Projecten

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 1)

Lopend (november 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitalisering multidisciplinair nazorgtraject bij laag belastbare patiënten na opname op de Intensive Care (IC)

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Patiënten die op de IC hebben verbleven krijgen vaak te maken met lange revalidatie. Velen van hen kampen met fysieke en psychische klachten. Wanneer deze laag belastbare patiënt niet naar een revalidatiecentrum gaat en thuis aangewezen is voor hulp, komt het een aantal lastige barrières tegen. Verplaatsen naar een nazorgpoli/praktijk is vaak niet mogelijk en/of wenselijk. Voor deze specifieke...

Bekijk dit project

Blended Care Hulpverlening

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cariës preventieprogramma

Lopend (januari 2021 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gli opschalingscoaching am medical

Lopend (december 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorgkwaliteit Beter in Beeld

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

De frustratie van een onduidelijk protocol is weggenomen door het toepassen van bestaande technologie, namelijk QR-codes (Quick Respons). Dit was het startpunt van de zorginnovatie “Zorgkwaliteit beter in Beeld”. Deze verbetering is gedeeld in de organisatie. Team Nachtzorg Oost zag mogelijkheden. Zij dienen van veel cliëntinformatie op de hoogte te zijn. In samenspraak is er een pilot gestart....

Bekijk dit project

Beeldbellen nu en in de toekomst standaard in het zorgproces

Lopend (februari 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beter Gezond - Leefstijl in de spreekkamer

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bluestar

Lopend (februari 2021 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatiecoach Dried Blood Spots

Lopend (januari 2021 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

implementatiecoach ten behoeve van de implementatie van zorginnovatie bij at.zorg.

Lopend (januari 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatietraject digitale aftekenlijst

Lopend (januari 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementeren Healfie & digitale innovatie zorg verlening

Lopend (januari 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Introductie en Positionering van AI technologie in het Ambulancezorg domein;

Lopend (december 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Koraal Digitaal: Hoe maken we twee bestaande apps onderdeel van het dagelijks leven van onze cliënten?

Lopend (februari 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Medxpert COVID-19 pilot

Lopend (december 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

‘groene zorg’ als tool

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling Psious

Lopend (december 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching nazorgportaal brandwonden/NWDI

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

opschalingscoach Samen Oplopen

Lopend (november 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiever beeldbellen en inzetten online modules

Lopend (november 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie zorgoproepsysteem

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling / uitbreiding virtual reality

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Stimuleren van sociaal contact door middel van Virtual Reality Doel Het project heeft als doel om Virtual Reality (VR) te implementeren binnen Dagbeleving De Kailakkers, te Lage Mierde. Middels de inzet van VR-filmpjes wordt beoogd de kwaliteit van leven van bezoekers te verbeteren, door het bevorderen van onderlinge communicatie en sociaal contact. Doelgroep Bezoekers van Dagbeleving de...

Bekijk dit project

Opschaling zorg op afstand met Astmakompas

Lopend (oktober 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mijn tablet aan bed

Lopend (november 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie coachingstraject zorginnovatie

Lopend (oktober 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschalen Mpij platform

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Bewonersparticipatie en het creëren van sociale netwerken gaan vaak niet vanzelf. De goede wil is er meestal wel maar mensen weten elkaar niet te vinden. Er zijn ook groepen inwoners die net buiten allerlei regelingen vallen maar wel op zoek zijn naar betaalbare ondersteuning. Onze oplossing is een digitaal platform waar hulpvragers en aanbieders van hulp- en gemaksdiensten elkaar makkelijk en...

Bekijk dit project

Opschaling Brainjam

Lopend (december 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching blended behandeling/ begeleiding

Lopend (december 2020 - maart 2021)

IrisZorg levert verslavingsbehandeling en maatschappelijke begeleiding, verslavingsreclassering en -preventie. IrisZorg wilt e-health op een passende manier verbinden aan de zorg. Haar visie is gericht op: 'blended behandeling en begeleiding'. Dat wil zeggen: digitale oplossingen als aanvulling op de reguliere behandeling/begeleiding inzetten. Conform deze visie is het streefbeeld dat door de...

Bekijk dit project

Implementeren en opschalen van revaliderend werken in het Neurocentrum

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorraadbeheer opschaling

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Tandartspraktijk van Wijck levert hoogwaardige kwaliteit mondzorg waarbij gezondheid en preventie zeer belangrijke peilers zijn. Tandarspraktijk van Wijck wil waar mogelijk haar processen, welke niet direct te maken hebben met patientzorg, zoveel mogelijk standaardiseren en automatiseren zodat de administratieve last tot een minimum wordt beperkt zonder hiervoor in te leveren op kwaliteit van deze...

