Projecten

Welzijn op recept Kerkrade: versterken van de verbinding tussen zorg, welzijn en gemeente

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

E-Health Coach Autismepunt

Lopend (september 2020 - maart 2021)

Autismepunt is een zorgorganisatie gespecialiseerd in hulpverlening aan mensen met autisme. Autismepunt biedt ambulante zorg op het gebied van begeleiding, diagnostiek en behandeling, wonen, sociale activering, job coaching en re-integratie. Dit alles gericht een zo zelfstandig en zinvol mogelijk kunnen functioneren van mensen met autisme. Het probleem Door de COVID-19 situatie is de behoefte...

Bekijk dit project

Versnelling online werken medewerkers én cliënten TalenTonen

Lopend (september 2020 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Over de Drempel

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Als praktijk trachtten wij bij het uitbreken van COVID-19 onze cliënten hulp aan te bieden via e-health oplossingen in de vorm van videoconsulten. Onze fysiotherapeuten vinden dit lastig; welke behandelinstrumenten gebruik je als je niet meer in de praktijk hands-on kunt behandelen? Daarom zijn we gaan zoeken naar oplossingen om onze patiënten over de drempel te helpen en gebruik te maken van...

Bekijk dit project

Coaching bij de implementatie van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) binnen het Zuyderland Medisch Centrum (MC)

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Implementatie van PROMs binnen Zuyderland Zuyderland Medisch Centrum (MC) stemt de zorg af op de belangen, behoeften en beleving van de patiënt middels de pijlers ‘persoonsgerichte zorg’ en ‘samen beslissen’. Hiervoor is het belangrijk informatie over de ervaren uitkomsten van de zorg vanuit de patiënt te verzamelen. Deze kunnen gemeten worden met Patient Reported Outcome Measures (PROMs)...

Bekijk dit project

Caring Community: een innovatief zorgmodel voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Lopend (april 2020 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Over de Drempel

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Fysiodocwerk heeft tijdens de eerste golf van de Corona pandemie ervaren, dat werken met e-health voor cliënten en therapeuten een nieuwe ontwikkeling is, die om nieuwe vaardigheden vraagt. Therapeuten bleken behoefte te hebben aan kennis en kunde op dit terrein. Er bleek behoefte aan informatie, maar ook aan begeleiding om dit praktisch vorm te geven. Gezamenlijk met andere praktijken...

Bekijk dit project

Leren en verbeteren methodische werken

Lopend (augustus 2020 - november 2020)

Het belang van een goed en efficiënt gebruik van het Elektronische Cliënten Dossier (ECD) kan tijd besparen bij het registeren en verzamelen van informatie door behandelaars. Door de snelheid van veranderingen in het ECD en de belangen van andere collega’s zorgt dit vaak voor inefficiënte werkwijzen. Het doel is dat het ECD volledig wordt geïntegreerd in de werktaken van de behandelaars die horen...

Bekijk dit project

Advies inrichting programma GO! (Gezond onderweg) voor succesvolle duurzame implementatie bij structurele financiering

Lopend (september 2020 - maart 2021)

In 2012 constateerde zorgverleners dat er voor kinderen met overgewicht geen goede begeleiding was. Veel kinderen kwamen daardoor voor behandeling van bijvoorbeeld Diabetes Mellitus Type 2 in het ziekenhuis. Om dit te voorkomen, is de gecombineerde leefstijlinterventie GO! Gezond Onderweg ontwikkeld. GO! is een 2 jarige aanpak waarin het kind en gezin door een kindergezondheidscoach naar een...

Bekijk dit project

Opschaling innovatieve leefstijl poli

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Het doel van dit project is om de Fit Op Weg-aanpak naar andere instellingen te brengen en daarvan te leren hoe deze het best verder is te verspreiden. De FOW aanpak hebben we (Shoshin) samen met GGZ Delfland ontwikkeld om wachtijden aan te pakken. Dit traject is hoofdzakelijk gericht op het aansluiten van meer instellingen en het op die wijze doorontwikkelen van de aanpak en het achterliggende...

Bekijk dit project

Opschaling en implementatie eerste lijns fysiotherapie e-health toepassingen gericht op de verdere ontwikkeling van de positieve gezondheidsgedachte(Machteld Huber en Wim Hof iceman).

