Het betrekken van jongeren in onderzoek zorgt ervoor dat onderzoek beter aansluit op de dagelijkse praktijk. Ook worden resultaten eerder en met meer succes toegepast. Maar hoe organiseer je deze structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk? En: wanneer is het goed genoeg? ZonMw vindt participatie van jongeren in onderzoek belangrijk. En faciliteert daarom zowel onderzoekers als jongeren. O.a. met masterclasses, een film en een uitgebreide folder met handvatten en tips.

Uitgelicht

Subsidie Leernetwerk participatief jeugdonderzoek

Onderzoekers met ervaring op het gebied van participatief jeugdonderzoek kunnen nu subsidie aanvragen om een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek te starten. Dit netwerk moet het gezamenlijk leren en reflecteren stimuleren en opgedane kennis en verzamelde creatieve voorbeelden over jongerenparticipatie gaan delen. Deadline voor de subsidieaanvraag is 31 augustus 2021, 14.00 uur.

Lees meer over de subsidieoproep

Het vraagt lef om de ander echt open te durven benaderen

In de onderzoekswereld is het soms lastig tussen deadlines, subsidieaanvragen en je eigen belangrijke ‘ik’ te onthouden waar het allemaal echt om gaat. En hoe deskundiger op een onderwerp, hoe makkelijker het is vanuit jezelf te redeneren. Participatie maakt onderzoek van de mensen, met de mensen en over de mensen. De stem van de ander is duidelijker, het draagvlak is groter en er ontstaan nieuwe inzichten. Onderzoeker en lector Frans Spierings vertelt in zijn column over zijn struggles op de weg naar goed participatief onderzoek.

Lees de column

Participatie bij risicojongeren

De Academische werkplaats Risicojeugd verbetert de zorg en begeleiding voor jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met justitie. Door de inzet van ervaringsdeskundigen en het betrekken van ouders en jongeren, weten zij hen zo goed mogelijk te helpen. Nu werken ouders en jongeren gelijkwaardig samen in alle lagen van de werkplaats. Hoe ze dat aanpakken? Dat vertellen onderzoeker Eva Mulder en ervaringsdeskundige Nino in deze video.

Bekijk de video

Organisatie van jongerenparticipatie in onderzoek

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. De kans is groter dat het onderzoek aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk en dat projectresultaten eerder en met meer succes zullen worden toegepast. Maar hoe maak je een infrastructuur waarin patiënen en naasten structureel worden betrokken bij alle aspecten en stadia van het onderzoek? Je leest hier de belangrijkste bevindingen uit onderzoek over dit thema.

Lees meer over het onderzoek

Jongeren betrekken bij onderzoek: hoe doe je dat?

Om jeugdhulp beter aan te laten sluiten bij de behoeften van jongeren en ouders, is hun betrokkenheid noodzakelijk. Een praktische publicatie om je doelgroep structureel te betrekken.

Download de publicatie

ParticipatieKompas

Participatiekompas is een verzamelplek van kennis en praktijkervaringen over patiënten- en cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg. Naast publicaties, methoden en tools biedt de website ook praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen. 

Ga naar Participatiekompas

Actueel

Overzichtsstudie JeugdzorgPlus steunt verandering

10 jaar onderzoek naar JeugdzorgPlus heeft veel concrete aanbevelingen opgeleverd voor het verbeteren van de hulp aan jongeren met complexe en meervoudige problemen. En omvat aanbevelingen die niet alleen over de JeugdzorgPlus, maar ook over de gehele zorgketen voor jongeren met meervoudige en complexe problemen gaan. De resultaten zijn daarmee ook relevant voor andere jeugdzorgaanbieders en gemeenten. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft in...

Elders gezien

Nieuwe subsidieoproep voor leernetwerk participatief jeugdonderzoek

Jongerenparticipatie wordt steeds belangrijker in onderzoek. De subsidieoproep Leernetwerk Participatief jeugdonderzoek geeft een impuls aan het gezamenlijk leren over en reflecteren hierop. De opgedane kennis en creatieve voorbeelden worden breed gedeeld.

Subsidieaanvragen kunnen door onderzoeksorganisaties worden ingediend tot dinsdag 31 augustus 2021, 14.00 uur.

Nieuws

Roadmap voor cliëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling

Er is steeds meer aandacht voor cliëntenparticipatie bij de ontwikkeling van richtlijnen. Het opzetten van betekenisvolle participatie kan echter best lastig zijn. Het Athena Instituut van de Vrije Universiteit ontwikkelde daarom een roadmap voor richtlijnontwikkeling die naast inspiratie ook handvatten biedt om participatie van ouders, jongeren en kinderen vorm te geven binnen richtlijnontwikkeling.

Nieuws

Subsidieoproep voor innovaties in de jeugdsector

Een vernieuwende aanpak voor een maatschappelijk vraagstuk. In de subsidieoproep ‘Innovaties in de jeugdsector’ is ruimte voor het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe innovatieve werkwijzen in de jeugdsector. Die aansluit bij de leefwereld en behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen, samen met alle betrokkenen en vaak dwars door bestaande domeinen heen. Projectideeën kunnen door onderzoeksorganisaties worden ingediend tot 25 mei 2021, 14.00...

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Agenda

Masterclass Jongerenparticipatie in Onderzoek

Ook in 2021 organiseert ZonMw in samenwerking met Christine Dedding (Amsterdam UMC) de Masterclass ‘Jongerenparticipatie in onderzoek’. Dit jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen op 17 september of 8 oktober. Zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om hun stem te laten horen in onderzoek zijn van harte welkom. De masterclass is geheel digitaal. Meld u nu aan via onderstaande link.

Lees meer

Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek

Ook in 2021 organiseert ZonMw in samenwerking met Christine Dedding (Amsterdam UMC) de Masterclass ‘Jongerenparticipatie in onderzoek’. Dit jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen op 17 september of 8 oktober. Zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om hun stem te laten horen in onderzoek zijn van harte welkom. De masterclass is geheel digitaal. Meld u nu aan via onderstaande link.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Jojanneke Hillmann

Senior programmamanager

+31 70 349 52 67
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website