Perspectief voor de jeugd met MDT

Als gemeente heb je de opgave om jeugdproblematiek te voorkomen. Het nut en de noodzaak van deze opgave werd alleen maar meer zichtbaar toen corona het leven van de Nederlandse jongeren drastisch veranderde. Jongeren kregen te maken met eenzaamheid, stress, werkloosheid, onderwijsachterstanden en schulden.

Tijd om af te wachten en heel nieuw beleid op poten te zetten, was er op dat moment niet. MDT (de maatschappelijke diensttijd) en de VNG hebben daarom de handen ineen geslagen om gemeenten met dit specifieke vraagstuk te helpen. De vraag én een oplossing waren er immers; het moest alleen nog uitgevoerd worden. Tijdens de tweede lockdown begin 2021 konden alle Nederlandse gemeenten subsidie aanvragen om de jongeren in hun gemeente te ondersteunen via MDT. Hierin staan het ontwikkelen van talenten, ontmoeting en iets doen voor een ander centraal. Een win-win.

‘Als je ziet wat er allemaal aan creatieve en innovatieve projecten in coronatijd is ontstaan… Dat is fantastisch!’ - Paul Depla, burgemeester Breda

Voor vele gemeenten was het de eerste ervaring met MDT. Anderen werkten al langer met dit initiatief. Maar er is een gemene deler: bijna allemaal zien zij de meerwaarde van MDT voor hun gemeente in. Om jou te inspireren om ook met MDT aan de slag te gaan, spraken we met een aantal van hen. Welke effect had MDT op de jongeren in hun gemeente? Hoe hebben zij MDT ingezet in hun beleid? Willen ze er nog meer mee?

Laat je inspireren!

Wat kan MDT voor mijn gemeente betekenen?

Steeds meer gemeenten hebben nu een eerste ervaring opgedaan met MDT. En wat blijkt? Bijna alle gemeenten zien MDT als een effectief instrument om gemeentelijke beleidsdoelen te bereiken. Het kan je helpen meer en effectiever domeinoverstijgend te gaan werken. Het helpt je jongeren op een andere manier centraal te stellen, door te werken vanuit de behoefte in plaats van het aanbod. Maar het helpt ook om op een positieve manier invulling te geven aan het jeugdbeleid. Waarbij jongeren worden benaderd op een ontwikkelgerichte manier, zonder dat de focus op de problemen ligt.

Wat de meerwaarde van MDT nog meer is voor gemeenten, kun je lezen in onderstaande factsheet:

Factsheet MDT meerwaarde voor gemeenten

In de factsheet lees je onder andere over de mogelijkheden om MDT in te zetten als hulp bij schuldhulpvragen, of als middel voor het invullen van de social return on investment (SROI). Op verschillende plekken zijn inmiddels samenwerkingen ontstaan waarbij bedrijven hun kennis en expertise inzetten om jongeren te ondersteunen tijdens hun MDT-traject. Op die manier vervullen zij hun SROI-verplichting richting gemeente of andere overheidsinstellingen. In onderstaande cases vind je meer informatie over deze samenwerkingen. Ook vind je een case over het inzetten van MDT als tegenprestatie voor schuldhulp.

‘Heb je in je visie staan dat je als gemeente niet alleen voor, maar ook met jongeren wilt werken? Dan is MDT een manier om hieraan bij te dragen’ – Beleidsmedewerker gemeente Tilburg

Wil je ook aan de slag met MDT?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Het MDT kernteam helpt je graag om in contact te komen met MDT-projecten bij jou in de buurt. Mail hiervoor naar mdt@minvws.nl. Wil je liever een eigen project vanuit jouw gemeente opzetten? Dan raden we je aan om de subsidiemogelijkheden in de gaten te houden. Wil je automatisch een melding krijgen als er subsidiemogelijkheden voor gemeenten zijn? Laat dan in dit formulier je gegevens achter.