Over dit programma

Het ZonMw programma Enabling Technologies Hotels (ETH) wordt uitgevoerd binnen de topsectoren Life Sciences and Health (LSH), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en wordt gefinancierd door ZonMw en NWO Exacte en Natuurwetenschappen. Het programma is opgezet in samenwerking met het Dutch Techcentre for Lifesciences (DTL).

Het hoofddoel van het programma Enabling Technologies Hotels is om publiek-private onderzoeksprojecten kennis te laten maken met geavanceerde toepassingen. Door het:

  • Introduceren van geavanceerde life sciences technologieën in publiek-private onderzoekssamenwerkingen.
  • Stimuleren van het gebruik van data stewardship en integratie principes, methoden en standaarden in onderzoeksprojecten.
  • Faciliteren van integratie van datasets in geavanceerde multi-technologie projecten.
  • Stimuleren van nieuwe interacties tussen groepen en organisaties.
  • Waar mogelijk, stimuleren van open acces publicaties van onderzoeksdata.

Dit gebeurt middels het ‘Hotel’ concept. Onderzoekers (‘gasten’) die nog geen toegang hebben tot high end technologie, kunnen hiervoor terecht via een service-gerichte faciliteit (‘Hotel’). Deze zogenaamde “Technology Hotels” zijn opgenomen op de website van DTL.

Vanaf 2013 zijn er 3 subsidieoproepen geweest waarin 95 ETH projecten zijn gehonoreerd. In 2016 is het programma geëvalueerd op het halen van de doelstelling om het gebruik van technologie en het gebruik van datamanagement te stimuleren. De 4e subsidieoproep is aangepast mede op basis van de evaluatie en werd gehouden in 2017.

De 4e subsidieoproep opende op 1-5-2017 en had een deadline op 29 augustus 2017 om 14.00 uur.

Meer informatie:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website