Passende zorg in de verpleging en verzorging: Beter Laten en Beter Doen

Draag door met de Beter Laten en Beter Doen lijsten passende zorg te bieden bij aan de uitdagingen in de zorg. Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben in opdracht van ZonMw een nieuwe Beter Laten lijst met 67 verpleegkundige aanbevelingen samengesteld en een Beter Doen lijst.

Overhandiging

Nieuw aan deze lijst is dat er per sector een overzicht beschikbaar is van handelingen, deze geprioriteerd zijn door het werkveld en er een lijst is ontwikkeld met Beter Doen handelingen. De lijsten zijn op donderdagmiddag 1 juni 2023 tijdens het congres Zorgevaluatie overhandigd aan beroepsvereniging V&VN zodat zij er verder mee kunnen in de verpleegkundige praktijk.

Beter Laten 2.0

De Beter Laten aanbevelingen gaan onder andere over vrijheidsbeperkende maatregelen, geen overbodige lagen gebruiken onder de patiënt met risico op decubitus, geen blaasspoelen om urineweginfectie te voorkomen of niet te vaak wassen of douchen in verband met huidirritatie.

Beter Doen

Daarnaast is er ook een Beter Doen lijst opgesteld met 414 handelingen, bijvoorbeeld met aanbevelingen over valpreventie.

ZonMw en verpleging en verzorging

We voeren diverse programma's en activiteiten uit gericht op de verdere versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Daarmee werken we aan de aantrekkelijkheid van het beroep én de kwaliteit van zorg. De bovenstaande opdracht is gefinancierd vanuit ons programma Verpleging en Verzorging.