op afstand middels beeldbellen en telemonitoring bij patiënten in de wijk met sociaal laag-economische status

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling online dienstverlening Intramed en Physitrack.

Afgerond (november 2021 - januari 2022)

Doelstelling van dit traject was het veranderen van gedrag van de stakeholders zodat er meer bereidheid zou ontstaan ten aanzien van leveren van blended care. Het openstaan van de medewerkers ontstond middels diverse inspiratie- en motivatie sessies waarin het team echt werd meegenomen in de voorgenomen veranderingen. Zo werden zij deelgenoot van het proces. Dit werkt een stuk beter dan een proces...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen van een online triage systeem voor vermindering van de druk op de assistenten en huisartsen.

Afgerond (november 2021 - januari 2022)

De druk in de huisartsenzorg stijgt. Al jaren is er een gestage toename van vraag, maar te weinig huisartsen en ondersteuning zoals huisartsassistenten. Wij merken dit zelf ook in de praktijk (7 huisartsen). De COVID-19 pandemie heeft voor een enorme toename aan zorgvraag gezorgd in de eerste lijn. Allereerst de eigen patiëntenpopulatie: er zijn meer zorgen van patiënten, meer psychische klachten...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (oktober 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (oktober 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag voor opschalingscoach ihkv digitale triage

Afgerond (december 2021 - februari 2022)

Er wordt veel gebeld door zorgvragers met de Huisartsenpost. De Triagisten krijgen daarbij veel vragen in de categorie Laag- en Niet-urgent. De HAP is eigenlijk alleen bedoeld voor spoedzorg. Er is een wetenschappelijk onderbouwde app “Moet ik naar de dokter?” die zorgvragers helpt om zelf de urgentie van hun vraag beter in te schatten. Ook geeft deze app door NHG goedgekeurde adviezen. De...

Bekijk dit project

hulp bij thuis-dokteren

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Beter worden en gezond zijn is zelf heel actief werken aan een positieve verandering. De smeerolie bij die verandering is het contact, de wisselwerking met diegene die je helpt. We willen dat contact door inzetten van een digitaal communicatie platform makkelijker en laagdrempeliger maken. Zodat cliënten minder (reis)tijd kwijt zijn, zich beter geholpen voelen, en meer regie over eigen gezondheid...

Bekijk dit project

Iddsi livegang

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Cello is een gehandicaptenzorginstelling, hier zijn cliënten bij met slikproblemen. In de communicatie binnen Cello en in communicatie met bijvoorbeeld ziekenhuizen worden verschillende termen voor de consistentie van voeding en dranken gebruikt, zoals “yoghurtdikte, “vladikte, siroopdikte, honingdikte, nectardikte”. Dit zorgt voor verwarring en eigen interpretaties, wat een verhoogd risico geeft...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

MEE Rotterdam Rijnmond: e-health toepassingen

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Laagdrempelige anonieme hulp voor slachtoffers van Helse liefde

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Integrale zorg aan gezinnen met een onrustige baby door regionale netwerkzorg

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Integrale zorg aan gezinnen met een onrustige baby door regionale netwerkzorg Dit project legt de basis voor netwerkzorg in de hulpverlening aan ouders met een onrustige baby. Circa 10% van de 170.000 baby’s die jaarlijks geboren wordt, voldoet aan de criteria van een huilbaby. Veelal wordt er eerst naar een medische oorzaak gezocht, terwijl die maar in 5% van de gevallen gevonden wordt. Dat...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoach

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Binnen de fysiotherapie wordt op dit moment gedeclareerd op basis van fee for service (betalen per behandeling). Deze manier van inkoop wordt gezien als één van de belangrijkste drijvers van hoge zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker ‘bundelinkoop’ (bundled payment) als bekostiging toe. Er wordt een bedrag per indicatie afgesproken en is er meer vrijheid om de...

Bekijk dit project

Implementatie van complementaire Virtual Reality-toepassingen in de medisch-specialistische zorg in Gelre ziekenhuizen

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

In de afgelopen tijd heeft Gelre ziekenhuizen kleinschalige pilots uitgevoerd met Virtual Reality (VR), maar structurele en brede implementatie daarvan in de organisatie blijkt lastig. Wij lopen tegen diverse uitdagingen aan, onder andere op het vlak van geschikte toepassingen voor VR, hygiëne van de VR-headsets, integratie van de techniek in het Elektronisch Patiënten Dossier, voorlichting aan...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Veranderkracht voor innovatie!

Lopend (mei 2022 - november 2022)

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt steeds vaker ‘thuis’ gegeven. Bij ouders of in kleine woonvormen. Voor eerstelijns zorg gaan zij naar de huisarts, diëtist en fysiotherapeut in hun eigen wijk. Deze professionals zijn niet altijd voldoende toegerust in de specifieke aandoeningen en de bijbehorende behandelmethodes. Om hen te ondersteunen willen wij een (digitale) poli...

Bekijk dit project

Implementatie veranderdraaiboek ikv Polikliniek van de Toekomst

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezondheid en gedrag digitaal ondersteund

Lopend (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Subsidie implementatie- en opschalingscoach

Afgerond (december 2021 - maart 2022)

Soms herstellen patiënten niet goed tijdens een fysiotherapie traject. Dit komt omdat een aantal gezondheidsrisico’s zoals bv. overgewicht, passieve leefstijl, stress of slecht slapen niet voldoende aandacht krijgt. Een fysiotherapeut is continu op zoek naar de beste behandeling met aandacht voor preventie. In dit project willen we Eten, Bewegen, Stress en Slaap een plek binnen de behandeling...

Bekijk dit project

Opschaling van blended care behandeling

Afgerond (december 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatiecoach

Lopend (januari 2022 - mei 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Lopend (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

DigiExperts: coachingsprogramma voor verpleegkundigen. Naar succesvolle en gedragen opschaling van zorginnovatie op de verpleegafdelingen.

Lopend (maart 2022 - juli 2022)

Een ziekenhuisopname is een ervaring die veelal gepaard gaat met onzekerheid, angst en pijn. Bij de verzorging van huidwonden komt dit laatste vaak voor. Pijn, dat door angst intenser wordt ervaren, is moeilijk met medicatie te beheersen. Het gebruik van (meer) pijnmedicatie kent bijwerkingen, dosisgewenning en een risico op middelenafhankelijkheid. Het is daarom belangrijk patiënten werkzame...

Bekijk dit project

Zorg op afstand en digivaardigheid middels afstandtelemonitoring, zittingen op afstand, gebruik communicatie platforms binnen het sociale domein.

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Het implementeren van een zelfzorgapp in een gezondheidscentrum wat in de brede zin van positieve gezondheid kan worden ingezet is een uitdagende zaak. Er zijn veel betrokkenen met diverse belangen. Het vormen van een keuze voor de juiste tool is een uitdaging alsmede het opschalen van gebruik van een vaste zelfzorgapp. Echter, wanneer een tool gekozen is, is de communicatiestrategie essentieel...

Bekijk dit project

Virtual Reality ter pijnverlichting tijdens eicelpunctie bij een IVF/ICSI behandeling

Afgerond (december 2021 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Uniforme dataverzameling voor kwaliteitsverbetering

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert. Deze bekostiging vraagt een verandering van de...

Bekijk dit project

Uniforme dataverzameling voor kwaliteitsontwikkeling

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert. Deze bekostiging vraagt een verandering van de...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Afgerond (december 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VindiQu implementatie- opschalingstraject

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Binnen Nederland wonen circa 120.000 mensen binnen verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Een snel toenemend probleem is eenzaamheid met de gevolgen van dien. Fysieke uitjes welke ontzettend effectief zijn om de wereld te vergroten nemen helaas af door afname van financiële middelen, personele tekorten en verminderde belastbaarheid van de deelnemers. VindiQu biedt digitale uitjes aan die...

Bekijk dit project

Digitale strategie Libra Revalidatie en Audiologie

Lopend (april 2022 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Tinybot Tessa - implementatie en opschaling

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Telemonitoring chronische darmaandoeningen (IBD)

Lopend (februari 2022 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

SecondMoov Fit Thuis beweeginterventies

Lopend (april 2022 - augustus 2022)

SecondMoov biedt ouderen met beweegklachten het FitThuis beweegprogramma aan, bestaande uit: 1. Persoonlijke, online en kortdurende beweeginterventie door een persoonlijke beweegcoach; 2. Motivatie op maat gericht op een langdurig gedragsveranderend effect; 3. Ondersteuning door het sociale & professionele netwerk bij het behalen van beweegdoelen. De gebruiksvriendelijke, geavanceerde FitThuis...

Bekijk dit project

Regionale samenwerking voor gezinnen met peri - en postnatale psychische klachten

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Regionale samenwerking voor gezinnen met peri - en postnatale psychische klachten. Door de inzet van Kansrijke Start is geïnvesteerd in vroegsignalering in gemeente Hengelo. Nu gezinnen sneller in beeld komen, wordt opgemerkt dat er op lokaal niveau geen zorgpad is voor ouders met mentale klachten tijdens de peripartum periode. Daardoor zoeken ouders en professionals onnodig lang naar de juiste...

Bekijk dit project

Procesinnovatie bekostiging zorg

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling telemonitoring

Lopend (april 2022 - juli 2022)

Deventer Ziekenhuis (DZ) staat voor topklinische en persoonsgerichte zorg. Zij is een betrokken en ambitieuze organisatie die luistert naar patiënten en daardoor continu verbetert. Een van de stappen in het continu verbeteren is de inzet van telemonitoring. Momenteel wordt telemonitoring aan COPD en COVID-patiënten aangeboden en maakt ook het hart-vaatcentrum een start. De ambitie van het DZ is...

Bekijk dit project

Ontwikkeling eerste fase van netwerkzorg onrustige baby in regio Utrecht

Lopend (februari 2022 - augustus 2022)

Dit project legt de basis voor netwerkzorg in de hulpverlening aan ouders met een onrustige baby in regio Utrecht. Circa 10% van de 170.000 baby’s die jaarlijks geboren wordt, voldoet aan de criteria van een huilbaby. Veelal wordt er eerst naar een medische oorzaak gezocht, terwijl die maar in 5% van de gevallen gevonden wordt. Dat betekent dat er zowel goede afstemming moet zijn tussen het...

Bekijk dit project

Ondersteuning implementatie en procesintegratie Medimate zelftest voor bipolaire patiënten die lithium gebruiken

Lopend (februari 2022 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Medicijnveiligheid. Opschaling project medicijnveiligheid met biofeedback

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en opschaling laagdrempelig contact via Beter Dichtbij MUMC+

Lopend (februari 2022 - augustus 2022)

Ook binnen het MUMC+ is het digitaal schriftelijk consult of het consult via beeldbellen niet meer weg te denken sinds de coronacrisis. Om deze manier van communiceren zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken schalen wij ziekenhuisbreed Beter Dichtbij op. Daarmee kan de patient via berichtjes communiceren met de zorgprofessional of beeldbellen op uitnodiging van de zorgprofessional.  De...

Bekijk dit project

Ehealth in de praktijk

Lopend (februari 2022 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag Implemtatie- en opschalingscoach

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Binnen de fysiotherapie wordt op dit moment gedeclareerd op basis van fee for service (betalen per behandeling). Deze manier van inkoop wordt gezien als één van de belangrijkste drijvers van hoge zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker ‘bundelinkoop’ (bundled payment) als bekostiging toe. Er wordt een bedrag per indicatie afgesproken en is er meer vrijheid om de...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag implementatie Coach

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Uit ervaringen van fysiotherapeuten blijkt dat er soms geen klik is tussen de fysiotherapeut en patiënt tijdens de behandelreeks. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een goed resultaat van de behandeling ook afneemt. Het kan ook leiden tot uitval of minder therapietrouw. In ons project willen we bekijken of het resultaat van de behandeling beter wordt als de patiënt van tevoren meer persoonlijke-...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Lopend (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkelen zorgplannen bundled payment

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Binnen de fysiotherapie wordt op dit moment gedeclareerd op basis van fee for service (betalen per behandeling). Deze manier van inkoop wordt gezien als één van de belangrijkste drijvers van hoge zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker ‘bundelinkoop’ (bundled payment) als bekostiging toe. Er wordt een bedrag per indicatie afgesproken en is er meer vrijheid om de...

Bekijk dit project

Ontwikkelen zorgplannen bundled payment

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Binnen de fysiotherapie wordt op dit moment gedeclareerd op basis van fee for service (betalen per behandeling). Deze manier van inkoop wordt gezien als één van de belangrijkste drijvers van hoge zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker ‘bundelinkoop’ (bundled payment) als bekostiging toe. Er wordt een bedrag per indicatie afgesproken en is er meer vrijheid om de...

Bekijk dit project

ontwikkelen zorgplannen bundled payment

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Binnen de fysiotherapie wordt op dit moment gedeclareerd op basis van fee for service (betalen per behandeling). Deze manier van inkoop wordt gezien als één van de belangrijkste drijvers van hoge zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker ‘bundelinkoop’ (bundled payment) als bekostiging toe. Er wordt een bedrag per indicatie afgesproken en is er meer vrijheid om de...

Bekijk dit project

Ontwikkelen leefstijlcoachingstraject (Het Gezonde Leven) binnen de huidige fysiotherapiebegeleiding

Afgerond (december 2021 - maart 2022)

Soms herstellen patiënten niet goed tijdens een fysiotherapie traject. Dit komt omdat er een aantal gezondheidsrisico’s zoals bv. overgewicht, passieve leefstijl, stress of slecht slapen niet voldoende aandacht krijgt. Een fysiotherapeut is continu op zoek naar de beste behandeling met aandacht voor preventie. In dit project willen we Eten, Bewegen, Stress en Slaap een plek binnen de behandeling...

Bekijk dit project

Ontwikkelen communicatielijn bundled payment

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert. Deze bekostiging vraagt een verandering van de...

Bekijk dit project

Ontwikkelen communicatielijn bundled payment

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert. Deze bekostiging vraagt een verandering van de...

Bekijk dit project

Leefstijlcoaching inmplementeren in fysiotherapiepraktijk 1e lijn

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Soms herstellen patiënten niet goed tijdens een fysiotherapie traject. Dit komt omdat er een aantal gezondheidsrisico’s zoals bv. overgewicht, passieve leefstijl, stress of slecht slapen niet voldoende aandacht krijgt. Een fysiotherapeut is continu op zoek naar de beste behandeling met aandacht voor preventie. In dit project willen we Eten, Bewegen, Stress en Slaap een plek binnen de behandeling...

Bekijk dit project

Opschalen van zittingen op afstand en telemonitoring van onze cliënten met een ongezonde leefstijl.

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Het opschalen van zorg op afstand binnen onze organisatie zorgt voor continuïteit in levering van zorg. Naast de consulten in de praktijk zal zorg op afstand van vaste waarde worden in de zorgpaden. Het zorgt er tevens voor dat kwetsbare patiëntengroepen toegang houden tot zorg wanneer zij bijvoorbeeld niet in staat zijn naar de praktijk te komen. Dit maakt onze zorg laagdrempeliger en zal...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Lopend (december 2021 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Subsidie Implementatie- en opschalingscoach

Afgerond (december 2021 - maart 2022)

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert. Deze bekostiging vraagt een verandering van de...

Bekijk dit project

Subsidie implementatie- en opschalingscoach

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert. Deze bekostiging vraagt een verandering van de...

Bekijk dit project

Subsidie implementatie- en opschalingscoach

Lopend (november 2021 - maart 2022)

We merken dat er steeds meer behoefte is ontstaan bij onze cliënten aan (gedeeltelijke) online begeleiding. Bepaalde aspecten van het behandelen kunnen verbeterd of vervangen worden via online begeleiding. Denk hierbij aan digitale afspraakherinneringen en herinneringen aan het uitvoeren van oefeningen, activiteiten of het consumeren van informatie. Door afspraak reminders te versturen worden...