Bekijk dit project

Aanvraag opschalen BeterDichtbij

Lopend (december 2020 - februari 2021)

De telefonische druk op de verschillende poliklinieken is erg hoog, de wachttijden van patiënten lopen op. Hiermee is de bereikbaarheid van de poli op sommige momenten voor patiënten onder de maat. De telefoontjes blijken vaak te gaan over dezelfde zaken, die vaak eenzelfde antwoord krijgen. Om een extra service te kunnen bieden is een ander communicatiekanaal met de patiënt gewenst. Dit extra...

Bekijk dit project

Implementatie Jouw Omgeving: fase 2

Lopend (november 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mofixx

Lopend (januari 2021 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Muziektherapie tijdens de nacht ter vermindering inzet van onvrijwillige zorg bij clienten met Dementie.

Lopend (december 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorg voor innoveren Kinderfysiotherapie regio westland project supereters

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en opschalingscoaching inzet Virtual Reality voor kwaliteitsimpuls zorg en welzijn.

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaching beeldbellen en telemonitoring

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie iddsi

Lopend (december 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ooghulp schaalt op

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbeteren van zorg voor patiënten met een herseninfarct

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Zorg voor patiënten met een herseninfarct wordt in Rotterdam gecoördineerd door de Rotterdam Stroke Service (RSS), waarbinnen 7 ziekenhuizen, 8 instellingen voor geriatrische revalidatie, een medisch specialistisch revalidatiecentrum en vele zorgprofessionals in de eerste lijn samenwerken. Ondanks alle inspanningen ervaren patiënten de geleverde zorg als gefragmenteerd en het vergoedingssysteem...

Bekijk dit project

Implementatie van een innovatieve eHealth toepassing ter verbetering van de kwaliteit en efficiency van onze zorg

Lopend (januari 2021 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

DokterFeedback

Lopend (december 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatiecoaching op telemonitoring bij Alrijne Zorggroep

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project Medicatie Veiligheid

Lopend (december 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Qwiek Workshop Maasveld

Lopend (januari 2021 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Strategie ondersteuning voor de Medimate zelftest voor bipolaire patiënten die lithium gebruiken.

Lopend (december 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaching for Commercialisation of Anti-Overload Device

Lopend (februari 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doorontwikkeling samenwerking tussen eerstelijns gezondheidscentrum en het Maasstad Ziekenhuis

Lopend (december 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Farmabuddy met online communicatie platform

Lopend (januari 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling platform MijnRIBW binnen de RIBW Groep Overijssel

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwaliteitssysteem voor Thuishulp Rotterdam, zodat ook aan de voorwaarden wordt voldaan voor contracten met gemeenten voor de wmo, zorgkantoren voor de wlz en zorgorganisaties om onderaannemer te kunnen worden.

Lopend (december 2020 - april 2021)

Kwaliteitssysteem voor Thuishulp Rotterdam, zodat ook aan de voorwaarden wordt voldaan voor contracten met gemeenten voor de Wmo, zorgkantoren voor de Wlz en zorgorganisaties om onderaannemer te kunnen worden. Achtergrond Er is een groeiende behoefte aan menselijke ondersteuning in de ouderenzorgsector. In een tijdperk van digitalisering en bezuinigingen snakt de zorgsector naar dienstverlening...

Bekijk dit project

Netwerkaanpak kinderen met overgewicht

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling beeldzorg

Lopend (januari 2021 - juni 2021)

Amaris past op dit moment bij ongeveer 60 cliënten beeldzorg toe. Het doel is om dit op termijn uit te breiden naar ongeveer 500 cliënten. Amaris gebruikt de door ZonMw toegezegde financiële middelen voor inzet van een coach. Die krijgt tot taak een strategie en een concreet plan uit te werken. Daarin komt ook aan de orde of De Compaan de meest geschikte applicatie is. Gebruik Beeldzorg zoals...

Bekijk dit project

Opschaling en implementatie van de Energie inZicht app in de praktijk om de zorg voor chronische kankergerelateerde vermoeidheid te personaliseren

Lopend (april 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Optimaliseren van Welzijn op Recept in Aalsmeer

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Resilience in COVID-19 Care Project (RECCAP): Zorg voor zorgprofessionals met de Digitale Stress Buddy

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Zorgmedewerkers zijn bijzonder weerbaar, zoals ze de afgelopen maanden hebben bewezen. Een reeks ingrijpende gebeurtenissen kan ook bij hen echter leiden tot overbelasting en stress-gerelateerde klachten. De Stress Buddy maakt gebruikers in één oogopslag bewust van hun stress- en energieniveau. De app is een laagdrempelige manier om mogelijke problemen tijdig te signaleren. Wekelijks vullen ze een...

