Maak kennis met maatschappelijke diensttijd: subsidie beschikbaar

De maatschappelijke diensttijd (MDT) maakt de samenleving sterker door de inzet van jongeren. Tijdens hun MDT ontwikkelen jongeren hun talenten en ontmoeten ze anderen, terwijl ze zich inzetten voor de samenleving. MDT biedt hierdoor kansen voor maatschappelijke organisaties, gemeenten, het onderwijs én jongeren. Wil je ervaren wat MDT voor de jongeren in jouw omgeving kan betekenen? ZonMw stelt 3 subsidieoproepen open voor maatschappelijke organisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen om kennis te maken met MDT via een MDT-kort project.

Subsidie om te experimenteren met kortlopend MDT-project

Maatschappelijke organisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen kunnen bij ZonMw een subsidie van maximaal € 50.000,- aanvragen voor een MDT-kort project. Daarmee kunnen ze kennismaken met MDT en krijgen jongeren de kans om ervaring op te doen met MDT. Jongeren besteden in deze projecten minimaal 30 uur en maximaal 50 uur aan hun MDT-traject over een periode van maximaal 3 maanden. Het hele project heeft een duur van maximaal 16 weken.

U kunt van 13 november 2023 tot en met 11 april 2024 14.00 uur doorlopend een subsidieaanvraag indienen. Let op: indien het totale budget per ronde (respectievelijk 6,4 miljoen voor onderwijs; 3,2 miljoen voor gemeenten; 3,2 miljoen voor maatschappelijke organisaties) is uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, sluit de subsidieronde vroegtijdig.

Wat is MDT?  

Jongeren tussen de 12 en 30 jaar zetten zich tijdens MDT vrijwillig in voor een maatschappelijk thema. Ze organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor eenzame ouderen, zetten een sportproject op voor kwetsbare jongeren of bedenken een creatieve oplossing voor een probleem in hun wijk. Zo ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten, ontmoeten ze andere mensen en betekenen ze iets voor de samenleving.

Kansen voor maatschappelijke organisaties

Met MDT kunnen maatschappelijke organisaties samen met jongeren werken aan maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, polarisatie, sociale ongelijkheid en (mentale) gezondheid. Ze kunnen vernieuwende perspectieven, kennis en vaardigheden uw organisatie binnenbrengen. Door actieve betrokkenheid leren jongeren hoe betekenisvol en leerzaam een maatschappelijke bijdrage kan zijn. Zo maken ze kennis met vrijwilligerswerk en kunnen maatschappelijke organisaties hun vrijwilligersnetwerk versterken.

Vraag subsidie aan voor maatschappelijke organisaties

Kansen voor gemeenten

Steeds meer gemeenten ervaren wat MDT kan betekenen voor jongeren in hun regio. Zo kan MDT een positieve invulling zijn van het jeugdbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van jongerenparticipatie en preventie. Via MDT doen jongeren sociale contacten op, ontwikkelen ze vaardigheden en leren ze wat ze leuk vinden. Die focus op welzijn en weerbaarheid kan hen helpen beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid en psychosociale problemen.

In deze digitale publicatie leest u hoe gemeenten MDT hebben ingezet in hun beleid en welk effect dit heeft op de jongeren in hun regio. Benieuwd naar de thema's waarop je MDT kunt inzetten? Bekijk ze in het inspiratiedocument voor gemeenten.

Vraag subsidie aan voor een gemeente

Kansen voor het onderwijs

Steeds meer onderwijsinstellingen ervaren wat MDT kan betekenen voor hun scholieren of studenten. Naast het verrijken van burgerschapsonderwijs of loopbaanbegeleiding, kan MDT ook ingezet worden voor extra ondersteuning aan jongeren die dreigen uit te vallen en voor vergroting van de maatschappelijke relevantie van het onderwijs.

In de verschillende praktijkvoorbeelden kunt u lezen hoe MDT in het onderwijs eruit kan zien. Daarnaast geeft de MDT Onderwijs Toolkit aanvullende informatie.

Vraag subsidie aan voor een onderwijsinstelling

Meer informatie nodig voor jouw project?

Heb je vragen? Mail ons via amd@zonmw.nl met je vraag en contactgegevens, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Structureel aan de slag met MDT?

Deze subsidieronde is gericht op kennismaken met MDT. In 2024 volgen subsidiemogelijkheden om een regulier MDT-project op te zetten. Daarmee kunnen gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties volledige MDT-trajecten aanbieden aan jongeren. Om op de hoogte te blijven van nieuwe subsidiemogelijkheden kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief MDT of houd de website doemeemetmdt.nl in de gaten.