Nieuwe fellows Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis gehonoreerd

Binnen ZonMw Fellowships ronde 2 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is aan 3 fellows subsidie toegekend. Het fellowship is een persoonsgebonden stimuleringssubsidie voor een gepromoveerde kandidaat die praktijk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek binnen de hulpmiddelenzorg in de thuisomgeving gaat combineren.

Gehonoreerde fellowships

Fellowship hulpmiddelenzorg bij kinderen 
Drs. M.E. Sol (Hogeschool Utrecht)
Ouders, kinderen en professionals ervaren helaas problemen in het verstrekkingsproces van hulpmiddelen die gebruikt worden door kinderen met een beperking. Dit fellowship heeft tot doel om de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg voor deze kinderen  te verbeteren door hulpmiddelengebruikers en professionals een structurele rol te geven bij nieuwe projecten, een bruggenbouw functie te vervullen tussen verschillende doelgroepen en implementatieactiviteiten op te zetten die het gat verkleinen tussen theorie en praktijk. Daarbij wordt samengewerkt met de academische werkplaats Technologie voor thuis.

Fellowship amputatie- en prothesezorg 
Dr. R.A. Leijendekkers (Radboud universitair medisch centrum)
Dit fellowship richt zich op het verbeteren van prothesezorg voor mensen met een arm- en beenamputatie. De fellow beoogt dit te behalen door de prothesekoker te verbeteren, de belangrijkste onderzoeksvragen voor gebruikers te identificeren en een plan van aanpak te ontwikkelen voor het opzetten van een landelijke database. Daarbij staat samenwerking met belanghebbenden en de ProtheseAcademie centraal.

Fellowship technologische hulpmiddelen in de gehandicaptenzorg 
Dr. N.M. Siebelink (Academy Het Dorp)
Dit fellowship streeft naar een doelmatige inzet van technologische hulpmiddelen in de gehandicaptenzorg. Het omvat het ophalen van onderzoeksvragen bij zorgorganisaties en cliënten, het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoek en het verspreiden van kennis en ervaringen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de academische werkplaats ZoTeG

Programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Met het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis willen we ervoor zorgen dat de hulpmiddelengebruiker de best passende zorg in de thuissituatie krijgt. Daarvoor is onafhankelijke kennis over de doelmatigheid van deze zorg nodig.