Lopend (juli 2020 - december 2020)

Positieve gezondheid volgens Machteld Huber en Wim Hof Iceman zijn juist in deze tijd belangrijke items in de eerstelijns fysiotherapie zorg. Dankzij de subsidie van Zorg voor innoveren gaan we deze methoden verder implementeren. Bij beide methoden is het eigen initiatief om iets te ondernemen voor de eigen gezondheid essentieel. Het immuunsysteem staat mede ook door de corona tijd centraal....

Bekijk dit project

Implementatie online behandelplatform

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Driestroom biedt al geruime tijd behandeltrajecten aan voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB). In ongeveer 90% van de behandelingen vinden deze nog traditioneel, face-to-face plaats. Met de toenemende mogelijkheden om ook blended behandelingen aan te bieden willen wij deze mogelijkheden aangrijpen om deze vorm van behandelen te implementeren in onze behandelcyclus bij mensen...

Bekijk dit project

Implementatie- en opschalingscoaching

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling Backing Approach

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en opschaling Hospital@Home Hartfalen

Lopend (oktober 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Advies ten aanzien van implementatie en opschaling van E-Health projecten

Lopend (november 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag opschalingscoaching SMD

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en toepassing positieve psychologie ten behoeve van jeugdhulp en Wmo.

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Veilig langer thuis wonen met ondersteunende technologie

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opschaling inzet Telerevalidatie ter voorbereiding op de revalidatiebehandeling.

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en opschaling ViniGiGipro

Lopend (oktober 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van Mixed Reality beweeggames in het ziekenhuis

Lopend (oktober 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie eHealth ter bevordering van behandel- en begeleidingsresultaat

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Disseminatie en Implementatieprocedure voor consultkaarten - implementatiecoaching

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Online revalidatie voor- en na een operatie aan knie of heup.

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag Subsidie tbv implementatie Hersenz

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

In dit project wordt expertise ingeroepen van een externe implementatiecoach. Het doel is om te komen tot opschaling en duurzame inbedding van een zorginnovatie. Wij willen blended hulpverlening breder implementeren en borgen in ons zorgaanbod. We hopen zicht te krijgen op de huidige status van de implementatie. Daarnaast ontvangen we graag advies en ondersteuning bij het opstellen van een plan...

Bekijk dit project

Over de Drempel

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Schouderklachten komen frequent voor, met een incidentie van 35 nieuwe episoden per 1000 patiënten per jaar. 40% van de mensen ervaart na een jaar nog schouderklachten. Shoulder Vision zet zich specifiek in voor deze groep. Wij geloven in de toegevoegde waarde van e-health bij schouderproblematiek en nemen deel aan het project “Over de Drempel” om de mogelijkheden te onderzoeken en werken samen...

Bekijk dit project

Implementatiecoaching project Herinrichting primaire en reguliere behandelprocessen intramurale zorg

Lopend (juni 2020 - november 2020)

Cicero Zorggroep streeft naar het zo cliëntgericht, effectief en efficiënt mogelijk invullen van multidisciplinaire zorg en behandeling en heeft hiertoe de inrichting van het intramurale zorg-en behandelproces ter hand genomen. Middels de principes van stepped/matched care wordt gestreefd naar inrichting in modulaire zorgpaden via de volgende stappen: beschrijven van de visie op behandeling, het...

Bekijk dit project

Het implementeren en opschalen van de TrueSim zorginnovatie

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Per jaar sterven 1035 mensen in Nederlandse ziekenhuizen door zorg gerelateerde schade. Aangetoond is dat er in 80% van deze onnodige sterfgevallen een tekort is aan beroepscompetentie en training én dat dit voorkomen kan worden door zorgprofessionals frequenter en meer praktijkgericht te trainen. Simulatietraining is hiervoor bewezen het meest effectieve middel. Met TrueSim kan tijd- en...

Bekijk dit project

Expertcoaching Virtual Reality als medisch hulpmiddel

Lopend (juni 2020 - oktober 2020)

Gedurende het traject is SyncVR Medical gecoacht in de CE-certificering van de Virtual Reality toepassing SyncVR Relax & Distract - een toepassing die in de zorg kan worden gebruikt om pijn, angst en stress bij patienten te verminderen - vooraf, tijdens en na medische procedures. Dit heeft geresulteerd in een succesvol behaalde certificering tot medical device klasse I. Daarnaast heeft dit...

