Onderwerpen

Uitgelicht

Beter (her)gebruik van data

Dit is de sleutel tot snellere innovaties en beter beleid op het gebied van de gezondheidszorg. Hoe zorgen we dat data beter (her)gebruikt kunnen worden? ZonMw organiseerde een bijeenkomst om het gesprek hierover aan te gaan.

 

Lees het artikel over de bijeenkomst

Hoe draagt de leefomgeving bij aan gezondheid?

Kijk hoe wij beleidsmakers en onderzoekers ondersteunen met kennis en praktische instrumenten over een gezonde leefomgeving. Met die kennis dragen zij bij aan het fysieke, mentale en sociale welbevinden van mensen.

Webpagina Gezonde leefomgeving

Ganzenbord

Ganzenbordspel

Op een druilerige avond met z'n allen een spelletje spelen? Probeer eens het ganzenbordspel. Vol met weetjes, van infectieziektebestrijding, corona en antibioticaresistentie tot voeding en gezondheid.

Spel spelen

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over kennis, onderzoek en innovatie over het behouden en bevorderen van gezondheid

abonneren

Actueel

Eerste stappen voor een domeinoverstijgend programma Gezonde Leefomgeving

Naar aanleiding van de Kamerbrief (april 2021) bereiden RIVM en ZonMw in opdracht van het Ministerie van VWS en het Ministerie van LNV het programma Gezonde Leefomgeving voor.

Begin 2023 worden verschillende verkenningen, kennisprogramma's, een businesscase en het programmaplan Gezonde en Groene Leefomgeving opgeleverd, die een belangrijke basis vormen voor het uiteindelijke programma Gezonde Leefomgeving. De verschillende producten delen beide...

groep sportende mensen in stadspark
Nieuws

Onderzoekers en ervaringsdeskundigen werken samen aan onderzoek naar coronavaccinatie bij nierpatiënten

Bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem slaat COVID-19 harder toe, terwijl zij in de regel ook minder baat hebben van vaccinaties. Het RECOVAC-consortium, waarin naast onderzoekers ook ervaringsdeskundigen deelnemen, stelde vast dat niertransplantatiepatiënten minder goed reageren op coronavaccinatie. Gelukkig blijkt de respons te verbeteren door een herhaalprik.

groep mensen in een kring
Nieuws

Interactieve kaart geeft overzicht van gezonde voedingsinitiatieven

Voedinggerelateerde ziekten nemen steeds meer toe. Dit leidt niet alleen tot hoge (zorg)kosten en extra druk op de zorg, maar geeft ook maatschappelijke problemen. Een interactieve kaart van Nederland is gepubliceerd die per gemeente initiatieven over voeding en gezondheid laat zien. Het doel hiervan is om gemeenten en andere initiatiefnemers overzicht te geven en hiermee te kunnen leren van elkaars ervaringen.

Elders gezien

Veel alleenstaande ouderen hebben een hoog voedingsrisico

'Veel 65-plussers hebben een serieus energie- en eiwittekort. Dit zorgt voor onherstelbare spierafbraak waardoor de zelfstandigheid in het gedrang komt,' vertelt onderzoeker Jos Borkent die afgelopen week op dit onderwerp promoveerde.

Elders gezien
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website