Nieuw Jongerennetwerk ervaringskennis in onderzoek van start

Het project Young Perspective - XL gaat de komende 3 jaar een duurzaam netwerk van jongerenorganisaties opzetten en ontwikkelen. Het doel is om jongeren cyclisch te betrekken in het doen van onderzoek, het vertalen hiervan naar (beleids)uitvoering en het monitoren van de resultaten. Zodat onderzoek, beleid en uitvoering meer aansluit op de belevings- en ervaringswereld van jongeren.

Het netwerk bestaat uit jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties die werken met of worden gerund door jongeren tussen de 12 en 27 jaar. En wordt geleid door het Jongeren Netwerk Limburg.

Beleid en onderzoek ontwikkel je met jongeren samen!

Het netwerk wil in dit project ervoor zorgen dat jongeren in Limburg beter en structureel kunnen meedenken en meedoen in het opzetten en uitvoeren van onderzoek en beleid. Binnen zowel maatschappelijke organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden en de politiek. Doordat de jongeren van het begin tot het eind betrokken zijn, zien ze ook wat er met de uitkomsten gebeurt. Daarmee wil het project laten zien dat jongeren er toe doen en van enorme waarde zijn voor Limburg. Daarnaast willen ze met het project de positie van jongeren verbeteren. En de samenwerking tussen organisaties die zich inzetten voor de positie van Limburgse jongeren versterken.

Samenwerking

In het project werken diverse jongerenorganisaties onder leiding van het Jongeren Netwerk Limburg samen, te weten JongNL Limburg, Scouting Limburg, Jeugdwerk Limburg en Burgerkracht LimburgDeze jongerenorganisaties bereiken samen duizenden Limburgse jongeren.

Wat werkt voor de jeugd

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan jongeren en gezinnen verbeterd worden. Daarvoor is het kennisontwikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd opgezet. Het project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.