Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)

Op dit moment nemen 27 landen deel aan het JPIAMR. Dit wereldwijde samenwerkingsverband stelt onder andere gezamenlijke subsidieoproepen voor onderzoek open. Eén daarvan is de openstelling van de 9e subsidie-oproep 'Diagnostics and Surveillance 2019' (Engels; deadline voor full proposals 17 juni 2019). Ook lanceert het JPIAMR een virtueel onderzoeksinstituut. Dit dynamische netwerk van onderzoeksfaciliteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie zorgt voor een wereldwijd platform voor wetenschappelijke samenwerking en onderzoekscapaciteit.

Honorering met Nederlandse partners:

  • In de 8e gezamenlijke subsidieoproep 'Building the Foundation of the JPIAMR Virtual Research Institute' zal ZonMw de start-up meeting financïeren. Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van de 7e en 8e subsidieoproep op 19 en 20 februari 2019 in Nederland
  • In de 7e gezamenlijke subsidieoproep '2018 Network Call on Surveillance' zijn 2 projecten gehonoreerd met Nederlandse coördinatoren (2018)
  • In de 6e gezamenlijke subsidieoproep 'Innovations against antibiotic-resistant bacteria: New targets, compounds and tools' zijn geen projecten gehonoreerd (2018). Het was voor Nederland niet mogelijk te participeren in deze call.
  • In de 5e gezamenlijke subsidieoproep 'Comparison of prevention, control and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches' zijn 4 projecten gehonoreerd (2017)
  • In de 4e gezamenlijke subsidieoproep 'AMR Networks/Working Groups' zijn 3 projecten gehonoreerd (2016)
  • In de 3e gezamenlijke subsidieoproep 'Transmission Dynamics' zijn 9 projecten gehonoreerd (2016)
  • In de 2e gezamenlijke subsidieoproep 'Antimicrobial Resistance through the JPIAMR' zijn 3 projecten gehonoreerd (2015)
  • In de 1e gezamenlijke subsidieoproep 'Transnational call InnovaResistance: Innovative approaches to address antibacterial resistance' zijn 3 projecten gehonoreerd (2014)

Het JPIAMR is een samenwerkingsverband waarin lidstaten op het thema antimicrobiële resistentie samenwerken, met steun van de Europese Commissie. JPIAMR coördineert nationale publieke funding om transnationaal AMR-onderzoek en -activiteiten te ondersteunen in de 6 aandachtsgebieden zoals vastgesteld in de strategische onderzoeksagenda: therapieën, diagnostiek, surveillance, transmissie, omgeving en interventies. De missie voor de periode 2020-2025 is het bundelen van krachten van de deelnemende naties door het initiëren van de afstemming, coördinatie en ondersteuning van wereldwijde antimicrobiële resistentie One Health onderzoek en beleidsactiviteiten.

In 2019 is een ge-update versie van de strategische onderzoeksagenda (nu strategische innovatieve onderzoeksagenda genoemd) gepubliceerd . De onderwerpen daarvan komen globaal overeen met die van het programma AMR en ABR van ZonMw: de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, diagnostiek, transmissie, interventies en surveillance.

Bekijk alle JPIAMR-projecten op onze website.

Meer informatie over JPIAMR op de website van www.jpiamr.eu (Engels).

Internationale aanpak

Nederland hecht veel belang aan het oplossen van het resistentievraagstuk. Met onderzoek willen we daaraan bijdragen. Aangezien resistentie een internationaal probleem is, werken veel landen samen.

De G7 ministers van gezondheid spraken tijdens de bijeenkomst in november 2017 in Milaan hun steun uit voor de ontwikkeling van evidence-based strategieën, instrumenten en interventies om antimicrobiële resistentie te bestrijden. En om onderzoek voort te zetten in het licht van de strategische doelen van het 'Global Action Plan' van de WHO.

In juni 2016 maakten 40 landen afspraken om resistentie aan te pakken. Onder leiding van de toenmalige minister van VWS, Edith Schippers, en staatssecretaris van EZ, Sharon Dijksma, was er een WHO-conferentie in Den Haag over dit onderwerp. Ook op Europees niveau zijn er initiatieven. Internationale initiatieven, zoals het Joint Programming Initiative, dragen ertoe bij dat de schaarse middelen voor onderzoek zo doelmatig mogelijk worden ingezet.

Europese Joint Action antibioticaresistentie

In september 2017 is de Europese Joint Action antibioticaresistentie gelanceerd. De officiële naam is Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthCare-Associated Infections (EU-JAMRAI). Dit initiatief brengt EU-lidstaten, internationale organisaties, instituten en universiteiten samen bij de aanpak van antibioticaresistentie. Het Nederlandse ministerie van VWS coördineert het pakket dat gaat over de implementatie van nationale strategieën en actieplannen.

Uitgelicht

Survey AMR - JPIAMR VALUE-Dx

Lopende projecten

Vanuit het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) starten 2 projecten over surveillance. Deze projecten met Nederlandse coördinatoren zijn in 2018 gehonoreerd vanuit de 7e gezamenlijke subsidieoproep '2018 Network Call on Surveillance'.

Bekijk de projecten

Hoe verspreidt antibioticaresistentie zich?

In deze infographic van ECDC wordt uitgelegd op welke manier resistentie tegen antibiotica zich verspreidt in de veeteelt, de gemeenschap, zorginstellingen en via reizen.

Infographic ECDC

Change can’t wait. Our time with antibiotics is running out

World Antibiotic Awareness Week (WAAW) aims to increase global awareness of antibiotic resistance (AMR) and to encourage best practices among the general public, health workers and policy makers to avoid the further emergence and spread of antibiotic resistance.

Bekijk de WHO-campagne 2018

Publicatie uitgelicht: artikel in BWM-cahier over het belang van internationale surveillance

voorkant BWM-cahier Ons microbioom

Wat doet de WHO tegen antibioticaresistentie?

De surveillance van antibioticaresistentie is een van de activiteiten van de WHO om de verdere verspreiding van resistentie zoveel mogelijk in te perken.

BWM-cahier Ons microbioom

AMR Research Funding Dashboard

Logo JPIAMR

Bekijk het JPIAMR AMR R&D investeringsdashboard. Een interactieve tool die laat zien waar investeringen door de JPIAMR members in worden gedaan.

Ga naar het dashboard
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website