Bekijk dit project

Privacy op orde in de zorg

Afgerond (november 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Lopend (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Leefstijlcoaching implementatie 1e lijns praktijk Fysiotherapie

Afgerond (november 2021 - maart 2022)

Soms herstellen patiënten niet goed tijdens een fysiotherapie traject. Dit komt omdat er een aantal gezondheidsrisico’s zoals bv. overgewicht, passieve leefstijl, stress of slecht slapen niet voldoende aandacht krijgt. Een fysiotherapeut is continu op zoek naar de beste behandeling met aandacht voor preventie. In dit project willen we Eten, Bewegen, Stress en Slaap een plek binnen de behandeling...

Bekijk dit project

Aanvraag implementatie- en opschalingscoaching ambulante zorg Trajectum

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Trajectum is vorig jaar versneld gestart met beeldzorg. Om dit regulier onderdeel van behandeling te laten worden ondersteunt een implementatiecoach een team van de ambulante zorg. We onderzoeken wat voor de zorgprofessionals en cliënten goede beeldzorg is, hoe we dit kunnen vormgeven en hoe het team vertrouwen kan krijgen in behandeling met beeldzorg. De implementatie wordt bij één team uit de...

Bekijk dit project

Beter online behandelen: Implementatie van een nieuw behandelplatform bij WeQuit

Afgerond (maart 2021 - september 2021)

WeQuit is is aanbieder van stoppen-met-rokenzorg. We werken zowel online als offline om cliënten te helpen stoppen met roken. In het afgelopen jaar heeft onze dienstverlening vrijwel geheel online plaatsgevonden. We willen hiertoe het proces van stoppen (door cliënten), behandelen (door behandelaren) en bedrijfsvoering (door overige medewerkers) stroomlijnen in een nieuw te implementeren platform...

Bekijk dit project

Aanvraag Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 3)

Afgerond (februari 2021 - juni 2021)

De coronacrisis is een moeilijke periode voor onze patiënten. Het is voor deze groep belangrijk in beweging te blijven om de kans op complicaties en co-morbiditeit te verkleinen en het herstel te bevorderen. Het is soms zoeken hoe we binnen Phaedra alle vormen van zorg en begeleiding in deze periode van corona-maatregelen kunnen voortzetten. Sommige vormen van aanbod zijn nu alleen fysiek...

Bekijk dit project

E-health en blended care in de logopedie

Afgerond (maart 2021 - mei 2021)

Vier zelfstandige logopediepraktijken in Overijssel werken nauw samen onder de naam Logopedie Reggepraat. Het doel van deze samenwerking is de logopedische kennis met elkaar te delen en specialisaties bijeen te brengen, zodat er betere logopedische zorg geven kan worden die past bij de wensen en eisen van de cliënt. Binnen de logopedie worden steeds meer specialisaties onderscheiden. Zo ook binnen...

Bekijk dit project

subsidieaanvraag implementatie en coaching (ronde 2) GC Scheepswerf

Lopend (februari 2021 - augustus 2021)

Op dit moment loopt de praktijk aan tegen problemen in de implementatie van zorg op afstand (beeldschermzorg) en afstemming van multidisciplinaire zorg. Online zorg is op dit moment niet ingebed in de werkprocessen en er is een nieuwe situatie ontstaan waarbij meerdere disciplines onder één dak samenwerken maar waarbij er geen duidelijke taakverdeling of samenwerkingsafspraken zijn over hoe de...

Bekijk dit project

Op welke wijze kunnen we nieuwe cliënten en hun ouders en verwijzers het best informeren over onze mogelijkheden voor online zorg zodat de continuïteit van begeleiding geborgd blijft in deze tijd en mensen de juiste zorg kunnen vinden.

Lopend (februari 2021 - juni 2021)

Door de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19-virus wordt zichtbaar dat e-health een waardevolle toevoeging is op interventies in de gezondheidszorg. Door onbekendheid bij, zowel bij cliënten als verwijzers, wordt daar nog niet optimaal gebruik van gemaakt. Het gevolg daarvan is dat cliënten te lang moeten wachten voordat ze voor hun zorg op de juiste plek terecht komen. Beweging...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching NOVIzorg

Afgerond (februari 2021 - juni 2021)

Met behulp van het e-health platform Telerevalidatie wil NOVIzorg digitale ondersteuning bieden aan haar cliënten. Dit in de vorm van digitale opdrachten (oefeningen, cognitieve trainingen) en beeldbellen. Om het platform geschikt te maken voor alle doelgroepen binnen NOVIzorg zal de implementatiecoach samen met medewerkers kijken naar de inhoud die aangeboden wordt en deze specifiek aanvullen...

Bekijk dit project

Implementatie van mixed-reality beweeggames en informatiemodule op de dwarslaesieafdeling van De Hoogstraat

Afgerond (februari 2021 - juni 2021)

Het krijgen van een dwarslaesie is zeer ingrijpend. In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar het inzetten van een MR-bril waarin 3D hologrammen worden geprojecteerd in de werkelijke wereld. Binnen de MR bril zijn twee MR-beweeggames en een MR- informatiemodule ontwikkeld voor patiënten met een dwarslaesie. MR-voorlichting biedt door middel van driedimensionale hologrammen een visueel...

Bekijk dit project

Advies over opschaling BeterDichtbij app voor poliklinische apotheek

Afgerond (maart 2021 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling van de MijnIBDcoach in het zorgpad van de IBD-patiënt

Afgerond (december 2020 - juli 2021)

Achtergrond Net als andere zorginstellingen heeft ook Isala de afgelopen maanden meer gebruik gemaakt van digitale toepassingen dan daarvoor, zodat zorg van het ziekenhuis naar huis verplaatst kan worden. Een van de toepassingen is de MijnIBDcoach. Als sinds 2018 is de coach operationeel, echter blijft het gebruik achter. Activiteiten Middels actieonderzoek achterhalen een team van Pluut &...

Bekijk dit project

Implementatie van nieuwe samenwerkingsafspraken bij betrokken professionals uit het (jeugd) veiligheidsdomein.

Afgerond (december 2020 - juni 2021)

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw: CJG Capelle aan den IJssel staat voor een grote uitdaging in het komende jaar. Het huidige drangkader, wat nu belegd is bij de gecertificeerde instellingen (GI), zal naar verwachting overgeheveld worden naar de lokale jeugdteams van het CJG in de gemeente Capelle aan den IJssel. Met deze overheveling zal zullen we gaan spreken van intensieve...

Bekijk dit project

Een 3D printer voor het gepersonifieerd doseren van geneesmiddelen

Afgerond (februari 2021 - april 2021)

Doser werkt al enkele jaren samen met het LUMC aan de ontwikkeling van een 3D printer van geneesmiddelen in pilvorm. Doser is erin geslaagd om een printer te ontwikkelen die reproduceerbaar pillen snel in vele klinisch relevante doseringen te printen. Het is zaak om naast het technische, farmacologische en klinische proof of concept (POC) ook een helder zakelijk en logistiek POC te onderzoeken....

Bekijk dit project

Het implementeren van Videotelefoons/intercoms

Lopend (februari 2021 - juni 2021)

De laatste jaren is er sprake van steeds meer oplichterij bij kwetsbaren. Ook zijn de cliënten die zorg thuis ontvangen, door hun beperkingen of bij calamiteiten soms niet in staat de voordeur te openen om de zorgverleners binnen te laten. Soms gaat het beheren van die sleutels mis, met alle problemen van dien. Dit staat bekend als ‘het sleutelprobleem in de zorg’. Logistieke problemen en...

Bekijk dit project

Huisartsenpraktijk Feijenoord B.V. implementatie e-health

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

Onze huisartsenpraktijk in het gebied Feijenoord in Rotterdam voelt de noodzaak om meer e-health in te zetten maar het ontbreekt ons aan tijd en de expertise om dat op een verantwoorde en duurzame wijze te doen. Het speelveld van leveranciers is complex en het kost veel tijd om uit te zoeken welke technologie we kunnen inzetten om bijvoorbeeld intercollegiale samenwerking met IT te ondersteunen....

Bekijk dit project

Opschalen digitale services; beeldbellen en berichtenverkeer

Afgerond (april 2021 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

GGZ problematiek onder Leidse millenials

Afgerond (maart 2021 - mei 2021)

Tijdens een voucherproject voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek in Leiden Noord over de toename van GGZ-zorgvraag in de huisartsenpraktijk onder studenten, bleek dat een bestaand communicatieplatform (de Woonzorgwijzer-Leiden) bijzonder geschikt is om tijdens workshops met projectdeelnemers te komen tot gemeenschappelijke regiobeelden. Het bleek mogelijk om huisartsengegevens toe te voegen aan...

Bekijk dit project

Implementatie berichtendienst onder ParkinsonNet-Breda zorgverleners ter versterking van onderlinge communicatie en behandelinhoudelijke afstemming.

Afgerond (maart 2021 - mei 2021)

Parkinsonpatiënten hebben met complexe zorgvragen te maken waarbij meerdere zorgprofessionals betrokken zijn. Mede dankzij ParkinsonNet zijn de behandelaars goed geschoold en wordt er in de regio Breda veel samengewerkt. Echter afstemming tussen zorgverleners wordt belemmerd door het gebrek aan een eenduidig proces voor het delen van behandelstrategieën en een laagdrempelig digitaal hulpmiddel om...

Bekijk dit project

Opschalingscoaching voor inbedding van beeldbelconsulten via Beter Dichtbij in bestaande zorgpaden

Afgerond (maart 2021 - mei 2021)

De COVID pandemie heeft het belang van het communiceren met patiënten op afstand vergroot. Veel fysieke consulten zijn omgezet in belconsulten waarbij gebruik wordt gemaakt van de BeterDichtbij app. Voor patiënten en artsen wordt met een belconsult een groot deel van communicatie gemist (de non-verbale communicatie) Inbedding van Beter Dichtbij in bestaande zorgpaden wordt via dit project...

Bekijk dit project

Verbeteren doe je samen!

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

Zorginnovaties toepassen? Het is makkelijker gezegd dan gedaan! Na het inkoop- en verwevingproces komt het implementatieproces binnen de organisatie op gang. Hoe past de innovatie binnen de structuur. cultuur, “wilsniveau, kennis- houdings- en vaardighedenniveau van de medewerkers? Hoe gaan ze het product omarmen? In ons traject is de implementatiecoach ingezet om de een strategisch plan en...

Bekijk dit project

Online revalidatie voor- en na een operatie aan knie of heup

Afgerond (februari 2021 - juni 2021)

Jaarlijks vinden er ruim 59.000 operaties met totale heupprotheses en knieprotheses plaats (cijfers uit 2015) waarbij artrose de belangrijkste onderliggende aandoening is. Wij hebben hier in de praktijk specifieke voorbeelden van patiënten die net na een totale heupoperatie (THP) of totale knieoperatie (TKP) te maken kregen met de lockdown-maatregelen. Zij vallen in de risicogroep en waren op dat...

Bekijk dit project

Om de zorg voor onze cliënten op afstand mogelijk te maken en de zorg te continueren kiezen we ervoor om beeldschermzorg in te zetten.

Afgerond (februari 2021 - juni 2021)

Als logopediepraktijk willen we de continuïteit van zorg voor onze cliënten waarborgen door de inzet van onder andere beeldschermzorg en andere vormen van eHealth. Tijdens de corona-periode heeft de noodgedwongen inzet van online zorg veel inzichten gegeven en hebben de logopedisten en hun cliënten ervaringen opgedaan. Gedurende het project zijn deze ervaren belemmeringen en positieve kanten als...

Bekijk dit project

Implementatie van Pillo, een spelcomputer waarbij je de games bestuurt met een kussen als controller.

Afgerond (februari 2021 - juni 2021)

Pillo is de spelcomputer waarbij je verantwoorde games bestuurt met een kussen als controller. Met haar zeer intuïtieve interacties (knuffelen, knijpen, draaien & schudden), stelt het kussen iedereen in staat de games te besturen. Of je nu jong, oud, fit of beperkt bent, gamen met Pillo kan iedereen! Pillo werkt interactief, samen speel je een spel. Een belangrijke doelgroep zijn mensen met...

Bekijk dit project

Implementatie en uitrol BeterDichtbij Erasmus MC Thema Sophia

Afgerond (maart 2021 - mei 2021)

BeterDichtbij in het Sophia Kinderziekenhuis In het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis passen we steeds vaker zorginnovaties toe. De coronacrisis toont dat digitaal contact een grote bijdrage levert aan het goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor onze patiënten en hun ouders. Het gebruik van BeterDichtbij is hiervan een succesvol voorbeeld, de app die laagdrempelig contact met het behandelteam...

Bekijk dit project

implementatie en opschalingscoaching voor ehealth bij volwassenen en jeugd

Afgerond (februari 2021 - juni 2021)

Doel: Opschalen van de huidige vormen van e-health voor volwassenen en kinderen en jeugd, om psychische klachten te verminderen en in de toekomst te voorkomen. Wat levert het op: Door het inzetten van digitale vormen van begeleiding, met name in een vroeg stadium, zijn er minder 1-op-1 gesprekken nodig. De kortere trajecten en online trajecten in een groep zorgen voor verlaging van zorgkosten en...

Bekijk dit project

implementatie coach Jeugdhulp Kempengemeenten

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

Binnen de Kempengemeenten is de uitvoering van de Jeugdhulp belegd bij afdeling Maatschappelijke Dienstverlening/CJG+. In 2020 is integraal in beeld gebracht hoe de werkprocessen instroom-doorstroom-uitstroom kunnen verbeteren, hoe preventieve onderdelen en innovatie zoals e-health en Kind&Scheiding nog beter geborgd kunnen worden met als doel grip op de zorgkosten en de noodzakelijke zorg op...

Bekijk dit project

Hulpvraag bij het zorgvuldig en 'gedragen' implementeren van verschillende technologische innovaties bij onze organisatie. Het streven hierbij is om deze technologische innovaties structureel en duurzaam onderdeel te laten worden van ons werk.

Afgerond (januari 2021 - juni 2021)

In het coachingstraject van ZonMw zijn we samen met XpertiseZorg aan de slag geweest met het vormgeven van ‘Online 4u’. Dit is het project waarmee wij als welzijnsorganisatie meer 'blended' (een mix tussen face-to-face en online contact) mensen willen helpen en ondersteunen. Door middel van de methode ‘Theory of Change’ is er in en buitenom de organisatie nadrukkelijk gekeken wat hierbij voor ons...

Bekijk dit project

Farmabuddy met online communicatie platform

Afgerond (januari 2021 - juli 2021)

Digitaal communiceren met cliënten maakt het mogelijk dat je als zorgverlener ook bij de cliënten kan zijn, of kan komen op momenten en plaatsen die in de huidige setting niet mogelijk zijn. Een gedeeld dossier waarin cliënt en zorgverlener samen werken en communiceren draagt bij aan het ontstaan en groeien van vertrouwen. Een relationele verbinding tussen cliënt en zorgverlener, die bijdraagt aan...

Bekijk dit project

Opschaling platform MijnRIBW binnen de RIBW Groep Overijssel

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Het uitgangspunt van MijnRIBW is dat de cliënt volledig regie heeft op zijn zorgvragen. De cliënt stelt zijn vraag via de app. Hij wordt hierin ondersteund door verschillende categorieën en subvragen. Deze vragen worden uitgezet bij een netwerk van begeleiders, mantelzorgers, vrijwilliger en medecliënten. MijnRIBW zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt. Zodra een cliënt een...

Bekijk dit project

Kwaliteitssysteem voor Thuishulp Rotterdam, zodat ook aan de voorwaarden wordt voldaan voor contracten met gemeenten voor de wmo, zorgkantoren voor de wlz en zorgorganisaties om onderaannemer te kunnen worden.

Afgerond (december 2020 - juli 2021)

Kwaliteitssysteem voor Thuishulp Rotterdam, zodat ook aan de voorwaarden wordt voldaan voor contracten met gemeenten voor de Wmo, zorgkantoren voor de Wlz en zorgorganisaties om onderaannemer te kunnen worden. Achtergrond Er is een groeiende behoefte aan menselijke ondersteuning in de ouderenzorgsector. In een tijdperk van digitalisering en bezuinigingen snakt de zorgsector naar dienstverlening...