Bekijk dit project

De opschaling van de Patient Specific Goal Setting (PSG) methode binnen de fysiotherapiepraktijken van FysioHolland

Lopend (september 2020 - maart 2021)

FysioHolland wil bij haar fysiotherapiepraktijken meer aandacht besteden aan persoonsgerichte zorg. Binnen de huidige werkwijze binnen de fysiotherapie wordt wel gevraagd naar de hulpvraag van een patient maar niet expliciet naar persoon gerichte doelen. Daarnaast wil FysioHolland monitoren of de doelen die aan het begin van een therapie vastgesteld, zijn ook behaald worden. Om deze manier van...

Bekijk dit project

Coach voor ondersteuning bij ontwikkelen strategie Reflectief

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Reflectief is een vrijgevestigde psychologenpraktijk voor onder andere EMDR-behandeling. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode en eerste keus van behandeling om nare ervaringen te verwerken (PTSS). Door de uitbraak van het COVID virus en het advies aan mensen om thuis te blijven en mensen met (milde) klachten die geen zorg meer kunnen ontvangen zoekt Reflectief een innovatiestrategie om...

Bekijk dit project

bekostigingsstrategie voor MAPLe bekkenbodemtherapie

Lopend (juni 2020 - september 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Begeleiding van implementatie 'online' Living Lab

Lopend (september 2020 - december 2020)

Het 'online' Living Lab is een digitale verzamelplaats van alle zorg technologieën die de Riethorst Stromenland kan bieden aan haar cliënten en medewerkers. De ambitie is dat het 'online' Living Lab bijdraagt aan de inburgering van technologie in onze zorg. Medewerkers kunnen door het online Living Lab experimenteren met zorgtechnologie en ervaringen uitwisselen.   Dit 'online' Living Lab vraagt...

Bekijk dit project

Videobellen in de huisartspraktijk

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Het doel van dit project is het inzetten van videobellen in de huisartsenpraktijk om de patiënten beter te kunnen bereiken. Momenteel is het door de Covid-19 pandemie niet wenselijk om veel patiënten naar de huisartspraktijk te laten komen voor een fysieke afspraak. Door gebruik te maken van beeldschermzorg kunnen patiënten toch contact hebben met de huisarts, praktijkondersteuner of...

Bekijk dit project

Ondersteuning bij opzetten tool voor digitale ketenzorg

Lopend (juli 2020 - september 2020)

Voor verschillende chronische ziekten zijn periodieke controles bepaald. Deze controles bestaan uit een combinatie van laboratoriumonderzoek en een bezoek aan de huisartsenpraktijk waarbij een aantal standaardvragen worden gesteld en de resultaten van het laboratoriumonderzoek wordt besproken met de patiënt. Indien de laboratorium resultaten goed zijn wordt een vervolgafspraak gemaakt. In veel...

Bekijk dit project

Implementatie van DeltaScan. Objectieve detectie en monitoring van delirium.

Lopend (mei 2020 - oktober 2020)

Delirium is het acuut falen van de hersenen. Dit komt veel voor bij vooral oudere mensen. Het is een potentieel dodelijke medische complicatie van mensen die heel erg ziek zijn. Delirium is geen losstaande ziekte maar is altijd een gevolg van een fysieke oorzaak, zoals bijvoorbeeld een infectie. Ouderen zijn hiervoor meer gevoelig dan jonge mensen. Om delirium goed te kunnen behandelen is een...

Bekijk dit project

Het Implementeren en opschalen van de Mind Mansion zorginnovatie

Lopend (mei 2020 - november 2020)

20% van de mensen in Nederland heeft een angststoornis, met ernstige belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg. De huidige behandelmethode voor angst kost veel tijd. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor het werkelijk in behandeling gaan voor een angst/fobie aanzienlijk. Dit is een gevolg van de langdurende behandelingen. Mind Mansion wil de behandelmethode rondom angst verbeteren door de...

Bekijk dit project

Innoveren binnen Huisartsen Wijk en Aalburg

Lopend (juni 2020 - december 2020)

In Huisartspraktijk Wijk en Aalburg wordt er tot op heden nog te traditioneel gewerkt rondom het behandelen van patiënten. Hierbinnen is er ruimte om nieuwe technieken toe te passen die de huidige processen versoepelen/verbeteren. We denken op dit moment aan het implementeren van videobelsoftware, een web portaal waarin patiënten buiten enkel afspraken inplannen, wij ook inzicht krijgen op de...

Bekijk dit project

Inzet POH ouderen in transmurale zorg kwetsbare ouderen Amsterdam

Lopend (juni 2020 - december 2020)

De praktijkondersteuner (POH) ouderen speelt een belangrijke rol in de integrale zorg voor kwetsbare ouderen. De Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) zet al jaren actief in op de rol van de POH ouderen. Een volgende stap hierin is de POH ouderen een structurele rol te geven bij ontslag van kwetsbare ouderen uit het ziekenhuis. Hiermee is in de regio Arnhem al ervaring opgedaan binnen het...

