Een groeiend aantal initiatieven probeert aan deze ambitie handen en voeten te geven. Op deze pagina leest u over initiatieven en projecten waarmee ZonMw bijdraagt aan deze belangrijke ontwikkeling.

Uitgelicht

Samen beslissen bij verminderde gezondheidsvaardigheden

Jany Rademakers en Janneke Noordman zitten samen op een bank

Hoe kun je als zorgverlener beter omgaan en communiceren met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden? Jany Rademakers en Janneke Noordman delen hun bevindingen en geven tips en tools waar u direct mee aan de slag kunt.

Bekijk de tips en tools

Risicopredictie hartvaatziekten bij gezonde ouderen

‘Wees als huisarts open over wat je wel en niet weet’, adviseert AIOTO Emma van Bussel. Zij doet promotieonderzoek naar risicopredictie van hartvaatziekten bij gezonde ouderen boven de 70 jaar. 'Neem een besluit samen met de patiënt en geef openheid over onzekerheden, de voor- en nadelen van de behandeling.'

Lees meer over haar promotieonderzoek

Effectiviteit samen beslissen in de geriatrie

Portretfoto Ruth Pel

Is de inzet van tools voor samen beslissen met ouderen effectief? Ruth Pel-Littel onderzocht het effect van een training voor dokters en een invulfolder voor ouderen en hun naasten.

Bekijk de resultaten

Tijdig praten over 'zorg op je oude dag'

Portetfoto Jolien Glaudemans

Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen? Het bespreken van zorg voor ouderen voorkomt ongewenste en onnodige zorg. Naar verwachting vergroot het bovendien de patiënttevredenheid en reduceert het de zorgkosten.

Interview met huisarts Jolien Glaudemans

Gezamenlijke besluitvorming in de klinische praktijk

Portretfoto Gert Olthuis en Anke Oerlemans

Het gebruik van rolmodellen blijkt een krachtig leerinstrument bij gezamenlijke besluitvorming. Dat blijkt uit onderzoek van universitair docenten medische ethiek Gert Olthuis en Anke Oerlemans van het Radboudumc. ‘We hopen dat meer artsen zich ervan bewust worden dat zij een rolmodel zijn.’

Interview met Gert Olthuis en Anke Oerlemans

Samen Beslissen en Verstandig Kiezen in de spreekkamer

Welke factoren en randvoorwaarden dragen bij aan een goede gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt in de spreekkamer? En wat is de mate van het gebruik van Verstandige Keuzes in de spreekkamer? 

Lees verder

Patiënten en artsen starten campagne over samen beslissen in het ziekenhuis

Betere zorg begint met een goed gesprek

Samen Beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter vinden Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. 4 op de 10 patiënten hebben nu niet de ervaring dat zij een waardevolle bijdrage aan het gesprek met hun arts in het ziekenhuis leveren.

Lees verder

Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland

ZonMw en CZ lieten een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden om Samen beslissen in Nederland sneller in te voeren in de praktijk. Aan deze verkenning werkten deskundigen mee en partijen die een een rol spelen bij de invoering van Samen beslissen.

Bekijk de publicatie

Verstandig Kiezen

De Federatie Medisch specialisten voert, in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, de campagne 'Verstandig Kiezen' uit. Deze gaat uit van een kwaliteitscyclus: een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot kwaliteitsverbetering en, in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. Het kent vier pijlers: Verstandig Keuzes, Zorgevaluatie, Samen Beslissen en Praktijkvariatie. ZonMw en Zorginstituut Nederland ondersteunen dit inititatief. Lees meer op de website van de Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten

Verstandige Keuzes

Wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten formuleerden ‘Verstandige keuzes’. Dit zijn overzichten met evidence based aanbevelingen bij een bepaalde behandeling. Ze zijn bedoeld als stimulans voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is op het juiste moment. Een overzicht van Verstandige Keuzes vindt u op de website van de FMS. ZonMw levert via onderzoek kennis op voor richtlijnen en Verstandige keuzes. Bovendien financiert ZonMw projecten om Verstandige Keuzes te implementeren in de praktijk. 

Zorgevaluaties

Ongeveer de helft van de medisch specialistische zorg is nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Zorgevaluaties geven antwoord op de vraag of een patiënt wel baat heeft bij een bepaalde behandeling, of welke behandeling de voorkeur verdient. Binnen het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek worden zorgevaluaties uitgevoerd. Meer over zorgevaluaties

Contact

Jolanda Huizer

programmasecretaris

+31 70 349 5257
huizer@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website