Over dit programma

Het doel van de programmalijn Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden is het initiëren van de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. De nieuwe kwaliteitsstandaarden zijn ondersteunend aan de manier van werken waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van leven en welzijn.

Samenwerking met V&VN en andere disciplines 

Binnen de programmalijn wordt nauw samengewerkt met V&VN. ZonMw coördineert de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden en zet subsidierondes uit. V&VN prioriteert de inhoudelijke onderwerpen en richt een ondersteuningsstructuur in ten behoeve van de ontwikkeling en het onderhouden van kwaliteitsstandaarden. Jaarlijks dient V&VN vervolgaanvragen in om het ondersteuningsbureau te kunnen onderhouden en om daarmee de doelstelling van het programma te verwezenlijken. Zij doet dit in afstemming met onder andere patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars.

De ontwikkeling van verpleegkundige kwaliteitsstandaarden gebeurt ook in samenwerking met andere disciplines (multidisciplinair), conform de eisen van het toetsingskader van het Zorginstituut Nederland en de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden.

Subsidierondes 

Binnen dit programma worden geen nieuwe subsidierondes meer opgegesteld. Meer informatie over toekomstige subsidiemogelijkheden vindt u bij het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: wijkverpleging.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website