Bekijk dit project

Implementatiecoach sociale innovatie

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Vergrijzing zorgt voor meer zorgvraag. En er is arbeidskrapte. Met het gebruik van e-health, zoals Medido (medicijndispencer), Mobilea (beeldbelcontact) en Sensara (leefstijlmonitoring), leg je de regie weer terug bij de cliënt en kunnen zorgprofessionals efficiënter werken. Bovendien kan technologie de bereikbaarheid van zorg vergroten in het grote en moeilijk bereikbare gebied waarin de ZONL...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching

Afgerond (december 2020 - juli 2021)

Publiekssamenvatting: implementatie- en opschalingscoach bij Zorggroep Reinalda mogelijk gemaakt door ZonMw. Er wordt een innovatiestrategie voor Zorggroep Reinalda opgesteld. Hierbij worden passende innovaties gezocht die oplossingen bieden voor een top 5 problemen. Dit levert inzicht op in passend aanbod van technologische innovaties voor Zorggroep Reinalda. De implementatie- en...

Bekijk dit project

Implementatie en opschalingscoach telemonitoring

Afgerond (december 2020 - mei 2021)

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft de ambitie om zorg middels telemonitoring uit te breiden. Door middel van telemonitoring (thuismonitoring) kunnen patiënten thuis metingen doen en gevalideerde vragenlijsten bijhouden, waarmee het ziekenhuis deze patiënten op afstand kan monitoren. Met telemonitoring: hoeven patiënten niet meer periodiek, maar slechts bij medische noodzaak (bijv....

Bekijk dit project

Implementatie en opschalen van een digitale communicatietool in de samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Midden-Kennemerland

Lopend (december 2020 - juni 2021)

In de regio Midden-Kennemerland is in 2019 gestart met een programma integrale zorg voor kwetsbare ouderen vanuit de huisartsenpraktijk. Voor een efficiënte en effectieve communicatie binnen de samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsaanbieders, is een digitale communicatietool geïntroduceerd. Door verschillende redenen is het gebruik ervan echter beperkt. De huisartsenvereniging...

Bekijk dit project

Coaching implementatie digitale zorg binnen ADL-zorgpad kinderrevalidatie

Lopend (januari 2021 - maart 2021)

Rijndam Kinderrevalidatie - Project opschaling i-ADL traject Rijndam is al langere tijd bezig met het goed organiseren van digitale zorg, daarmee is er groeiende aandacht voor het blended maken van zorgpaden. Zo ook voor het ADL-traject binnen de kinderrevalidatie. Kinderen oefenen tijdens therapie een algemene dagelijkse levensverrichting (ADL), maar hoe zorgen we ervoor dat ze deze handeling...

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie implementatiecoach Zorggroep Sint Maarten

Afgerond (november 2020 - april 2021)

Zorggroep Sint Maarten vraagt een subsidie aan voor een implementatiecoach die ons middels een externe, frisse, kritisch-constructieve blik adviseert en coacht bij het opstellen van een visie, strategie en operationele aanpak voor de inzet van zorgtechnologie. Met deze sociale innovatie maakt Zorggroep Sint Maarten de omslag van aanbodgerichte implementatie naar een integraal gedragen...

Bekijk dit project

Zorg veilig thuis met digitale ondersteuning. Zorgpad: COPD/Corona, Diabetes, IBD, Artrose en Osteoporose

Afgerond (december 2020 - juli 2021)

Het  project zorg veilig thuis met behulp van digitale ondersteuning voor de zorgpaden COPD/Covid/Diabetes/IBD/Artrose en Osteoporose is een project dat ondeel uitmaakt van het programma JZOJP. Het doel is om middels monitoring op afstand 2e lijns patienten beter in beeld te houden en eerder te kunnen intervenieren indien noodzakelijk. Deze interventies moeten gaan leiden tot een lagere...

Bekijk dit project

WoundScout - Step change in Chronic Wound Management, Cure & Care

Afgerond (januari 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Versnelling implementatie innovaties OTT

Afgerond (december 2020 - augustus 2021)

Stichting Ons Tweede Thuis introduceert met regelmaat e-health innovaties binnen de organisatie. De innovaties worden geselecteerd uit de markt of zelf (mede)ontwikkeld. De behoeften uit de organisatie zijn leidend bij de selectie en ontwikkeling van de innovaties. De innovaties zijn dus een antwoord op vragen vanuit de organisatie. Toch kost het moeite om de innovaties succesvol en breed toe te...

Bekijk dit project

Zorg voor innoveren Kinderfysiotherapie regio westland project supereters

Afgerond (december 2020 - juni 2021)

Wij zijn als Kinder fysiotherapie praktijk op zoek naar digitale middelen die ondersteunen bij het reguliere behandelprogramma van zorgprofessionals, individueel of binnen een zorgteam (fysiotherapeut, diëtist, pedagoog, huisarts, leefstijlcoach). Verschillende apps hebben de potentie om gezinnen te begeleiden bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een...

Bekijk dit project

Implementatie en opschalingscoaching inzet Virtual Reality voor kwaliteitsimpuls zorg en welzijn.

Afgerond (december 2020 - juli 2021)

Voor mensen met dementie of somatische aandoeningen is gebleken dat een prettige beleving van beeld en geluid helend werkt. Het kijken naar een natuurfilm of luisteren naar muziek die bij de bewoner past, levert een geluksgevoel op. Samen met de coach van Zorgplezier heeft WVO Zorg de aanwezige digitale technologie in het verpleeghuis onder de aandacht gebracht. Zorgmedewerkers zijn geïnformeerd...

Bekijk dit project

Coaching beeldbellen en telemonitoring

Afgerond (december 2020 - mei 2021)

De zorgkosten in Nederland stijgen al jaren, in het hoofdlijnen akkoord is afgesproken dat deze stijging de komende jaren gedempt moet worden. Om deze demping te kunnen halen moet de zorg anders georganiseerd worden en zorg worden voorkomen, vervangen of verplaatst. Telemonitoring HF/COPD, door telemonitoring thuis aan te bieden, worden patiënten op afstand gevolgd en direct begeleid bij een...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling samenwerking tussen eerstelijns gezondheidscentrum en het Maasstad Ziekenhuis

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Gezondheidscentrum (GC) Beverwaard is gelegen in de wijk Beverwaard te Rotterdam. Het nabijgelegen Maasstad ziekenhuis heeft een sterke affiliatie met de wijk en het gezondheidscentrum en het ziekenhuis werken al geruime tijd op allerlei niveaus nauw samen. Dit uit zich in een langdurige aanpak met een aantal deeltrajecten, zoals het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen eerste en...

Bekijk dit project

Coaching for Commercialisation of Anti-Overload Device

Afgerond (februari 2021 - augustus 2021)

Schouderpijn kost de Nederlandse samenleving zo'n €27 miljoen euro per jaar aan zorgkosten, en een veelvoud daarvan aan arbeidsuitval. De huidige oplossing (physio en training) zijn niet duurzaam, en er is ca. 30% terugval. Een duurzame oplossing vraagt continue begeleiding, bijvoorbeeld door continue monitoring. 95% van de schouderklachten zijn het gevolg van overbelasting. (Over-)belasting kan...

Bekijk dit project

Strategie ondersteuning voor de Medimate zelftest voor bipolaire patiënten die lithium gebruiken.

Afgerond (december 2020 - april 2021)

In Nederland zijn circa 30.000 patiënten gediagnosticeerd met bipolaire stoornis die lithium als medicijn gebruiken. Vanwege deze toxiciteit moeten de bloedspiegels van lithium, creatinine en de nierfunctie regelmatig worden gecontroleerd. Met een Point of Care test kan deze controle op de polikliniek van de psychiater plaatsvinden of thuis bij de patiënt. De Medimate is een nieuwe diagnostische...

Bekijk dit project

Qwiek Workshop Maasveld

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Mensen met een verstandelijke beperking en dementie kunnen onbegrepen of onverstaanbaar gedrag gaan vertonen. Voor Koraal - Maasveld hebben we behoefte aan een oplossing voor meerdere cliënten met onbegrepen / onverstaanbaar gedrag. We kiezen voor de Qwiek.up omdat het een laagdrempelige oplossing is die de zorg makkelijk kan inzetten. We geloven dat dit een haalbare oplossing is voor zowel...

Bekijk dit project

Project Medicatie Veiligheid

Afgerond (december 2020 - mei 2021)

Binnen St. Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG) is er de wens vanuit bewoners en medewerkers enerzijds en de ambitie vanuit bestuur en MT om de medewerkers te faciliteren anderzijds om het werkproces van medicatieverstrekking te verbeteren. Deze verbetering moet leiden tot een hogere kwaliteit van zorg, doordat er minder medicatiefouten worden gemaakt. PBG maakt nog geen gebruik van elektronische...

Bekijk dit project

Implementatiecoaching op telemonitoring bij Alrijne Zorggroep

Afgerond (december 2020 - juli 2021)

In het kader van Juiste Zorg op de Juiste Plek onderzoekt de Alrijne Zorggroep welke geleverde zorg verplaatst, vervangen of voorkomen kan worden. Het afgelopen half jaar heeft Alrijne kleinschalig geëxperimenteerd met de inzet van telemonitoring bij hartfalen en COPD patiënten. We zien inzet van telemonitoring als een vorm van toekomstbestendige zorg op afstand en willen hier als Alrijne graag...

Bekijk dit project

DokterFeedback

Afgerond (december 2020 - maart 2021)

De uitdaging Per jaar gaan we in Nederland 50 miljoen keer naar de huisarts. Jaarlijks geven we € 8,5 miljard uit aan eerstelijnszorg. Hoe kunnen we zorgen dat patiënten makkelijk en snel feedback kunnen geven over het gesprek, zodat de zorg van de huisarts nog beter wordt? De oplossing Als patiënt ontvang ik na het gesprek met mijn huisarts een mail met een link waarin ik kan zeggen hoe ik het...

Bekijk dit project

Implementatie van een innovatieve eHealth toepassing ter verbetering van de kwaliteit en efficiency van onze zorg

Afgerond (januari 2021 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbeteren van zorg voor patiënten met een herseninfarct

Afgerond (december 2020 - juni 2021)

In dit project is gewerkt aan het verbeteren van de zorg in het netwerk Hersen Infarct in de regio Rotterdam. Patiënten die na een herseninfarct binnenkomen in het ziekenhuis gaan na hun behandeling naar huis óf door naar 1 van de andere instellingen. De zorgverleners willen dat hun zorg de beste zorgresultaten oplevert voor elke patiënt. Het is daarom belangrijk dat in het hele zorgtraject de...

Bekijk dit project

Ooghulp schaalt op

Afgerond (december 2020 - juli 2021)

Eyehelp schaalt op De wachtlijsten voor de polikliniek oogheelkunde worden steeds langer, soms wel tot 10 maanden. De bevolking vergrijst en het totaal aantal oogziekten loopt ook op. Dat is de reden dat oogartsen en optometristen het Eyehelp platform hebben gebouwd. Eyehelp biedt een digitale platform waarop huisartsen, optometristen en oogartsen gezamenlijk kunnen werken. In dit platform kunnen...

Bekijk dit project

Implementatie iddsi

Lopend (december 2020 - mei 2021)

Cello is een gehandicaptenzorg instelling, hier zijn clienten met slikproblemen. Door het invoeren van gestandaardiseerde terminologie en definities voor voedings- en drank consistentie worden miscommunicatie en eigen interpretatie over de dikte voorkomen. Hierdoor neemt de kans op verslikking en bijvoorbeeld longonsteking af. Door het implementeren van de IDDSI is er een efficientere,...

Bekijk dit project

Verloskunde vrouwenzorg: preventie van kracht! Nieuw concept in Nederland! 23 verschillende zorgprofessionals werkzaam onder 1 dak met als gemeenschappelijk doel: vrouwenzorg

Afgerond (januari 2021 - juli 2021)

Viamama is een nieuw concept in Nederland. Een centrum is gericht op vrouwenzorg waar inmiddels 23 verschillende zorgprofessionals onder 1 dak hun zorg verlenen. Wij willen graag een professionele coach inhuren die deze 23 zorgverleners verbindt, professionele teamavonden organiseert, casuïstiek tussen de professionals begeleidt, webinar-avonden online organiseert en de verbindende kracht...

Bekijk dit project

Implementatieondersteuning voor de Medimate zelftest voor bipolaire patiënten die lithium gebruiken

Afgerond (maart 2021 - mei 2021)

In Nederland zijn circa 30.000 patiënten gediagnosticeerd met bipolaire stoornis die lithium als medicijn gebruiken. Vanwege de toxiciteit van lithium moeten de bloedspiegels van lithium, creatinine en de nierfunctie regelmatig worden gecontroleerd. Met een Point of Care test kan deze controle op de polikliniek van de psychiater plaatsvinden of thuis bij de patiënt. De Medimate is een nieuwe...

Bekijk dit project

Implementatie plan voor een keten van beweegmogelijkheden voor praktijk Fysio Willems

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Voor veel van de patiënten die bij Fysio Willems in behandeling zijn is de stap naar een reguliere sportvereniging of sportschool te groot. Ze hebben behoefte aan laagdrempelige beweegmogelijkheden die veilig en leuk zijn en waar ze persoonlijke begeleiding krijgen die afgestemd is op hun mogelijkheden. Het huidige beweegaanbod in de wijk is niet duidelijk, initiatieven werken weinig samen en op...

Bekijk dit project

Implementatie en opschaling VraagApp

Afgerond (maart 2021 - mei 2021)

Steeds meer mensen vinden de samenleving ingewikkeld. Ze hebben vaak een beperkt netwerk waar ze terecht kunnen. Alledaagse vragen kunnen zo leiden tot stress, vermijding van situaties en uiteindelijk grote problemen. Een groeiende groep professionals in de zorg ervaart hoge werkdruk. Veel mantelzorgers zijn overbelast. Voor al deze mensen is VraagApp sinds eind 2017 beschikbaar. VraagApp...

Bekijk dit project

Implementatie Cory.Care

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

XpertHealth heeft begin 2021 het data en AI gedreven e-health platform Cory.Care gelanceerd. Het is gericht op vitaliteit, preventie en (mentale) zorg. De gebruikers van het platform hebben 24/7 toegang via chat (en video) tot dokters (Health Xperts), lifestyle coaches, diëtisten, slaap coaches en psychlogen. De Health Xperts bedienen vanuit een virtuele kliniek de gebruikers van het platform. Via...

Bekijk dit project

Huisartsenpraktijk Van der Poel: gebruik van gevalideerde vragenlijsten

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

In onze praktijk hebben we veel te maken met mensen met chronische gezondheidsklachten. Als innovatieve praktijk in Rotterdam zetten we groot in op het bevorderen van gezondheid, o.a. door het door ons bedachte looprecept. We maken sinds enige tijd voor COPD gebruik van gevalideerde meetinstrumenten (klinimetrie) en e-health zoals een saturatiemeter. Als onderdeel van een integrale aanpak waarbij...

Bekijk dit project

Beeldzorg via de Compaan-tablet met cliënten van de thuiszorg en de dagbesteding.

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag Subsidie implementatie en opschalingscoaching

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bredere implementatie VraagApp

Afgerond (april 2021 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Online BOUNZ-Café opent mogelijkheden

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Zorginnovaties toepassen? Het is makkelijker gezegd dan gedaan! Na het inkoop- en verwevingproces komt het implementatieproces binnen de organisatie op gang. Hoe past de innovatie binnen de structuur. cultuur, “wilsniveau, kennis- houdings- en vaardighedenniveau van de medewerkers? Hoe gaan ze het product omarmen? In ons traject is de implementatiecoach ingezet om de een strategisch plan en...

Bekijk dit project

Jouw Omgeving

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

De Profila Zorggroep heeft digitale zorgtechnologie hoog op de agenda staan. Doormiddel van de subsidie trachten wij met de online platform Jouw Omgeving: Betere cliëntcommunicatie waardoor cliënten meer eigen verantwoordelijkheid en regie nemen rondom hun begeleiding en behandeling. Een efficiënte werkproces zodat zorgprofessionals ondersteund worden in de uitvoering van hun werk en zij...

Bekijk dit project

Innovatie Alles Kidzzz

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Alles Kidzzz is een effectieve preventieve jeugdinterventie voor externaliserend probleemgedrag bij kinderen in de bovenbouw van de basisschool, opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het NJI (beoordeeld als Effectief volgens goede aanwijzingen). De interventie wordt door een preventiewerker uitgevoerd op school, op-maat, individueel en in overleg met leerkracht en ouders. De coach...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - juli 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte e-health...