Bekijk dit project

Verloskunde vrouwenzorg: preventie van kracht! Nieuw concept in Nederland! 23 verschillende zorgprofessionals werkzaam onder 1 dak met als gemeenschappelijk doel: vrouwenzorg

Lopend (januari 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Versnelling implementatie innovaties OTT

Lopend (december 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

WoundScout - Step change in Chronic Wound Management, Cure & Care

Lopend (januari 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorg veilig thuis met digitale ondersteuning. Zorgpad: COPD/Corona, Diabetes, IBD, Artrose en Osteoporose

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie implementatiecoach Zorggroep Sint Maarten

Lopend (november 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaching implementatie digitale zorg binnen ADL-zorgpad kinderrevalidatie

Lopend (januari 2021 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en opschalen van een digitale communicatietool in de samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Midden-Kennemerland

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en opschalingscoach telemonitoring

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching

Lopend (december 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatiecoach sociale innovatie

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Hulpvraag bij het zorgvuldig en 'gedragen' implementeren van verschillende technologische innovaties bij onze organisatie. Het streven hierbij is om deze technologische innovaties structureel en duurzaam onderdeel te laten worden van ons werk.

Lopend (januari 2021 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoach Protonen therapie

Lopend (december 2020 - juni 2021)

Protontherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie, die nationaal goedgekeurd is voor bepaalde indicaties door de beroepsvereniging en het Zorginstituut Nederland. Vanwege de hoge kosten wordt protonentherapie alleen vergoed aan patiënten bij wie behandeling leidt tot significant minder, en minder ernstige, korte en lange termijn bijwerkingen, op basis van strikte nationale criteria en...

Bekijk dit project

MiGuide | Coaching

Lopend (juni 2020 - september 2020)

MiGuide is een leefstijl platform voor patiënten met diabetes en hun zorgverleners. MiGuide is opgericht om diabetespatiënten te begeleiden bij het op een duurzame manier veranderen van hun leefstijl en gedrag. Sinds september 2019 zijn 60 huisartsen gaan werken met MiGuide en zijn er 400 patiënten actief op het platform. MiGuide is eind Q1 2020 toe aan haar opschaling. Het opschalen van een...

Bekijk dit project

PlaygroundVR: de virtuele speeltuin voor kinderen die niet kunnen buitenspelen

Lopend (juli 2020 - oktober 2020)

PlaygroundVR is dé plek voor kinderen die niet zomaar buiten kunnen spelen. In deze virtuele speeltuin kunnen kinderen elkaar ontmoeten, spelletjes bedenken en samen ontdekken. Spelenderwijs draagt de ervaring bij aan het fysieke en mentale welzijn van kinderen. PlaygroundVR is al omarmd door verschillende ziekenhuizen in Nederland. Het team streeft hun doel na om de meest inclusieve speeltuin ter...

Bekijk dit project

Over de drempel

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Als praktijk trachtte wij bij het uitbreken van COVID-19 onze cliënten hulp aan te bieden via EHealth oplossingen in de vorm van videoconsulten. Onze cliënten zagen geen meerwaarde. Daarom zijn we gaan zoeken naar oplossingen om onze cliënten over de drempel te helpen en gebruik te maken van EHealth. Dit doen wij door middel van een belscript waarbij mensen worden geïnformeerd over de...

Bekijk dit project

Implementatie van 1,5 lijn Schouderspreekuur regio Amstelland

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

In de huidige zorgmaatschappij is zorgsubstitutie aan de orde van de dag en is de wens om meer zorg in de eerste lijn te houden. Echter de huisarts heeft in het standaard 10 minuten consult te weinig tijd voor gedegen anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarnaast ontbreekt bij veel huisartsen specialistische kennis over of motivatie voor het schoudergewricht. De fysiotherapeut is als behandelaar...

Bekijk dit project

Het implementeren van de innovatieve mobiliteitsoplossing van 2Kerr bij zorgaanbieders

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

In revalidatiecentra wordt er tot op heden nog voornamelijk gewerkt met traditionele rolstoeloplossingen. Het kost patiënten veel energie om van A naar B te komen in een traditionele rolstoel, dit zorgt in veel gevallen voor overbelasting en slijtage bij de patiënt. Deze slijtage behandelen kost jaarlijks veel zorgbudget. Onze innovatie is vele malen intuïtiever en hierdoor minder belastend...

