Internationale aanpak

Nederland hecht veel belang aan het oplossen van het resistentievraagstuk. Met onderzoek willen we daaraan bijdragen. Aangezien resistentie een internationaal probleem is, werken veel landen samen.

De G7 ministers van gezondheid spraken tijdens de bijeenkomst in november 2017 in Milaan hun steun uit voor de ontwikkeling van evidence-based strategieën, instrumenten en interventies om antimicrobiële resistentie te bestrijden. En om onderzoek voort te zetten in het licht van de strategische doelen van het 'Global Action Plan' van de WHO.

In juni 2016 maakten 40 landen afspraken om resistentie aan te pakken. Onder leiding van de toenmalige minister van VWS, Edith Schippers, en staatssecretaris van EZ, Sharon Dijksma, was er een WHO-conferentie in Den Haag over dit onderwerp. Ook op Europees niveau zijn er initiatieven. Zo is er voor antibioticaresistentie een Joint Programming Initiative. Internationale initiatieven, zoals dit JPI, dragen ertoe bij dat de schaarse middelen voor onderzoek zo doelmatig mogelijk worden ingezet.

Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)

In 2018 voeren de 27 landen die deelnemen aan het JPIAMR nieuwe initiatieven en acties uit. Zo worden 3 gezamenlijke subsidieoproepen voor onderzoek opengesteld. Eén daarvan is de openstelling van de 6e subsidie-oproep 'Innovation against antibiotic resistant bacteria – New targets, compounds and tools' in januari 2018. Ook lanceert het JPIAMR een virtueel onderzoeksinstituut. Dit dynamische netwerk van onderzoeksfaciliteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie zorgt voor een wereldwijd platform voor wetenschappelijke samenwerking en onderzoekscapaciteit. Het JPIAMR wil in 2018/2019 een database creëren van onderzoeksprojecten over antimicrobiële resistentie.

In de 5e gezamenlijke subsidieoproep zijn 4 projecten gehonoreerd met Nederlandse partners.

Het JPIAMR is een onderzoeksinitiatief waarin lidstaten op dit thema samenwerken, met steun van de Europese Unie. Voor dit JPI is een strategische onderzoeksagenda opgesteld. De onderwerpen daarvan komen globaal overeen met die van het programma AMR van ZonMw: de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, diagnostiek, transmissie, interventies en surveillance.

Exedra is de opvolger van JPIAMR. ZonMw is weer 1 van de participanten; 23 landen zijn aangesloten. Dit samenwerkingsverband coördineert de aanpak van antimicrobiële resistentie op nationaal en internationaal niveau. Het doel is langetermijn bestuursstructuren realiseren die de nationale financiering coördineren en gezamenlijke acties ondersteunen bij de implementatie van de strategische onderzoeksagenda. 

Meer informatie op de Engelstalige website van www.jpiamr.eu

Europese Joint Action antibioticaresistentie

In september 2017 is de Europese Joint Action antibioticaresistentie gelanceerd. De officiële naam is Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthCare-Associated Infections (EU-JAMRAI). Dit initiatief brengt EU-lidstaten, internationale organisaties, instituten en universiteiten samen bij de aanpak van antibioticaresistentie. Het Nederlandse ministerie van VWS coördineert het pakket dat gaat over de implementatie van nationale strategieën en actieplannen.

Uitgelicht

Hoe verspreidt antibioticaresistentie zich?

In deze infographic van ECDC wordt uitgelegd op welke manier resistentie tegen antibiotica zich verspreidt in de veeteelt, de gemeenschap, zorginstellingen en via reizen.

Infographic ECDC

Change can’t wait. Our time with antibiotics is running out

World Antibiotic Awareness Week (WAAW) aims to increase global awareness of antibiotic resistance (AMR) and to encourage best practices among the general public, health workers and policy makers to avoid the further emergence and spread of antibiotic resistance.

Bekijk de WHO-campagne 2018

Publicatie uitgelicht: artikel in BWM-cahier over het belang van internationale surveillance

voorkant BWM-cahier Ons microbioom

Wat doet de WHO tegen antibioticaresistentie?

De surveillance van antibioticaresistentie is een van de activiteiten van de WHO om de verdere verspreiding van resistentie zoveel mogelijk in te perken.

BWM-cahier Ons microbioom
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website