Subsidieoproep voor experimenten in de palliatieve zorg met alternatieve bekostiging

Hoe kun je proactieve transmurale palliatieve zorg integraal rondom de patiënt en zijn naasten organiseren met een alternatieve vorm van bekostiging? Om de bekostiging beter te laten aansluiten bij de doelen van palliatieve zorg bieden wij via deze subsidieoproep ruimte om hiermee te experimenteren.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil samen met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en ZonMw experimenten naar alternatieve bekostigingsvormen voor meer passende palliatieve zorg faciliteren. Het gaat om experimenten die proactieve transmurale palliatieve zorg integraal organiseren rondom de patiënt en zijn naasten. Die zorg omvat proactieve zorgplanning, het voorkomen van niet-passende zorg, het kunnen uitvoeren van transmurale zorg en samenwerking. En ook goede nazorg rond het stervensproces.

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieoproep is bedoeld voor zorgaanbieders uit verschillende sectoren die de ambitie hebben om de proactieve transmurale palliatieve zorg te organiseren maar nu belemmerd worden door onder andere de huidige bekostiging.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt maximaal € 350.000,- subsidie per project in deze subsidieronde aanvragen voor een projectduur van maximaal 24 maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 1,4 miljoen euro.

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 5 december 2023, om 14.00 uur.

Informatiebijeenkomst 9 oktober 2023

Wilt u extra toelichting op de subsidieoproep of heeft u een vraag over het indienen van uw subsidieaanvraag? Kom naar onze digitale informatiebijeenkomst op 9 oktober 2023 van 15.00 tot uiterlijk 16.30 uur. Via deze link komt u direct in de Microsoft Teams bijeenkomst. Deze bijeenkomst nemen we op zodat u deze eventueel later terug kunt kijken. De opname plaatsen we op onze website bij de informatie over deze subsidieoproep.

Programma Palliantie

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg, passende zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.