Over dit programma

Het doel van de programmalijn Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden is het initiëren van de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. De nieuwe kwaliteitsstandaarden zijn ondersteunend aan de manier van werken waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van leven en welzijn.

Samenwerking met V&VN en andere disciplines 

Binnen de programmalijn wordt nauw samengewerkt met V&VN. ZonMw coördineert de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden en zet subsidierondes uit. V&VN prioriteert de inhoudelijke onderwerpen en richt een ondersteuningsstructuur in ten behoeve van de ontwikkeling en het onderhouden van kwaliteitsstandaarden. Jaarlijks dient V&VN vervolgaanvragen in om het ondersteuningsbureau te kunnen onderhouden en om daarmee de doelstelling van het programma te verwezenlijken. Zij doet dit in afstemming met onder andere patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars.

De ontwikkeling van verpleegkundige kwaliteitsstandaarden gebeurt ook in samenwerking met andere disciplines (multidisciplinair), conform de eisen van het toetsingskader van het Zorginstituut Nederland en de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden. 

Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden

Subsidierondes 

Binnen 'Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden' staan de subsidieoproepen open voor organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en die expertise hebben op het gebied van verpleging en verzorging.  

Subsidieronde najaar 2018

Binnen 'Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden' staan momenteel drie subsidieoproepen open. De onderwerpen van de subsidieoproepen zijn:

  • Verpleegkundige richtlijn Skin Tears
  • Verpleegkundige richtlijn Vrijheid beperkende interventies in de langdurige zorg
  • Herziening en doorontwikkeling van de bestaande richtlijn urine en fecale incontinentie bij kwetsbare ouderen

Organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en die expertise hebben op het gebied van verpleging en verzorging zijn van harte uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen.

Kijk voor meer informatie op de subsidiekalender van ZonMw.  

Aanvragen kunnen tot 20 november 2018, 14.00 uur worden ingediend.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website