Het betrekken van jongeren in onderzoek zorgt ervoor dat onderzoek beter aansluit op de dagelijkse praktijk. Ook worden resultaten eerder en met meer succes toegepast. Maar hoe organiseer je deze structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk? En: wanneer is het goed genoeg? ZonMw vindt participatie van jongeren in onderzoek belangrijk. En faciliteert daarom zowel onderzoekers als jongeren. O.a. met masterclasses, een film en een uitgebreide folder met handvatten en tips.

Uitgelicht

Jongeren en onderzoekers samen aan de slag

Jongeren hebben ervaringskennis, die aanvullend is op de kennis van wetenschappers. Door jongeren een grotere rol te geven in onderzoek over jongeren, sluit het onderzoek beter aan bij hun leefwereld. Binnen het onderzoekstraject ‘Onderzoek voor en door jongeren’ doen jongeren samen met onderzoekers onderzoek naar onderwerpen die zij belangrijk vinden. Om zo de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren.

Bekijk deze unieke subsidiemogelijkheden

Subsidie voor impuls jongerenparticipatie door jongerenorganisaties

Jongerenparticipatie is helaas nog niet vanzelfsprekend. Daarom willen we jongerenorganisaties de kans geven om vanuit hun kracht een impuls te geven aan jongerenparticipatie in onderzoek. Door samen met meerdere jongerenorganisaties een sterk netwerk te vormen. Een subsidieaanvraag indienen kan tot 17 januari 2023, 14.00 uur.

Lees meer over de subsidieoproep

Tips voor betekenisvolle jongerenparticipatie in onderzoek

Samenwerken met jongeren aan onderzoek is belangrijk. De aanpak en uitkomsten sluiten dan beter aan bij hun behoeften en leefwereld. Steeds meer jeugdonderzoekers betrekken jongeren daarom actief bij hun projecten. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat de participatie ook écht van betekenis is voor alle partijen? In deze folder vind je 5 tips om je onderzoek samen met jongeren te verdiepen.

Bekijk de folder

Parel voor Koplopers

Ervaringsdeskundige jongeren gingen op zoek naar wat nodig is voor een inclusieve samenleving waaraan zij en andere jongeren met een psychische kwetsbaarheid ongehinderd kunnen deelnemen. In meer dan 100 ontmoetingen inspireerde zij bestuurders, docenten, zorgprofessionals en andere jongeren om na te denken over psychische kwetsbaarheid en inclusiviteit. Hiervoor ontvingen zij een ZonMw Parel.

Meer over het project

Samen leren over participatief jeugdonderzoek

jongeren in het park

Jeugdonderzoek waarin jongeren zelf meedoen. Er is steeds meer belangstelling voor. Tegelijk leven er onder onderzoekers nog veel vragen over het goed vormgeven hiervan. En zijn de behoeften, ervaring en kennis van jongeren op dit gebied nog onvoldoende zichtbaar. Daarom start een groep onderzoekers en jongeren een leernetwerk participatief jeugdonderzoek.

Wat u van hen kunt verwachten

Betrek jongeren bij onderzoek

Hoe kan je participatie van jongeren beter vormgeven? Bente van Oort deed er onderzoek naar en geeft tips en inzichten voor wetenschappers om het samen met jongeren te ontdekken. Daarnaast deelt ze heldere do’s en don’ts in deze drieluik.

Bekijk de drieluik

Actueel

Deadline subsidierondes MDT-kort voor gemeenten en onderwijsinstellingen uitgesteld

De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. Gemeenten en onderwijsinstellingen die willen ervaren wat MDT voor hen kan betekenen, kunnen subsidie aanvragen om een kort MDT-project te organiseren. Om meer gemeenten en onderwijsinstellingen de mogelijkheid te geven om een subsidieaanvraag in te dienen, is de...

Nieuws

Doe mee met de masterclass ‘Do's en don'ts van jongerenparticipatie in onderzoek’

Om onderzoek aan te laten aansluiten bij de leefwereld van jongeren, is het van groot belang om hen actief te betrekken. Maar hoe werk je samen op een manier die ook écht van betekenis is voor zowel onderzoekers als jongeren? Dat leer je in de masterclass die ZonMw in samenwerking met YoungXperts aanbiedt op vrijdag 25 november.

Nieuws

Gezocht: jongerenorganisaties die impuls geven aan jongerenparticipatie in onderzoek

Het betrekken van jongeren in onderzoek dat gaat over jongeren is belangrijk. Hierdoor sluiten de aanpak en uitkomsten van het onderzoek beter aan bij hun behoeften en leefwereld. Dit is echter nog steeds niet vanzelfsprekend. Daarom wil ZonMw jongerenorganisaties de kans geven om vanuit hun kracht een impuls te geven aan jongerenparticipatie in onderzoek. Door samen met meerdere jongerenorganisaties een sterk netwerk te vormen. Voor dit netwerk...

Nieuws

Tien projecten van start in het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg

Binnen het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ) zijn tien projecten van start gegaan. In dit programma nemen burgers het initiatief en hebben de leiding in alle fasen van onderzoek en innovatie. Daarbij ligt de focus op onderzoek en innovatie op het gebied van de eigen gezondheid en zorg, in samenwerking met onderzoekers, (zorg)professionals, ondernemers en indien relevant de overheid. Het doel van het programma is het...

Nieuws
Toon meer

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Jojanneke Hillmann

Senior programmamanager

+31 70 349 52 67
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website