Bekijk dit project

Hikos – laagdrempelig sparren met een medisch specialist

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Sinds begin juni 2020 is Hikos online: Hikos levert een dienst waar mensen een overleg (via beeldbellen) met een medisch specialist (Hikos arts) kunnen inplannen. De Hikos arts is een sparringpartner, bij wijze van de buurman of – vrouw die toevallig medisch specialist is op het gebied waar de patiënt een probleem heeft. Doel van deze dienst is dat mensen beter voorbereid naar hun eigen...

Bekijk dit project

Over de drempel

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Over de Drempel Tijdens het uitbreken van COVID-19 hebben wij als praktijk geprobeerd onze cliënten behandelingen in de vorm e-health oplossingen aan te bieden. Hierbij ervaarden wij als therapeuten beperkingen door onze behandelvisie vanuit de fasciatherapie. Ook onze patiënten gaven tijdens de telefonische contacten aan “dat het wel ging” of “ik kom wel weer als dat weer mag”. Daarop zijn we...

Bekijk dit project

Verdieping van samenwerking door realisatie digitale Meekijkconsulten

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Over de Drempel

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Schouderklachten komen frequent voor, met een incidentie van 35 nieuwe episoden per 1000 patiënten per jaar. 40% van de mensen ervaart na een jaar nog schouderklachten. Shoulder Vision zet zich specifiek in voor deze groep. Wij geloven in de toegevoegde waarde van e-health bij schouderproblematiek en nemen deel aan het project “Over de Drempel” om de mogelijkheden te onderzoeken en werken samen...

Bekijk dit project

Aanvraag Subsidie tbv implementatie Hersenz

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

In dit project wordt expertise ingeroepen van een externe implementatiecoach. Het doel is om te komen tot opschaling en duurzame inbedding van een zorginnovatie. Wij willen blended hulpverlening breder implementeren en borgen in ons zorgaanbod. We hopen zicht te krijgen op de huidige status van de implementatie. Daarnaast ontvangen we graag advies en ondersteuning bij het opstellen van een plan...

Bekijk dit project

Implementatie online behandelplatform

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Driestroom biedt al geruime tijd behandeltrajecten aan voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB). In ongeveer 90% van de behandelingen vinden deze nog traditioneel, face-to-face plaats. Met de toenemende mogelijkheden om ook blended behandelingen aan te bieden willen wij deze mogelijkheden aangrijpen om deze vorm van behandelen te implementeren in onze behandelcyclus bij mensen...

Bekijk dit project

Opschaling en implementatie eerste lijns fysiotherapie e-health toepassingen gericht op de verdere ontwikkeling van de positieve gezondheidsgedachte(Machteld Huber en Wim Hof iceman).

Lopend (juli 2020 - december 2020)

Positieve gezondheid volgens Machteld Huber en Wim Hof Iceman zijn juist in deze tijd belangrijke items in de eerstelijns fysiotherapie zorg. Dankzij de subsidie van Zorg voor innoveren gaan we deze methoden verder implementeren. Bij beide methoden is het eigen initiatief om iets te ondernemen voor de eigen gezondheid essentieel. Het immuunsysteem staat mede ook door de corona tijd centraal....

Bekijk dit project

Opschaling innovatieve leefstijl poli

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Het doel van dit project is om de Fit Op Weg-aanpak naar andere instellingen te brengen en daarvan te leren hoe deze het best verder is te verspreiden. De FOW aanpak hebben we (Shoshin) samen met GGZ Delfland ontwikkeld om wachtijden aan te pakken. Dit traject is hoofdzakelijk gericht op het aansluiten van meer instellingen en het op die wijze doorontwikkelen van de aanpak en het achterliggende...

Bekijk dit project

Advies inrichting programma GO! (Gezond onderweg) voor succesvolle duurzame implementatie bij structurele financiering

Lopend (september 2020 - maart 2021)

In 2012 constateerde zorgverleners dat er voor kinderen met overgewicht geen goede begeleiding was. Veel kinderen kwamen daardoor voor behandeling van bijvoorbeeld Diabetes Mellitus Type 2 in het ziekenhuis. Om dit te voorkomen, is de gecombineerde leefstijlinterventie GO! Gezond Onderweg ontwikkeld. GO! is een 2 jarige aanpak waarin het kind en gezin door een kindergezondheidscoach naar een...

Bekijk dit project

Leren en verbeteren methodische werken

Lopend (augustus 2020 - november 2020)

Het belang van een goed en efficiënt gebruik van het Elektronische Cliënten Dossier (ECD) kan tijd besparen bij het registeren en verzamelen van informatie door behandelaars. Door de snelheid van veranderingen in het ECD en de belangen van andere collega’s zorgt dit vaak voor inefficiënte werkwijzen. Het doel is dat het ECD volledig wordt geïntegreerd in de werktaken van de behandelaars die horen...

