Vooraankondiging nieuwe subsidierondes palliatieve zorg in het voorjaar van 2024

Wilt u aan de slag met implementatie of onderzoek in de palliatieve zorg? Begin maart 2024 stellen wij 3 subsidierondes open over de implementatie van de interventie Compassion, onderzoek naar kinderpalliatieve zorg en onderzoek naar passende palliatieve zorg.

Stimuleringssubsidie interventie Compassion

Binnen de nieuwe stimuleringssubsidieronde ’Implementeren in de palliatieve zorg’ kunt u stimuleringssubsidie aanvragen voor de interventie Compassion. Compassion is een werkwijze gericht op het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met COPD door de integratie van tijdige en passende palliatieve zorg in de gebruikelijke COPD-zorg. De implementatie van Compassion levert bij mensen met COPD onder andere tijdige identificatie van de palliatieve fase op en zorgt voor zorg die aansluit bij de wensen en behoeften.

Met deze subsidieoproep ondersteunen wij zorginstellingen bij de implementatie en borging van de interventie Compassion. Met de stimuleringssubsidie kunnen medewerkers worden getraind om Compassion te implementeren en kunnen implementatie- en borgingsactiviteiten worden uitgevoerd.

Lees meer informatie over Compassion.

Wie kan aanvragen? 

In deze subsidieronde kunnen Nederlandse zorginstellingen (zie artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen)samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen of zorgnetwerken een stimuleringssubsidie aanvragen van maximaal € 35.000,-.

Wat is het tijdpad?

Begin maart 2024 kunt u de stimuleringssubsidie vinden op onze website, zodat u zich alvast kunt voorbereiden op de subsidieaanvraag. Verder organiseren we een online informatiebijeenkomst op 4 april 2024 van 15.30-17.00 uur. Meer informatie hierover volgt begin maart samen met de stimuleringssubsidie. 

Medio mei 2024 kunt u uw projectvoorstel indienen, waarbij het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt. 

Subsidieronde kinderpalliatieve zorg

Deze subsidieronde draagt bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de kinderpalliatieve zorg in Nederland. We bieden ruimte aan onderzoek naar welke kinderen in aanmerking komen voor palliatieve zorg en welke zorgpaden deze kinderen doorlopen. Daarnaast is er ruimte voor het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren voor specifiek de kinderpalliatieve zorg. Deze subsidieronde vindt plaats in afstemming met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

Begin maart 2024 kunt u de subsidieronde vinden op onze website. Tot medio april 2024 is het mogelijk om hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen.

Subsidieronde onderzoek naar passende palliatieve zorg

Met deze subsidieronde willen wij ruimte bieden aan onderzoek op het gebied van de palliatieve zorg, dat een duidelijke, aantoonbare meerwaarde heeft ten opzichte van reeds bestaande kennis en/of interventies. Het gaat om ontbrekende kennis en/of nieuw te ontwikkelen interventies die nodig zijn voor de verbetering van de dagelijkse praktijk in de palliatieve zorg. 

Begin maart 2024 kunt u de subsidieronde vinden op onze website. Tot medio mei 2024 is het mogelijk om hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen. 

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in 1 of meerdere van deze subsidieoproepen? Houd onze website dan in de gaten, of laat u op onze mailinglijst zetten door een e-mail te sturen naar palliatievezorg@zonmw.nl. Vanaf begin maart 2024 vindt u de 3 subsidieoproepen op onze website.

Programma Palliantie II

Deze subsidieoproepen zetten we uit vanuit ons programma Palliantie II. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten. Voor de stimuleringssubsidie interventie Compassion werken wij nauw samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van PZNL.