Bekijk dit project

Verdieping van samenwerking door realisatie digitale Meekijkconsulten

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Over de drempel

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Hikos – laagdrempelig sparren met een medisch specialist

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Sinds begin juni 2020 is Hikos online: Hikos levert een dienst waar mensen een overleg (via beeldbellen) met een medisch specialist (Hikos arts) kunnen inplannen. De Hikos arts is een sparringpartner, bij wijze van de buurman of – vrouw die toevallig medisch specialist is op het gebied waar de patiënt een probleem heeft. Doel van deze dienst is dat mensen beter voorbereid naar hun eigen...

Bekijk dit project

Het implementeren van de innovatieve mobiliteitsoplossing van 2Kerr bij zorgaanbieders

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

In revalidatiecentra wordt er tot op heden nog voornamelijk gewerkt met traditionele rolstoeloplossingen. Het kost patiënten veel energie om van A naar B te komen in een traditionele rolstoel, dit zorgt in veel gevallen voor overbelasting en slijtage bij de patiënt. Deze slijtage behandelen kost jaarlijks veel zorgbudget. Onze innovatie is vele malen intuïtiever en hierdoor minder belastend...

Bekijk dit project

Implementatie van 1,5 lijn Schouderspreekuur regio Amstelland

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Over de drempel

Lopend (augustus 2020 - februari 2021)

Als praktijk trachtte wij bij het uitbreken van COVID-19 onze cliënten hulp aan te bieden via EHealth oplossingen in de vorm van videoconsulten. Onze cliënten zagen geen meerwaarde. Daarom zijn we gaan zoeken naar oplossingen om onze cliënten over de drempel te helpen en gebruik te maken van EHealth. Dit doen wij door middel van een belscript waarbij mensen worden geïnformeerd over de...

Bekijk dit project

PlaygroundVR: de virtuele speeltuin voor kinderen die niet kunnen buitenspelen

Lopend (juli 2020 - oktober 2020)

PlaygroundVR is dé plek voor kinderen die niet zomaar buiten kunnen spelen. In deze virtuele speeltuin kunnen kinderen elkaar ontmoeten, spelletjes bedenken en samen ontdekken. Spelenderwijs draagt de ervaring bij aan het fysieke en mentale welzijn van kinderen. PlaygroundVR is al omarmd door verschillende ziekenhuizen in Nederland. Het team streeft hun doel na om de meest inclusieve speeltuin ter...

Bekijk dit project

Implementatie structurele inzet blended behandeling

Lopend (juli 2020 - december 2020)

Raadthuys Psychologen wil blended behandeling implementeren en structureel gaan inzetten om: Betere cliëntcommunicatie te bieden waardoor cliënten meer eigen verantwoordelijkheid en regie nemen rondom hun behandeling. Efficiënter werkproces te organiseren zodat zorgprofessionals ondersteund worden in de uitvoering van hun werk en zij minder tijd kwijt zijn aan onnodige taken. Meer uniforme...

Bekijk dit project

Monitoren vitale waarden patiënten op afstand

Lopend (juli 2020 - november 2020)

Begin april hebben Santiz, Sensire, Ascom en Mediq in kaart gebracht hoe Smart Monitoring Covid 19 bij cliënten in het zorghotel Achterhoek gerealiseerd kan worden. In het zorghotel Achterhoek wordt zorg geboden aan cliënten de intensieve monitoring binnen het ziekenhuis niet meer nodig hebben, maar waarbij de zorg in de thuissituatie nog te complex, onvoorspelbaar of intensief is. Bij de...

Bekijk dit project

Opschaling telelogopedie

Lopend (mei 2020 - augustus 2020)

Spreekvaart is de logopediepraktijk die Monique Meulenkamp en Gertrude Punt- Stoopendaal in 2019 begonnen. Het online deel van die praktijk is nu volop in ontwikkeling. Daarvoor is met een subsidie van Zorg voor innoveren de hulp van een implementatie- en opschalingscoach ingeroepen. De logopediepraktijk van Monique en Gertrude heeft in de eerste ronde van de subsidieregeling Implementatie- en...

Bekijk dit project

Medicatiegesprek.nl

Lopend (mei 2020 - augustus 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

MiGuide | Coaching

Lopend (juni 2020 - september 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website