Bekijk dit project

Over de Drempel

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Fysiodocwerk heeft tijdens de eerste golf van de Corona pandemie ervaren, dat werken met e-health voor cliënten en therapeuten een nieuwe ontwikkeling is, die om nieuwe vaardigheden vraagt. Therapeuten bleken behoefte te hebben aan kennis en kunde op dit terrein. Er bleek behoefte aan informatie, maar ook aan begeleiding om dit praktisch vorm te geven. Gezamenlijk met andere praktijken...

Bekijk dit project

Implementatie structurele inzet blended behandeling

Lopend (juli 2020 - december 2020)

Raadthuys Psychologen wil blended behandeling implementeren en structureel gaan inzetten om: Betere cliëntcommunicatie te bieden waardoor cliënten meer eigen verantwoordelijkheid en regie nemen rondom hun behandeling. Efficiënter werkproces te organiseren zodat zorgprofessionals ondersteund worden in de uitvoering van hun werk en zij minder tijd kwijt zijn aan onnodige taken. Meer uniforme...

Bekijk dit project

Monitoren vitale waarden patiënten op afstand

Lopend (juli 2020 - november 2020)

Begin april hebben Santiz, Sensire, Ascom en Mediq in kaart gebracht hoe Smart Monitoring Covid 19 bij cliënten in het zorghotel Achterhoek gerealiseerd kan worden. In het zorghotel Achterhoek wordt zorg geboden aan cliënten de intensieve monitoring binnen het ziekenhuis niet meer nodig hebben, maar waarbij de zorg in de thuissituatie nog te complex, onvoorspelbaar of intensief is. Bij de...

Bekijk dit project

Het Implementeren en opschalen van de Mind Mansion zorginnovatie

Lopend (mei 2020 - november 2020)

20% van de mensen in Nederland heeft een angststoornis, met ernstige belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg. De huidige behandelmethode voor angst kost veel tijd. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor het werkelijk in behandeling gaan voor een angst/fobie aanzienlijk. Dit is een gevolg van de langdurende behandelingen. Mind Mansion wil de behandelmethode rondom angst verbeteren door de...

Bekijk dit project

Implementatie van DeltaScan. Objectieve detectie en monitoring van delirium.

Lopend (mei 2020 - oktober 2020)

Delirium is het acuut falen van de hersenen. Dit komt veel voor bij vooral oudere mensen. Het is een potentieel dodelijke medische complicatie van mensen die heel erg ziek zijn. Delirium is geen losstaande ziekte maar is altijd een gevolg van een fysieke oorzaak, zoals bijvoorbeeld een infectie. Ouderen zijn hiervoor meer gevoelig dan jonge mensen. Om delirium goed te kunnen behandelen is een...

Bekijk dit project

Ondersteuning bij opzetten tool voor digitale ketenzorg

Lopend (juli 2020 - september 2020)

Voor verschillende chronische ziekten zijn periodieke controles bepaald. Deze controles bestaan uit een combinatie van laboratoriumonderzoek en een bezoek aan de huisartsenpraktijk waarbij een aantal standaardvragen worden gesteld en de resultaten van het laboratoriumonderzoek wordt besproken met de patiënt. Indien de laboratorium resultaten goed zijn wordt een vervolgafspraak gemaakt. In veel...

Bekijk dit project

Videobellen in de huisartspraktijk

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Het doel van dit project is het inzetten van videobellen in de huisartsenpraktijk om de patiënten beter te kunnen bereiken. Momenteel is het door de Covid-19 pandemie niet wenselijk om veel patiënten naar de huisartspraktijk te laten komen voor een fysieke afspraak. Door gebruik te maken van beeldschermzorg kunnen patiënten toch contact hebben met de huisarts, praktijkondersteuner of...

Bekijk dit project

Begeleiding van implementatie 'online' Living Lab

Lopend (september 2020 - december 2020)

Het 'online' Living Lab is een digitale verzamelplaats van alle zorg technologieën die de Riethorst Stromenland kan bieden aan haar cliënten en medewerkers. De ambitie is dat het 'online' Living Lab bijdraagt aan de inburgering van technologie in onze zorg. Medewerkers kunnen door het online Living Lab experimenteren met zorgtechnologie en ervaringen uitwisselen.   Dit 'online' Living Lab vraagt...

Bekijk dit project

bekostigingsstrategie voor MAPLe bekkenbodemtherapie

Lopend (juni 2020 - september 2020)

Bekkenfysiotherapie richt zich op patiënten die klachten hebben in en rondom het bekken als gevolg van te hoge of te lage spierspanning. Dit kan resulteren in klachten als incontinentie, obstipatie en/of pijn. De bekkenbodem is een complexe samenwerking van diverse spieren, waardoor het van groot belang is de juiste diagnose te stellen, om vervolgens de juiste behandeling te indiceren. De MAPLe...

