ERA PerMed

ERA PerMed is een ERA-NET op het gebied van personalised medicine, een vorm van geneeskundige zorg waarbij behandeling op de individuele patiënt is afgestemd.

Doel

Het doel van ERA PerMed is om nationale onderzoeksstrategieën op elkaar af te stemmen, excellentie te bevorderen, het concurrentievermogen van Europese onderzoeken op het gebied van personalised medicine te versterken en de Europese samenwerking met niet-EU-landen uit te bouwen.

Programmastructuur

Een belangrijk middel om het doel van ERA PerMed te bereiken is de organisatie van gezamenlijke subsidieoproepen (Joint Transnational Call, JTC), waarin nationale financieringsorganisaties innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van personalised medicine financieren en waarin onderzoekers uit diverse landen samenwerken. Een ander middel is het maken van beleidsrichtlijnen (via werkpakketten en taken) en organiseren van activiteiten, zoals workshops en projectmeetings.

Samenwerking

ERA PerMed valt onder het Horizon2020 programma van de Europese Commissie., In dit ERA-NET zijn 32 financieringspartners uit 23 landen betrokken, waaronder ZonMw.

Rol ZonMw

ZonMw nam deel aan JTC-2018. Het doel van de subsidieoproep was om de klinische haalbaarheid van personalised medicine in complexe, multifactoriële ziekten en andere ziekten (zoals monogene, zeldzame ziekten en kanker) te onderzoeken. Hierbij ging het om significante en klinisch relevante verbetering van huidige diagnostiek en/of therapie op basis van verbeterd begrip van onderliggende moleculaire mechanismen. Tevens diende preklinisch en/of klinisch onderzoek gecombineerd te worden met bio-informatica om datakwaliteit te verbeteren en toepasbaar te maken voor zorgverleners.

Daarnaast is ZonMw leider geweest van een taak om eindgebruikers en patiëntvertegenwoordigers beter te betrekken bij personalised medicine subsidieoproepen. Het doel van deze taak is om de empowerment van patiënten (en burgers) in personalised medicine te optimaliseren door ervoor te zorgen dat hun perspectieven en behoeften nauwkeurig worden weergegeven in ERA PerMed. Deze taak richt zich op het identificeren en implementeren van werkwijzen voor de inbreng van patiënten bij het prioriteren van internationale onderzoeksthema's en de evaluatie van verwachte resultaten in voorgestelde projecten.

In 2023 was ZonMw organisator van het ERA PerMed eindsymposium van de gefinancierde projecten in JTC-2018.

Gerelateerd consortium: ICPerMed

Het International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed), met deelnemers uit Europa en daarbuiten, beoogt het wetenschappelijke en politieke landschap in kaart te brengen en te bevorderen.

ICPerMed werkt nauw samen met ERA PerMed, verschillende coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA's) gefinancierd door de Europese Commissie, evenals onderzoeksinfrastructuren. Een voorbeeld van een CSA is Regions4PerMed, met focus op regionale samenwerking op gebied van personalised medicine.
De
ICPerMed 'familie' speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van het onderzoek en de implementatie van gepersonaliseerde geneeskunde in Europa en daarbuiten.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 1.343.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Rob Diemel

Senior Programmamanager
ERA-PerMed [at] zonmw.nl