Subsidieoproep ‘Versterken aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’ voor gemeenten geopend

Vanaf vandaag kunnen gemeenten subsidie aanvragen om hun bestaande aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te versterken. Deze subsidie is bedoeld voor gemeenten die al een regiobeeld, behoefteanalyse, visie op het aanbod en plan van aanpak hebben opgesteld.

Doel van de subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is gemeenten in Nederland de mogelijkheid te geven het bestaande aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te versterken. Onder versterken wordt verstaan:

  • Het bestaande aanbod betekenisvolle activiteiten laten aansluiten op de behoefte van thuiswonende mensen met dementie;
  • Het gebruik van het bestaande aanbod betekenisvolle activiteiten vergroten;
  • Het realiseren van een aanbod van betekenisvolle activiteiten op plekken waar nog geen aanbod is, aansluitend op de behoefte van thuiswonende mensen met dementie.

Om het aanbod te versterken kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het doorontwikkelen en/of innoveren, het implementeren én borgen van het aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie.

Bekijk de subsidieoproep voor meer informatie over de doelen en voorwaarden.

Subsidie draagt bij aan de Nationale Dementiestrategie 2021 - 2030

Deze subsidieoproep draagt bij aan de Nationale Dementiestrategie 2021 – 2030. Een concrete doelstelling uit deze strategie is dat in 2030 80% van de thuiswonende mensen met dementie toegang heeft tot een passend aanbod dat aansluit op hun wensen en behoeften. Deze doelstelling kan alleen samen met gemeenten en partijen uit de praktijk bereikt worden.

Voor wie is deze subsidie?

De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, in samenwerking met lokale zorg- en ondersteuningsorganisaties en aanbieders van dagactiviteiten. Daarbij kan ook worden gedacht aan aan samenwerkingen met Odensehuizen, Alzheimercafés, verenigingen, eetcafés, ouderen- en cultuurfondsen, kunstenaars, koks, musici en geloofsgemeenschappen, Hiermee willen we het aanbod zo goed mogelijk laten aansluiten bij de verschillende behoeften van mensen met dementie.

Deze subsidieoproep is onderdeel van het programma ‘Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’. Dit is een vervolg op het eerdere programma ‘Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’.

Vragen over de subsidieoproep

Op de pagina 'Veelgestelde vragen subsidieoproep 'Doorontwikkelen en versterken aanbod dagactiviteiten' vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen. We actualiseren deze pagina regelmatig.