Bekijk dit project

Coach voor ondersteuning bij ontwikkelen strategie Reflectief

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Reflectief is een vrijgevestigde psychologenpraktijk voor onder andere EMDR-behandeling. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode en eerste keus van behandeling om nare ervaringen te verwerken (PTSS). Door de uitbraak van het COVID virus en het advies aan mensen om thuis te blijven en mensen met (milde) klachten die geen zorg meer kunnen ontvangen zoekt Reflectief een innovatiestrategie om...

Bekijk dit project

De opschaling van de Patient Specific Goal Setting (PSG) methode binnen de fysiotherapiepraktijken van FysioHolland

Lopend (september 2020 - maart 2021)

FysioHolland wil bij haar fysiotherapiepraktijken meer aandacht besteden aan persoonsgerichte zorg. Binnen de huidige werkwijze binnen de fysiotherapie wordt wel gevraagd naar de hulpvraag van een patient maar niet expliciet naar persoon gerichte doelen. Daarnaast wil FysioHolland monitoren of de doelen die aan het begin van een therapie vastgesteld, zijn ook behaald worden. Om deze manier van...

Bekijk dit project

Expertcoaching Virtual Reality als medisch hulpmiddel

Lopend (juni 2020 - oktober 2020)

Gedurende het traject is SyncVR Medical gecoacht in de CE-certificering van de Virtual Reality toepassing SyncVR Relax & Distract - een toepassing die in de zorg kan worden gebruikt om pijn, angst en stress bij patienten te verminderen - vooraf, tijdens en na medische procedures. Dit heeft geresulteerd in een succesvol behaalde certificering tot medical device klasse I. Daarnaast heeft dit...

Bekijk dit project

Het implementeren en opschalen van de TrueSim zorginnovatie

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Per jaar sterven 1035 mensen in Nederlandse ziekenhuizen door zorg gerelateerde schade. Aangetoond is dat er in 80% van deze onnodige sterfgevallen een tekort is aan beroepscompetentie en training én dat dit voorkomen kan worden door zorgprofessionals frequenter en meer praktijkgericht te trainen. Simulatietraining is hiervoor bewezen het meest effectieve middel. Met TrueSim kan tijd- en...

Bekijk dit project

Implementatiecoaching project Herinrichting primaire en reguliere behandelprocessen intramurale zorg

Lopend (juni 2020 - november 2020)

Cicero Zorggroep streeft naar het zo cliëntgericht, effectief en efficiënt mogelijk invullen van multidisciplinaire zorg en behandeling en heeft hiertoe de inrichting van het intramurale zorg-en behandelproces ter hand genomen. Middels de principes van stepped/matched care wordt gestreefd naar inrichting in modulaire zorgpaden via de volgende stappen: beschrijven van de visie op behandeling, het...

Bekijk dit project

Innoveren binnen Huisartsen Wijk en Aalburg

Lopend (juni 2020 - december 2020)

In Huisartspraktijk Wijk en Aalburg wordt er tot op heden nog te traditioneel gewerkt rondom het behandelen van patiënten. Hierbinnen is er ruimte om nieuwe technieken toe te passen die de huidige processen versoepelen/verbeteren. We denken op dit moment aan het implementeren van videobelsoftware, een web portaal waarin patiënten buiten enkel afspraken inplannen, wij ook inzicht krijgen op de...

Bekijk dit project

Inzet POH ouderen in transmurale zorg kwetsbare ouderen Amsterdam

Lopend (juni 2020 - december 2020)

De praktijkondersteuner (POH) ouderen speelt een belangrijke rol in de integrale zorg voor kwetsbare ouderen. De Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) zet al jaren actief in op de rol van de POH ouderen. Een volgende stap hierin is de POH ouderen een structurele rol te geven bij ontslag van kwetsbare ouderen uit het ziekenhuis. Hiermee is in de regio Arnhem al ervaring opgedaan binnen het...

Bekijk dit project

Medicatiegesprek.nl

Lopend (mei 2020 - augustus 2020)

Medicatiegesprek Ouderen die meer geneesmiddelen gebruiken lopen een groot risico om in het ziekenhuis te komen door een fout in het medicatiegebruik. Om dit te voorkomen voeren huisarts en apotheker medicatiegesprekken. Patiënt, huisarts en apotheker komen samen om de medicatie te bespreken en zo nodig aan te passen. Probleem Door de COVID-19 gaan deze driegesprekken niet door, wat het risico...