Bekijk dit project

Opschalen en implementeren WOLK heupairbag

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Wolk heupairbag Vallen is een groot probleem bij ouderen. Zo zijn er jaarlijks ruim 25.000 heupfracturen. 1 op de 3 oudere met een heupfractuur overlijdt binnen een jaar en 50% wordt niet meer zo mobiel als voorheen. De Wolk heupairbag biedt hierin een oplossing. Dit hulpmiddel wordt ingezet in het voorkomen van heupfracturen bij kwetsbare ouderen. Wolk is een lichte en comfortabele band, die...

Bekijk dit project

Zorg voor innoveren

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorraadbeheer opschalingsproject

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

De tandheelkundige branche is aan veranderingen onderhevig. Naast continue ontwikkeling van de zorg op zich, zorgen strengere regelgeving en een goed geïnformeerde, kritischer wordende cliënt er voor dat de tandheelkundige zorg zich op meerdere fronten ontwikkelt. Binnen de branche heeft Tandheelkundig Centrum Vitalis (TCV) een voorsprong in vergelijking met veel collega praktijken. TCV wil deze...

Bekijk dit project

Training welzijnscoaches Achterhoek, gemeente Berkelland

Lopend (april 2021 - december 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Subsidie eCoachPro Yulius 2

Afgerond (augustus 2021 - december 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

project opschalen eerstelijns multidisciplinaire revalidatie alsmede behoud van belastbaarheid op afstand voor kwetsbare, thuiswonende ouderen al dan niet met chronische aandoening fase 2

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Zorg op afstand is voor kwetsbare ouderen, en na een operatie, een effectieve behandelmethode en een mogelijkheid om frequent een programma te blijven volgen. Dat geldt ook als thuisbehandeling tijdelijk niet mogelijk is door COVID-19. Samen met partners uit de (para)medische gezondheidszorg en programma’s gericht op zorg heeft Manueel-Fysiocare een multidisciplinair online revalidatieprogramma...

Bekijk dit project

Project Benzomoe

Afgerond (april 2021 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Procesinnovatie door het inrichten van multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns zorg voor kinderen en jeugd binnen het Gezondheidscentrum Lunteren en afgestemd op de thema’s die lokaal spelen en de behoeftes van ouders en kinderen.

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Vormgeven van multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns kindzorg in Lunteren In het Gezondheidscentrum Lunteren werken meerdere disciplines die zorg bieden aan kinderen, maar er zijn geen duidelijke taakverdeling of samenwerkingsafspraken over hoe de beste, meest efficiënte vorm van zorg geboden kan worden die aansluit bij de behoeftes van ouders en kinderen met complexe hulpvragen. Het...

Bekijk dit project

PRISMA focus op zelfzorg

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

PRISMA focus op zelfzorg start coaching traject PRISMA start april 2021 coaching traject voor implementatie- en opschaling. PRISMA is een compact zelfmanagement educatieprogramma in groepsverband geborgd bij Diëtetiek en Voedingswetenschappen, Amsterdam UMC. PRISMA heeft zich ontwikkeld van diabetes programma naar andere leefstijl gerelateerde ziekten (of verhoogd risico). Opschaling vraagt tijd,...

Bekijk dit project

Prachtige win-win door mensen uit de buurt aan het werk te helpen bij ouderen

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Prachtige win-win door mensen uit de buurt aan het werk te helpen bij ouderen Achtergrond Er is een groeiende behoefte aan menselijke ondersteuning in de ouderenzorgsector. In een tijdperk van digitalisering en bezuinigingen snakt de zorgsector naar dienstverlening met een kloppend hart. A&A Thuishulp laat zien dat innovatie in de zorgsector mogelijk is met hulp van mensen uit dezelfde wijk en...

Bekijk dit project

Positieve Gezondheid in de wijk Slangenbeek

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling voorraadbeheer

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Tandheelkundig Centrum Koraalzwam maakt deel uit van de TCA-groep, waartoe ook nog twee andere vestigingen in Alphen aan den Rijn behoren. Met elkaar geven wij op een persoonlijke manier een brede invulling aan mondzorg. Onze praktijk is uitgerust met moderne apparatuur, waarmee we volgens de laatste inzichten en technieken kunnen werken. Vakmanschap en hygiëne staan hoog in ons vaandel. Dit...

Bekijk dit project

Implementatie en opschaling van de stomadouche, voor betere verzorging en hygiëne.

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Met de stomadouche van Stomydo kunnen stomadragers zich op een hygiënische en eenvoudige wijze verzorgen aan de wastafel. Met dit duurzame hulpmiddel verbetert de huid, voorkom je problemen en wordt de kwaliteit van leven sterk verhoogd. Met gebruik van de stomadouche worden minder tot zelfs geen accessoires meer gebruikt, hetgeen ook kostenbesparing van materiaal betekent. Stomydo heeft al een...

Bekijk dit project

Resilience in COVID-19 Care Project (RECCAP): Zorg voor zorgprofessionals met de Digitale Stress Buddy

Afgerond (januari 2021 - juli 2021)

Zorgmedewerkers zijn bijzonder weerbaar, zoals ze de afgelopen maanden hebben bewezen. Een reeks ingrijpende gebeurtenissen kan ook bij hen echter leiden tot overbelasting en stress-gerelateerde klachten. De Stress Buddy maakt gebruikers in één oogopslag bewust van hun stress- en energieniveau. De app is een laagdrempelige manier om mogelijke problemen tijdig te signaleren. Wekelijks vullen ze een...

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie ehealth learning Fysio Barneveld

Afgerond (november 2020 - mei 2021)

Heeft u ook ervaren dat de continuïteit van een behandeling niet gewaarborgd kon worden in deze coronaperiode? Wij vroegen ons af hoe we dit wel konden waarborgen en kwamen uit op het implementeren van e-health. Maar hoe dan verder? We hebben specifiek voor een coachingstraject gekozen zodat er, naast teamgesprekken, ook individuele begeleiding van een coach mogelijk is. Een coach ziet sneller...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching

Afgerond (oktober 2020 - juli 2021)

Het innovatieproject is gericht op het implementeren van Virtual Reality (VR) en verbeteren leefstijl vanuit de fysiotherapiepraktijk en in de regio Den Haag. Doelstellingen : Verminderen van klachten bij patiënten en bevorderen mobiliteit ook op afstand Stimuleren van patiënten om in beweging te blijven Bekendheid vergroten bij relevante stakeholders Monitoren:   Aantal deelnemers...

Bekijk dit project

E-Health Coach Autismepunt

Afgerond (september 2020 - april 2021)

Autismepunt is een zorgorganisatie gespecialiseerd in hulpverlening aan mensen met autisme. Autismepunt biedt ambulante zorg op het gebied van begeleiding, diagnostiek en behandeling, wonen, sociale activering, job coaching en re-integratie. Dit alles gericht een zo zelfstandig en zinvol mogelijk kunnen functioneren van mensen met autisme. Het probleem Door de COVID-19 situatie is de behoefte...

Bekijk dit project

Versnelling online werken medewerkers én cliënten TalenTonen

Afgerond (september 2020 - mei 2021)

TalenTonen uit Utrecht heeft omstreeks 80 cliënten in zorg. Deze cliënten hebben geen toegang tot hun dossier. Vóór de corona maatregelen was dit niet echt een probleem, onze hulpverleners stonden immers in nauw contact met de cliënten. Momenteel is dat door de afgekondigde maatregelen lastiger en merken we bij cliënten dat ze misschien wel meer behoefte aan contact hebben dan voorheen. Met behulp...

Bekijk dit project

Over de Drempel

Afgerond (juli 2020 - juni 2021)

Als praktijk trachtten wij bij het uitbreken van COVID-19 onze cliënten hulp aan te bieden via e-health oplossingen in de vorm van videoconsulten. Onze fysiotherapeuten vinden dit lastig; welke behandelinstrumenten gebruik je als je niet meer in de praktijk hands-on kunt behandelen? Daarom zijn we gaan zoeken naar oplossingen om onze patiënten over de drempel te helpen en gebruik te maken van...

Bekijk dit project

Coaching bij de implementatie van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) binnen het Zuyderland Medisch Centrum (MC)

Afgerond (augustus 2020 - februari 2021)

Implementatie van PROMs binnen Zuyderland Zuyderland Medisch Centrum (MC) stemt de zorg af op de belangen, behoeften en beleving van de patiënt middels de pijlers ‘persoonsgerichte zorg’ en ‘samen beslissen’. Hiervoor is het belangrijk informatie over de ervaren uitkomsten van de zorg vanuit de patiënt te verzamelen. Deze kunnen gemeten worden met Patient Reported Outcome Measures (PROMs)...

Bekijk dit project

Caring Community: een innovatief zorgmodel voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Afgerond (april 2020 - oktober 2021)

De huidige GGZ lijkt in een impasse te zijn. De cliënten voelen zich weinig persoonlijk behandeld, de methodiek is die van richtlijnen en 'wetenschapsgedreven' en cliënten krijgen weinig regie en eigen verantwoordelijkheid toebedeeld. Met name bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zijn de resultaten slecht en de kosten steeds hoger zonder duidelijke verbetering. Op locatie...

Bekijk dit project

Over de Drempel

Afgerond (juli 2020 - april 2021)

Fysiodocwerk heeft tijdens de eerste golf van de Corona pandemie ervaren, dat werken met e-health voor cliënten en therapeuten een nieuwe ontwikkeling is, die om nieuwe vaardigheden vraagt. Therapeuten bleken behoefte te hebben aan kennis en kunde op dit terrein. Er bleek behoefte aan informatie, maar ook aan begeleiding om dit praktisch vorm te geven. Gezamenlijk met andere praktijken...

Bekijk dit project

Leren en verbeteren methodische werken

Afgerond (augustus 2020 - oktober 2020)

Het belang van een goed en efficiënt gebruik van het Elektronische Cliënten Dossier (ECD) kan tijd besparen bij het registeren en verzamelen van informatie door behandelaars. Door de snelheid van veranderingen in het ECD en de belangen van andere collega’s zorgt dit vaak voor inefficiënte werkwijzen. Het doel is dat het ECD volledig wordt geïntegreerd in de werktaken van de behandelaars die horen...

Bekijk dit project

Opschaling innovatieve leefstijl poli

Afgerond (juli 2020 - april 2021)

Het doel van dit project is om de Fit Op Weg-aanpak naar andere instellingen te brengen en daarvan te leren hoe deze het best verder is te verspreiden. De FOW aanpak hebben we (Shoshin) samen met GGZ Delfland ontwikkeld om wachtijden aan te pakken. Dit traject is hoofdzakelijk gericht op het aansluiten van meer instellingen en het op die wijze doorontwikkelen van de aanpak en het achterliggende...

Bekijk dit project

Opschaling en implementatie eerste lijns fysiotherapie e-health toepassingen gericht op de verdere ontwikkeling van de positieve gezondheidsgedachte(Machteld Huber en Wim Hof iceman).

Afgerond (juli 2020 - april 2021)

Positieve gezondheid volgens Machteld Huber en Wim Hof Iceman zijn juist in deze tijd belangrijke items in de eerstelijns fysiotherapie zorg. Dankzij de subsidie van Zorg voor innoveren gaan we deze methoden verder implementeren. Bij beide methoden is het eigen initiatief om iets te ondernemen voor de eigen gezondheid essentieel. Het immuunsysteem staat mede ook door de corona tijd centraal....

Bekijk dit project

Opschaling Backing Approach

Afgerond (augustus 2020 - augustus 2021)

In samenwerking met diverse zorgverleners is de Backing Approach ontwikkeld, een blended behandelingsvorm voor patiënten met chronische lage rugpijn voor in de 1e lijns fysio/oefentherapie. Er is draagvlak voor het product gevonden bij zorgprofessionals en zorgverzekeringen, echter blijft de instroom van patiënten die het product gebruiken achter. Het lukt onvoldoende om de eindgebruiker te...

Bekijk dit project

Online revalidatie voor- en na een operatie aan knie of heup.

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

Jaarlijks vinden er ruim 59.000 operaties met totale heupprotheses en knieprotheses plaats (cijfers uit 2015). Voor betere resultaten, is er voldoende bewijs dat trainen bij deze orthopedische aandoeningen enorm belangrijk is voor en na de operatie. Wij hebben in de praktijk specifieke voorbeelden van patiënten die net na een totale heupoperatie (THP) of totale knieoperatie (TKP) te maken kregen...

Bekijk dit project

Disseminatie en Implementatieprocedure voor consultkaarten - implementatiecoaching

Afgerond (oktober 2020 - juli 2021)

De consultkaart is een gesprekshulp met veel gestelde vragen over behandelingen per behandeloptie. De consultkaart wordt in de spreekkamer gebruikt tussen arts en patiënt. Met dit implementatieproject willen we het gebruik van consultkaarten verbeteren. Het gaat om de consultkaarten psoriasis, cataract, eierstokcystes en hypertensie. De subsidie gebruiken we om samen met een...

Bekijk dit project

IMEAN care zoekt coaching/begeleiding bij het zoeken naar manieren om te komen tot structurele financiering van inzet van Anne4care.

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

Implementatie- en opschalingscoach gericht op structurele inzet en financiering van Anne4Care bij migrantenouderen IMEAN Care biedt migrantenouderen die haar dagbesteding bezoeken de mogelijkheid om thuis gebruik te maken van een Turks sprekende virtuele assistent Anne4Care. Inmiddels is implementatie in volle gang. IMEAN Care wil de continuïteit van de inzet van virtuele assistent Anne...

Bekijk dit project

Welzijn op recept Kerkrade: versterken van de verbinding tussen zorg, welzijn en gemeente

Afgerond (oktober 2020 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en opschaling Hospital@Home Hartfalen

Afgerond (oktober 2020 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Advies ten aanzien van implementatie en opschaling van E-Health projecten

Afgerond (november 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag opschalingscoaching SMD

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

Opschalingscoaching SMD Sinds 2017 wordt er door Wijkteams Enschede online en blended hulpverlening geboden middels het platform Jouw Omgeving. Ondanks veel getrainde collega’s neemt het aantal cliëntdossiers in Jouw Omgeving nauwelijks toe. Met de subsidie gaan we blended hulpverlening in Wijkteams Enschede opschalen en goed implementeren door inzet van een implementatiecoach van Zorgbewegers....

Bekijk dit project

Implementatie en toepassing positieve psychologie ten behoeve van jeugdhulp en Wmo.

Afgerond (oktober 2020 - augustus 2021)

Tijd voor kwaliteit! 60% van de mensen weten niet wat hun eigen kwaliteiten zijn (Alberts, 2019). Binnen de jeugdhulp en de Wmo vindt aanmelding plaats vanuit beperkingen. Het in kaart brengen van kwaliteiten is belangrijk. Het perspectief van vrienden, familie en kennissen werkt versterkend. Werken vanuit kwaliteiten wordt toegevoegd aan het primair proces. We baseren ons op de vragenlijst...

Bekijk dit project

Veilig langer thuis wonen met ondersteunende technologie

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

Kwetsbare ouderen willen vaak zo lang en veilig mogelijk thuis blijven wonen en dat is ook de wens van beleidsmakers. Vaak is daar wel professionele hulp bij nodig. Om ook in de toekomst goede hulp thuis te bieden aan de groeiende groep ouderen, worden eHealth interventies steeds vaker ingezet. Dit zijn technologische hulpmiddelen die de lichamelijke, psychische of sociale gezondheid kunnen...

Bekijk dit project

Opschaling inzet Telerevalidatie ter voorbereiding op de revalidatiebehandeling.

