Projectomschrijving

Persoonlijke verhalen bij de scores uit vragenlijsten over kwaliteit van leven

Meneer A krijgt een behandeling voor kanker. Tijdens zijn behandeling vult hij vragenlijsten in over zijn kwaliteit van leven en de klachten die hij heeft. Na het invullen krijgt hij verschillende scores, maar hij weet niet goed wat die scores betekenen.

Doel

In dit project onderzoeken we wat het effect is van het toevoegen van persoonlijke verhalen aan de scores op vragenlijsten. We verwachten dat patiënten hun eigen scores beter zullen begrijpen en herkennen. Dit zal het samen beslissen met hun arts en hun familie makkelijker maken.

Hoe werkt het?

Door de persoonlijke verhalen van andere patiënten krijgt meneer A een beter idee wat de scores betekenen. Vooral omdat die patiënten op hem lijken. De mannen hebben dezelfde scores, zijn even oud, en hebben ook een gezin en een baan.

Onderzoek naar uitkomstgerichte zorg

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we 6 praktijkgerichte onderzoeken naar succes- en faalfactoren van het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg.

> Bekijk de andere onderzoeken

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website