Vooraankondiging subsidieoproep passende zorg in de verpleging en verzorging: goede voorbeelden

Heeft jullie organisatie een goed voorbeeld van een geïmplementeerde passende verpleegkundige en verzorgende zorginnovatie? Maak dan gebruik van onze subsidieoproep om jullie voorbeeld zowel te beschrijven als te evalueren én te onderzoeken op mogelijke toepassingen binnen andere zorgorganisaties en sectoren.

Subsidieoproep

De verpleging en verzorging speelt een cruciale rol bij de in het Integraal Zorgakkoord gemaakte afspraken en het realiseren van een toekomstbestendige gezondheidszorg. Het uitvoeren van passende zorg staat hierbij centraal. Om goede voorbeelden van passende zorg te beschrijven, evalueren en te onderzoeken op mogelijke toepassingen binnen andere zorgorganisaties en sectoren, publiceren we naar verwachting rond 21 maart 2024 de subsidieoproep ‘Innovatieve verpleegkundige en verzorgende passende zorg: goede voorbeelden’. 

Passende zorg

Bij innovatieve passende zorg door en voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden gaat het in deze subsidieoproep om:

 1. Verpleegkundige/verzorgende handelingen en interventies voortkomend uit de BN2030 CanMEDS rollen en/of relevante mbo-kwalificatiedossiers verzorgende IG of mbo verpleegkundige.
 2. Randvoorwaarden, (organisatorische) structuren en processen die nodig zijn voor de uitvoering van de passende zorginnovatie worden ook beschouwd als innovatieve zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het versterken van de sociale context of netwerken.
 3. Om tot passende zorg te komen, richten de innovaties zich op:
  - het toepassen van technologische ontwikkelingen en/of
  - het invoeren van arbeidsbesparende interventies en/of
  - het behoud van verzorgenden, verpleegkundig specialisten of verpleegkundigen in het beroep
   

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde is € 4.000.000,-. Het aan te vragen subsidiebedrag per subsidieaanvraag is maximaal € 325.000,- inclusief btw en de looptijd van de projecten is maximaal 36 maanden. We honoreren maximaal 10 projecten. Projectgroepen hebben de mogelijkheid om, bij positieve resultaten van het project en met aanvullende (nog aan te vragen) subsidie, andere instellingen bij het implementeren van de onderzochte interventie te begeleiden. 

Wie

Projectideeën kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden in de sector verpleging en verzorging. Het samenwerkingsverband bestaat uit tenminste 1 of meerdere:

 • Nederlandse onderzoeksorganisaties
 • Nederlandse zorginstellingen
 • (publiek gefinancierde) Nederlandse onderwijsinstellingen

Deadline

Deze subsidieronde bestaat uit 2 fases: een projectideefase en een uitgewerkte subsidieaanvraagfase. De deadline voor het indienen van een projectidee is 6 juni 2024 om 14.00 uur. 

Online vragenuur

Kom voor vragen over de subsidieoproep naar ons online vragenuur op 24 april 2024 van 15.00 tot 16.00 uur. U kunt zich aanmelden voor het vragenuur via verplegingenverzorging@zonmw.nl. Vermeld in de onderwerpregel van uw bericht ‘vragenuur subsidieoproep ‘Goede voorbeelden passende zorg’ en in het bericht zelf de vragen die u heeft.

ZonMw en verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis en samenwerking door en voor deze beroepsgroep, gericht op de verdere versterking van hun professionaliteit. Daarmee werken we aan de kwaliteit van zorg én de aantrekkelijkheid van het beroep. Lees hoe wij dat doen op www.zonmw.nl/vv