Bekijk dit project

Opschaling telelogopedie

Lopend (mei 2020 - augustus 2020)

Spreekvaart is de logopediepraktijk die Monique Meulenkamp en Gertrude Punt- Stoopendaal in 2019 begonnen. Het online deel van die praktijk is nu volop in ontwikkeling. Daarvoor is met een subsidie van Zorg voor innoveren de hulp van een implementatie- en opschalingscoach ingeroepen. De logopediepraktijk van Monique en Gertrude heeft in de eerste ronde van de subsidieregeling Implementatie- en...

Bekijk dit project

Caring Community: een innovatief zorgmodel voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Lopend (april 2020 - juli 2020)

De huidige GGZ lijkt in een impasse te zijn. De cliënten voelen zich weinig persoonlijk behandeld, de methodiek is die van richtlijnen en 'wetenschapsgedreven' en cliënten krijgen weinig regie en eigen verantwoordelijkheid toebedeeld. Met name bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zijn de resultaten slecht en de kosten steeds hoger zonder duidelijke verbetering. Op locatie...

Bekijk dit project

Coaching bij de implementatie van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) binnen het Zuyderland Medisch Centrum (MC)

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Implementatie van PROMs binnen Zuyderland Zuyderland Medisch Centrum (MC) stemt de zorg af op de belangen, behoeften en beleving van de patiënt middels de pijlers ‘persoonsgerichte zorg’ en ‘samen beslissen’. Hiervoor is het belangrijk informatie over de ervaren uitkomsten van de zorg vanuit de patiënt te verzamelen. Deze kunnen gemeten worden met Patient Reported Outcome Measures (PROMs)...

Bekijk dit project

IMEAN care zoekt coaching/begeleiding bij het zoeken naar manieren om te komen tot structurele financiering van inzet van Anne4care.

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie ehealth learning Fysio Barneveld

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ais 2.0

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Blended Zorg binnen FamilySupporters

Lopend (oktober 2020 - februari 2021)

De missie van FamilySupporters is Zorg voor je leven. Soms zijn er momenten in je leven waarin je extra ondersteuning, hulp of behandeling nodig hebt. Dat kan FamilySupporters bieden voor iedereen van 0 tot 100+. Daarbij vinden wij het belangrijk om samen met de cliënt te werken en de regie bij de cliënt te laten. Een digitaal dossier waarin op een transparante manier samengewerkt kan worden door...

Bekijk dit project

het doen uitvoeren van een implementatiescan innovatiemogelijkheden hulpverlening

Lopend (oktober 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie online voorraad systeem

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Multidisciplinaire revalidatie op afstand voor laag belastbare cliënten vanuit de wmo.

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Zorg op afstand is voor kwetsbare ouderen, en na een operatie, een effectieve behandelmethode en een mogelijkheid om frequent een programma te blijven volgen. Dat geldt ook als thuisbehandeling tijdelijk niet mogelijk is door COVID-19. Samen met partners uit de (para)medische gezondheidszorg en programma’s gericht op zorg heeft Manueel-Fysiocare een multidisciplinair online revalidatieprogramma...

Bekijk dit project

Subsidie eCoachPro Yulius

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Waardegedreven zorg binnen Bernhoven: persoonlijke doelen stellen en samen beslissen in de spreekkamer

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Bernhoven is vooruitstrevend in de toepassing van Samen Beslissen. Sinds 2015 is Bernhoven voorloper op het gebied van ondersteunen en professionaliseren van het Samen Beslisgesprek in de spreekkamer. In onze Waardegedreven zorg strategie voor de komende jaren wil Bernhoven het proces van samen beslissen verrijken door middel van het organiseren van de meest passende zorg vanuit het perspectief...

Bekijk dit project

De (digitale) huiskamer van Caleidoz. Opschaling van het gebruik van digitale middelen op de dagbesteding, de trefpunten en thuis door inwoners van Doesburg en Zevenaar".

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De standaard voor data privacy bij VR als e-health

Lopend (november 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project Opschaling MedGezel

Lopend (november 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Revalideren is leren. Opschaling revalidatiecoach naar poliklinische fase.

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Roadmap voor implementatie van functionele assays ter ondersteuning van beter geïnformeerde behandelkeuzes voor kankerpatiënten

Lopend (november 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

coachingstraject

Lopend (november 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Welzijn op recept Kerkrade: versterken van de verbinding tussen zorg, welzijn en gemeente

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en opschaling Hospital@Home Hartfalen

Lopend (oktober 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Over de Drempel

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Als praktijk trachtten wij bij het uitbreken van COVID-19 onze cliënten hulp aan te bieden via e-health oplossingen in de vorm van videoconsulten. Onze fysiotherapeuten vinden dit lastig; welke behandelinstrumenten gebruik je als je niet meer in de praktijk hands-on kunt behandelen? Daarom zijn we gaan zoeken naar oplossingen om onze patiënten over de drempel te helpen en gebruik te maken van...

