Over dit programma

In het programma ‘Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen in de langdurige zorg’ krijgen vijf kennisnetwerken meerjarige financiering. Met deze financiering worden de kennisnetwerken versterkt. Dit om tot een adequate en structurele infrastructuur te komen, kennisontwikkeling te stimuleren en daarmee de kwaliteit van zorg voor de specifieke doelgroepen te verbeteren.

Doelgroepen

De specifieke doelgroepen waar de netwerken zich op richten zijn cliënten met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov, Multiple Sclerose (MS), SGLVG (‘sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt’) en niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase.

Kennisnetwerken

De netwerken hebben als doel om bij te dragen aan de kwaliteit van leven, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van het werk voor deze doelgroepen. Om dit te bereiken werken mensen van kennis- en zorginstellingen binnen de netwerken met elkaar samen. De samenwerkende partijen richten zich op zorginhoudelijk wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Onderzoeksvragen worden opgehaald uit de praktijk en sluiten aan bij de behoefte van de cliënt en de zorgmedewerkers. Dit om de toepassing van nieuwe kennis in de zorg en in het onderwijs te bevorderen. Samenwerking binnen en met andere netwerken stimuleert ook de verspreiding van ontwikkelde kennis. Ook bevordert het implementatie van effectieve interventies: die vinden hun weg naar de praktijk.

De volgende kennisnetwerken zijn sinds 1 april 2020 officeel in het kader van het ZonMw-programma van start gegaan:

Voor- en najaarsoverleg

De Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen komen twee keer paar jaar bij elkaar tijdens het voor- en najaarsoverleg. Deze overleggen worden voorgezeten door de heer dr. J.H. (Han) de Ruiter.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de projecten en resultaten van de kennisnetwerken? Houd dan de projectpagina van dit programma in de gaten of abonneer uzelf op de nieuwbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken. Voor meer informatie over de kennisnetwerken kunt u ook terecht op hun gezamenlijke website: www.netwerq.nu

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website