Subsidieoproep implementatie Beter Laten Beter Doen in de V&V 2024

In juni 2023 zijn de Beter Laten/Beter Doen Lijsten (BLBD-lijsten) gepubliceerd voor passende zorg in de verpleging en verzorging in 5 sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg. Wilt u aan de slag gaan met (de-)implementatie van deze interventies? Maak dan gebruik van onze subsidieoproep.

Projectidee

Samenwerkingsverbanden in de sector Verpleging en Verzorging kunnen een projectidee indienen voor de (de-)implementatie van interventies voorkomend op de in juni 2023 opgeleverde Beter Laten/Beter Doen Lijsten (BLBD-lijsten). Daarbij wordt inzicht gegeven in waarom de BLBD-interventies nog niet zijn ge(de-)ïmplementeerd en welke determinanten van invloed zijn op het succesvol (de-)implementeren van deze interventies. Ten slotte geven gehonoreerde projecten inzicht in hoe het werken volgens BLBD-interventies wordt ervaren, wat het werken volgens de BLBD-interventie oplevert én hoe het werken volgens BLBD-interventies duurzaam geborgd kan worden. 

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband bestaat uit tenminste 1 of meerdere Nederlandse zorginstellingen en 1 of meerdere Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht, aangevuld met 1 of meerdere (publiek gefinancierde) Nederlandse onderwijsinstellingen.

Deadline

De deadline voor het indienen van projectideeën is 31 oktober 2024, 14.00 uur. 

Online vragenuur

Op 24 juni 2024 organiseren we van 14.00 tot 15.00 uur een online vragenuur over de subsidieoproep. Meld u aan voor dit online vragenuur via verplegingenverzorging@zonmw.nl. Vermeld in de onderwerpregel van uw bericht ‘vragenuur subsidieoproep BLBD 2024’ en in het bericht zelf de vragen die u heeft.

ZonMw en verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis en samenwerking door en voor deze beroepsgroep, gericht op de verdere versterking van hun professionaliteit. Daarmee werken we aan de kwaliteit van zorg én de aantrekkelijkheid van het beroep. Kijk voor meer informatie op www.zonmw.nl/vv