Tips voor betekenisvolle jongerenparticipatie in onderzoek

Afbeelding

Samenwerken met jongeren aan onderzoek is belangrijk. De aanpak en uitkomsten sluiten dan beter aan bij hun behoeften en leefwereld. Steeds meer jeugdonderzoekers betrekken jongeren daarom actief bij hun projecten. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat de participatie ook écht van betekenis is voor alle partijen? In deze folder vind je 5 tips om je onderzoek samen met jongeren te verdiepen.

Wilt u de publicatie bestellen?

Ontvang kosteloos een gedrukt exemplaar. Vul hiervoor het formulier hieronder in. Ook interessant: Tips voor succesvollle inclusie in jeugdonderzoek.

Wilt u meer dan 5 exemplaren? Neem dan contact op via jeugd@zonmw.nl.