Rouw- en nazorg

Rouw- en nazorg zijn onderdeel van palliatieve zorg. Bij rouwen verleen je zorg voor het (naderend) overlijden. Nazorg is onderdeel van rouw en verliesbegeleiding en biedt zorg en ondersteuning door zorgverleners aan naasten en nabestaanden van de overleden patiënt.

Ondersteuning bij rouw- en nazorg

Rouwzorg is nog niet structureel onderdeel van het zorgaanbod, terwijl het wel wordt gezien als belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Hoewel rouw een natuurlijk proces is, kunnen zorgverleners een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van het rouwproces bij naasten en nabestaanden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld troost en steun bieden bij het verwerken van verlies of tijdens een nazorggesprek informatie geven over het proces van rouw en waar gewenst doorverwijzen naar maatschappelijke instanties en lokale initiatieven gericht op lotgenotencontact. 

Rouw van zorgverleners uit zich anders dan die van familieleden en wordt maatschappelijk minder herkend en erkend. Toch kan herhaald verlies van patiënten een factor zijn in de ontwikkeling van bijvoorbeeld overbelasting, empathie-vermoeidheid en burn-out bij de zorgverlener, en vraagt het om die reden aandacht voor intervisie of supervisie.

Wij investeren in onderzoek naar betere rouw- en nazorg voor naasten en nabestaanden die een dierbare verliezen en voor zorgverleners. Lees in onderstaande artikelen wat er aan kennis en hulpmiddelen is. 

Afbeelding

Rouwzorg voor ouders begint al voor het levenseinde van hun kind

Goede rouwzorg voor ouders is belangrijk, na het levenseinde maar ook al ervóór. Met hulpmiddelen voor betekenisvol ouderschap en het nazorggesprek kunnen zorgverleners ouders begeleiden en ondersteunen.
Afbeelding

Rouwzorg volgens het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Het Kwaliteitskader stelt dat patiënten, hun naasten, zorgverleners en vrijwilligers in de zorg voldoende aandacht moeten krijgen voor verlies en rouw. Wat houdt dat precies in?
Afbeelding

'Neem naasten meteen bij het eerste contact serieus'

De Oog voor Naasten-methodiek heeft diverse materialen voor naasten, zorgverleners en organisaties als ondersteuning voor het beter betrekken van naasten en meer oog te kunnen hebben voor hun rol en behoeften. Dat het waardevol is hoor je meteen als je naasten spreekt die de methodiek kennen, zegt oncologie- en palliatieverpleegkundige Noeska Schrijver.
Afbeelding

'Rouwsluiers' zitten persoonlijke verwerking van verlies in de weg

Rouwen is voor iedereen anders. Sommigen zijn binnen enkele dagen of weken weer de oude, terwijl het bij anderen jaren duurt. In beide gevallen is het verwerkingsproces niet per se verstoord. Rouw is voor bijna iedereen zwaarder dan je denkt, zegt prof. dr. Jan van den Bout, bijzonder hoogleraar verliesverwerking.