Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)

JPIAMR is een samenwerkingsverband waarin lidstaten op het thema antimicrobiële resistentie samenwerken, met steun van de Europese Commissie. Op dit moment nemen 28 landen deel aan JPIAMR. Namens Nederland participeert ZonMw in dit wereldwijde samenwerkingsverband. JPIAMR stelt onder andere gezamenlijke subsidieoproepen voor onderzoek open. Ook lanceert het JPIAMR een virtueel onderzoeksinstituut. Dit dynamische netwerk van onderzoeksfaciliteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie zorgt voor een wereldwijd platform voor wetenschappelijke samenwerking en onderzoekscapaciteit.

JPIAMR coördineert nationale publieke funding om transnationaal AMR-onderzoek en -activiteiten te ondersteunen in de 6 aandachtsgebieden zoals vastgesteld in de strategische onderzoeksagenda: therapieën, diagnostiek, surveillance, transmissie, omgeving en interventies. De missie voor de periode 2020-2025 is het bundelen van krachten van de deelnemende naties door het initiëren van de afstemming, coördinatie en ondersteuning van wereldwijde antimicrobiële resistentie One Health onderzoek en beleidsactiviteiten.

Onderzoek naar antibioticaresistentie in een postpandemische wereld

JPIAMR heeft in juni 2020 Engelstalige webinars gehouden waarin wereldleidende onderzoekers en clinici discussieerden over de prevalentie van bacteriële co-infecties, best practices en passend gebruik van antibiotica en over de kansen en uitdagingen voor onderzoek naar antimicrobiële resistentie tijdens de COVID-19- pandemie.

Een 3e Engelstalig webinar over het thema 'Societal Preparation: How should society prepare for AMR as a global health threat?' wordt gehouden begin september 2020.

Live webinar: 'How do we simultaneously manage the acute COVID-19 pandemic and escalating antibiotic resistance?'

Achteraf komt de webinar ook op het Youtube kanaal van JPIAMR beschikbaar.

Honoreringen met Nederlandse partners

 • In de 9e gezamenlijke subsidieoproep'Call on Diagnostics & Surveillance 2019' zijn 5 projecten met Nederlandse onderzoekers gefinancieerd, door ZonMw in samenwerking met NWO-WOTRO.
 • In de 8e gezamenlijke subsidieoproep 'Building the Foundation of the JPIAMR Virtual Research Institute' heeft ZonMw de start-up meeting gefinancierd. Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van de 7e en 8e subsidieoproep op 19 en 20 februari 2019 in Nederland
 • In de 7e gezamenlijke subsidieoproep '2018 Network Call on Surveillance' zijn 2 projecten gehonoreerd met Nederlandse coördinatoren (2018)
 • In de 6e gezamenlijke subsidieoproep 'Innovations against antibiotic-resistant bacteria: New targets, compounds and tools' zijn geen projecten gehonoreerd (2018). Het was voor Nederland niet mogelijk te participeren in deze call.
 • In de 5e gezamenlijke subsidieoproep 'Comparison of prevention, control and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches' zijn 4 projecten gehonoreerd (2017)
 • In de 4e gezamenlijke subsidieoproep 'AMR Networks/Working Groups' zijn 3 projecten gehonoreerd (2016)
 • In de 3e gezamenlijke subsidieoproep 'Transmission Dynamics' zijn 9 projecten gehonoreerd (2016)
 • In de 2e gezamenlijke subsidieoproep 'Antimicrobial Resistance through the JPIAMR' zijn 3 projecten gehonoreerd (2015)
 • In de 1e gezamenlijke subsidieoproep 'Transnational call InnovaResistance: Innovative approaches to address antibacterial resistance' zijn 3 projecten gehonoreerd (2014)

Stand van zaken JPIAMR subsidierondes

Zie hier de status over open/komende en reeds gesloten subsidierondes binnen JPIAMR.

Internationale aanpak

Nederland hecht veel belang aan het oplossen van het resistentievraagstuk. Met onderzoek willen we daaraan bijdragen. Aangezien resistentie een internationaal probleem is, werken veel landen samen.

In juni 2019 was het 5 jaar geleden dat de eerste ministeriële conferentie werd georganiseerd en vier jaar geleden dat het Global Action Plan (GAP) over AMR werd aangenomen. Daarom was het tijd voor een tweede AMR-conferentie om na te denken over de voortgang van de wereldwijde implementatie van het GAP; het werk van de tripartiet (WHO, FAO, OIE) om de uitvoering ervan te ondersteunen; en de vereisten die nodig zijn om multisectorale samenwerking in de komende jaren te versnellen. Terwijl de AMR-conferentie 2014 vooral draaide om het vergroten van het bewustzijn voor de dreiging van AMR en het ontwikkelen van initiatieven om deze dreiging aan te pakken, streefde de conferentie van 2019 naar het intensiveren van internationale samenwerking en de uitwisseling van beste praktijken bij de uitvoering van nationale actieplannen. JPIAMR was ook vertegenwoordigd tijdens deze conferentie, o.a. in de informatiemarkt en tijdens de break-out sessie 'Strengthen knowledge and evidence base'. De global R&D AMR Hub, GARDP, en panelleden van WHO, JPIAMR en regeringen gingen het gesprek met elkaar aan om uitdagingen te identificeren en welke acties nodig zijn van verschillende actoren (regereingen, industrie, academische wereld, UN, en de maatschappij) om multisectorale samenwerking te versnellen zodat kennis en bewijsbasis wordt versterkt. Lees hier het rapport van de AMR conferentie 2019

Andere internationale AMR initiatieven

 • EU-JAMRAI - European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections
 • One Health EJP - One Health European Joint Porgram
 • Global AMR R&D Hub
 • ICARS - International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions
 • GARDP - Global Antibiotic Research & Development Partnership
 • CARB-X - Combating Antibiotic Resistant Bacteria

Deze lijst is niet limitatief.

Uitgelicht

Nieuwe JPIAMR subsidieoproep: Netwerk Plus Call 2020

Het doel van de subsidieoproep is om netwerken te vormen die strategieën ontwerpen en implementen ter ondersteuning van AMR onderzoek binnen één van de 6 strategische domeinen van de SRIA: Therapie, Diagnostiek, Surveillance, Transmission, Omgeving, Interventies.

Meer informatie >>

JPIAMR Roadmap of Actions 2019-2024

De SRIA biedt een kader voor de JPIAMR Roadmap van Acties voor 2019-20124. Dit zal toekomstige gezamenlijke transnationale JPIAMR acties richting geven en zal ook als informatiebron dienen voor andere strategische initatieven om coördinatie en interdisciplinaire acties te ondersteunen.

Meer informatie en een link naar de roadmap (Engels)

AMR Research Funding Dashboard

Logo JPIAMR

Bekijk het JPIAMR AMR R&D investeringsdashboard. Een interactieve tool die laat zien waar investeringen door de JPIAMR members in worden gedaan.

Ga naar het dashboard

No time to wait

IACG rapport met aanbevelingen voor dringende maatregelen ter overweging voor de wereldwijde actie tegen antimicrobiële resistentie.

Lees het rapport

Nieuwe Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda JPIAMR

cover SRIA

De JPIAMR Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda (SRIA), 2019, geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en toekomstige aandachtspunten in AMR onderzoek.

 

Bekijk de SRIA

NL projecten '2018 Network Call on Surveillance'.

Vanuit JPIAMR zijn 2 projecten gehonoreerd over surveillance met Nederlandse coördinatoren. In de 7e gezamenlijke subsidieoproep '2018 Network Call on Surveillance'.

Bekijk de projecten
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website