Nieuwe projecten onderzoeken effectiviteit integrale aanpak in preventie

Complexe gezondheidsvraagstukken vragen om een integrale benadering. Hoe effectief zijn de integrale aanpakken in preventie? 8 nieuwe projecten gaan hier onderzoek naar doen. Binnen de projecten worden verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid in samenhang aangepakt, zowel op het niveau van het individu als de leefomgeving. Naast effectiviteitsonderzoek is ook implementatie een belangrijk onderdeel van deze projecten.

Over ZonMw Preventie

Met onderzoek op het gebied van preventie hebben we als doel dat iedereen zo gezond mogelijk kan leven in een gezonde leefomgeving. Belangrijke speerpunten voor ons zijn daarbij: gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

Preventieprogramma 2023-2026

De projecten zijn mogelijk gemaakt dankzij de subsidieronde Effectiviteitsonderzoek – integrale aanpak in preventie, onderdeel van de programmalijn Effectiviteitsonderzoek uit het Preventieprogramma 2023-2026. Met deze programmalijn stimuleren we onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van preventieve interventies. Het gaat hierbij om de brede effectiviteit en doelmatigheid, inclusief praktijkresultaten en maatschappelijke kosten en baten van preventie, die ook buiten de zorg optreden (maatschappelijke business case).