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

In dit project werkt Roessingh, centrum voor Revalidatie samen met Kim Peters van Healthnovum aan de opschaling van de inzet van het portaal Telerevalidatie. Telerevalidatie biedt de patiënt de mogelijkheid om onderdelen van de revalidatiebehandeling zelfstandig thuis uit te kunnen voeren. Door de COVID-19 uitbraak raakte de inzet van Telerevalidatie in een stroomversnelling. Om hierbij meer in te...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschaling ViniGiGipro

Afgerond (oktober 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van Mixed Reality beweeggames in het ziekenhuis

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

Er is een hoge mate van fysieke inactiviteit bij klinische patiënten welke opgenomen zijn in het ziekenhuis. Om de schadelijke effecten van bedrust te voorkomen is van belang dat de cultuur van ‘patiënt ligt op bed’ doorbroken wordt, maar dat blijkt lastig. Het inzetten van de Mixed Reality beweeggames van HoloMoves lijkt een passende oplossing te zijn. Patiënten worden door het gebruik van de...

Bekijk dit project

Implementatie eHealth ter bevordering van behandel- en begeleidingsresultaat

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie online behandelplatform

Afgerond (juli 2020 - juni 2021)

Driestroom biedt al geruime tijd behandeltrajecten aan voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB). In ongeveer 90% van de behandelingen vinden deze nog traditioneel, face-to-face plaats. Met de toenemende mogelijkheden om ook blended behandelingen aan te bieden willen wij deze mogelijkheden aangrijpen om deze vorm van behandelen te implementeren in onze behandelcyclus bij mensen...

Bekijk dit project

Aanvraag Subsidie tbv implementatie Hersenz

Afgerond (augustus 2020 - mei 2021)

In dit project wordt expertise ingeroepen van een externe implementatiecoach. Het doel is om te komen tot opschaling en duurzame inbedding van een zorginnovatie. Wij willen blended hulpverlening breder implementeren en borgen in ons zorgaanbod. We hopen zicht te krijgen op de huidige status van de implementatie. Daarnaast ontvangen we graag advies en ondersteuning bij het opstellen van een plan...

Bekijk dit project

Implementatiecoaching project Herinrichting primaire en reguliere behandelprocessen intramurale zorg

Afgerond (juni 2020 - mei 2021)

Cicero Zorggroep streeft naar het zo cliëntgericht, effectief en efficiënt mogelijk invullen van multidisciplinaire zorg en behandeling en heeft hiertoe de inrichting van het intramurale zorg-en behandelproces ter hand genomen. Middels de principes van stepped/matched care wordt gestreefd naar inrichting in modulaire zorgpaden via de volgende stappen: beschrijven van de visie op behandeling, het...

Bekijk dit project

Het implementeren en opschalen van de TrueSim zorginnovatie

Afgerond (juli 2020 - januari 2021)

Per jaar sterven 1035 mensen in Nederlandse ziekenhuizen door zorg gerelateerde schade. Aangetoond is dat er in 80% van deze onnodige sterfgevallen een tekort is aan beroepscompetentie en training én dat dit voorkomen kan worden door zorgprofessionals frequenter en meer praktijkgericht te trainen. Simulatietraining is hiervoor bewezen het meest effectieve middel. Met TrueSim kan tijd- en...

Bekijk dit project

Expertcoaching Virtual Reality als medisch hulpmiddel

Afgerond (juni 2020 - september 2020)

Gedurende het traject is SyncVR Medical gecoacht in de CE-certificering van de Virtual Reality toepassing SyncVR Relax & Distract - een toepassing die in de zorg kan worden gebruikt om pijn, angst en stress bij patienten te verminderen - vooraf, tijdens en na medische procedures. Dit heeft geresulteerd in een succesvol behaalde certificering tot medical device klasse I. Daarnaast heeft dit...

Bekijk dit project

De opschaling van de Patient Specific Goal Setting (PSG) methode binnen de fysiotherapiepraktijken van FysioHolland

Afgerond (juli 2020 - december 2020)

FysioHolland wil bij haar fysiotherapiepraktijken meer aandacht besteden aan persoonsgerichte zorg. Binnen de huidige werkwijze binnen de fysiotherapie wordt wel gevraagd naar de hulpvraag van een patient maar niet expliciet naar persoon gerichte doelen. Daarnaast wil FysioHolland monitoren of de doelen die aan het begin van een therapie vastgesteld, zijn ook behaald worden. Om deze manier van...

Bekijk dit project

Coach voor ondersteuning bij ontwikkelen strategie Reflectief

Afgerond (juni 2020 - november 2020)

Reflectief is een vrijgevestigde psychologenpraktijk voor onder andere EMDR-behandeling. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode en eerste keus van behandeling om nare ervaringen te verwerken (PTSS). Door de uitbraak van het COVID virus en het advies aan mensen om thuis te blijven en mensen met (milde) klachten die geen zorg meer kunnen ontvangen zoekt Reflectief een innovatiestrategie om...

Bekijk dit project

bekostigingsstrategie voor MAPLe bekkenbodemtherapie

Afgerond (juni 2020 - september 2020)

Bekkenfysiotherapie richt zich op patiënten die klachten hebben in en rondom het bekken als gevolg van te hoge of te lage spierspanning. Dit kan resulteren in klachten als incontinentie, obstipatie en/of pijn. De bekkenbodem is een complexe samenwerking van diverse spieren, waardoor het van groot belang is de juiste diagnose te stellen, om vervolgens de juiste behandeling te indiceren. De MAPLe...

Bekijk dit project

Begeleiding van implementatie 'online' Living Lab

Afgerond (september 2020 - november 2020)

Het 'online' Living Lab is een digitale verzamelplaats van alle zorg technologieën die de Riethorst Stromenland kan bieden aan haar cliënten en medewerkers. De ambitie is dat het 'online' Living Lab bijdraagt aan de inburgering van technologie in onze zorg. Medewerkers kunnen door het online Living Lab experimenteren met zorgtechnologie en ervaringen uitwisselen.   Dit 'online' Living Lab vraagt...

Bekijk dit project

Videobellen in de huisartspraktijk

Afgerond (juli 2020 - december 2020)

Het doel van dit project is het inzetten van videobellen in de huisartsenpraktijk om de patiënten beter te kunnen bereiken. Momenteel is het door de Covid-19 pandemie niet wenselijk om veel patiënten naar de huisartspraktijk te laten komen voor een fysieke afspraak. Door gebruik te maken van beeldschermzorg kunnen patiënten toch contact hebben met de huisarts, praktijkondersteuner of...

Bekijk dit project

Ondersteuning bij opzetten tool voor digitale ketenzorg

Afgerond (juli 2020 - augustus 2020)

Voor verschillende chronische ziekten zijn periodieke controles bepaald. Deze controles bestaan uit een combinatie van laboratoriumonderzoek en een bezoek aan de huisartsenpraktijk waarbij een aantal standaardvragen worden gesteld en de resultaten van het laboratoriumonderzoek wordt besproken met de patiënt. Indien de laboratorium resultaten goed zijn wordt een vervolgafspraak gemaakt. In veel...

Bekijk dit project

Implementatie van DeltaScan. Objectieve detectie en monitoring van delirium.

Afgerond (mei 2020 - september 2020)

Delirium is het acuut falen van de hersenen. Dit komt veel voor bij vooral oudere mensen. Het is een potentieel dodelijke medische complicatie van mensen die heel erg ziek zijn. Delirium is geen losstaande ziekte maar is altijd een gevolg van een fysieke oorzaak, zoals bijvoorbeeld een infectie. Ouderen zijn hiervoor meer gevoelig dan jonge mensen. Om delirium goed te kunnen behandelen is een...

Bekijk dit project

Het Implementeren en opschalen van de Mind Mansion zorginnovatie

Afgerond (mei 2020 - november 2020)

20% van de mensen in Nederland heeft een angststoornis, met ernstige belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg. De huidige behandelmethode voor angst kost veel tijd. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor het werkelijk in behandeling gaan voor een angst/fobie aanzienlijk. Dit is een gevolg van de langdurende behandelingen. Mind Mansion wil de behandelmethode rondom angst verbeteren door de...

Bekijk dit project

Innoveren binnen Huisartsen Wijk en Aalburg

Afgerond (juni 2020 - december 2020)

In Huisartspraktijk Wijk en Aalburg wordt er tot op heden nog te traditioneel gewerkt rondom het behandelen van patiënten. Hierbinnen is er ruimte om nieuwe technieken toe te passen die de huidige processen versoepelen/verbeteren. We denken op dit moment aan het implementeren van videobelsoftware, een web portaal waarin patiënten buiten enkel afspraken inplannen, wij ook inzicht krijgen op de...

Bekijk dit project

Inzet POH ouderen in transmurale zorg kwetsbare ouderen Amsterdam

Afgerond (juni 2020 - juni 2021)

De praktijkondersteuner (POH) ouderen speelt een belangrijke rol in de integrale zorg voor kwetsbare ouderen. De Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) zet al jaren actief in op de rol van de POH ouderen. Een volgende stap hierin is de POH ouderen een structurele rol te geven bij ontslag van kwetsbare ouderen uit het ziekenhuis. Hiermee is in de regio Arnhem al ervaring opgedaan binnen het...

Bekijk dit project

Medicatiegesprek.nl

Afgerond (mei 2020 - oktober 2021)

Medicatiegesprek Ouderen die meer geneesmiddelen gebruiken lopen een groot risico om in het ziekenhuis te komen door een fout in het medicatiegebruik. Om dit te voorkomen voeren huisarts en apotheker medicatiegesprekken. Patiënt, huisarts en apotheker komen samen om de medicatie te bespreken en zo nodig aan te passen. Probleem Door de COVID-19 gaan deze driegesprekken niet door, wat het risico...

Bekijk dit project

Over de Drempel

Afgerond (augustus 2020 - april 2021)

Schouderklachten komen frequent voor, met een incidentie van 35 nieuwe episoden per 1000 patiënten per jaar. 40% van de mensen ervaart na een jaar nog schouderklachten. Shoulder Vision zet zich specifiek in voor deze groep. Wij geloven in de toegevoegde waarde van e-health bij schouderproblematiek en nemen deel aan het project “Over de Drempel” om de mogelijkheden te onderzoeken en werken samen...

Bekijk dit project

Verdieping van samenwerking door realisatie digitale Meekijkconsulten

Afgerond (augustus 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Over de drempel

Afgerond (augustus 2020 - april 2021)

Over de Drempel Tijdens het uitbreken van COVID-19 hebben wij als praktijk geprobeerd onze cliënten behandelingen in de vorm e-health oplossingen aan te bieden. Hierbij ervaarden wij als therapeuten beperkingen door onze behandelvisie vanuit de fasciatherapie. Ook onze patiënten gaven tijdens de telefonische contacten aan “dat het wel ging” of “ik kom wel weer als dat weer mag”. Daarop zijn we...

Bekijk dit project

Hikos – laagdrempelig sparren met een medisch specialist

Afgerond (augustus 2020 - juni 2021)

Sinds begin juni 2020 is Hikos online: Hikos levert een dienst waar mensen een overleg (via beeldbellen) met een medisch specialist (Hikos arts) kunnen inplannen. De Hikos arts is een sparringpartner, bij wijze van de buurman of – vrouw die toevallig medisch specialist is op het gebied waar de patiënt een probleem heeft. Doel van deze dienst is dat mensen beter voorbereid naar hun eigen...

Bekijk dit project

Het implementeren van de innovatieve mobiliteitsoplossing van 2Kerr bij zorgaanbieders

Afgerond (juli 2020 - september 2021)

In revalidatiecentra wordt er tot op heden nog voornamelijk gewerkt met traditionele rolstoeloplossingen. Het kost patiënten veel energie om van A naar B te komen in een traditionele rolstoel, dit zorgt in veel gevallen voor overbelasting en slijtage bij de patiënt. Deze slijtage behandelen kost jaarlijks veel zorgbudget. Onze innovatie is vele malen intuïtiever en hierdoor minder belastend...

Bekijk dit project

Implementatie van 1,5 lijn Schouderspreekuur regio Amstelland

Afgerond (augustus 2020 - februari 2021)

In de huidige zorgmaatschappij is zorgsubstitutie aan de orde van de dag en is de wens om meer zorg in de eerste lijn te houden. Echter de huisarts heeft in het standaard 10 minuten consult te weinig tijd voor gedegen anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarnaast ontbreekt bij veel huisartsen specialistische kennis over of motivatie voor het schoudergewricht. De fysiotherapeut is als behandelaar...

Bekijk dit project

Over de drempel

Afgerond (augustus 2020 - mei 2021)

Als praktijk trachtte wij bij het uitbreken van COVID-19 onze cliënten hulp aan te bieden via EHealth oplossingen in de vorm van videoconsulten. Onze cliënten zagen geen meerwaarde. Daarom zijn we gaan zoeken naar oplossingen om onze cliënten over de drempel te helpen en gebruik te maken van EHealth. Dit doen wij door middel van een belscript waarbij mensen worden geïnformeerd over de...

Bekijk dit project

PlaygroundVR: de virtuele speeltuin voor kinderen die niet kunnen buitenspelen

Afgerond (juli 2020 - mei 2021)

PlaygroundVR is dé plek voor kinderen die niet zomaar buiten kunnen spelen. In deze virtuele speeltuin kunnen kinderen elkaar ontmoeten, spelletjes bedenken en samen ontdekken. Spelenderwijs draagt de ervaring bij aan het fysieke en mentale welzijn van kinderen. PlaygroundVR is al omarmd door verschillende ziekenhuizen in Nederland. Het team streeft hun doel na om de meest inclusieve speeltuin ter...

Bekijk dit project

Implementatie structurele inzet blended behandeling

Afgerond (juli 2020 - november 2020)

Raadthuys Psychologen wil blended behandeling implementeren en structureel gaan inzetten om: Betere cliëntcommunicatie te bieden waardoor cliënten meer eigen verantwoordelijkheid en regie nemen rondom hun behandeling. Efficiënter werkproces te organiseren zodat zorgprofessionals ondersteund worden in de uitvoering van hun werk en zij minder tijd kwijt zijn aan onnodige taken. Meer uniforme...

Bekijk dit project

Monitoren vitale waarden patiënten op afstand

Afgerond (juli 2020 - juli 2021)

Begin april hebben Santiz, Sensire, Ascom en Mediq in kaart gebracht hoe Smart Monitoring Covid 19 bij cliënten in het zorghotel Achterhoek gerealiseerd kan worden. In het zorghotel Achterhoek wordt zorg geboden aan cliënten de intensieve monitoring binnen het ziekenhuis niet meer nodig hebben, maar waarbij de zorg in de thuissituatie nog te complex, onvoorspelbaar of intensief is. Bij de...

Bekijk dit project

Opschaling telelogopedie

Afgerond (mei 2020 - oktober 2021)

Spreekvaart is de logopediepraktijk die Monique Meulenkamp en Gertrude Punt- Stoopendaal in 2019 begonnen. Het online deel van die praktijk is nu volop in ontwikkeling. Daarvoor is met een subsidie van Zorg voor innoveren de hulp van een implementatie- en opschalingscoach ingeroepen. De logopediepraktijk van Monique en Gertrude heeft in de eerste ronde van de subsidieregeling Implementatie- en...

Bekijk dit project

MiGuide | Coaching

Afgerond (juni 2020 - september 2020)

MiGuide is een leefstijl platform voor patiënten met diabetes en hun zorgverleners. MiGuide is opgericht om diabetespatiënten te begeleiden bij het op een duurzame manier veranderen van hun leefstijl en gedrag. Sinds september 2019 zijn 60 huisartsen gaan werken met MiGuide en zijn er 400 patiënten actief op het platform. MiGuide is eind Q1 2020 toe aan haar opschaling. Het opschalen van een...

Bekijk dit project

Optimaliseren van Welzijn op Recept in Aalsmeer

Afgerond (april 2021 - oktober 2021)

In Aalsmeer wordt Welzijn op Recept al uitgevoerd, maar blijft het aantal welzijnsrecepten relatief laag. Dit terwijl 35-41% van de inwoners van Aalsmeer heeft matig tot hoge kans op depressie en angst- stemmingsstoornissen en aangeeft 39% zich eenzaam te voelen (cijfers GGD). Analyse van het huisartsen informatie systeem laat zien dat iedere dag meerdere patienten met psychosociale klachten bij...

