Meer onderzoek nodig naar de gevolgen van milieuverandering op gezondheid

'Mondiale milieuverandering heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid.' Dit is 1 van de kernboodschappen van het rapport Planetary Health dat de KNAW afgelopen week presenteerde. ZonMw heeft bijgedragen met de kennisagenda Klimaat en gezondheid en onderschrijft de bevindingen in het advies.

Het KNAW-rapport 'Planetary Health. An emerging field to be developed' geeft een overzicht van de bestaande wetenschappelijke kennis op het gebied van Planetary Health en benoemt belangrijke kennishiaten. De gevolgen van onder andere klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, zoals hittestress, overstromingen, verspreiding van infectieziekten en voedseltekorten, hebben ernstige gezondheidseffecten. Het leidt bijvoorbeeld tot meer ziektes of zelfs sterfte en een slechtere mentale gezondheid.

Complexe en urgente uitdagingen

1 van de conclusies is dat de wetenschap een sleutelrol speelt bij het afwenden van deze gezondheidsrisico’s. Niet alleen door de beschikbare kennis actief te delen, maar ook door de kennishiaten op te vullen. ZonMw herkent en onderschrijft de grote complexe en urgente uitdagingen in het advies, en steunt de aanbevelingen om te komen tot beter inzicht in de gezondheidsgevolgen en het bieden van handelingsperspectief. ZonMw wil haar programmering daarom graag versterken op de thema’s klimaatverandering, duurzame zorg, en voeding.

Samenwerking

ZonMw-voorzitter Arfan Ikram reflecteerde namens ZonMw op het rapport: 'Planetary Health vraagt om nauwe samenwerking tussen beleid, praktijk, maatschappelijke organisaties en de wetenschap. Zodat met kennis onderbouwd aan oplossingen kan worden gewerkt. ZonMw zet zich graag in voor Planetary Health vanuit haar rol als verbinder: betrekken van de praktijk, co-creatie met maatschappelijk partners en de wetenschap, gericht op oplossingen voor praktijk en beleid.'

Met onze inspanningen willen we bijdragen aan het meenemen van het gezondheidsaspect in beleid. Of het nu woningbouw, energie of mobiliteit is, bij al deze opgaven liggen ook kansen om de Planetary Health te bevorderen.