Een groeiend aantal initiatieven probeert aan deze ambitie handen en voeten te geven. Wij dragen met diverse initiatieven en projecten bij aan deze belangrijke ontwikkeling.

Uitgelicht

Zorgevaluaties

Ongeveer de helft van de medisch specialistische zorg is nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Zorgevaluaties geven antwoord op de vraag of een patiënt wel baat heeft bij een bepaalde behandeling, of welke behandeling de voorkeur verdient.

Meer over zorgevaluaties

Projecten in de curatieve zorg

Welke factoren en randvoorwaarden dragen bij aan een goede gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt in de spreekkamer? En wat is de mate van het gebruik van Verstandige Keuzes in de spreekkamer?

Bekijk de projecten

Interviews

Nationale campagne Samen Beslissen

Campagnebeeld van Samen Beslissen

De nationale campagne richt zich op het stimuleren van samen beslissen bij zorgverleners én patiënten. Het is gelanceerd vanuit patiëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging.

Lees meer over de campagne

Samen beslissen in de palliatieve zorg

Gezamenlijke besluitvorming

In de palliatieve zorg is gezamenlijke besluitvorming belangrijk. Er worden bruikbare handreikingen en beslismodellen ontwikkeld om zorgverleners te helpen samen met patiënten te beslissen over wel of niet behandelen, en op welke manier.

Lees de interviews over deze projecten

Verstandige urologische keuzes

Portretfoto Lionne Venderbos

Wat zijn de kansen en belemmeringen voor samen beslissen in de spreekkamer van de uroloog? Onderzoeker Lionne Venderbos vertelt over de ervaringen met 5 verstandige keuzes in de urologie.

Interview met Lionne Venderbos

Risicopredictie hartvaatziekten bij gezonde ouderen

‘Wees als huisarts open over wat je wel en niet weet’, adviseert AIOTO Emma van Bussel. Zij doet promotieonderzoek naar risicopredictie van hartvaatziekten bij gezonde ouderen boven de 70 jaar. 'Neem een besluit samen met de patiënt en geef openheid over onzekerheden, de voor- en nadelen van de behandeling.'

Lees meer over haar promotieonderzoek

Tijdig praten over 'zorg op je oude dag'

Portetfoto Jolien Glaudemans

Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen? Het bespreken van zorg voor ouderen voorkomt ongewenste en onnodige zorg. Naar verwachting vergroot het bovendien de patiënttevredenheid en reduceert het de zorgkosten.

Interview met huisarts Jolien Glaudemans

Effectiviteit samen beslissen in de geriatrie

Portretfoto Ruth Pel

Is de inzet van tools voor samen beslissen met ouderen effectief? Ruth Pel-Littel onderzocht het effect van een training voor dokters en een invulfolder voor ouderen en hun naasten.

Bekijk de resultaten

Gezamenlijke besluitvorming in de klinische praktijk

Portretfoto Gert Olthuis en Anke Oerlemans

Het gebruik van rolmodellen blijkt een krachtig leerinstrument bij gezamenlijke besluitvorming. Dat blijkt uit onderzoek van universitair docenten medische ethiek Gert Olthuis en Anke Oerlemans van het Radboudumc. ‘We hopen dat meer artsen zich ervan bewust worden dat zij een rolmodel zijn.’

Interview met Gert Olthuis en Anke Oerlemans

Samen beslissen bij verminderde gezondheidsvaardigheden

Jany Rademakers en Janneke Noordman zitten samen op een bank

Hoe kun je als zorgverlener beter omgaan en communiceren met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden? Jany Rademakers en Janneke Noordman delen hun bevindingen en geven tips en tools waar u direct mee aan de slag kunt.

Bekijk de tips en tools

Campagne Verstandig Kiezen

De Federatie Medisch specialisten voert, in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, de campagne 'Verstandig Kiezen' uit. Deze gaat uit van een kwaliteitscyclus: een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot kwaliteitsverbetering en, in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. Het kent vier pijlers: Verstandig Keuzes, Zorgevaluatie, Samen Beslissen en Praktijkvariatie. ZonMw en Zorginstituut Nederland ondersteunen dit inititatief. Lees meer op de website van de Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten

Overzicht verstandige keuzes

Wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten formuleerden ‘Verstandige keuzes’. Dit zijn overzichten met evidence based aanbevelingen bij een bepaalde behandeling. Ze zijn bedoeld als stimulans voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is op het juiste moment. Een overzicht van Verstandige Keuzes vindt u op de website van de FMS. ZonMw levert via onderzoek kennis op voor richtlijnen en Verstandige keuzes. Bovendien financiert ZonMw projecten om Verstandige Keuzes te implementeren in de praktijk. 

Versnellen van gedeelde besluitvorming

ZonMw en CZ lieten een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden om Samen beslissen in Nederland sneller in te voeren in de praktijk. Aan deze verkenning werkten deskundigen mee en partijen die een een rol spelen bij de invoering van Samen beslissen.

Contact

Portretfoto Jolanda Huizer

Jolanda Huizer

Senior programmamanager

+31 70 349 52 57
huizer@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website