Bekijk dit project

Beeldbellen nu en in de toekomst standaard in het zorgproces

Afgerond (februari 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorgkwaliteit Beter in Beeld

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

De frustratie van een onduidelijk protocol is weggenomen door het toepassen van bestaande technologie, namelijk QR-codes (Quick Respons). Dit was het startpunt van de zorginnovatie “Zorgkwaliteit beter in Beeld”. Deze verbetering is gedeeld in de organisatie. Team Nachtzorg Oost zag mogelijkheden. Zij dienen van veel cliëntinformatie op de hoogte te zijn. In samenspraak is er een pilot gestart....

Bekijk dit project

Gli opschalingscoaching am medical

Afgerond (december 2020 - augustus 2021)

Dat een gezonde lifestyle in deze tijden van Covid van belang is, is duidelijk. AM medical heeft daartoe een tweetal interventies GLI’s in ontwikkeling en ter vaststelling bij het RIVM. Vanuit een SWOT analyse hebben we een centraal  probleem geformuleerd: uit verdere gesprekken zijn o.a. de volgende inzichten opgehaald: Het actuele kennis-niveau is laag, toegang en financiering is lastig,...

Bekijk dit project

Cariës preventieprogramma

Afgerond (januari 2021 - juli 2021)

Preventieve mondzorg is een essentieel onderdeel in het verbeteren van de mondgezondheid van kinderen. Tandartsenpraktijk Tetragon Hogekwartier investeert, in samenwerking met een voedingsspecialist, in een preventieprogramma waarin leefstijl en voeding een belangrijke rol spelen. Omdat het preventieprogramma ‘Gewoon Gaaf’ zich heeft bewezen wordt dit geïmplementeerd binnen de praktijk....

Bekijk dit project

Blended Care Hulpverlening

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Blended care Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugd- en opvoedhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Corona dwingt ons om fysieke ontmoetingen als onderdeel van onze behandeling anders vorm te geven. We willen een werkwijze aanvullend op onze bestaande werkwijzen met behoud van onze behandelkwaliteit. Hiervoor trainen we onze...

Bekijk dit project

Digitalisering multidisciplinair nazorgtraject bij laag belastbare patiënten na opname op de Intensive Care (IC)

Afgerond (oktober 2020 - mei 2021)

Patiënten die op de IC hebben verbleven krijgen vaak te maken met lange revalidatie. Velen van hen kampen met fysieke en psychische klachten. Wanneer deze laag belastbare patiënt niet naar een revalidatiecentrum gaat en thuis aangewezen is voor hulp, komt het een aantal lastige barrières tegen. Verplaatsen naar een nazorgpoli/praktijk is vaak niet mogelijk en/of wenselijk. Voor deze specifieke...

Bekijk dit project

‘groene zorg’ als tool

Afgerond (december 2020 - juni 2021)

Project Ontwikkelen van een Groene Zorg-toolkit Sensa Zorg zet Groene zorg als belangrijke innovatieve methode in de schijnwerpers voor cliënten en professionals en deelt graag de ontwikkelde Groene Zorg-toolkit met zorgaanbieders. Belangrijkste resultaten: Groene Zorg ondersteunt niet alleen het welzijn en zelfregie van cliënten, ook zorgmedewerkers hebben baat bij de positieve effecten van...

Bekijk dit project

Opschaling Psious

Afgerond (december 2020 - augustus 2021)

Recent is het Virtual Reality platform voor psychotherapie van Psious in Nederland geïntroduceerd. Een zorginnovatie die een betaalbare oplossing biedt om door middel van VR aan de slag te gaan met geestelijke gezondheid en behandeling. De werking is onderbouwd door allerlei academische studies. Psious is eenvoudig in gebruik en kan zonder technische kennis of uitgebreide training direct ingezet...

Bekijk dit project

Implementatie Jouw Omgeving: fase 2

Afgerond (november 2020 - maart 2021)

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 2) bij Kenter Jeugdhulp Voor de Coronamaatregelen, was Kenter Jeugdhulp begonnen met het gebruik van Jouw Omgeving. Dit is een e-health platform waar behandelaren met de cliënt kunnen communiceren, het netwerk bij de behandeling betrokken kan worden, samengewerkt kan worden met ketenpartners en een deel van de behandeling online kan plaatsvinden....

Bekijk dit project

Aanvraag opschalen BeterDichtbij

Afgerond (december 2020 - april 2021)

De telefonische druk op de verschillende poliklinieken is erg hoog, de wachttijden van patiënten lopen op. Hiermee is de bereikbaarheid van de poli op sommige momenten voor patiënten onder de maat. De telefoontjes blijken vaak te gaan over dezelfde zaken, die vaak eenzelfde antwoord krijgen. Om een extra service te kunnen bieden is een ander communicatiekanaal met de patiënt gewenst. Dit extra...

Bekijk dit project

Voorraadbeheer opschaling

Afgerond (december 2020 - juni 2021)

Tandartspraktijk van Wijck levert hoogwaardige kwaliteit mondzorg waarbij gezondheid en preventie zeer belangrijke peilers zijn. Tandarspraktijk van Wijck wil waar mogelijk haar processen, welke niet direct te maken hebben met patientzorg, zoveel mogelijk standaardiseren en automatiseren zodat de administratieve last tot een minimum wordt beperkt zonder hiervoor in te leveren op kwaliteit van deze...

Bekijk dit project

Beter Gezond - Leefstijl in de spreekkamer

Afgerond (december 2020 - juli 2021)

Hoewel in de afgelopen vijftien jaar vele observationele studies bij verschillende vormen van kanker laten zien dat een gezonde leefstijl de kans op terugkeer van kanker (recidivering en uitzaaiing) kleiner maakt, en dus de kans op genezing veel groter, zien we deze kennis niet terug in de oncologische zorg. Beter Gezond geeft hier invulling aan door leefstijl een plek te geven in de spreekkamer...

Bekijk dit project

Bluestar

Afgerond (februari 2021 - mei 2021)

Projectomschrijving Bluestar marine life biedt een educatief dagbesteding voor jongeren met beperking. Het doel is om dit op termijn uit te breiden. Met de beperking van Covid kon een aantal cliënten wegens allerlei beperking thuis komen zitten. Bluestar gebruikt de door ZonMw toegezegde financiële middelen voor inzet van een coach om een gedegen advies. Die krijgt tot taak een strategie en een...

Bekijk dit project

Implementatiecoach Dried Blood Spots

Afgerond (januari 2021 - juli 2021)

In het project ‘verkenning Dried Blood Spots’ worden technieken onderzocht waarbij patiënten mogelijk in de toekomst zelf thuis bloed kunnen afnemen en deze per post versturen naar het laboratorium. Hierdoor zouden (chronisch) zieke patiënten niet meer onnodig vaak naar de bloedafname locatie hoeven te komen. Hiermee hopen we op een verbetering in de kwaliteit van leven voor de patiënt.   Bij het...

Bekijk dit project

Opschaling en implementatie van de Energie inZicht app in de praktijk om de zorg voor chronische kankergerelateerde vermoeidheid te personaliseren

Lopend (april 2021 - oktober 2021)

Een kwart van de kankerpatiënten lijdt aan chronische kankergerelateerde vermoeidheid (CKV) maanden na succesvolle kankerbehandeling. Het Helen Dowling Instituut heeft de Energie InZicht app ontwikkeld om het CKV-klachtenpatroon van cliënten in kaart te brengen. Door de vermoeidheidsbehandeling hierop af te stemmen, draagt de app bij aan effectieve en efficiënte zorg. Om de applicatie in andere...

Bekijk dit project

Opschaling beeldzorg

Afgerond (januari 2021 - juni 2021)

Amaris past op dit moment bij ongeveer 60 cliënten beeldzorg toe. Het doel is om dit op termijn uit te breiden naar ongeveer 500 cliënten. Amaris gebruikt de door ZonMw toegezegde financiële middelen voor inzet van een coach. Die krijgt tot taak een strategie en een concreet plan uit te werken. Daarin komt ook aan de orde of De Compaan de meest geschikte applicatie is. Gebruik Beeldzorg zoals...

Bekijk dit project

Netwerkaanpak kinderen met overgewicht

Afgerond (november 2020 - juli 2021)

Netwerkaanpak: van (over)gewicht naar gezonde jeugd Overgewicht bij jeugd is de afgelopen jaren toegenomen. En dat is een groot probleem. Overgewicht heeft namelijk niet alleen effect op de gezondheid van de jeugd. Ze kunnen ook een belemmering vormen om mee te doen en zo leiden tot een achterstanden. Het lastige is dat voeding en beweging niet de enige factoren zijn die een rol hierbij spelen....

Bekijk dit project

Muziektherapie tijdens de nacht ter vermindering inzet van onvrijwillige zorg bij clienten met Dementie.

Afgerond (november 2020 - april 2021)

Verpleeghuisbewoners met dementie of verstandelijke beperking hebben vaak last van agitatie en slapeloosheid in de avond en nacht. De gekozen interventies dienen zorgvuldig te worden afgewogen. Binnen SZR is gekozen voor de implementatie workshop van het Qwiek.snooze kussen. Dit product kan ingezet worden als vast onderdeel van het zorgproces en is wetenschappelijk onderbouwd door...

Bekijk dit project

Mofixx

Lopend (januari 2021 - april 2021)

Met Mofixx kan de chirurg de laparoscoop zelf positioneren en fixeren. Hierdoor zijn minder handen nodig bij minimaal invasieve procedures. Zo werken de chirurg en zijn assistenten ergonomischer én wordt er meer ruimte aan de operatietafel gecreëerd. Ondanks dat deze innovatie tot stand is gekomen in samenwerking met experts uit het UMC Utrecht, laat de implementatie te wensen over. Het product...

Bekijk dit project

Medxpert COVID-19 pilot

Afgerond (januari 2021 - maart 2021)

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) haalt een patiënt zijn medicatiegegevens op van bijvoorbeeld huisarts, apotheek en ziekenhuis. Met de medxpert app (een PGO) heb je die gegevens altijd bij je, op telefoon of tablet. De medxpert bevat meer, zoals een corona vragenlijst en een herhaalrecept functie. Zorgbelang gaat patiënten van apotheek Asten ondersteunen bij het in gebruik nemen van...

Bekijk dit project

Koraal Digitaal: Hoe maken we twee bestaande apps onderdeel van het dagelijks leven van onze cliënten?

Afgerond (februari 2021 - augustus 2021)

Koraal heeft een aantal eigen ontwikkelde apps, waaronder signaLEREN en Mijn Mening!. De app signaLEREN is voor jongeren met emotionele en/of gedragsproblematiek ontwikkeld. De app wordt ingezet om jongeren inzicht in hun spanning te geven. Vervolgens kan de gebruiker zelf actie ondernemen om de spanning te reguleren. Mijn Mening! biedt een online vragenlijst aan waarmee onze cliënten kunnen...

Bekijk dit project

Introductie en Positionering van AI technologie in het Ambulancezorg domein;

Afgerond (januari 2020 - juli 2021)

Seconds brengt de vraag naar en het aanbod van ambulancewagens bij een regionale ambulancevoorziening in kaart. Door middel van een algoritme kan Seconds real time voorspellen waar een tekort aan ambulancewagens dreigt. Hierdoor kan Seconds aangeven wat op ieder moment de beste plek voor elke vrije ambulance is. Dit helpt ambulancediensten om een zo kort mogelijke aanrijtijd te realiseren voor...

Bekijk dit project

Implementeren Healfie & digitale innovatie zorg verlening

Afgerond (januari 2021 - juli 2021)

Door het Healfie-platform in te zetten is het mogelijk om communicatie en begeleiding op afstand mogelijk te maken. Gemakkelijk digitale informatie uit te kunnen wisselen, alsmede samen met de patiënt het dossier bij te kunnen werken. Door de technologie van het platform in te zetten, zijn artsen minder tijd kwijt aan administratie, en kost het de patiënt minder (reis)tijd. Verder kunnen patiënt...

Bekijk dit project

Implementatietraject digitale aftekenlijst

Afgerond (januari 2021 - juli 2021)

De elektronische toedienregistratie is geschikt voor alle medicatie; voor medicatie in het zakje, losse medicatie en ‘zo nodig’ medicatie. Met de elektronische toedienregistratie heeft de thuiszorgmedewerker altijd een actuele toedienlijst bij de hand. Dit maakt digitaal aftekenen en het bewaken van de juiste toedienmomenten mogelijk. Naast de essentiële informatie over elk toedienmoment en...

Bekijk dit project

implementatiecoach ten behoeve van de implementatie van zorginnovatie bij at.zorg.

Afgerond (januari 2021 - juli 2021)

at.zorg is een ambulante GGZ-instelling in het Oosten van het land. We bieden behandeling en begeleiding aan zo'n 600 cliënten. Met behulp van deze subsidie stimuleren wij het gebruik van e-health binnen onze organsiatie. Voor deze subsidie zagen we dat een aantal medewerkers al met e-health aan het werk zijn gegaan. Echter wat we nog misten is een stevige verankering in de organisatie. Wat we...

Bekijk dit project

Implementeren en opschalen van revaliderend werken in het Neurocentrum

Afgerond (december 2020 - september 2021)

Binnen het Neurocentrum van het Amsterdam UMC, locatie VUmc is gewerkt aan de implementatie van het revaliderend werken bij CVA-patiënten. Revaliderend werken betekent dat met iedere patiënt, die aan de zorg van het multidisciplinaire team is toevertrouwd, vaardigheden die van belang zijn voor het herstel en het dagelijks functioneren, intensief worden geoefend. De implementatie- en...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching blended behandeling/ begeleiding

Afgerond (december 2020 - maart 2021)

IrisZorg levert verslavingsbehandeling en maatschappelijke begeleiding, verslavingsreclassering en -preventie. IrisZorg wilt e-health op een passende manier verbinden aan de zorg. Haar visie is gericht op: 'blended behandeling en begeleiding'. Dat wil zeggen: digitale oplossingen als aanvulling op de reguliere behandeling/begeleiding inzetten. Conform deze visie is het streefbeeld dat door de...

Bekijk dit project

Roadmap voor implementatie van functionele assays ter ondersteuning van beter geïnformeerde behandelkeuzes voor kankerpatiënten

Afgerond (november 2020 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Revalideren is leren. Opschaling revalidatiecoach naar poliklinische fase.

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

Tijdens de klinische fase van de revalidatie bij Tolbrug Revalidatiecentrum wordt gewerkt vanuit de visie ‘Revalideren is Leren’. Om dat persoonlijke leerproces van de revalidant zo effectief mogelijk te begeleiden, is er in 2020 onder andere gestart met de inzet van een revalidatiecoach voor iedere revalidant. Tussen oktober 2020 en maart 2021 heeft ook het poliklinisch revalidatieteam van...

Bekijk dit project

Project Opschaling MedGezel

Afgerond (november 2020 - januari 2021)

MedGezel is een unieke sociale innovatie in Nederland waarin we beogen om het patiëntenperspectief centraal te stellen in de opleiding van de toekomstige artsen van Nederland. Binnen het project worden de coassistenten in de rol van medisch coach gekoppeld aan de patiënten. Naast de live begeleidingstrajecten zijn we nu ook bezig om de Digitale MedGezel vorm te geven. We hebben inmiddels...

Bekijk dit project

De standaard voor data privacy bij VR als e-health

Afgerond (november 2020 - juli 2021)

Virtual Reality (VR) wordt voor steeds meer toepassingen in de (medische) zorg gebruikt. Waar dit in de beginfase nog experimenteel werd toegepast, vaak ter ontspanning, belooft de technologie in toenemende mate om bij medische handelingen te kunnen ondersteunen - van effectieve pijnvermindering tot het stimuleren van beweging. Mede vanwege de huidige pandemie wordt in toenemende mate gebruik...

Bekijk dit project

De (digitale) huiskamer van Caleidoz. Opschaling van het gebruik van digitale middelen op de dagbesteding, de trefpunten en thuis door inwoners van Doesburg en Zevenaar".

Afgerond (november 2020 - mei 2021)

Voel je welkom in de huiskamers van Caleidoz Caleidoz vindt het belangrijk om onze inwoners (doelgroep) te blijven zien en horen. Corona zorgt ervoor dat er minder contact mogelijk is. Veel mensen zijn bang om de deur uit te gaan en ontvangen minder of geen bezoek. Tijdens de lockdown is onze dagbesteding op verschillende locaties gesloten. Het belang van goede dagbesteding is in Corona tijd...

