Een groeiend aantal initiatieven probeert aan deze ambitie handen en voeten te geven. Op deze pagina leest u over initiatieven en projecten waarmee ZonMw bijdraagt aan deze belangrijke ontwikkeling.

Uitgelicht

Samen Beslissen en Verstandig Kiezen in de spreekkamer

Welke factoren en randvoorwaarden dragen bij aan een goede gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt in de spreekkamer? En wat is de mate van het gebruik van Verstandige Keuzes in de spreekkamer? 

Lees verder

Patiënten en artsen starten campagne over samen beslissen in het ziekenhuis

Betere zorg begint met een goed gesprek

Samen Beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter vinden Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. 4 op de 10 patiënten hebben nu niet de ervaring dat zij een waardevolle bijdrage aan het gesprek met hun arts in het ziekenhuis leveren.

Lees verder

Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland

ZonMw en CZ lieten een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden om Samen beslissen in Nederland sneller in te voeren in de praktijk. Aan deze verkenning werkten deskundigen mee en partijen die een een rol spelen bij de invoering van Samen beslissen.

Bekijk de publicatie

Verstandig Kiezen

De Federatie Medisch specialisten voert, in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, de campagne 'Verstandig Kiezen' uit. Deze gaat uit van een kwaliteitscyclus: een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot kwaliteitsverbetering en, in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. Het kent vier pijlers: Verstandig Keuzes, Zorgevaluatie, Samen Beslissen en Praktijkvariatie. ZonMw en Zorginstituut Nederland ondersteunen dit inititatief. Lees meer op de website van de Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten

Verstandige Keuzes

Wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten formuleerden ‘Verstandige keuzes’. Dit zijn overzichten met evidence based aanbevelingen bij een bepaalde behandeling. Ze zijn bedoeld als stimulans voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is op het juiste moment. Een overzicht van Verstandige Keuzes vindt u op de website van de FMS. ZonMw levert via onderzoek kennis op voor richtlijnen en Verstandige keuzes. Bovendien financiert ZonMw projecten om Verstandige Keuzes te implementeren in de praktijk. 

Zorgevaluaties

Ongeveer de helft van de medisch specialistische zorg is nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Zorgevaluaties geven antwoord op de vraag of een patiënt wel baat heeft bij een bepaalde behandeling, of welke behandeling de voorkeur verdient. Binnen het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek worden zorgevaluaties uitgevoerd. Meer over zorgevaluaties

Contact

Jolanda Huizer

programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 5257
E-mailadreshuizer@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website