Bekijk dit project

Versnelling online werken medewerkers én cliënten TalenTonen

Lopend (september 2020 - november 2020)

TalenTonen uit Utrecht heeft omstreeks 80 cliënten in zorg. Deze cliënten hebben geen toegang tot hun dossier. Vóór de corona maatregelen was dit niet echt een probleem, onze hulpverleners stonden immers in nauw contact met de cliënten. Momenteel is dat door de afgekondigde maatregelen lastiger en merken we bij cliënten dat ze misschien wel meer behoefte aan contact hebben dan voorheen. Met behulp...

Bekijk dit project

E-Health Coach Autismepunt

Lopend (september 2020 - maart 2021)

Autismepunt is een zorgorganisatie gespecialiseerd in hulpverlening aan mensen met autisme. Autismepunt biedt ambulante zorg op het gebied van begeleiding, diagnostiek en behandeling, wonen, sociale activering, job coaching en re-integratie. Dit alles gericht een zo zelfstandig en zinvol mogelijk kunnen functioneren van mensen met autisme. Het probleem Door de COVID-19 situatie is de behoefte...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling Backing Approach

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

In samenwerking met diverse zorgverleners is de Backing Approach ontwikkeld, een blended behandelingsvorm voor patiënten met chronische lage rugpijn voor in de 1e lijns fysio/oefentherapie. Er is draagvlak voor het product gevonden bij zorgprofessionals en zorgverzekeringen, echter blijft de instroom van patiënten die het product gebruiken achter. Het lukt onvoldoende om de eindgebruiker te...

Bekijk dit project

Online revalidatie voor- en na een operatie aan knie of heup.

Lopend (oktober 2020 - januari 2021)

Jaarlijks vinden er ruim 59.000 operaties met totale heupprotheses en knieprotheses plaats (cijfers uit 2015). Voor betere resultaten, is er voldoende bewijs dat trainen bij deze orthopedische aandoeningen enorm belangrijk is voor en na de operatie. Wij hebben in de praktijk specifieke voorbeelden van patiënten die net na een totale heupoperatie (THP) of totale knieoperatie (TKP) te maken kregen...

Bekijk dit project

Disseminatie en Implementatieprocedure voor consultkaarten - implementatiecoaching

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie eHealth ter bevordering van behandel- en begeleidingsresultaat

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van Mixed Reality beweeggames in het ziekenhuis

Lopend (oktober 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschaling ViniGiGipro

Lopend (oktober 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling inzet Telerevalidatie ter voorbereiding op de revalidatiebehandeling.

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Veilig langer thuis wonen met ondersteunende technologie

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Kwetsbare ouderen willen vaak zo lang en veilig mogelijk thuis blijven wonen en dat is ook de wens van beleidsmakers. Vaak is daar wel professionele hulp bij nodig. Om ook in de toekomst goede hulp thuis te bieden aan de groeiende groep ouderen, worden eHealth interventies steeds vaker ingezet. Dit zijn technologische hulpmiddelen die de lichamelijke, psychische of sociale gezondheid kunnen...

Bekijk dit project

Implementatie en toepassing positieve psychologie ten behoeve van jeugdhulp en Wmo.

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Tijd voor kwaliteit! 60% van de mensen weten niet wat hun eigen kwaliteiten zijn (Alberts, 2019). Binnen de jeugdhulp en de Wmo vindt aanmelding plaats vanuit beperkingen. Het in kaart brengen van kwaliteiten is belangrijk. Het perspectief van vrienden, familie en kennissen werkt versterkend. Werken vanuit kwaliteiten wordt toegevoegd aan het primair proces. We baseren ons op de vragenlijst...

Bekijk dit project

Aanvraag opschalingscoaching SMD

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Opschalingscoaching SMD Sinds 2017 wordt er door Wijkteams Enschede online en blended hulpverlening geboden middels het platform Jouw Omgeving. Ondanks veel getrainde collega’s neemt het aantal cliëntdossiers in Jouw Omgeving nauwelijks toe. Met de subsidie gaan we blended hulpverlening in Wijkteams Enschede opschalen en goed implementeren door inzet van een implementatiecoach van Zorgbewegers....

Bekijk dit project

Advies ten aanzien van implementatie en opschaling van E-Health projecten

Lopend (november 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doorontwikkeling digitalisering dagbesteding

Lopend (november 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website