Bekijk dit project

Waardegedreven zorg binnen Bernhoven: persoonlijke doelen stellen en samen beslissen in de spreekkamer

Afgerond (november 2020 - mei 2021)

Bernhoven is vooruitstrevend in de toepassing van Samen Beslissen. Sinds 2015 is Bernhoven voorloper op het gebied van ondersteunen en professionaliseren van het Samen Beslisgesprek in de spreekkamer. In onze Waardegedreven zorg strategie voor de komende jaren wil Bernhoven het proces van samen beslissen verrijken door middel van het organiseren van de meest passende zorg vanuit het perspectief...

Bekijk dit project

Subsidie eCoachPro Yulius

Afgerond (november 2020 - mei 2021)

Blended behandelen is binnen Yulius de nieuwe norm. Face-to-face behandelen combineren wij met online behandelen: beeld bellen, invullen van online vragenlijsten en dagboeken, maken van e-health-modules, schriftelijk online communiceren. Wij hebben Ecoachpro ingezet om een groep e-health key users te trainen om bijbehorende competenties eigen te maken en om dit over te dragen aan collega...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire revalidatie op afstand voor laag belastbare cliënten vanuit de wmo.

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

Zorg op afstand is voor kwetsbare ouderen, en na een operatie, een effectieve behandelmethode en een mogelijkheid om frequent een programma te blijven volgen. Dat geldt ook als thuisbehandeling tijdelijk niet mogelijk is door COVID-19. Samen met partners uit de (para)medische gezondheidszorg en programma’s gericht op zorg heeft Manueel-Fysiocare een multidisciplinair online revalidatieprogramma...

Bekijk dit project

Implementatie online voorraad systeem

Afgerond (november 2020 - juli 2021)

Kwaliteit is niet per toeval het motto van de Orfeo Kliniek. De kwaliteit zit niet alleen in de kliniek, maar ook in hoe er met patiënten omgegaan wordt door de medewerkers. En alhoewel de patiënt daar niet altijd direct iets van merkt, zorgen allerlei procedures en protocollen ervoor dat we die kwaliteit op peil houden, en waar mogelijk verbeteren. De Orfeo kliniek wil daar waar mogelijk haar...

Bekijk dit project

het doen uitvoeren van een implementatiescan innovatiemogelijkheden hulpverlening

Afgerond (oktober 2020 - januari 2021)

Blended werken binnen JMW JMW heeft de afgelopen jaren activiteiten ondernomen om haar dienstverlening blended aan te bieden (een combinatie van face-to-face en online contact met de doelgroep). Dit betreft met name de hulpverlening en het activiteitenaanbod. Daarnaast is gewerkt aan het versterken van het merk JMW en het bereiken van een bredere doelgroep door aanpassingen in de website en het...

Bekijk dit project

Blended Zorg binnen FamilySupporters

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

De missie van FamilySupporters is Zorg voor je leven. Soms zijn er momenten in je leven waarin je extra ondersteuning, hulp of behandeling nodig hebt. Dat kan FamilySupporters bieden voor iedereen van 0 tot 100+. Daarbij vinden wij het belangrijk om samen met de cliënt te werken en de regie bij de cliënt te laten. Een digitaal dossier waarin op een transparante manier samengewerkt kan worden door...

Bekijk dit project

coachingstraject

Afgerond (november 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doorontwikkeling digitalisering dagbesteding

Afgerond (november 2020 - maart 2021)

Gerichte opschaling van blended ondersteuning bij Cordaan Digitale transformatie van de dagbesteding is voor de doelgroep van Cordaan belangrijk om de cliënt zijn zelfstandigheid te laten behouden, de benodigde ondersteuning optimaal in te richten en continu ondersteuning te bieden, ook als dat niet fysiek kan. Cordaan moet een versnelling maken in digitalisering van het aanbod en de werkwijze,...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoach Protonen therapie

Afgerond (december 2020 - juni 2021)

Protonentherapie is een innovatieve vorm van radiotherapie die aanzienlijk minder bijwerkingen geeft op de korte en lange termijn. Drie centra in Nederland hebben een vergunning voor het aanbieden van protonentherapie. Vanuit ZINL is bepaald welke patiënten in aanmerking komen voor deze vorm van therapie. Toch blijft het aantal verwijzingen naar protonencentra achter. Hierbij spelen verschillende...

Bekijk dit project

Opschaling Brainjam

Afgerond (december 2020 - mei 2021)

Jamzone is ontwikkelaar van zorginnovaties. Een van die innovaties is Brainjam. Brainjam is een app die de prototype fase is gepasseerd, waarbij cliënten en hun behandelaar door middel van een een borstband inzicht krijgen in hun stress-toestand. Op dit moment wordt Brainjam in een aantal psychologen praktijken actief ingezet. De GGZ zorg kenmerkt zich door een traditioneel karakter, waarbij...

Bekijk dit project

Opschalen Mpij platform

Afgerond (oktober 2020 - juli 2021)

Bewonersparticipatie en het creëren van sociale netwerken gaan vaak niet vanzelf. De goede wil is er meestal wel maar mensen weten elkaar niet te vinden. Er zijn ook groepen inwoners die net buiten allerlei regelingen vallen maar wel op zoek zijn naar betaalbare ondersteuning. Onze oplossing is een digitaal platform waar hulpvragers en aanbieders van hulp- en gemaksdiensten elkaar makkelijk en...

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie coachingstraject zorginnovatie

Afgerond (oktober 2020 - januari 2021)

Het coachingstraject a la Werkplekleren bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur, 4 verbindingskwartiertjes waarin deelnemers door de coach begeleid worden naar de realisatie van de eindpresentatie, een deel zelfstandig werken aan de eindpresentatie en uit de eindpresentatie zelf. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende werkvormen aangeboden om de deelnemers te faciliteren in hun keuzes en...

Bekijk dit project

Mijn tablet aan bed

Afgerond (november 2020 - april 2021)

Pii heeft het Spaarne Gasthuis (SG) geholpen met het ontwikkelen en implementeren van een veranderstrategie. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw. Het SG is ontstaan uit een fusie in 2016. Op verschillende werkplekken is vastgehouden aan de oorspronkelijke manier van werken. Met de Poli van de Toekomst streeft het SG via een aantal innovatieve projecten naar verbetering en uniformering...

Bekijk dit project

Opschaling zorg op afstand met Astmakompas

Afgerond (oktober 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling / uitbreiding virtual reality

Afgerond (november 2020 - mei 2021)

Stimuleren van sociaal contact onder bezoekers van Dagbeleving De Kailakkers door middel van Virtual Reality Doel Het project had als doel om Virtual Reality (VR) te implementeren binnen Dagbeleving De Kailakkers te Hooge Mierde. Met de inzet van VR-filmpjes beoogt de Dagbeleving de kwaliteit van leven van bezoekers te verbeteren, door het bevorderen van onderlinge communicatie en sociaal...

Bekijk dit project

Implementatie zorgoproepsysteem

Afgerond (november 2020 - april 2021)

De doelstelling van het coachingstract was dat dit coachingstraject helpt om zorgprofessionals zich te verhouden tot en te ontwikkelen in het werken met het zorgoproepsysteem vanuit de zorgvisie van De Posten. Daarbij is het steeds opnieuw en per bewoner vinden van de juiste balans tussen vrijheid en veiligheid ten gunste van de kwaliteit van leven van de bewoner het hoogste doel. Het praktisch...

Bekijk dit project

Effectiever beeldbellen en inzetten online modules

Afgerond (november 2020 - april 2021)

In maart 2020 is Autismebegeleiding.nl gestart met het inzetten van beeldbellen in de begeleiding en behandeling van mensen met een autisme spectrum stoornis. We hebben ons toen gericht op de technische implementatie en minder op de inhoudelijke aspecten. Met dit project willen we het volgende onderzoeken: ‘Hoe kunnen we onze ervaringen omzetten naar concrete verbeter ideeën en benodigdheden zodat...

Bekijk dit project

opschalingscoach Samen Oplopen

Afgerond (november 2020 - juli 2021)

Samen Oplopen is door middel van trainingen en individuele ondersteuning van een opschalingcoach in staat om haar vrijwilligers te blijven trainen, intervisiebijeenkomsten te blijven houden met vrijwilligers en medewerkers. Tevens om online groepsbijeenkomsten te houden met kwetsbare moeders. Kennis van digitale platforms en daarmee het gebruik van digitale platforms maakt dat vrijwilligers...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching nazorgportaal brandwonden/NWDI

Afgerond (november 2020 - mei 2021)

In 2019 heeft de Nederlandse Brandwondenstichting een nazorgportaal ontwikkeld. Patiënten die met brandwonden opgenomen worden in een brandwondencentrum, krijgen met dit portaal toegang tot: Informatie over de nazorg van brandwonden en wat zij hiervan kunnen verwachten; Een littekenkeuzehulp zodat zij samen met hun arts een keuze kunnen maken voor (type) behandeling van de littekens; ...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 1)

Afgerond (november 2020 - mei 2021)

Atris is een Zorg op Afstand Platform voor het meten en registreren van parameters welke gegenereerd zijn door zgn. wearables zoals bewegingssensoren, hartslag meters etc. Atris ondersteunt fysiotherapeuten en patiënten door eenvoudig inzicht te geven in de continuïteit en effectiviteit van bewegings- en inspanningsoefeningen, ook in de thuissituatie. De fysiotherapeut kan de patiënt zo gerichter...

Bekijk dit project

Ais 2.0

Afgerond (november 2020 - april 2021)

Fokus wonen is een landelijke zorgaanbieder die op 100 locaties in het land aan cliënten met een ernstige lichamelijke handicap ADL-assistentie en zorg biedt. Cliënten kunnen 24/7 ADL-assistentie en zorg oproepen via het ‘Alarm Intercom Systeem’ (AIS) dat in alle woningen aanwezig is. Het huidige AIS is verouderd, kostbaar en op termijn niet meer te onderhouden. Fokus wil samen met cliënten en...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Ehealth

Lopend (mei 2021 - september 2021)

Zorginnovaties toepassen? Het is makkelijker gezegd dan gedaan! Na het inkoop- en verwevingproces komt het implementatieproces binnen de organisatie op gang. Hoe past de innovatie binnen de structuur. cultuur, “wilsniveau, kennis- houdings- en vaardighedenniveau van de medewerkers? Hoe gaan ze het product omarmen? In ons traject is de implementatiecoach ingezet om de een strategisch plan en...

Bekijk dit project

Implementatie van de VAR binnen de pschologiepraktijk

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Uniek aan de VAR-2 app is dat de VAR-2 niet alleen inzicht biedt in de mentale gezondheid en leefstijl maar daarnaast ook de belastende factoren en hulpbronnen in kaart brengt die hiermee verband houden. Er is een app ontwikkeld waarmee de VAR-2 op een zeer gebruiksvriendelijke manier kan worden afgenomen. Meer recentelijk is hier een nieuwe toepassing bijgekomen en dat is een ‘written report’. Er...

Bekijk dit project

Digitalisering gezamenlijk consult met de specialist vanuit de fysiotherapiepraktijk.

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaching bij de implementatie van het zorgpad furosemide behandeling bij hartfalen patienten in de thuisomgeving.

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Patiënten met hartfalen staan in de top 5 van grootste chronische patiëntengroepen. Het aantal patiënten met hartfalen zal komende jaren toenemen en wordt naar thuis verplaatst. De specialistische medicatie die deze patiënten krijgen, moet dan thuis worden toegediend. Het furosemide thuis, voor medicatie die onder regie van een specialist is voorgeschreven, wordt op het juiste tijdstip bij de...

Bekijk dit project

Opschaling Backing Approach

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

In samenwerking met diverse zorgverleners is de Backing Approach ontwikkeld, een blended behandelingsvorm voor patiënten met chronische lage rugpijn voor in de eerstelijns fysio/oefentherapie. Er is draagvlak voor het product gevonden bij zorgprofessionals en zorgverzekeringen, echter blijft de instroom van patiënten die het product gebruiken achter. Het lukt onvoldoende om de eindgebruiker te...

Bekijk dit project

Privacyregelgeving bij gebruik van e-health oplossingen

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en opschaling Virtual Reality in CWZ

Afgerond (juni 2021 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie Beeldschermzorg Hulp@Home

Afgerond (juni 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

IDDSI Implementatie in Praktijk

Afgerond (juni 2021 - september 2021)

Cello is een gehandicaptenzorginstelling. Binnen onze zorginstelling wonen ook cliënten bij met slikproblemen. In de communicatie binnen Cello en extern worden verschillende termen voor de consistentie van voeding en dranken gebruikt, zoals “yoghurtdikte, vladikte, siroopdikte, honingdikte”. Dit zorgt voor verwarring en eigen interpretaties, wat een verhoogd risico geeft op het aanbieden van niet...

Bekijk dit project

Gezondheidscentrum Charley Toorop implementatie e-health oplossingen

Afgerond (juni 2021 - september 2021)

Gezondheidscentrum Charley Toorop huisvest een team van huisartsen, centrumassistenten, praktijkondersteuners en een verpleegkundig specialist welke zorg verlenen aan de patiëntenpopulatie in het Rotterdamse gebied Prins Alexander. Het gezondheidscentrum biedt verder fysiotherapie, verloskunde, diëtetiek, podotherapie en geestelijke gezondheidszorg en is er een apotheek gevestigd. Door de groei en...

Bekijk dit project

Coachingondersteuning bij verkrijgen van gebruikerservaring, partners en klanten

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

Tijdens de ZonMw subsidie voor coaching zal de coach RespiQ ondersteunen bij het verkrijgen van gebruikerservaring, partners en klanten met als doel:   de B2B-verkoopaanpak versterken het opzetten van de juiste bedrijfsontwikkelingsorganisatie   het versterken van de financiële en zakelijke plannen.

Bekijk dit project

Coaching PEX life - Opschalen Digitale Zorg Assistent

Afgerond (juli 2021 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VR in palliatieve zorg

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

Inzet van Virtual Reality bril voor het bevorderen van kwaliteit van leven in de palliatieve fase. Doel Het project heeft als doel om Virtual Reality (VR) te implementeren binnen het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Door toepassing van de VR-filmpjes wordt beoogd om pijn, angst en stress te verminderen en daardoor de kwaliteit van leven van patiënten in de palliatieve fase te...

Bekijk dit project

verder opschaling en duurzame implementatie van SAM ('warme technologie')

Lopend (juli 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

TrueSim van Start Up naar Scale Up.

Afgerond (juni 2021 - september 2021)

TrueSim biedt artsen en verpleegkundigen de mogelijkheid om vaker, realistischer én effectiever simulatietraining te volgen met behulp van augmented reality. In 2020 wonnen zij hiermee de nationale zorginnovatieprijs. Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe manier van trainen voor alle zorgprofessionals toegankelijk wordt, heeft TrueSim vorig jaar met steun van ZonMw een implementatie- en...

Bekijk dit project

Training welzijnscoaches Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek

Afgerond (juni 2021 - september 2021)

Doel In de Achterhoek is in 2021 gestart met Welzijn op Recept. Een interventie waarbij de eerstelijns zorg een persoon met psychosociale klachten verwijst naar het welzijnswerk. Dit betekent een nieuwe werkwijze voor huisartspraktijen, gemeenten, wijkteams en welzijnsorganisaties. Met deze subsidie wordt scholing en coaching aangeboden aan de personen die de rol van de welzijnscoach vervullen. ...

Bekijk dit project

Virtual Reality implementatie UMCU Heelkunde

Afgerond (augustus 2021 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vr sync Medical: de kracht van het beeld

Afgerond (juni 2021 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en Opschalingscoaching Ronde 3

Lopend (februari 2021 - juni 2021)

De coach van Privacy Direct Nederlabnd B.V. (hierna: Privacy Direct) heeft onze organisatie voorzien van passend advies omtrent de geldende privacywet- en regelgeving bij inzet van e-health oplossingen. Zo weten wij dat zowel de Algemene Verordenijg Gegevensbescherming (AVG) als aanvullende, sectorspecifieke eisen ons noopt om duidelijke afspraken met onze leveranciers te maken. Zo weten wij nu...

