Over dit programma

Iedere patiënt is anders en daarom kan een ieder, zelfs als er sprake is van hetzelfde ziektebeeld, anders reageren op een zelfde behandeling. Het wordt steeds duidelijker welke invloed de individuele eigenschappen van een patiënt kunnen hebben op het ontstaan en verloop van een ziekte. Door het (gedeeltelijk) in kaart brengen van al die factoren kan de werking van een geneesmiddel bij een individuele patiënt steeds beter voorspeld worden, nog voordat een geneesmiddel wordt toegediend. Dit moet leiden tot therapie op maat: personalised medicine. 

Binnen het deelprogramma Personalised Medicine zijn 3 rondes:

- Onderzoeksprogramma Personalised Medicine

Het in kaart brengen van het menselijk genoom wordt steeds gemakkelijker door de snelle ontwikkeling van DNA-sequence-technieken. Whole genome sequencing biedt een enorm potentieel voor de toepassing van Personalised Medicine binnen Nederlandse gezondheidszorg. De kwaliteit van leven van de patiënt zal toenemen door het verminderen  van over- en onderbehandeling, minder ineffectieve behandelingen en uitgebreidere diagnostische mogelijkheden op basis van het genotype.

Door verschillende actoren in de gezondheidszorg is de ontwikkeling en implementatie van whole genome sequencing al in gang gezet. Er zijn echter nog veel uitdagingen voordat de implementatie hiervan gerealiseerd is. Daarom is het onderzoeksprogramma ‘Personalised Medicine’ opgestart in samenwerking met Zilveren Kruis en KWF (zie Partners).

Het doel van dit programma is het waarborgen van een doelmatige implementatie van Whole genome sequencing in de Nederlandse gezondheidszorg. Het programma bereikt dit door obstakels voor implementatie weg te nemen, bijvoorbeeld door de kosteneffectiviteit van diagnostiek en behandeling te bestuderen. Het onderzoeksprogramma richt zich tevens op projecten die efficiënt gebruikmaken van bestaande middelen en infrastructuur.

- Internationale ronde voor behandeling op maat bij immuungemedieerde inflammatoire musculoskeletale aandoeningen

Om behandeling op maat mogelijk te maken, zijn gegevens nodig over zoveel mogelijk patiënten. Nederland en Canada beschikken over vergelijkbare patiënten cohorten en hebben excellente reuma-onderzoekers. Het bij elkaar brengen van cohorten en onderzoeksexpertise in één netwerk betekent een enorme stap in de ontwikkeling van personalised medicine. Het initiatief is opgestart in samenwerking met het Canadian Institute of Health Research (CIHR) en Reuma Nederland (zie Partners) en richt zich op de ontwikkeling van een gepersonaliseerde farmacotherapeutische aanpak bij de behandeling van immuungemedieerde inflammatoire musculoskeletale aandoeningen (IMIMD).

- Ontwikkeling voorspellende diagnostiek

Het doel van deze subsidieronde is het ontwikkelen van voorspellende diagnostische tools met als doel meer zekerheid te verkrijgen of een behandeling daadwerkelijk zal aanslaan bij een individuele patiënt, met name wanneer dure geneesmiddelen worden ingezet.
Dit moet leiden tot een doelmatigere en gerichtere inzet van bestaande dure geneesmiddelen. De ronde wordt in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd (zie Partners).

Uitvoering

De bovengenoemde onderdelen van het deelprogramma Personalised Medicine zijn ondergebracht in het GGG-programma en maakt gebruik van de bestaande governance structuur. Onderdeel van deze structuur zijn het ZonMw-bestuur, de GGG-Raad, de programmacommissie en het programmabureau.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website