Bekijk dit project

Opschaling -proof of concept- nieuwe zorgpaden

Afgerond (augustus 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (juli 2021 - november 2021)

De gemeente Meierijstad is een jonge gemeente, ontstaan vanuit een herindeling in 2017. De verschillende welzijnsorganisaties in de gemeente werken sinds 2 jaar samen in een coorperatie. Hoofddoel van dit project is om lokaal zorg en welzijn meer met elkaar te verbinden. Daarvoor werken de welzijnsinstellingen samen met huisartsen en hun koepelorganisatie. De methodiek Welzijn Op Recept vormt een...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 3)

Afgerond (juni 2021 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie digitale vaardigheden

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Innovatie van technologie binnen de jeugdzorg is de laatste jaren toegenomen. Deze ontwikkeling is Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) niet ontgaan. Sinds 2019 is er binnen JbOV een Digitaal Innovatie Team opgericht (DIT). Het DIT is verantwoordelijk voor de digitale innovatie in de werkwijze van jeugdbeschermers. Het doel is dat met de inzet van technologie de meest optimale samenwerking ontstaat....

Bekijk dit project

Het implementeren van een toegangscontrolesysteem met tag.

Afgerond (juni 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaching E-health Praktijk Ebbers

Afgerond (juni 2021 - september 2021)

Pyschologenpraktijk Ebbers (https://ppebb.nl/) hanteert een sterk persoonlijke aanpak in hun behandeltrajecten. Door de uitbraak van het coronavirus is de praktijk in de afgelopen periode grotendeels aangewezen geweest op communicatie en behandeling op afstand. Hierbij is ervaring opgedaan met het inzetten van diverse e-health oplossingen (Therapieland, Virtual Reality behandeling en EMDR online)....

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie implementatie- en opschalingscoaching voor Stichting de Zijlen

Afgerond (juli 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalings coaching MiGuide

Afgerond (juni 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling Leefstijltherapie

Afgerond (juni 2021 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juni 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (juni 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Programma Zorg voor innoveren FAQ implementatie- en opschalingscoaching

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

zon MW coaching implementatie Vr bril kindergeneeskunde ziekenhuis Tergooi

Afgerond (juni 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nederlands Behandelcentrum Dialectische Gedragstherapie

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

Wij willen een specialistisch behandelcentrum opzetten voor mensen met ernstige suïcidaliteit en zelfbeschadiging. Deze groep krijgt vaak niet of pas heel laat de behandeling die zij verdienen. Behandeling van de doelgroep volgens DGT binnen grote organisaties leidt vaak tot problematische situaties waarbij het zorgaanbod niet consequent wordt doorgevoerd, hetgeen kan leiden tot push-out, drop-out...

Bekijk dit project

Mind Mansion: scaling up van de VR angst experience

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

We gaan doorontwikkelen met Mind Mansion. We hebben een businessplan, een strategie en een actielijst voor het komende jaar. Onze technologie en functionaliteit is van hoge kwaliteit en onderscheidend. De biofeedback functie naast de VR toepassing bieden we als extra voordeel voor de klant. We gingen op zoek naar een manier om in beeld te komen en kwamen tot het besluit dat de lange omweg...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoach

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschaling Beeldschermzorg

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitalisering multidisciplinair nazorgtraject bij laag belastbare patiënten na opname IC

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitaal rugplatform

Lopend (juni 2021 - oktober 2021)

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks meer dan 2 miljoen mensen zich melden bij de huisarts met rugklachten. Vaak zijn deze klachten relatief onschuldig en gaan ze, met de juiste aanpak, vanzelf weer over. Toch zijn er veel mensen die medische hulp zoeken bij rugklachten. De pijn is heftig en men maakt zich dan snel zorgen.  De juiste informatie en adviezen kan mensen met rugklachten vaak in een...

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie Implementatie en opschalingscoaching voor Medvice Enterprises B.V.

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

Implementatie en opschalingscoaching Medvice Welk probleem speelt er in de zorg? Overwerkte en overbelaste zorgprofessionals, overvolle wachtkamers met een verhoogd risico op infectie, ‘dringende’ hulp aanvragen in de zorg die niet dringend blijken te zijn en een relatief hoge administratieve belasting van de zorgprofessional. Hoe lost Medvice dit probleem op? De MIA suite verbeterd de...

Bekijk dit project

Aanvraag implementatie- en opschalingscoaching ( ronde 3)Praktijk de Wiel

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Integreren en optimaliseren van e-health modulen in de huidige zorgpaden om een gestroomlijnde online patient-journey aan te bieden.

Afgerond (december 2020 - mei 2021)

E-health als integraal onderdeel van de SGGZ behandeling van Castle Craig Bij het uitvoeren van de zorgprogramma’s worden de zorgprofessionals van Castle Craig in de specialistische GGZ nog te weinig ondersteund door een integraal systeem. Daardoor ontbreekt de samenhang in de behandeling en wordt het gebruik van e-health mogelijkheden door zorgprofessionals in de praktijk bemoeilijkt. Met het...

Bekijk dit project

CenteringZorg Eritrese zwangeren

Afgerond (december 2020 - juli 2021)

Implementatie- en opschalingscoaching Online CenteringZorg voor Eritrese zwangeren Eritrese zwangeren spreken vaak geen Nederlands, ze weten nog weinig van de Nederlandse cultuur en geboortezorg, en het verschil met hun eigen land is groot. Het een kwetsbare groep in de geboortezorg: zwangere vluchtelingen in Nederland lopen een hoger risico op moedersterfte, babysterfte en complicaties rond...

Bekijk dit project

Zorg2030 - Proeftuin Aaltje

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Coaching bij de inrichting van het zorgpad immunoglobuline behandeling in de thuisomgeving

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Landelijk wordt ingezet op juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Vandaar dat in 2019 het Connected Care Center door het Isala ziekenhuis is opgericht, om ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis te stimuleren. Voorbeelden zijn telemonitoring, online polibezoeken en medicatiebehandeling thuis. Ons doel is het inrichten van de zorg thuis voor patiënten met immunoglobulines (antilichamen) die nu nog...

Bekijk dit project

Innovatiecoach Participe 2

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van een innovatieve e-health app Skully Care in de kinderfysiotherapie praktijk.

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

De Skully Care app wil de zorg voor baby's die een schedeldeformatie ontwikkelen verbeteren. De app is uitgebreid getest in de praktijk en wordt nu in Nederland door zo’n 200 kinderfysiotherapeuten ingezet als diagnostisch instrument voor plagiocephalie bij baby’s. Het instrument is wetenschappelijk bewezen valide en betrouwbaar gebleken uit recent onderzoek van het UMCU en Hogeschool Utrecht....

Bekijk dit project

Coaching bij implementatie innovatie (Smart glass), zorgorganisatie ZINN

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Inzet Smart Glasses (slimme brillen) Het aantal ouderen groeit en er is een krimpende arbeidsmarkt in de langdurige zorg. De ouderenzorg maakt steeds meer gebruik van technologische toepassingen om nu en in de toekomt goede zorg te kunnen leveren. Door veel van deze toepassingen kunnen expertises worden samengebracht en kan er op afstand zorg worden geboden. Dit kan een bijdrage leveren aan het...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 3)

Afgerond (april 2021 - november 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

implementatie- en opschalingscoaching (ronde3)

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbetering gebruik webcamconsult in de arbeidsgerelateerde zorg

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorg op afstand dichtbij

Afgerond (juli 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorg BeterDichtbij in SJG

Afgerond (mei 2021 - juni 2021)

De ontwikkeling naar digitale communicatie tussen patiënt en zorgverlener was reeds in gang gezet binnen SJG Weert, maar de Coronacrisis heeft het belang ervan verder onderstreept. SJG streeft ernaar om een substantieel gedeelte van de patiëntenzorg op de polikliniek digitaal te laten verlopen en in de zorgprocessen te verankeren. Enkele pionierende poli's binnen ons ziekenhuis zijn reeds gestart...

Bekijk dit project

Wolk-tmz

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

TriviumMeulenbeltZorg - Wolk heupairbag Vallen is een groot probleem bij ouderen, er zijn jaarlijks ruim 25.000 heupfracturen. 1 op de 3 oudere met een heupfractuur overlijdt binnen een jaar en 50% wordt niet meer zo mobiel als voorheen. De Wolk heupairbag biedt hierin een oplossing. Dit hulpmiddel wordt ingezet in het voorkomen van heupfracturen bij kwetsbare ouderen. Wolk is een lichte en...

Bekijk dit project

Welzijn op Recept Oosterhout

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Welzijn op Recept is een vernieuwing voor de huisartsenzorg in Oosterhout. Door de methodiek van Welzijn op Recept te implementeren, willen we bereiken dat een vroegtijdige verwijzing naar welzijn net zo gebruikelijk wordt als alle andere verwijzingen van een huisartsenpraktijk. Huisartsengroep Zorroo, welzijnsorganisatie Surplus, gemeente Oosterhout en GGD West-Brabant hebben samen uitgesproken...

Bekijk dit project

Welzijn op Recept in de regio IJsselland

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Binnen de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein zijn samenwerken en het versterken van de sociale basis belangrijke aandachtspunten. Deze aandachtspunten komen inwoners direct ten goede en sluiten bovendien aan bij de brede kijk op positieve gezondheid die tegenwoordig wordt gehanteerd. Om integrale ondersteuning en zorg, gericht op alle levensdomeinen, te kunnen aanbieden, is de...

Bekijk dit project

Welzijn op Recept

Afgerond (mei 2021 - december 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Toepassing VR in het ziekenhuis

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Virtual Reality (VR) is een relatief nieuwe technologie met potentieel grote meerwaarde binnen de zorg in het ziekenhuis voor zowel ontspanning afleiding als behandeling. Binnen dit traject zal een platform op worden gezet zodanig dat afdelingen laag drempelig toegang hebben tot VR en kennis kunnen maken met de verschillende toepassingen van VR. Vervolgens wordt vanuit het centrale platform...

Bekijk dit project

Subsidie-aanvraag implementatie opschalingscoach

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw De coach ondersteunt bij het levend houden van het beoogde platform in de organisatie met meer inzicht in innovatieve initiatieven, bruikbare handvatten voor klantgericht verbeteren en meer draagvlak voor de opschaling van eerder ontwikkelde en nog te ontwikkelen innovaties. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij het inspireren en ondersteunen van...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Implementatie en opschaling van portal tbv Holter Dataverwerking

Afgerond (juni 2021 - juli 2021)

Het zelfstandig behandelcentrum Glanum Diagnostics levert Holterzorg aan huisartsen. Glanum heeft in 2019 een Cloud gebaseerde portal ontwikkeld waar geanonimiseerde medische Holter data wordt gegroepeerd en uitgezet naar eigen analisten en cardiologen. Het doel van deze portal is dat analisten en cardiologen 'op afstand'  data kunnen verwerken en dat hierdoor diagnosestelling sneller, logischer...

Bekijk dit project

Healthy Parenting

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Expertcoach voor VR therapie in de GGZ

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Moovd wil de mentale gezondheid van mensen verbeteren met bewezen technische innovaties. Moovd is hiermee de koploper in digitale therapie met methodes als VRET (Virtual Reality Exposure Therapie) en  online EMDR. Deze digitale therapieën dragen nadrukkelijk bij aan het oplossen van de capaciteitsproblematiek in de geestelijke gezondheidszorg en stelt therapeuten in staat een grotere groep...

Bekijk dit project

EHealth platform "digizorgmaatje".

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ehealth in de Thuiszorg

Afgerond (juni 2021 - augustus 2021)

Zorginnovaties toepassen? Het is makkelijker gezegd dan gedaan! Na het inkoop- en verwevingproces komt het implementatieproces binnen de organisatie op gang. Hoe past de innovatie binnen de structuur. cultuur, “wilsniveau, kennis- houdings- en vaardighedenniveau van de medewerkers? Hoe gaan ze het product omarmen? In ons traject is de implementatiecoach ingezet om de een strategisch plan en...

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie implementatie en opschalingscoaching

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie coachingstraject zorginnovatie.

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

De focus van het Coachingstraject ligt op vernieuwingen van werkzaamheden rondom communicatie en efficient werken. Het traject wordt verzorgd volgens de methodiek van werkplekleren. Het is een manier van leren waarbij de werkpraktijk het vertrekpunt vormt en waarbij je veel gebruik maakt van leertechnologie. In dit Coachingstraject wordt er beoogd deelnemers verder te helpen met het analyseren...

Bekijk dit project

Implementatie Samen Beslissen in het Rode Kruis Ziekenhuis

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie traject online toepassing Physitrack

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching inzet smartglass

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Inzet Smart Glasses (slimme brillen) Het aantal ouderen groeit en er is een krimpende arbeidsmarkt in de langdurige zorg. De ouderenzorg maakt steeds meer gebruik van technologische toepassingen om nu en in de toekomt goede zorg te kunnen leveren. Door veel van deze toepassingen kunnen expertises worden samengebracht en kan er op afstand zorg worden geboden. Dit kan een bijdrage leveren aan het...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen Virtual Reality met Corpus VR binnen de praktijk

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Hoofd-, nek- en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten van patiënten om naar de fysiotherapeut te gaan. Ook hebben patiënten door het thuiswerken een enorme toename van hoofd-,nek- en schouderklachten. Corpus VR is de oplossing voor begeleiding bij de hoofd-, nek- en schouder oefeningen en past perfect binnen zorgprogramma's. Corpus VR is een combinatie van persoonlijke therapie,...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte e-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte e-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-Health met Physitrack binnen de praktijk

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Fysiotherapie heeft met de gevolgen van corona te maken. Patiënten vragen om gecombineerde zorg van fysiek en digitaal. De fysiotherapeut gaat richting blended care en zet digitale middelen in om patiënten te behandelen. De combinatie van een beeldbeltoepassing met huiswerkoefeningen geïntegreerd in het behandelplan is een veelgevraagde en bewezen oplossing. Physitrack is de perfecte e-health...

Bekijk dit project

Opschalen e-health in de organisatie

Afgerond (juli 2021 - augustus 2021)

Zorginnovaties toepassen? Het is makkelijker gezegd dan gedaan! Na het inkoop- en verwevingproces komt het implementatieproces binnen de organisatie op gang. Hoe past de innovatie binnen de structuur. cultuur, “wilsniveau, kennis- houdings- en vaardighedenniveau van de medewerkers? Hoe gaan ze het product omarmen? In ons traject is de implementatiecoach ingezet om de een strategisch plan en...

Bekijk dit project

Oog-eHealth aanvraag subsidie

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

In de orthoptie (oog) praktijk komt het dagelijks voor dat ouders/patiënten bellen met vragen over het lui oog, brilafwijkingen, noodzaak van een bril, enzovoort. Om een efficiënte bijdrage te kunnen leveren naar een oplossing van dit probleem is er een eHealth idee ontstaan. Er is samen met Reineir de Graaf Gasthuis een eHealth platform ontwikkeld, speciaal toegespitst op de behoeften van de...

Bekijk dit project

MedicalVR pre-operatieve planning voor complexe longoperaties. Inzet implementatiecoach om strategie te ontwikkelen voor klinische, technische en regelgeving-technische te bepalen.

Afgerond (april 2021 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Love Solutions, eerst meten en dan matchen.

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Love Solutions wil een oplossing bieden voor mensen met gevoelens van eenzaamheid. Ze hebben een theoretisch concept uitgewerkt (Weidevelds quadrant of relationship compability) om mensen aan elkaar te matchen of te koppelen met significant hoge kans op goede match. Het kwadrant is gekoppeld aan een efficiënte vragenlijst. Op basis van data en algoritmes wordt de software steeds meer verbeterd en...

Bekijk dit project

Inzet slimme bril binnen intramurale zorg

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Onze intramurale cliënten zijn kwetsbare ouderen met een of meer chronische ziekten en beperkingen. We willen de cliënt een veilig thuis bieden met zo veel als mogelijk eigen regie. Om de zorg aan onze cliënten te waarborgen dienen we te kijken naar slimme oplossingen om de deskundigheid van gespecialiseerd personeel naar cliënten toe te brengen. De inzet van slimme brillen biedt ons deze...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website